Den nya Sexismen – Mansplaining
avatar

Filosofiprofessorn David Benatar kallade i sin bok påhopp på män ”The second sexism”. Jag kommer att kalla påhopp på män ”Den nya sexismen” eftersom det i dagsläget är den enda sexism där förespråkarna kan vara öppna med att de är sexister. Det finns ingen första sexism att tala om idag. Det finns bara den gamla sexismen mot kvinnor och det finns den nya – i hög grad feministiska – sexismen mot män.

I den gamla sexismen när man ville förringa en kvinna på grund av hennes kön använde man ordet: Hysterisk. I den nya sexismen när man vill förringa en man på grund av hans kön använder man ett annat ord: Mansplaining

I den gamla sexismen utgick man från antagandet av mannens moraliska och intellektuella överhöghet jämfört med kvinnan . I den nya sexismen utgår man från antagandet av kvinnans moraliska, intellektuella överhöghet jämfört med mannen. Medan likheterna är tydliga så finns dock en mycket viktig skillnad. Den gamla sexismen byggde på vad som ansågs vara temporärt sjukdomstillstånd som kunde avhjälpas medicinskt (hysteri). den nya bygger på ett mer permanent sjukdomstillstånd (man) som man menar skall avhjälpas genom omskolning (indoktrinering)

Trots en wikipediasida så visar det sig vid granskning att begreppet inte har någon källa bortom personliga berättelser. Vidare finns heller ingen enhetlig definition utan rent praktiskt fungerar begreppet precis som hashtaggen #minvärstasnubbe. Det vill säga en grupp kvinnor som tycker att deras anekdotiska upplevelser av män förklaras av hur män är – inte av hur de själva väljer manligt umgänge. Låt oss titta på hur förteelsen mansplaining uppkom:

Det började i L.A. Times 13/4 2008 med Rebecca Solnits krönika ”Men who explain things”. Den handlar dock inte om män utan om hur hon pratade med en man som var ett rikt pucko. Ordet ”mansplaining” förekommer inte ens i krönikan. Däremot fikade hon homosocial bekräftelse från andra kvinnor med påståendet ”every woman knows” Sedan är det Karen Healey som populariserar begreppet den 8/5 2009 och skapar den definition som lyder:

Mansplaining isn’t just the act of explaining while male, of course; many men manage to explain things every day without in the least insulting their listeners.

Mansplaining is when a dude tells you, a woman, how to do something you already know how to do, or how you are wrong about something you are actually right about, or miscellaneous and inaccurate “facts” about something you know a hell of a lot more about than he does.

Bonus points if he is explaining how you are wrong about something being sexist!

Think about the men you know. Do any of them display that delightful mixture of privilege and ignorance that leads to condescending, inaccurate explanations, delivered with the rock-solid conviction of rightness and that slimy certainty that of course he is right, because he is the man in this conversation?

That dude is a mansplainer.

Karen Healeys definition bygger huvudsakligen på två saker: 1) Att hon är anhängare av privilegiepåhittet vars upphovsman är Peggy McIntosh. 2) Att hon tar råd från ospecificerade etikettexperter som påstås hålla med varandra om vad som är ”appropriate”

Etiquette experts agree that the appropriate thing to do is to roll your eyes and say, ”Oh, please, mansplain to me some more.” You are doing him a favour. Friends don’t let friends foster mansplaining.

Healey anger inga källor som styrker de påståenden hon gör. Hon är en författare av ungdomsrromaner som fungerar mer som kändis att idolisera, än som kunskapskälla. Efter ett antal kommentarer länkar hon till ett uppföljningsinlägg där hon ”förklarar” (splainar) varför begreppet enligt henne, inte skall vara könsneutralt. Resonemanget visar sig då vila helt och hållet på Peggy McIntosh privilegiepåhitt. I nedan fyra citat finns inte mindre än sex referenser.

I don’t like ”douchesplaining” as a catch all. It’s not just people being ignorant and condescending, it’s people doing so through the mechanisms of privilege

Using a term that notes the privilege is, I think, essential to calling out the perpetrator not just for bad behaviour, but for behaviour that is sourced in and enforces that privilege.

Being a man isn’t bad. Neither’s being white, middle-upper class, educated, cisgendered, straight, or (for now) typically able. It’s the man(etc)splaining that’s the problem: bad behaviour as an exercise of privilege.

If you really want a word for people doing this shit to each other when they share the same privileged status or when privilege is not an issue – and I’m sure it happens, though maybe not as often as you might think – ”assplaining” would probably work fine.

