Nätombudsman – eller inte?
avatar

I dagens DN debatt föreslår två höga jurister att man ska skriva ärekränkningslagarna så att de faller under allmänt åtal, dvs att en åklagare även i normalfallet ska kunna väcka åtal i domstol. (Idag förväntas den kränkta göra det själv, undantaget vissa specialfall.) Sedan vill de införa en nätombudsman, NO, som dels ska ha rätt att driva skadeståndsprocesser. Dels ska denne få medel att avlägsna kränkande information från siter.

Jag är själv lite kluven i frågan, och jag vill förklara varför. Detta förslag är inte någon sorts panikidé efter senaste uppdrag granskning, även om debattartikeln är skriven med det som argument. Snarare öppnade programmet dörren för att kunna sjösätta en idé som begrundats länge. Normalt gör man inte denna typ av juridiska förändringar om det inte finns ett mycket stort ”problem”. (Verkligt eller inbillat.) Orsaken är att det kommer ge stora permanenta kostnader för samhället, och sådant är politiker allergiska mot. (Utredningskostnader, rättegångskostnader mm.) Detta problem illustreras av hatdebatten. I detta fall petar man också nära yttrandefriheten, vilket både är inflammerat och tekniskt svårt.

Det vore bra om en nätombudsman kunde beordra ett avlägsnande av kränkande uppgifter, såsom mobbningssidor på Facebook, förtalstrådar eller dyl, tex Instagramuthängningarna för en tid sedan. Exempelvis mot hot om vite.

O andra sidan blir verktyget värdelöst om siten ifråga inte lyder under svensk lag. Det skulle också vara farligt om tröskelvärdet ligger för lågt. Att kalla någon för ”idiot” är inte lika allvarligt som att sätta upp en hatsida mot rivalen om den snygga killen, som sedan sprids som en löpeld över nejden. Ni ser hur jag tänker. O andra sidan sker det mesta inom riket, även i den digitala världen.

Jag vill avsluta med resonemang om straff. De två juristerna vill att de ska skärpas för att motsvara en kränknings effekt på internet. De har en poäng, om vi pratar om fullvuxna. (Detta är normalt bötesbrott.) Men jag misstänker att många av de mer omfattande kränkningarna är gjorda av tonåringar som vare sig riktigt inser vidden av hur hårt det slår på den drabbade, men inte heller kan överblicka hur hårt samhället kan slå tillbaka på den själva. Det slaget bör vi skona dem från, även om man någonstans tycker att de är förtjänta av det. (Jämför med aga, man slår inte ungdomar. Man drar dem inte heller inför rätta annat än yttersta specialfall.)

Jag är inte avig mot en nätombudsman. Denna kan gott och väl få makt att beordra bort omfattande kränkningar, som faller bortom vad man kan anses behöva tåla i sitt sociala liv. Däremot måste det fortfarande vara tillåtet att kalla den korkade journalisten för ”pucko”. (Även om hon är kvinna.) Likaså måste både lärare, socialsekreterare, arbetsförmedlare, väktare mm tåla att få sin beskärda del av svadan. Det är helt enkelt en balans mellan ohövligheter som man får tåla kontra regelrätt mobbning och trakasserier. Och jag värnar hellre mobbade ungdomar än några lättkränkta journalister.

Teo

(MINNESANTECKNING: Kom ihåg att visa texten för Ninni först, den jävla slampan har alltid nått att gnälla på!)

Kommentarer

Nätombudsman – eller inte? — 50 kommentarer

 1. Håller med om att en nätombudsman kanske vore bra. Hen skulle förhoppningsvis inte reagera på att du nämner Ninni som ”den jävla slampan”……..

