Pedagogikprofessor berättar om pedagogiska teoriers ansvar för PISA-raset och skolans förfall
avatar

Så har det slutligen hänt. En makthavare har ändrat åsikt. En av Sveriges 160 professorer i pedagogik har tagit upp egna ämnets roll i att förstöra svenska skolan. ”Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer” deklarerar Pedagogikprofessorn Jonas Linderoth i DN-debatt. Han pratar sedan som första person öppet om den dårskap som på 90-talet började dominera högre utbildning. Det börjar med motiveringen som var pedagogisk – dvs ideologisk.

Märkligt nog lanserades nämligen nittiotalets reformer i den svenska skolan – närmast systematiskt – med pedagogiska, snarare än ekonomiska argument.

Vad detta innebär är att alla som låg bakom reformerna påstår sig ärligt ha trott att dessa reformer skulle förbättra skolan. Men varför trodde de det? Jo för att det var vad deras lärare på högskolan sade åt dem att tro på och detta sammanföll med den tidpunkt då postmodernismens ideer slog igenom. Från att på 60-talet haft en ifrågasättande syn på auktoriteter så hade man  på 90-talet ändrat sig och nu var man i Foucaults anda ifrågasättande mot kunskap istället. Sålunda fick studenterna lära  sig att själva bli auktoriteter. Linderoth nämner yrkesgrupper med denna syn på sig själva.

Såväl skoldebattörer, pedagogikforskare, tjänstemän, fackförbund, lärarutbildare och politiker förde en argumentation om den goda skolan som underminerade den befintliga lärarkåren.

Varför gjorde de det? Jo för att det var vad de fått lära sig på högskolan. Som studenter lärde de sig inte att vara ifrågasättande mot auktoriteter. De lärde sig att bli ifrågasättande mot kunskap och göra sig själva till auktoriteter som inte ens behövde backa upp påståenden med fakta. Istället fick vi en generation som lärde sig att eftersträva konsensus och mobba ut oliktänkande med de retoriska fulknep som är så vanliga idag. Nu var fakta i sig ”problematiska”

Lärare som inte anammade det pedagogiska nytänkandet sades ha en problematisk kunskapssyn, förespråka kadaverdisciplin och njuta av att sätta låga betyg. I min egen lärarutbildning på nittiotalet liknades dessa lärare vid den fiktive, sadistiske läraren Caligula i Alf Sjöbergs film Hets. Vi studenter skulle inte bli som dessa lärare. Vi skulle bli något annat som i grunden transformerade den svenska skolan.

Professor Linderoth: Vi studenter skulle inte bli som dem, vi skulle bli ”något annat”. Jo tack det blev de också. De blev inte lärare och i brist på riktiga lärare så fick elever i höge grad sin utbildning från föräldrar och TV-underhållning varefter bra betyg började korrelera mindre med elevens ansträngningar och mer med att födas i film familj. Det här var den punkt då vänstern började förespråka den gamla högerns syn på ursprung. Det som idag kallas ”identitet” men som i praktken innebär samma sak som att dela upp befolkningen i adel, präster, borgare och bönder.

År 1993 beskrev pedagogikprofessor Alison King i en numera klassisk artikel denna nya framväxande lärarroll. Läraren skulle inte längre vara ”en vis person stod på en scen” utan en ”en guide som följer vid sidan” (”The sage on the stage to a guide on the side”). King menade att denna förändrade lärarroll ledde till självständiga, kritiskt tänkande elever som kunde lösa problem kreativt.

King bevisade inte att detta var sant. Däremot får vi i artikeln gott om exempel den sorts fulretorik som blivit standard. Den gamla modellen beskrivs av King ”outdated” och påstås inte vara effektiv för tidsåldern ”twenty-first century” där hon skrattretande nog påstår att individer förväntas tänka själva, raka motsatsen till den mobbmentalitet vi ser idag (och detta medan King själv glatt står på en scen), King hänvisar sedan som en messias till ”current constructivist theory of learning” där hon, hennes lärare och studenter skall ge oss paradiset. Hennes text ger inte intrycket att komma från en akademiker – utan snarare från en pårökt flummande surfare som hittar på nya ord.