Som ni kan se säger Karen Healy ingenting konkret, hon bara upprepar ”privilege” om och om igen i typisk propagandastil. Betänk då att privilegium som koncept inte skapades förrän 1988 och fram till 2004 var det begreppet ”institutional” som gällde. Jag har för övrigt hittat en något mindre luddig hänvisning på feministbloggen Shakeysville under rubriken: ”It looks like we are gonna have a mansplainer thread after all”

 As much as I like these concepts, though, they remove reference to the male privilege that makes mansplaining what it is. Mansplaining is not just holding forth; it’s holding forth by someone who has the force of society behind him.

Det handlar alltså om ”samhället.” Det absurda är att hon på fullaste allvar menar att det är män som har samhället bakom sig. Inte för att hon anger någon orsak att tro det. De bara allihop verkar ha lärt sig att ”så är det” och eftersom de vill ha dessa sexistiska åsikter så stänger de av hjärnan när de fått höra vad de ville höra och vägrar att argumentera.Jag var med om en liknande händelse på Twitter i dagarna. Där var det ett antal människor som pratade om ”Mäns nätverk”. Behöver jag nämna att inget sådant nutida mäns nätverk nämndes? Detta medan det är en barnlek att räkna upp nätverk för kvinnor. Exempelvis Nätverket Hilda hjälper kvinnliga jurister få mer makt trots att majoriteten åklagare och domare i Sverige är kvinnor.

Efter en diskussion där folk utan källor, utan bevis och med enbart egna personliga anekdoter som argument (precis som ovan alltså) försäkrar mig om att de ”vet” att män gillar att välja män så gör jag mig impopulär genom att säga ifrån och lägga fram inte en utan två källor som tyder på motsatsen. Den första var Laurie Rudman & Stephanie Godwins ”Gender Differences in Automatic In-Group Bias: Why Do Women Like Women More Than Men Like Men?” (PDF)

In Experiment 1, only women (not men) showed cognitive balance among
in-group bias, identity, and self-esteem (A. G. Greenwald et al., 2002), revealing that men lack a mechanism that bolsters automatic own group preference

Den andra var en länk till Ekonomistas artikel ”Är dolda könsstrukturer en myt?” där man diskuterar resultatet av en studie som gjorts av Christoffer Edling, Gergei Farkas och Jens Rydgren. Där kan läsas.

Huvudresultatet är entydigt. Vare sig i bilden ovan över individers nätverkspositioner (svarta prickar är kvinnor och vita är män) i de fyra lokalsamhällena eller i statistiska analyser finns tecken på att kvinnor marginaliseras.

Studien ifråga finns här ”Women in power: Sex differences in Swedish local elite networks” (PDF). Vad tror ni hände i diskussionen när de här två entydiga bevisen dök upp? Givetvis absolut ingenting. De nya sexisterna är inte intresserade av information som gör det svårare för dem att vara sexister. De är främst intresserade av att hålla sig väl med sin omgivning som i hög grad består just av nya sexister som vill ha kvar sitt roliga. Massmedias stöd av denna nya sexism måste man vara blind för att missa. New York Times tog med ”Manspaining på listan över årets ord 2010”. Som om inte det vore nog hittade de på en egen definition:

mansplainer: A man compelled to explain or give an opinion about everything — especially to a woman. He speaks, often condescendingly, even if he doesn’t know what he’s talking about or even if it’s none of his business. Old term: a boor.

Varifrån kom New York Times påståenden? Jo, deras påståenden kom från bloggen: Thus speaks Zuska.”You may be a mansplainer if…” från  som i sin tur fått sina ideer från – just det – Karen Healeys blogg och anekdotiska diskussioner i kommentarsfälten. Men som sagt det är rena påhitt så mäktiga New york times kan kosta på sig att skriva en egen definition istället för upprepa innebörden som Healey ändå bara hittat på. På tal om ingenting Healy säger själv hon tog begreppet ”Mansplaining” från någon annan – vem vet hon inte ens själv: Hon hänvisar till – just det, Rebecca Solnits krönika.

No one seems to know who came up with this term – I myself saw it in several places prior to writing this post – but the most likely antecedent is this article by Rebecca Solnit.

Så här avslutningsvis passar det att länka den The-wire artikel som kommenterar trenden att denna sorts ord skapas. Passande nog under rubriken: Now We’re Just Making Stuff Up Bland alla artiklar så hittade jag en enda som visade tecken på självrannsakan. Annie-Rose Strasser skriver på Think Progress ”VIEWPOINT: Why We Need To Stop ‘Mansplaining’” Dock är inte hennes argument att det är den nya sexismen att göra det. Hennes argument kan summeras

* Så många använder ju begreppet fel, till och med New York Times gör det

* Womansplaining har hörts användas, hon gnäller över reverse sexism-begreppet som inte tar hänsyn till påhitt om privilege (Begreppet ”Privilege” förekommer inte mindre än 16 gånger i artikeln så här pratar vi riktig hjärntvätt)

* Det går emot Kimberle Crenshaws intersektionaltet, tar fokus från andra ”förtryck” som rasfixering.