 2. Jag tycker inte att något av förslagen är en bra ide, ska staten verkligen få styra och ställa över mer än de redan gör? Steget ifrån ”kränkande” till ”opassande” är väldigt litet så politisk verksamhet som inte är i mittfåran kan snabbt bli ”opassande”

  Jag tror att kränktheten m.m som har fullständig hysteri nu hör ihop med trygghetsnarkomanin som råder i landet, alla risker ska elimineras och allt ska vara en slät grå massa

 3. @Jimmy

  Jag tror att du missar min poäng med ribban. ”Opassande” får aldrig förbjudas, det är att gå för långt.

  Att inte ha några (verksamma) regler alls, är att tillåta allt. Det leder till att folk tar lagen i egna händer. Här pekades dessutom en oskyldig ung tjej ut av en mobb, och hon drevs under jorden med sin familj. Det är inte politik, eller ”trygghetsnarkomani”.
  Det är således ytterst en fråga om att värna människors hälsa och trygghet. Vilket är en av statens angelägenheter.

  Jag lekte med små smällare som barn, det ser jag som positivt. Men det är ingen orsak att låta någon fylla kåken med krut, även om båda är bomber. Tvärtom gäller också. Bara för att en och annan dumskalle råkar blåsa ut sin bostad med en slarvigt konstruerad rörbomb, betyder det inte att man bör förbjuda småsmällare.

  Det finns ofta poänger att dra gränser rakt igenom vissa frågor. Och det är alltid viktigt att den hamnar rätt.

  Teo

 4. Man kan ju fundera på om denna nätombudsman skulle dra DN, Aftonbladet och andra blaskor inför rätta när de kränker män?

 5. Knappast. Det är dessutom stor skillnad på att uttala sig nedlåtande om en individ respektive en (folk-)grupp.

 6. Nej tack, inga nätombudsmän. Inge ny lagstiftning om vad som får sägas eller inte sägas. Se däremot gärna till att effektivisera efterföljandet av den lagstiftning som finns. Som flera redan påpekat på andra platser. Man har långt större befogenheter och möjligheter att sätta åt fildelare än de som gör sig skydiga till faktiska lagbrott på nätet. Så lite omfördelning av resurserna, kanske.
  Och som också påpekats på annan plats, i fallet med t.ex. H&M-tråden som togs upp i Uppdrag granskning så är i många fall hoten skrivan utan något form av anonymitetsskydd, så det krävs inte så mycket för att hitta gärningsmännen (eller gärningskvinnorna). Uppdrag granskning lyckades ju spåra upp några av dem.
  Man skulle också kunna införa en ganska differentierad staffskala. Ett hot som bara kastats ut i stundens hetta på facebook eller i ett kommentarsfält och som bedöms som helt oseriöst skulle kunna komma undan med en 100 i böter (vilket t.o.m är överkomligt för skolungdomar, målsman är ekonomiskt ansvarig och kan betala).
  Även om man bevisning inte är hållbar för att utdöma ett straff så skulle säkert bara det att man blir kallad till polisen för förhör som en del av en utredning säkert verka väldigt avkylande och stämma till eftertanke. Så man skulle kunna ha en polisenhet som snabbutreder fall, lägger ner väldigt lite tid på det, bara identifiierar förövare, kallar dem till förhör, och lägger ner utredningen. Med en tillräkligt stor polisiär närvaro skulle man säkert få en avkylande verkan på hela nätklimatet, även om det bara är enstaka riktigt grova fall som går in i rättskvarnen på allvar.
  Sen kan jag inte låta bli att reflektera över kvinnorna i UG som satt och läste upp ”hat” och ”hot” de drabbats av. Om jag inte tar helt fel så förekommer inte de verkliga hoten i kommentarsfält och på bloggar, utan de kommer med e-mail (om vi begränsar oss helt till nätet). Och jag tvivlar starkt på att mängden hot som kommer in den vägen kommer att minska för att man begränsar yttrandefriheten på bloggar, sajter och i kommentarsfält. Jag tror snarare att dessa företrädare för att strypa friheten på nätet kommer att drabbas ännu hårdare via mail-kanalerna ju mer man stryper det fria rummet. Eller har man tänkt sig att man skall införa någon slags myndighet som granskar alla e-mail innan de vidarebefordras till adressaten?