”Rather knowledge is a state of understanding, and can only exist in the mind of the individual knower, as such knowledge must be constructed – or reconstructed by each individual knower, through the process of trying to make sense of new information in terms of what that individual already knows. In this constructivist view of learning…”

Som ni kan se i sista stycket så bygger alltihop på cirkelresonemang. Studenter måste först lära sig tro på teorin för ”constructivist view” sedan kommer allt de säger att utgå från att teorin för ”constructivist  view” är sanning. Denna tvåstegsmodell innebär total frånvaro av vetenskap. Man kontrollerar inte om vad man säger stämmer, man kontrollerar om det är i enlighet med vad teorin säger. Teorin å sin sida förespråkas inte vetenskapligt utan genom att mobba ut och anklaga folk som inte håller med för att företräda det som är ”problematic” och ”outdated”.

Ungefär samtidigt hävdade matematikprofessorn Seymour Papert, en inflytelserik pionjär för digitalt lärande, att den instruerande läraren oftast stod i vägen för elevens egen upptäckarlust. Istället skulle målet för en lärare vara att ”undervisa på ett sådant sätt att man åstadkommer mesta möjliga inlärning med minsta möjliga undervisning”.

Det saknas länk men sannolikt bevisade Seymour Papert inte heller att detta var sant. Vi får återkomma till det.

I Sverige hade dessa tankar formaliserats redan 1992, då den kommitté som hade i uppdrag att arbeta fram en ny svensk läroplan levererat sitt huvudbetänkande, Skola för bildning (SOU 1992:94). Nyckelorden för att beskriva elevens aktivitet var: undersöka och upptäcka.

Jag har inte hunnit läsa hela det 200MB stora dokumentet (vi får återkomma till det i kommentarsfält eller nytt inlägg) men kommittén bevisade med största sannolikhet inte heller att detta var sant. Förmodligen var de med starkast position starkt troende i ”current constructivist theory of knowledge” och ansåg deras jobb var att pressa utbildning att ske i linje för vad denna tro krävde. I brist på objektiv kunskap är det bara logiskt de allihop använda samma agrument där man lovade stort, demoniserade kritiker och bevisade precis ingenting. Vetenskapen var stendöd i dessa sammanhang.

Jag har själv i oförstånd bidragit till att på detta sätt försvaga lärarkåren. Som ny doktorand talade jag på en konferens i Stockholm. Under temat ”Upplevelse för kunskap” rev jag på Kulturhusets lilla scen av anekdoter av typen: ”Jag har lärt mig mer engelska genom mitt musikintresse än i skolan”

Här berättar Linderoth hur han själv använt anekdotisk bevisning. Vilket givetvis inte alls är någon bevisning utan bara ett till exempel på hur hans generation lärde sig ersätta riktiga argument och vetenskaplig bevisbörda med retoriska knep och manipulativt språk. Nu får vi även in det välkända hyckleriet. Linderoth visste ju hur viktiga lärare hade varit för hans egna framgångar och just detta faktum är inget han är stolt över.

I dag ryser jag i hela kroppen av skam när jag tänker på det förenklade och populistiska budskap jag framförde. Sanningen är den att om jag inte själv haft fantastiska lärare under min gymnasietid så hade jag troligtvis inte fortsatt till högre utbildning.

I praktiken var detta lika sant för Linderoths egna lärare. När dessa pedagogikens messias lärde ut att lärare inte skulle stå på en scen så lärde de ut detta medan de själva stod just på en schen. Det är lätt att se varför mobbning krävs för att skapa konsensus. Det finns inte skuggan av chans att ha fått igenom det här dravlet under vetenskaplig bevisbörda. I brist på vetenskaplig bevisning fanns heller inga garanter för resultaten men det var ju bara att lova stort, hjälpa varandra med referenser och som höjden av hyckleri använda titlar som ”Professor”. En titel vars värde helt bygger på den gamla kunskapssyn som de förkastar.

