70% högre risk för kvinnor att dö
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke har som tur är inget hjärta

Så var det dags för nyheterna igen:

Rapport ca 19.39 idag


Påannonsen för inslaget var att risken att dö på sjukhus i akut hjärtinfarkt är nästan 70% högre för kvinnor än för män. Detta enligt en ny studie som presenterats i läkartidningen. Själva studien finns det väl inte så mycket att säga om, särskilt som jag inte tagit del av den, men jag stör mig lite på hur nyheten presenteras i rapport. Jag har inte gjort någon grundlig genomgång av saken, så det handlar inte om att jag tänker göra någon debunk av nyheten, utan bara om några snabba observationer.

Min första observation är att man redan i utgångsläget anlägger en ton om att män får dyrare och mer avancerad vård. Voice-overn (jag utgår från att det inte är den reporter som namnges) säger att man efter genomgång av stor mängd data konstaterat att vården satsar långt mer pengar på män med akut hjärtinfarkt än vad den gör på kvinnor med samma åkomma. Vården för män i åldern 25–44 år skulle kosta 2,5 ggr mer per vårdtillfälle än för kvinnor.

Om man är normalindoktrinerad av propaganda service så har man i det här läget givetvis förstått att det handlar om att man rätt och slätt skiter i kvinnor för att patriarkatet värderar män så mycket högre.

Den intervjuade professorn framhåller dock att det snarare verkar handla om att man inte diagnosticerar kvinnliga hjärtinfarkter korrekt, det är i alla fall vad jag utläser mellan raderna. Det handlar enligt henne alltså om förmågan att känna igen hjärtinfarkter hos kvinnor, som då tydligen ofta har en annan symptombild än vad som är fallet för män. Vilket leder till att kvinnor ofta läggs in på allmänmedicin istället för på specialavdelningar för infarkter. Det handlar alltså inte om att man satsar mer på män, utan helt enkelt diagnosticering.

Vilket man givetvis bör sätta in korrigerande åtgärder mot. Jag stör mig bara på upplägget för presentationen. Skulle man se bara presentationen för sig, och bara intervjun för sig, så skulle man få två olika bilder som inte riktigt harmoniserar med varandra.

Därefter återkommer dock voice-overn med påståendet att kvinnor löper 70% högre risk att dö i akut hjärtinfarkt på sjukhuset än vad män gör. Alla åldersgrupper.

Och här reagerar jag. Den vanligaste dödsorsaken är just hjärt- och kärlsjukdomar. Jag snokade lite snabbt, och hittade följande från socialstyrelsen om mortalitet för könen i olika åldrar (klicka på bilderna för att se dem i full storlek).

Män yngre åldrar (per 100 000 invånare)
Män yngre mortalitet)
Män äldre åldrar (per 100 000 invånare)
Män äldre mortalitet
Kvinnor yngre åldrar (per 100 000 invånare)
Kvinnor yngre mortalitet
Kvinnor äldre åldrar (per 100 000 invånare)
Kvinnor äldre mortalitet

Man kan ju ta och jämföra talen. Graferna ser ju ungefär likadana ut, men tittar man på skalorna på vänstersidan av diagrammen så ser man att de anger mycket större dödlighet för männen i alla åldrar.

Det är inte så att jag på något vis tvivlar på att kvinnor som kommer in i akut hjärtinfarkt löper större risk att dö på sjukhuset, men sättet man rapporterar det på är tendentiöst. Det här är en snabbis så jag har inte gett mig in på ett ordentligt gräv efter fakta och siffror nu ikväll, men utifrån ren allmänbildning och vad jag kan dra mig till minnes från att ha tittat på sådana här siffror vid tidigare tillfällen så är det rätt och slätt så att män drabbas mycket tidigare av hjärtinfarkter.

Tjäna, läget? Häng med på party i Hades, vet jag.

Tjäna, läget? Häng med på party i Hades, vet jag.

Min egen far dog i hjärtinfarkt när han var 58, och då tror jag att han hade haft hjärtinfarkter av och till under 10 år. Faktum var att jag hade blivit så van vid att han blev inlagd på sjukhus för hjärtinfarkt så när han sa till mig samma dag som han dog att han hade ringt taxi för att åka till sjukhuset så ryckte jag bara på axlarna och sa: ”Jaha, hej.” och cyklade iväg till polaren. Så en misstanke är att risken för att dö i en akut hjärtinfarkt är, trots att fler män faktiskt dör, mycket mindre för män av den enkla anledningen att de får ett par ”close calls” innan liemannen slår till på allvar.

Kvinnor däremot drabbas senare i livet, och första gången blir därmed också sista gången.