 7. @Teodor:
  Men detta är ett resultat av trygghetsnarkomani och att folk överlåter allt ansvar att vila på storebror staten, folk ser inte konsekvenser för sitt handlande.
  Vi ser mer & mer exempel på hur staten ska gå in med pekpinnen om hur vi ska leva våra liv och helst så ska vi inte uppfostra våra barn alls, all tid som inte ägnas åt att skapa skatter är fördärvad tid, med en nätombudsman och de andra förslagen där staten ska bestämma vad som är kränkande så är vi snart i Orwells 1984, sätts en gräns idag så kommer den förskjutas sakta men säkert till mer & mer totalitärt styre, det är farligt när man låter politiker bestämma vad som ska sägas vid middagsbordet.

 8. Jag kan precis som du se att det finns tillfällen det vore bra med någon nätsombudsman i bland. Men tänker på uttrycket:
  ”vägen till helvetet är kantad av goda föresatser”

  För även om föresatsen är god så kan allting utnyttjas. Tänker på den här lagen om sex med minderåriga som skulle vara våldtäkt. Och det kändes som så bra och klar och tydligt. Men dels drabbar det 17-åringar (killar) som inte var tänkt – och dels frikänns mycket äldre fortfarande för att tjejen såg mogen ut. Oavsett vad man skriver i lagstiftningen så kommer det kunna utnyttjas. Hur mycket kommer den här ”nätombudsmannen” tjäna på varje fall – och hur mycket kommer den kränkta personen som blivit uthängd på ett sätt få ut i slutändan? Och fortfarande – tänker på Blondinbella m fl som har äkta stalkers som skickar brev hem till dem, som har folk som knackar på hos dem och hotar dem – så länge inte dessa människor som fysiskt hotar någon klarar av att lagföras så känns det för mig bara patetiskt att ge upprättelse till någon som kallats för bitch på nätet.

 9. @Teo
  Men detta är ett resultat av trygghetsnarkomani och att folk överlåter allt ansvar att vila på storebror staten, folk ser inte konsekvenser för sitt handlande.
  Vi ser mer & mer exempel på hur staten ska gå in med pekpinnen om hur vi ska leva våra liv och helst så ska vi inte uppfostra våra barn alls, all tid som inte ägnas åt att skapa skatter är fördärvad tid, med en nätombudsman och de andra förslagen där staten ska bestämma vad som är kränkande så är vi snart i Orwells 1984, sätts en gräns idag så kommer den förskjutas sakta men säkert till mer & mer totalitärt styre, det är farligt när man låter politiker bestämma vad som ska sägas vid middagsbordet.

 10. @Dolf
  Det ÄR i huvudsak en effektivisering av de befintliga lagarna vi talar om. Mycket faller under brotten förolämpning, förtal och olaga hot.

  Men återigen, man måste skilja på proportioner. Och det måste fortfarande vara tillåtet att uttrycka att man tycker illa om någon, man eller kvinna. Som du själv sagt, att hata någon är en rättighet. Och så bör det förbli, det rä vi säkerligen ense om.

  Ironiskt nog är fildelningslagen kanske det största varningstecknet. De skulle ju ”bara jaga de största fildelarna”, nu trackar man folk för enstaka filmer/album. Detta för att politikerna lämnade den dörren öppen när lagen skrevs. Formuleringar är avgörande.

  Det största argumentet emot dessa juristers förslag är enligt mig att inget av partierna i riksdagen är pålitliga. De kan klanta till det eller medvetet dra nytta av det för att beskära rätten att uttala sig på riktigt. Kan man anförtro dem frågan?

  Teo

 11. @Teodor:
  Är förolämpning ett brott? I så fall är jag nog en av Sveriges värsta brottslingar. (Och är själv ett utsatt brottsoffer.)
  Personligen anser jag att det som först och främst borde förbjudas är politiker. Allt elände utgår från riksdagshuset. Inför skottpengar på dem och skona kråkorna som faktiskt gör någon form av nytta i världen.