I dag kan vi se resultatet av nittiotalets pedagogiska ”upplysning”. Undersökningar som PISA och TIMSS ger klara besked, den svenska skolan har försämrats på ett sätt som saknar motstycke i internationella mätningar.

Inte bara det. Skolforskaren Per Kornhalls data visar också att tvärtemot de vänsterpolitiska deklarationer som pedagogiska messias har gett så gynnar dessa ideer främst barn i socioekonomiskt starka familjer. Hyckleriet är alltså totalt. Nu när trivselpedagogernas idéer havererat har vissa av dem försökt skylla sina egna misslyckande på barn med svag bakgrund. Det är alltså inte pedagogisk teori som är dålig, den fungerar ju när barnen har rika akademikerföräldrar. Skolverket har till och med försökt skylla på invandringen.

Det råder alltså ingen tvekan om att nittiotalets pedagogiska idéer inte ledde till en bättre skola. Trots detta, eller kanske på grund av det, är det väldigt tyst bland oss pedagogikforskare som bidragit till att underminera lärarkåren.

Det där sista stämmer dock inte. Det är inte alls särskilt tyst bland pedagogikforskare. Tvärtom varje gång någon kritiserar skräpskolan och PISA-raset så dyker det upp företrädare för ”Modern pedagogik” som försvarar sin skapelse och fortsätter att ge samma tomma löften som skapade problemet och fortsätter att hävda det bara rör sig om skillnader i kunskapssyn där deras såklart hela iden beskrivs som bättre I TOTAL FRÅNVARO AV BEVIS PÅ ATT DEN ÄR DET. Jag har bloggat om det här tidigare och vad jag skrev då gäller i lika hög grad nu. PISA-ras och Kognitiv oförmåga hos studenter – Media i förnekelse om skolans situation. Låt diskussionen fortsätta.

Erik, aktivarum@gmail.com
Twitter @Aktivarum
Mobil 072-842 3665

 

Kommentarer

Pedagogikprofessor berättar om pedagogiska teoriers ansvar för PISA-raset och skolans förfall — 17 kommentarer

 1. Hej.

  Eftersom allt redan är sagt, säger jag bara:

  Äntligen!

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 2. Jag vill påstå att flumskolan drog igång för 50 år sedan. Jag lärde mig engelska via vänner och bekanta innan vi började med det i 4:an. På högstadiet (1970-73) fick jag inte längre säga något på lektionerna då jag talade med Amerikansk dialekt. Läraren hade vänstersympatier och Vietnamkriget pågick för fullt. Jag fick i alla fall godkänt slutbetyg i ämnet.

 3. @T:

  ”Jag fick i alla fall godkänt slutbetyg i ämnet.”

  Ja det är det som är skillnaden mellan vänstern och ”nyvänstern” (identitetsvänstern/social justice warriors). Dagens nyvänstern sätter som betygskrav att tycka som dom. Hade du sagt emot där hade du inte ens fått godkänt slutbetyg. Jag har ett inlägg på gång om detta också. Här är ett kort utdrag från en nutida fysikstudent från en obligatorisk del av utbildning:

  ”So you (WGS-student) mean that simply by being a white person makes black persons oppressed? The answer shocked me. I couldnt believe she just confirmed the dumbest thing I have ever heard in my life. I just skipped most of the remaning lectures and wrote a final BS paper telling the professor everything he wanted to hear. I have learned to keep quiet around campus and look forward to just getting out of here with a real degree.”

 4. 160 professorer i pedagogik!?!?!? Kan det verkligen stämma, hur många professorer finns det egentligen? Jag trodde inte det fanns så många totalt i landet.
  Eller är det amerikanska professorer (dvs. lärare)

 5. Hej.

  I samband med detta vill jag rekommendera professor Inger Enkvists texter om skolan i SvD och i Axess. De kan vara så att texterna ligger bakom betalväggar i vissa fall, men hon är synnerligen klarsynt i var problemen börjar och var ansvaret för detta skall läggas.