Jag skulle också gärna vilja veta hur många, separat för män och kvinnor, som dör i akut hjärtinfarkt utanför sjukhus.

En annan sak, och det har inte specifikt med hjärtinfarkter att göra, men när vi har två populationer som är lika stora, dvs. det är ungefär 50/50 män och kvinnor i samhället, så måste det av nödvändighet vara så att någon dödsorsak är mer framträdande för kvinnor. Vi dör ju alla förr eller senare (hittills har det varit så i alla fall, så jag tror jag ganska tryggt kan utgå från att ingen av oss är odödlig), det innebär ju att i det långa loppet dör lika många kvinnor som män, hur sjutton man än bär sig åt. Och eftersom vi vet att det är flest män som dör i olyckor, självmord och cancer (som hör till de främsta dödsorsakerna) så följer det att då måste per automatik finnas någon annan dödsorsak där flest kvinnor dör. Och kvinnor har en medellivslängd på ca 83, medan männens ligger på ca 79, så istället för att ta ett stort antal dödsfall för kvinnor i hjärtinfarkt över 80 år som ett tecken på att kvinnor är mer utsatta än män, skulle jag snarare tolka det som att många fler kvinnor än män dör av, trumvirvel … hög ålder.

Öppna ditt hjärta för kvinnorna: PING — Reinfeldt

Öppna ditt hjärta för kvinnorna: PING — Reinfeldt

Updatering strax efter pubb, lite absoluta tal:
2013 dog totalt 7 677 personer i hjärtinfarkt, av dem var 4 321 män och 3 356 kvinnor. I alla åldersgrupper utom 85+ var det klart övervägande män som dog.
Först vid 85+ körde kvinnorna om, I den gruppen dog totalt 3 228 personer i hjärtinfarkt, av dem var 1 379 män och 1 849 kvinnor. Detta är en naturlig konsekvens av att kvinnorna har längre livslängd. Det finns helt enkelt inte så många män kvar som kan dö i hjärtinfarkt längre.

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

70% högre risk för kvinnor att dö — 23 kommentarer

 1. Du är såklart inne på rätt spår i din analys. Det satsas oändligt mycket mer på kvinnors sjukdomar (ta t.ex. Forskningsanslagen till bröstcancer kontra prostatacancer som ett talande exempel ur mängden) och ändå serveras vi samma tröttsamma vinkling om de stackars förtryckta kvinnorna. Det är inte alls samma typ av patientgrupp som jämförs och därför blir jämförelsen inte meningsfull. Det borde fokuseras mer på varför så många fler mån dör i hjärt-/kärlsjukkärlsjukdomar istället, men inte får man väl säga att kejsaren är naken.

 2. Att det skulle skilja på diagnosticering är bara fel då män o kvinnor har 90% lika symtom vid hjärtattack. Det som ligger till grund för kvinnors högre dödlighet är istället att kvinnorna är äldre när de får hjärtattacken, och är alltså då svagare, medans männen är lite yngre. Sen har ju männen haft tid att dö av andra orsaker innan de ens kommit upp i åldern som kvinnor har, så man kan ju säga att det dör fler kvinnor i hjärtattack för att männen redan dött o då inte kan dö en gång till.

 3. Ja, när får vi se något SVT-inslag om att mäns livslängd i genomsnitt är fyra år (5%) kortare än kvinnors, och höra någon genusvetare tala om den orättvisa ”män som kollektiv” drabbas av, och vilken utmaning detta innebär för jämställdhetsarbetet i Sverige? Eller kanske blir det som med talet om pojkars ”antipluggkultur”, att det beror på männen själva, att det finns en ”antipensionärskultur” bland män, och att det är dessas ”toxiska maskulinitet” som måste angripas, snarare än att se över mäns arbetsmiljö, sociala problem som arbetslöshet, hemlöshet, kriminalitet, missbruk och överrepresentation i självmordsstatistiken? Någon genusgeriatriker kommer säkert att veta att berätta att det är så det förhåller sig. Att det skulle kunna finnas samhällsstrukturer som missgynnar män, kommer det naturligtvis inte att bli tal om. Det skulle ju hota privilegierna både bland de mäktigaste och rikaste männen, som ju påfallande ofta säger sig vara ”feminister”, och det kvinnliga kollektivet som helhet. Sådant vill inte någon veta något av.