 12. @Teodor:

  Det är sedan länge känt att ”män” inte är att betrakta som en folkgrupp i lagens mening, det är också anledningen till att hets mot män i media inte betraktas som eller behandlas som hets mot folkgrupp.

 13. Jepp! Förolämpning hittar du i Brottsbalken, 5 kap, 3 §. Normalt bötersbrott. Kan i teorin ge fängelse upp till sex månader om det är grovt.

 14. (MINNESANTECKNING: Kom ihåg att visa texten för Ninni först, den jävla slampan har alltid nått att gnälla på!)

  Tihi! Heart

  @trollan:

  Jag kan precis som du se att det finns tillfällen det vore bra med någon nätsombudsman i bland. Men tänker på uttrycket:
  ”vägen till helvetet är kantad av goda föresatser”

  Japp, jag med. I synnerhet i det klimat vi har just nu där ”vi stackars kvinnor” ska curlas och skyddas från allt ont(läs: män) skulle det vara mycket olyckligt att ge mer makt åt makthavare att fortsätta curla/skydda oss mot det ”hemska hotet med snopp”

 15. OT: Två (kvinnliga) danska journalister har gjort ett reportage vi knappast får se i Sverige. De har följt arbetet på en dansk bordell i ett år och gör en neutral beskrivning där kvinnorna i branschen får komma till tals. Varken glorifierande om ”lyckliga horor” eller stigmatiserande eller utmålade som offer, utan kvinnornas osminkade (sic!) berättelser om bra och dåliga sidor, samt utredande av tio vanliga påståenden om prostitution. De har fokuserat på bordellprostitution eftersom den ofta drunknar i debatten om trafficking och gatuprostitution.

  Oavsett om man tycker prostitution är OK, är likgiltig (rör inte mig som varken säljare eller kund) eller vill ha bort det ur samhället bör vi i första hand lyssna på de inblandade säljarna. Vad vill de? Hur mår de? Vad är deras tankar och erfarenheter? Och där misslyckas oftast media, debattörer och politiker.

  Två saker som slog mig:
  1. Det värsta var inte arbetet, kollegor eller kunder, utan samhällets stigmatisering.
  2. På de flesta bordeller är det en kvinnlig hallick.

  Nå, jag överlämnar er nu i det danska språkets omilda vård. Lycka till! Heh

  http://bordellet.politiken.dk/

 16. @AV: Observera att mitt inlägg inte handlar om det är bra eller dåligt med prostitution. Det intressanta här är vem som kommer till tals i debatten. I Sverige, liksom i Danmark, har vi en hel del som i medierna och i politik pratar OM de prostituerade. Speciellt de som är mot förekomsten. Man är snar att sticka offerkoftor å andras vägnar, men är egentligen inte intresserade av att lyssna på kvinnorna själva. Speciellt inte om de säger annat än man vill höra. Frågan är vem som äger frågan och problemformuleringsföreträdet. De inblandade själva eller tyckare vid sidan av?

 17. Ett nytt steg i dagens strävanden (i Sverige). Med politik ska vi ingripa i varje skeende i den moderna människans liv när hon/han möte motgångar och besvär. Det behövs inte ens det. Man bör ingripa i individernas liv utan att de ens begär det.
  Hur absurt ska det bli? Ingen vet.
  I dagens Eko i P1 föreslår Friends generalsekreterare att man ska inrätta en Nätombudsman. Två flickor, 13 år gamla, intervjuas om sina erfarenheter av ”näthat”. Friends generalsekreterare menar att en nätombudsman kan hjälpa utsatta att driva ett civilrättsligt mål och därigenom utkräva ansvar och skadestånd av en näthatare. Ponera att en av just dessa flickor utsatts av allvarliga kränkningar av Oskar, 14 år. Hur menar då Friends generalsekreterare att ett sådant mål skulle gå till? Kan man inte ha rätt att förvänta sig att en vuxen människa tänker efter innan förslagen presenteras?