Av dessa tre argument är nog det roligaste att hon försöker rätta New York Times baserat på en privat blogg som dessutom i sin tur saknar källa. Nog för att begrepp som ”intersektionalitet” och ”privilegie” är lika påhittad smörja som skrivs för politiska behov men där finns det i alla fall en källa. Mansplaining kan vem som helst säga vad som helst om, det är ett påhittat ord där hackordningen tycks bestämmas av idolisering av Karen Healey.

Sålunda är det omöjligt för New York Times att ge en inkorrekt beskrivning. Det finns ingen korrekt beskrivning så argumentet är ett skämt. Det enda som återstår är att bedöma om de personer som ägnar sig åt den här sexistiska trenden skall härledas urspårad feminism (femsplaining) eller bara allmän otrevlighet (bitchsplaining).

Kommentarer

Den nya Sexismen – Mansplaining — 16 kommentarer

 1. Frimurarna finns ju. Det är helt stängt för kvinnor, av nån anledning har inte feministdrevet dykt ner på dem än. Eftersom jag är gammal medlem – avhoppad p.g.a. tidsbrist – så kan jag utan att tveka säga att det är ett mansnätverk, med syftet att lära känna andra män. Politik och religion får man inte diskutera, och det är inte tillåtet att gynna frimurarbröder så det finns en nepotismspärr i regelverket. Men kontakter är kontakter, det ska man aldrig förneka. Med tanke på att logerna/nätverken är relativt stora så blir det en del män i dem, ja.

  (Information om logerna är helt öppna, det enda som inte är öppet är ritualerna. Medlemsmatriklar och stadgar finns på biblioteket.)

 2. @Magnus:

  ”Frimurarna finns ju. Det är helt stängt för kvinnor”

  Jag poängterade det skall vara ett nutida nätverk. Alltså frågan är om man startar dem för män idag (vilket man gör för kvinnor). Inte om de man startade för män förr i tiden (innan den nya sexismen) lyckats få vara kvar ett tag till.

  ”det är inte tillåtet att gynna frimurarbröder så det finns en nepotismspärr i regelverket.”

  Vilket i stort sett bara bekräftar vad jag sade. Medan kvinnors nätverk gynnar kvinnor öppet så missgynnar mäns nätverk män och försöker förhindra just den påverkan som kvinnliga nätverk anger som målet med nätverket.

  Samma i akademiska ämnen. Medan ”manlig” vetenskap i allmänhet försöker hitta sanningen och förhindra missbruk säger ”kvinnlig” vetenskap att det man tjänar på att säga anses sant – vilket sedan projiceras på män. Womens studies har från första början uppmuntrat till missbruk och nespotism. Det enda vi inte vet är huruvida de tror män gör lika eller bara låtsas tro det.

 3. @Erik
  Varför tror du feministerna (mig veterligen i alla fall) inte gett sig på Frimurarna?
  Det är ju, potentiellt i alla fall, en maktfaktor. Även om man inte får ägna sig åt nespotism så lär man känna en massa män, och i logerna (finns två beroende på grad) så finns det kommunpolitiker, rektorer, en hel del högre tjänstemän inom kommun och landsting, egenföretagare, präster (!!), jurister, militärer och den typen av folk.
  Det bildas ett informellt nätverk hur man än vänder på steken, och det är stort. Hundratals medlemmar. Nätverket upphör inte att existerar bara för att man går hem från logen.

 4. @Magnus:

  ”Varför tror du feministerna (mig veterligen i alla fall) inte gett sig på Frimurarna?”

  Svårt ämne, men om jag skall spekulera så skulle jag gissa att det beror på en kombination av saker. Dels att frimurare upplevs syssla med om inte religiös verksamhet så i alla fall vara mystiker/spirituella och att ge sig på dem kan upplevas som intolerans (en synd). Den andra orsaken är att frimureriet har ett komplicerat omdiskuterat förhållande till kvinnor. Inte minst med Eastern Star.

  Förmodligen vet feminister för lite om frimurare för att kunna agera säkert. En annan möjlig orsak är den uppenbara risken att man hamnar i konflikt med de högstatusmän man vill ha allians med mot de lågstatusmän som är feminismens främsta måltavla.