 4. @Pether: jag är inte läkare, så jag vet inte hur det är med diagnosticeringen, men det har väl t.ex. varit på tapeten att män och kvinnor kommunicerar väldigt olika i situationer som dessa, vilket kan ha en ganska stor inverkan. Och att män är benägna att vänta tills det verkligen är akut, vilket då skulle kunna innebära att deras symptom är tydligare och mer markanta när de kommer in.
  Åldersbiten tar jag ju faktiskt upp i inlägget. Jag letade efter de absoluta talen, för jag vet att jag sett dem tidigare, men jag hittade dem inte förrän precis efter jag pubbat, men jag gjorde en liten uppdatering. (Eller rättare sagt, Ninni hittade dem åt mig, äras den som äras bör.)

 5. @John Nilsson:
  Det är väl bara en tidsfråga tills det kommer något inslag om att det är ett stort problem att kvinnor är överrepresenterade bland dem som dör i hög ålder.

  @John Nilsson: Que?

 6. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Det är väl bara en tidsfråga”…

  Ja, kvinnor bör ju inte bara ha lika mycket av resurserna, inflytandet etc, utan snarare 83/79 = 105 delar gentemot männens 100 delar, för att det ska bli rättvist, eftersom de lever längre. Eller hur?

  ”Que?”

  Det stod ”undefined” istället för mitt namn på min första kommentar, när jag uppdaterade den efter att ha editerat den. Funkar nu.

 7. Jag är lite skeptisk till att mäta hälsovårdsinsatser i kostnader per kön, eftersom det finns så många andra faktorer som kan påverka.

  Antagligen ”kostar” kvinnor i genomsnitt betydligt mer än män när det gäller vård. Alltför många män söker dessvärre vård först när det är alldeles för sent. Kvinnor däremot kanske lite väl ofta. Det här kan emellertid innebära att ifall en kvinna blir allvarligt sjuk, så är chanserna goda att det upptäcks i tid och att vårdinsatserna för just den sjukdomen följaktligen blir mindre kostsamma.

  Jag invänder inte i sig mot den där undersökningen om hjärtsjukvård, eftersom jag inte läst den, men jag reflekterar på ett allmänt plan över svårigheterna att dra denna sorts statistiska slutsatser. En ytterligare komplikation är att åldern spelar en stor roll, dvs. även om man säger att alla patienter ska få vård efter behov, så kommer man inte ifrån det faktum att det ändå är på något sätt moraliskt mer berättigat att satsa allt för att rädda livet på en i övrigt frisk 50-årig man än på en 90-årig kvinna med flera allvarliga sjukdomar. Även om SVT skulle tycka det motsatta….

 8. Jag kan väl påminna om denna informativa föreläsning på ämnet:

  (Ulf Näslund, Professor och överläkare, 2011)

  Han lägger bland annat ned lite energi på att beklaga att media bara tycks intresserade av att presentera en vinkel, och berättar om en gång när den kvinnliga reportern packade ihop och gick när han försökte förklara att kvinnor inte blir diskriminerade i hjärtvården.

 9. @Ulf T:

  Om jag minns rätt (det var ett tag sedan jag såg presentationen), så har män och kvinnor lite olika skäl att dröja med att ringa 112 vid hjärtsymptom (som dessutom inte nödvändigtvis behöver kännas just i hjärttrakten). Speciellt män i medelåldern har också en större tendens att dö knall och fall. Vissa undersökningar har lite sämre precision på kvinnor, eftersom deras hjärtan är mindre, men eftersom man är medveten om detta, kompenserar man med kompletterande undersökningar. Allmänt är det också svårare att tyda symptom vid hög ålder, eftersom det är så många saker som börjar svikta.

  Näslund återkommer flera gånger till att de små skillnader som finns ofta saknar klinisk relevans, dvs man kan inte på grundval av dem agera annorlunda i själva behandlingen.

  För övrigt, Karin Schenck-Gustafsson presenteras som ”Professor i hjärtsjukdom”. Mer specifikt kanske, jobbar hon på ”Centre for Gender Medicine / K Kublickiene”, och är dessutom Director and founder, Centre of Gender Medicine, Karolinska Institutet. Hon ser onekligen meriterad ut, men verkar också ha gjort karriär på att lyfta fram just kvinnors behov.

  Här finns förresten en artikel om hur en forskare började jämföra journaler för män och kvinnor som drabbats; hon kom fram till att det inte var så stora skillnader att de hade klinisk relevans (möjligen vad det bland annat denna forskning som Näslund nämnde i sitt föredrag). Här dyker även Schenck-Gustafsson upp:

  Karin Schenck-Gustafsson, överläkare i kardiologi och professor vid Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet, säger att Rose-Marie Isakssons avhandling inte fått henne att ändra uppfattning.