 18. Nätombudsman ja kan det bli mer svenskt en myndighet som kommer svälla och kräva allt mer resurser där media ställer frågor till dom precis som om dom vore opartiska vilkas svar alltid kommer vara att problemet växer vilket gör att dom växer.
  Och om inte dom synliga kränkningarna växer kommer dom tala om dold och subliminal kränkning som är lika hemsk på det sluttande plan där nätombudsman blir lika med censurman.

 19. @AV:

  Det tyckte jag också, därför gick jag med i dåtidens SANS för att väga in deras röster när jag bildade mina mina åsikter i frågan. Din punkt 1 är precis den bild jag fick av tjejerna i SANS.

  Vissa av våra fantastiska politiker tycker dock inte som vi:

  ”Däremot är det mer kontroversiellt att parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att formulera en uttalad policy som innebär att medlemsstaterna ska respektera de prostituerades rätt att fritt välja att arbeta som just prostituerade och att låta dem komma till tals i alla frågor som rör dem. Det är en främmande syn, en ståndpunkt som är väldigt svår att förena med den syn på prostitution som jag tycker att man ska ha. ”(anf. 123)

  Avskyvärd människosyn.

 20. @Ninni: I nästa anförande:

  MARYAM YAZDANFAR (s):

  Det kom fram ett förtydligande. Man talar ofta om att kvinnor hamnar i prostitution. Där vill jag verkligen förtydliga. Jag tror inte att det är någon kvinna som på ett bananskal hamnar i prostitution.
  Det är som att säga att någon på ett bananskal råkade bli lastbilschaufför och på samma sätt säga att någon på ett bananskal råkade bli prostituerad. Jag tror inte att det är något som någon väljer. Prostitution finns därför att det finns en efterfrågan. Det är köparna vi måste angripa med lagstiftning för att inte stigmatisera de kvinnor som redan är så utsatta.

  Mycket ”jag tror”. Om hon bemödat sig om att fråga och lyssna hade hon inte behövt tro, utan vetat. Antingen hade de sagt åt henne att hon hade fel (så hon måste ändra sig) eller så hade de bekräftat hennas misstankar. Hur mycket slagkraftigare hade det inte varit med: I Lejongrens intervjuserie av 200 prostituerade var det inte en enda som… Men nej, bättre att inte fråga och fortsätta tro (Min Faith-o-meter gav utslag mot det röda). Sista meningen är intressant. Man ska inte stigmatisera kvinnorna, men är det inte det man gör om man redan från början bestämt sig för hur deras situation är och motsätter sig att de ska få komma till tals i alla frågor som rör dem? Kan man föreställa sig att man talar så över huvudet på andra grupper? Tänk någon som i riksdagen skulle säga att sjuksköterskor, alkoholister eller renskötande samer inte skulle behöva tillrågas i frågor som rör just dem. Duktigt med pisk!

  BTW Imponerande att du orkar hålla ordning på politikernas anföranden i Riksdagens interpellationsdebatter.

 21. på tal om ingenting (som vanligt)

  Är det bara jag som sitter med känslan att samhället har blivit väldigt religiöst på sistone? ju mer dessa krafter snärjer åt sig makten desto längre ifrån ett resonerande och faktabaserat samtal kommer vi. Vill inte vara någon olyckskorp men tror snart att Sverige kommer att få sin alldeles egen Breivik.

  Vi är inne i en total återvändsgränd som jag ser det, att kloka hjärnor ens behöver samtala och diskutera sådana här saker visar på att den allmänna diskursen har spårat något enormt. Historien har lärt mig att när man nått dessa återvändsgränder så skapas monster (likt Breivik). fascism är enligt min analys det yttersta motangreppet mot kommunism.

  I dagens samhälle kan ja se två växande motpoler som kan liknas med en ny form av kommunism/fascism, det som gör att den fascistiska kommer koka över är för att den kommunistiska sitter på makten.