  ”Det är ju, potentiellt i alla fall, en maktfaktor. Även om man inte får ägna sig åt nespotism så lär man känna en massa män, och i logerna (finns två beroende på grad) så finns det kommunpolitiker, rektorer, en hel del högre tjänstemän inom kommun och landsting, egenföretagare, präster (!!), jurister, militärer och den typen av folk.”

  Jovisst, saken är dock att feminister redan har tillgång till de där männen. Det är ju män som behöver loger för att få tillgång till män. Kvinnor har ständigt tillgång till män. Det är kvinnor som de manliga politikerna lyssnar på, det är kvinnor som gammeldags militärofficerare främst ser som skyddsobjekt osv. Det är kvinnor som manliga rektorer ser som viktigast i skolan.

  Som Ninni brukar påpeka, att män skulle hjälpa män är projicering av hur kvinnor ser sig själva i den situationen.

  ”Det bildas ett informellt nätverk hur man än vänder på steken, och det är stort. Hundratals medlemmar. Nätverket upphör inte att existerar bara för att man går hem från logen.”

  Ja det bildas ett informellt nätverk men sedan när har någonsin män i sådana nätverk varit lojala till andra män? Hela poängen är ju att männen i frimurarna sannolikt är traditionalister främst intresserade av att skydda kvinnor och barn. Frimurarnas medlemmar är män men verksamheten är knappast för att gynna män.

  Inte för att jag är expert på området men vad jag ser är nog vad de flesta feminister också ser så här är det en fördel att jag inte kan ämnet särskilt bra. (Såvida inte Dan Browns ”Lost Symbol” räknas Smile

 5. ” … or how you are wrong about something you are actually right about,… ”

  Den raden torde ju ogiltigförklara de flesta fall där jag anklagats för mansplaining, eftersom det faktiskt är jag som har rätt och dom som har fel.

  Yes

 6. Pingback: Sittmaktsordningen är viktig för en del | WTF?

 7. @Erik:

  Förmodligen vet feminister för lite om frimurare för att kunna agera säkert.

  Det brukar iofs inte hindra feminister… Smile

  @Bashflak:

  Den raden torde ju ogiltigförklara de flesta fall där jag anklagats för mansplaining, eftersom det faktiskt är jag som har rätt och dom som har fel.

  Att komma med fakta när någon pratar om sina känslor/upplevelser brukar också falla under mansplaining.

 8. Sinoes skrev nåt på Twitter om ”ett vidrigt mansnätverk här i Uppsala” eller nåt sånt, men hon utvecklade inte närmare vad hon åsyftade, och ingen verkade ta upp ämnet heller. Det första jag tänkte på var Frimurarna. Det är ingen hemlighet att det är relativt mycket folk från övre medelklassen med, sedan kan jag säga att det pratas inte speciallt mycket allvar när man träffas.

  @MK:
  Finns ju nåt som kallas chick logic också. Eller som min verbalt kreativa sambo kallade det igår – cuntsplaining.

 9. Jag har stött på många sådana män. Jag låter dem hållas, det är ganska gulligt. Om kontakten fortsätter förstår de ju ändå förr eller senare att de har med en jämlike att göra.

 10. Män förklarar saker för att de tycker det är roligt att dela med sig av sådant de vet, eller blir så glada när de upptäckt nåt att de måste dela med sig av det.Det här är klassiskt inom alla nördkulturer
  – ”Öh! Kolla vad jag har kommit på! Det är så här yadda yadda yadda”.
  – ”Vi vet redan. Men kul att du upptäckt det. Fast berätta gärna för du kanske har en ny infallsvinkel.”

  Mycket av nörderierna bygger just på principen sharing is caring.

 11. Mansplaining – när en person använder rationella argumenterar för att motbevisa känslomässiga argument.

 12. Som pappa har jag ofta irriterat mig på ”mumsplaining” när mammor talar om för mig hur jag ska göra med barn. Jag tror nog att ”splaining”-faktorn är en ganska könsneutral egenskap hos människor.

  För övrigt är det väl femsplaining som de flesta kvinnliga feminister ägnar sig rätt mycket åt: att förklara hur det är att vara man…?

 13. @Mumriken:
  ”För övrigt är det väl femsplaining som de flesta kvinnliga feminister ägnar sig rätt mycket åt: att förklara hur det är att vara man…?”
  HENsplaining låter bättre tycker jag Smile

 14. Pingback: Den nya sexismens könsroller, Danmarks röst, Mansplaining och Genuspedagoger som ljuger | Genusdebatten

 15. Pingback: Fackförundet Unionen i blåsväder över Mansplaining-akut | Genusdebatten