  Gott om texter som utlovar än det ena och än det andra finns det, men evidensen är en smula tunn om man säger så. Kanske det kan vara så att våra pedagogikprofessorer och andra inom skrået finner det alltför mödosamt att faktiskt bedriva forskning som skall kunna fastställa eller förkasta teserna?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 6. @Rikard:

  Utmärkt rekommendation. Inger Enkvist var den som tog debatten om Pedgogikens ointresse för resultat, och såklart fick mothugg av systemets försvarare (som alltid betraktar sig själva som rebeller mot makten oavsett hur mycket de själva tillhör etablissemanget. Här är Inger Enkvist debattartikel från pedgogiska magasinet och mothugget hon fick som givetvis publicerades i Lärarnas Nyheter.

  Inger Enkvist, Professor i Spanska – Ju fler forskare, desto sämre resultat

  ”Hans Bergström påpekar i Pedagogernas makt över skolan är farlig från 2015 att en stor utgift är att det finns så många som 171 professorer i pedagogik och att de ägnar halva sin arbetstid åt forskning. Dessutom får deras doktorander fyra års avlönad doktorandtid, varav 2,5 år består av forskning.”

  http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2016/02/25/ju-fler-forskare-desto-samre-resultat

  Åsa Ljunggren, Doktorand i Pedgogik – Att bara mäta effekter är inte god forskning

  ”För det första, påstår Inger Enkvist, är pedagogisk forskning inte effektiv. Men vad menas med effektivitet i samhällsvetenskaplig forskning? Det är ett välkänt faktum för alla som sysslar med forskning inom samhällsvetenskap och humaniora att vi inte kan använda oss av naturvetenskapliga termer för att legitimera våra resultat.”

  http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2016/05/09/bara-mata-effekter-ar-inte-god-forskning

 7. @Erik: ”Dessutom får deras doktorander fyra års avlönad doktorandtid, varav 2,5 år består av forskning.”

  Det vanliga inom teknik är att man är avlönad doktorand i fem år, varav fyra år är forskning. Det femte året jobbar man med undervisning och kursutveckling på grundnivån (studenter BSc och MSc), och vissa administrativa uppgifter.
  Det ger 1,5 års skillnad i forskningsdjup.

  Läs Inger Enqvist, hon är bra!

 8. @Erik: Hej.

  Jag skulle säga att det är ett sorgligt uppenbart faktum att vi som verkar inom samhällsvetenskap och humaniora vägrar använda oss av (natur)vetenskapliga metoder. Det kräver nämligen kunskaper inom både logik och matematik – allt humaniora och samhällsvetenskaperna kräver numera är att ha ordets makt.

  Tidigare krävdes att SO-lärare läste åtminstone grundkurserna inom nationalekonomi, och även grunden inom statistik.

  Den där pedagogiska forskningen ger jag inte mycket för. Anekdotiskt verkar det röra sig om icke-replikerbara resultat, exceptionellt specifika omständigheter, samt att eventuell studie enkom gjorts för att bekräfta tesen.

  Tangentiellt exempel om hur man ser på data, matematik och statistik inom humaniora/samhällsvetenskap följer nedan.

  Min fru är genusvetare bland mycket annat, och har många gånger ondgjort sig över hur det skrået totalt vägrar använda någon form av mät- eller bevismetod där svaret inte är givet på förhand. En händelse sticker ut: på någon delkurs (det här är så länge sedan att det fortfarande hette kvinnoforskning …) ondgjorde man sig över kvinnor i serier. Sagt och gjort valde frun fyra titlar:
  Kalle Anka; den vanliga utgåvan.
  X-Men; fanns som månadstidning då.
  Bamse
  Conan (barbaren, inte den japanska mangan).

  Hon mätte antal kvinnor per sida, per nummer, samt gjorde en subjektiv skattning av huruvida kvinnorna i respektive serie var drivande agenter eller passiva re-agenter.

  Conan vann: gott om kvinnor, med nyanserade och mångfacetterade roller – både som offer och som pådrivande i handlingen. På sista plats kom Bamse, och om jag minns rätt var det så att Conan tronade i ensamt majestät, medan de andra tre klumpade ihop sig.