  – Mörka tankar från en orolig demokrat.

  Jens Stoltenberg sa ”Vårt svar är mer demokrati, större öppenhet och mer humanitet. men aldrig naivitet.” som svar på massakern på utöya, tyvärr kom det för sent å jag tror dessvärre att det kommer komma försent i Sverige också. Naiviteten är total, demokratins yttersta grundpelare är hotad och öppenheten är lika med noll.

 22. @En annan Andreas
  Du har helt rätt. Därav min parentes. ”Folkgrupp” är en juridisk term, inget annat.

  @Ninni
  Nu gör du ju fel! Du ska ju bli kränkt. Finns det ingen feminist som du kan gå i lära hos? Wink

  @Leif
  (Förtydligande) Friends generalsekreterare är just Lars Arrhenius, en av skribenterna till debattartikeln.

  @AV
  Bra exempel. Meda vissa är livrädda att kallas ”horor” så är det andras yrke. Det visar på hur komplex frågan är. O andra sidan så har vi redan det problemet.

  Det finns alltid allternativ. Ett skulle kunna vara att helt avskaffa ärekränkningsbrotten i sin nuvarande form, och ersätta med en förbud mot att med ryktesspridninge/förtal organiserat eller systematiskt försöka skada annans mentala hälsa.
  Se det inte som ett konkret formuleringsförslag, jag vill bara visa på att det finns fler sätt att nå fram till frågan. Det viktiga är att så exakt som möjligt lägga issolera det vi kan enas om är fel, utan att beskära ens de mest frispråkiga ”oskyldiga” yttrandena eller värderingarna. Dumt att låsa sig till det befintliga synsättat om det blivit föråldrat.

  Teo

 23. @Patrik
  Det är också i kollission mellan två motpoler som problem kan tydliggörs och de mest konkreta lösningarna vaskas fram. Det är inte ett problem i sig. Men som du påtalar så är den snarast ortodoxa tron(!) på ena sidans rättfärdighet ett betydande problem. Om man tror att frågan rättfärdighar sig själv, så slutar man försöka rättfärdiga den genom objektivt positiva resultat. Och DÄR hamnar nog många av dagens feminister. Det är nog ungefär därför som de är så blinda. Det har dock inte alltid varit så.

  När jag var barn trodde jag aldrig att jag skulle sitta och försvara helt fundamentala värden, som lika rättigheter och jämställdhet, i Sverige. Visst är det märkligt hur lite samhället lär av tidigare erfarenheter? Varje ämne ska provas som om frågan vore ny… Vem blir nästa syndabock efter männen?

  Teo

 24. @Teodor:

  ungefär så känner jag också, men min analys är inte att feminsiter skulle vara blinda för det här, snarare vet dom hur samhället fungerar extremt väl Man vill att en dåre ska kliva fram å knäppa ett gäng människor, för det skulle rättfärdiga deras väg än mer. dom är varken blinda eller dumma, men dom har stött på patrull och använder det fulaste av kort. För hey dom säger ju att de är för jämlikhet är antirasister, humanister osv. alla fina epitet klistrar dom på sig själva för att rättfärdiga deras syn. Sen när det väl händer så kan e komma å säga ”har inte historien lärt oss något?” å så fortsätter de sitta i förarsätet

 25. @Teodor:

  ungefär så känner jag också, men min analys är inte att feminsiter skulle vara blinda för det här, snarare vet dom hur samhället fungerar extremt väl Man vill att en dåre ska kliva fram å knäppa ett gäng människor, för det skulle rättfärdiga deras väg än mer. dom är varken blinda eller dumma, men dom har stött på patrull och använder det fulaste av kort. För hey dom säger ju att de är för jämlikhet är antirasister, humanister osv. alla fina epitet klistrar dom på sig själva för att rättfärdiga deras syn. Sen när det väl händer så kan e komma å säga ”har inte historien lärt oss något?” å så fortsätter de sitta i förarsätet, dom är som sagt inte dumma men de är ulvar i fårakläder.

