Nätombudsman – eller inte?
avatar

I dagens DN debatt föreslår två höga jurister att man ska skriva ärekränkningslagarna så att de faller under allmänt åtal, dvs att en åklagare även i normalfallet ska kunna väcka åtal i domstol. (Idag förväntas den kränkta göra det själv, … Läs mer