  Hennes medstudenter och handledare var minst sagt missnöjda, och hon blev ganska hårt ansatt för att ha använt statistik och matematik (om än på grundskolenivå): detta var exkluderande mot den som inte har tillgång till de kunskaperna.

  Min kära fru är mycket besviken på så kallade feminister och genusteoretiker då de förstört vad som kunde varit en uppsättning verktyg för studiet av könsroller, dessas sociokulturella uppbyggnad och interaktion, samt hur de överlappar med biologiska/neurologiska faktorer: istället blev det en manshatarkult.

  Med ursäkt för stickspår;
  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 9. @Rikard:

  ”Jag skulle säga att det är ett sorgligt uppenbart faktum att vi som verkar inom samhällsvetenskap och humaniora vägrar använda oss av (natur)vetenskapliga metoder.”

  Rent praktiskt finns det inget som heter ”naturvetenskaplig metod”. Det var något marxisterna hittade när de förespråkade en tredelad högre utbildning med olika syften för varje del. Naturvetenskap skulle lära oss om verkligheten, Samhällsvetenskap skulle administrahera samhällen medan Humaniora, den enligt dem högsta formen av kunskap hade emancipation som syfte (i praktiken lära folk bli goda marxistiska människor och tycka rätt) Från Prof. Svante Nordins ”Humaniora i Sverige”

  ”Det kräver nämligen kunskaper inom både logik och matematik – allt humaniora och samhällsvetenskaperna kräver numera är att ha ordets makt.”

  Frågan är om det inte numera mer är offrets makt än ordets makt? Verkar inte alls handla om ordets makt, verkar handla om att födas rätt (adel, präster, borgare) och skapa låtsasvetenskaper där de rätt födda kan bilda popularitetsklubbar åt sig själva.

  ”Tidigare krävdes att SO-lärare läste åtminstone grundkurserna inom nationalekonomi, och även grunden inom statistik.”

  Tidigare krävdes att lärare kunde lära ut saker. Idag finns en hel drös i läraryrket och skolpolitiken som inbillat sig det existerar ett ”naturligt lärande”. Det värsta är dock att de inte betraktar det som deras eget ansvar när deras ideer inte funkar för barnen – vissa av dem skyller tvärtom på barnen när resultaten uteblir.

  ”Den där pedagogiska forskningen ger jag inte mycket för. Anekdotiskt verkar det röra sig om icke-replikerbara resultat, exceptionellt specifika omständigheter, samt att eventuell studie enkom gjorts för att bekräfta tesen.”

  Framför allt så handlar det om saker som inte har ett dugg med lärande i klassrummet att göra.

  ”Knut Sundell och Einar Stensson sökte 2010 efter avhandlingar som erbjöd evidens på vilken man skulle kunna basera rekommendationer för offentlig sektor. Bara sex procent av de 288 avhandlingarna i pedagogik framlagda 1997–2006 intresserade sig för utbildningsresulta”

 10. @Rikard:

  ”En händelse sticker ut: på någon delkurs (det här är så länge sedan att det fortfarande hette kvinnoforskning …) ondgjorde man sig över kvinnor i serier. Sagt och gjort valde frun fyra titlar: Kalle Anka; den vanliga utgåvan. X-Men; fanns som månadstidning då. Bamse Conan (barbaren, inte den japanska mangan). ”Hon mätte antal kvinnor per sida, per nummer, samt gjorde en subjektiv skattning av huruvida kvinnorna i respektive serie var drivande agenter eller passiva re-agenter.”

  Det här är ett intressant ämne. Jag har ju en omfattande bakgrund i nördkultur så jag behöver ingen genusforskning för att konstatera vad resultatet kommer att bli. Jag kan göra likadan forskning i huvudet.

  ”Conan vann: gott om kvinnor, med nyanserade och mångfacetterade roller – både som offer och som pådrivande i handlingen.”

  Givetvis blir det Robert E. Howard som vinner med Conan Barbaren. Den totala frånvaron av det moderna samhället gör karaktären till en studie i evolutionspsykologi. En av hans främsta motivationer i livet är kvinnor vilket helt saknas i samtliga de andra tre serierna. Jag kan till och med utveckla resonemangen ifall någon vill lära sig lite smått och gott.