 26. orar inte skriva om det men som svar till @Teodor så håller jag helt med, att man ska behöva försvara det mest grundläggande i en demokrati år 2013 trodde jag aldrig! tyvärr handlar det inte om blindhet, man vet precis hur samhället funkar och man pushar just nu på att vi ska få vår Breivik för då får ju de rätt, inte sant? de e ju dom som öppet tar avstånd från rasism, sexism, ojämställdhet fascism osv. Sen att den påläste och kritiske ser igenom detta spelar ingen roll. Deras väg vinner om någon dåre får för sig att göra något, det är dit de har fört diskursen det är det jag menar med återvändsgränd.

 27. vägen till helvetet är kantad av goda föresatser

  När godtrogna idioter är i farten, men nu pratar vi om politiker. Jag har sagt det förrut och säger det igen:
  barnporr
  Inte ens där kunde de säga att ett fenomen var dåligt, utan la till en paragraf som säger ”utom när vi anser att den är god, för då är den ok”.
  Det ska ätas kaka och has kvar.

 28. Det som är en kränkning för en person är inte det för en annan därför måste individen bestämma inte en myndighet ni kan ju tänka er ett kompisgäng som har en rå men hjärtlig ton även dom kan drabbas av denna myndighet.
  Om jag skriver att jag vill köra upp ett basebollträ i röven på Oskar 30år eller samma sak till Lena 30år så vet vi ju alla vem av dom det kommer vara synd om.
  Självklart ska hot och grova kränkningar anmälas men jag undrar om inte en del av näthats debatten handlar om manligt och kvinnligt språkbruk och vem som vill ha tolkningsföreträde hur det ska föras.
  Och det är intressant att flera av dessa kvinnor som klagat på att dom kallats hora är samma kvinnor som applåderat när kungen kallats horkarl.

 29. @michael:
  Nej. Det måste gå att avgöra på en objektiv basis, annars öppnas för fullständigt godtycke. Däremot är avsikten i sammanhanget viktig, och eftersom ett skämtsamt hot kamrater emellan inte har en verklig avsikt, så borde det egentligen inte vara ett problem. (Enkelt löser man ju det genom att fastslå att ett allmänt åtal inte kan väckas mot offrets uttryckliga vilja.)

 30. @Patrik
  Jag hittade en vilsekommen kommentar i spamfiltret, kolla om det var den.

  ”… man vet precis hur samhället funkar…”. Njä, jag tror inte ens att det är rätt fråga. Men jag är tveksam om feminismen ens bär den kunskapen. De har ju uppenbart svårt att se även det som står framför näsan på dem. Se på Ambjörnsson, det är inte fel på informationen, utan på vad de utläser i den. Det är just den ”ortodoxa” tron som får dem att bara se ”sina strukturer”. Inte helt olikt hur kyrkan länge förnekade sn tids vetanskapliga faktum.

  Jag skulle nog säga att de inte förstår hur människor funkar, och därmed inte VARFÖR samhället fungerar som det gör. Skulle de söka förklaringar så skulle de hitta dem, men så länge de söker i sina ”heliga skrifter” efter svar, så kommer de bara att hitta sin version av onda andar. (Patriarkatet, männen, strukturer…)

  Jag tror att feminismen har gjort två enorma missbedömningar. Det ena är att tro att alla män är onda. Det andra är att tro att alla kvinnor fungerar likadant (= som sig själva).

  Teo

 31. Så var vi här igen och mitt svar är samma nu som det var i FRA-frågan. Det är helt ok att FRA har speciella befogenheter som enbart gäller de allvarliga brott som anges som orsak att ha de speciella befogenheterna och som är 100% ej tillämpbara i andra fall. På samma sätt är det helt ok att ha en nätombudsman med befogenheter för allvarliga brott men inte för lindrigare brottslighet. Vill man beivra exempelvis döds/våldshot på nätet får man göra det men att vilja kasta resurser på förolämpningar är ett stort skämt.