  Hon nämner också skillnaden i precision i vissa diagnoser:

  I en nyligen publicerad studie har hon och hennes kollegor studerat 12 200 patienter från SCAAR-registret (svenskt register över kranskärlsröntgen och ballongvidgning) som skulle utredas för bröstsmärta och därför genomgick kranskärlsröntgen. De fann att 80 procent av kvinnornas röntgen var ”normal” jämfört med mycket lägre siffor hos männen.
  – Det innebär att 80 procent av dessa kvinnor gjorde kranskärlsröntgen i onödan, för att vi fortfarande saknar adekvata diagnostiska instrument för kvinnor, säger Karin Schenck-Gustafsson.

  ”I onödan” är förstås ett sätt att se på det. Jag hittar en artikel ur Läkartidningen (nr 37 2007):

  Ibland finner man vid kranskärlsröntgen hos patienter som uppfyller kriterier för diagnosen hjärtinfarkt endast lätt ateromatos eller angiografiskt normala kranskärl. I litteraturen kallas detta för MINC eller MINCA (myocardial infarction with normal coronary arteries).

  Det är oklart hur pass vanligt detta tillstånd är; uppgifter i litteraturen varierar mellan 1 och 12 procent beroende på undersökt patientmaterial och hur man definierat normala kranskärl. Vid MINCA är yngre patienter överrepresenterade jämfört med vid hjärtinfarkt med kranskärlsförträngningar. Tidigare angina pectoris eller hjärtinfarkt är ovanligt hos dessa patienter, och riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom saknas ofta [1].

  Kranskärlsröntgen utfördes under vårdtiden på 92 procent av patienterna (77 procent av kvinnorna och 95 procent av männen, P<0,001). Av dessa hade 93 procent förträngningar; 7 procent hade angiografiskt normala kranskärl (varav 4 procent med tecken till minimal ateromatos). Av dessa hade 36 procent normalt EKG.

  Åldern för patienterna med hjärtinfarkt och angiografiskt normala kranskärl var 59±8 år jämfört med 57±8 år för övriga hjärtinfarktpatienter. Kvinnor hade betydligt högre förekomst av angiografiskt normala kranskärl än män (32 procent vs 2 procent, P<0,001). Ekokardiografisk undersökning utfördes på 89 procent av patienterna (74 procent av kvinnorna och 92 procent av männen, P<0,001).

  För att bekräfta frekvensen angiografiskt normala kranskärl har registerdata från Karolinska Universitetssjukhuset Solna analyserats ‹http://www.ucr.uu.se/scaar›; år 2000–2005 förekom angiografiskt normala kranskärl i 8 procent av alla fall med hjärtinfarkt med ST-förhöjning, vilket stämmer bra överens med ovanstående resultat.

  Det låter som om Schenck-Gustafsson den gången uttryckte sig lite slarvigt…

 10. Aftonbladet väljer som vanligt en ännu mer provokativ hållning:

  Hon är en av dem som tagit fram den senaste studien som bygger på data från 70 procent av landets sjukhus och gäller slutenvården 2011. Den visar att genomsnittskostnaden per vårdtillfälle för akut hjärtinfarkt för kvinnor är 180 000 kronor,­ medan männen får vård för 250 000.
  – I åldersgruppen 25 till 44 år är skillnaderna direkt provocerande:
  – En ung hjärtsjuk kvinna får vård för 190 000 kronor.
  – En ung hjärtsjuk man får vård för 510 000 kronor.
  Behöver vi tillägga att kvinnor under 45 löper högre risk att dö i akut hjärt­infarkt?

  Här är förresten artikeln i Läkartidningen som refereras.

 11. Det slog mig nu också att man talar om gruppen 25-44 år…

  Studien är baserad på data från 2011. Det året drabbades, enligt Socialstyrelsen så här många av akut hjärtinfarkt minst en gång:

  Ålder Kön  Antal Dödsorsak
  25-29 Män   9
      Kv   4
      Tot  13
  30-34 Män  24  4
      Kv   12  1
      Tot  36  5
  35-39 Män  85  4
      Kv   18  1
      Tot  103  5
  40-44 Män  190  17
      Kv   68  7
      Tot  258  24

  Totala underlaget var alltså 9 kvinnor som dog, utav 102 som någon gång under 2011 drabbades av akut hjärtinfarkt. Det skulle vara 8.8%; i AB stod siffran 7.5%, men de räknar per vårdtillfälle, så det kan skilja lite från ovan. Under samma period dog 25 män av 308 (8.1%) i samma kategori.

 12. @Rick: Framför allt är kostnadsskillnader mellan könen inte per automatik någon orättvisa eller diskriminering. Jag menar, ”Man lägger ofantligt mycket mer pengar på vård för livmodercancer är det gäller kvinnor är man gör för män.” Facepalm.

 13. Pingback: Rosa bandet och cancern | Genusdebatten