  De andra tre serierna driver könsideologin ”den enda rätta” så även om det kvinnliga könet är representerat är det i regel av ett och samma lilla fåtal kvinnor. Det är dessutom så enkelt att både Kalle Anka och X-men drivs av exakt samma idé. Triangeldramat mellan den gode (Alexander Lukas, Cyklops) och seriens inte allt fullt så goda men mycket mer intressanta huvudperson (Kalle Anka, Wolverine) som bägge dras till samma kvinna (Kajsa Anka, Jean Grey).

  Conan är den enda av serierna där huvudkaraktärens romantiska relationer drivs av upptäckarlust. Anledningen att det är så många kvinnor i Conan är att det är viktigare för Conan att som självständig individ få se nya platser än det är att stanna hos de kvinnor som han annars har enbart positiva känslor för. Vidare så drivs Conans relationer till kvinnor inte av sexuella motiv, han har inga som helst problem att inte ha sex med kvinnor antingen för att de inte vill eller för att han inte vill och det även om kvinnan själv vill.

  Detta faktum innebär även att Conan-serien vid sidan av Conan själv har några av de starkaste kvinnliga karaktärerna av någon serie. Inte minst då Röda Sonja som till och med fick en egen film – med Brigitte Nielsen och Schwarzenegger i rollerna, som tyvärr inte blev så lyckad som originalet, Men vi har även Valeria (Red brotherhood) Belit (black pirates) och slutligen Zenobia som skulle bli Conans drottning och som han bildade familj med när han blivit gammal och upptäckarlusten lämnat honom.

  ”På sista plats kom Bamse, och om jag minns rätt var det så att Conan tronade i ensamt majestät, medan de andra tre klumpade ihop sig.”

  För Conan att vinna i andel och antal är ”no contest” ren utklassning. Ingen som förstår källmaterialet behöver ens forskning för att svara på den frågan. Däremot så kan man förutsäga att genusvetande feminister inte är fans av Conan eftersom serien – helt i linje med evolutionspsykologi – ”objektifierar” kvinnors fysiska utseenden. Å andra sidan tvingas de no lida i tysthet då ingen som läst serien kan påstå att den manliga huvudkaraktärens kropp är mindre objektifierad då han mesta tiden är klädd i enbart höftskynke.

  Allt detta är helt i linje med vad Professorn i Evolutionspsykologi (han är också youtubeprofil) Gad Saad berättar om hur feministkvinnor reagerar på hans forskning. Evolutionspsykologi säger nämligen både saker feminister gillar och saker de hatar.

 11. Hej.

  Det blev rätt rejäla svar, man tackar.

  I en spelgrupp jag är med i (ingen formell förening, bara ett gäng kompisar) brukar nykomlingar få följande instruktion: ”Ta plats, vänta inte på att få plats.”

  Jag brukar tillämpa samma i klassrummet. Det renderar mycken kritik från förutsägbart håll, men ett effektivt svar har visat sig vara: ”Varför skall [offerkategori] förhindras från att utvecklas genom att övervinna sina svårigheter?”

  Den principen kanske/bör gå(r) att överföra till större delen av skolans verksamhet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 12. @Rikard: Tycker det var ett jäkligt bra och givande stickspår. Skulle enkelt kunna omarbetas till ett gästinlägg.

 13. @Rikard:
  Det är ju dessutom ett skämt att genusvetenskap skall in överallt i alla ämnen, inklusive naturvetenskapliga som fysik. Om det vore något som skulle vara en grundstomme som förekom överallt så borde det vara just matematik och logik.

 14. någon som har en cachad version till själva huvudartikeln? DN vill ha pengar för att man ska få läsa vad de publicerar och jag känner inte för att ge DN pengar.

 15. Pingback: Skolverkets Ex-Generaldirektör Ulf P. Lundgren i ordstrid med Pedagogikprofessorn Jonas Linderoth om SOU 1992:94 och #Ängelskolan | Genusdebatten