  Jag känner mig förolämpad av blotta förslaget. Vilket med samma logik betyder att jag blir brottsoffer när någon föreslår det.

 32. @Erik,
  Fast nu är ju du en vit heterosexuell man som jag gissar inte kommer att täckas av en sådan lagändring, vi vet ju alla att ”en riktig karl” ska tåla sådant.

  Jag å min sida känner mig djupt förolämpad och eftersom jag är ett offer då jag är en kvinna så torde jag ha goda chanser att vinna Smile

 33. @trollan:

  ”Fast nu är ju du en vit heterosexuell man som jag gissar inte kommer att täckas av en sådan lagändring, vi vet ju alla att ”en riktig karl” ska tåla sådant.”

  Den risken finns visserligen men om nån gör det påpekandet ber jag såklart om svar ”on the record” på frågan om manliga muslimer är riktiga män som skall tåla kränkningar av vad DE tycker är viktigt eller om de helt enkelt skall anses inte vara riktiga män? Svaret kommer att publiceras på både svenska och arabiska.

 34. I kategorin ”spik i foten” och lite off-topic, kan jag nämna att jag, när det uttrycktes sådan förvåning (i programmet ovan) över att polisen inte prioriterade de hot Julia utsatts för på Facebook, osökt kom att tänka på exjobbet Kvinnors våld mot män, som inte tycks ha skapat riktigt samma svallvågor.

  Apropos hot:

  En av informanterna sade ”den psykiska misshandeln är mycket effektivare, grövre och drabbar, tar styggare, hårdare än vilken, ja hade hellre tatt en käftsmäll om man säger så. För den kan man hantera” (Mats, 47 år).

  Informanterna talade mycket om det psykiska våldet, vissa av dem uttryckte hur det psykiska våldet upplevdes värre än det fysiska. Övriga informanter uttryckte sig inte lika rakt på sak om hur det psykiska våldet upplevdes i jämförelse med det fysiska våldet.

  Det psykiska våldet involverade nedbrytning av självkänslan, skuldbeläggning, kränkningar, hot och berövande av mannens umgänge med sitt eller sina barn. (sid. 8)

  Apropos ”hjälpen” från polisen:

  En av informanterna förklarade hur han hade blivit orättvist behandlad av polisen. När han utsattes för misshandel ringde han dem för att be om hjälp, men fick ingen trots upprepade samtal. När kvinnan lite senare hade ringt kom hjälpen på en gång.

  Ytterligare en informant berättade hur han ringde polisen. I hans fall kom polisen till platsen, men det resulterade i att mannen själv blev häktad för att han misstänktes för att vara våldsutövaren. I dessa situationer är männen också maktlösa. De har dels svårt att få hjälp utifrån och dels få sätt att värja sig mot våldet de kan få utstå, eftersom de sätt de väljer senare kan användas emot dem. Männen upplevde att det inte finns något de kan göra. Försöker de undvika kvinnan så kan detta beteende provocera kvinnan ytterligare, tar de tag i kvinnan kan de själva anmälas för misshandel och ber de om hjälp utifrån får de ingen eller så riskerar de att få sova i häktet.

 35. @Erik

  Precis. Det får nog anses försvarbart att ingripa mot det som verkligen är grovt, men inte att börja leka språkpolis.

  @Trollan

  Det är ett betydande problem att män och kvinnor är olika inför lagen. Men det är ett annat problem. (Ett mycket viktigare sådant.)

  Teo

 36. @Ulf T
  Skrämmande läsning.
  Utgår man från en ”könsmaktsordning” som grundförutsättning så blir ordet ”jämställdhet” meningslöst.

 37. Ninni

  Nu är ändringen gjord. Ni som ser detta make sure att Ninni får veta att hon nyss fått mail. Hoppas hon själv är här och ser detta.