OM KVOTERING – Åsa Regnér har fel om andelen högutbildade kvinnor
avatar

Jag skall fatta mig kort. Här kommer en summering av de många felen med huvudargumentet som används för kvotering av företagstoppar och bolagsstyrelser idag.

”Kvinnor dominerar utbildningarna.”

Svar 1:

Våra företagstoppar är bortåt 55-60 år gamla. Det är inte könsbalansen för dagens studenter som skall bedömas. Det är könsbalansen då dagens toppar tog sin examen, dvs runt 70-talet.

Svar 2:

Menar ni utbildningarnas genomsnitt? I så fall är uträkningen felaktig. Företagstoppar är inte genomsnittet från samtliga studenter, de är en selekterad elit.

Svar 3:

Menar ni dominerar i totala antal? Även då är uträkningen felaktig, de flesta företagsproffs i Sverige kommer från samma lilla fåtal utbildningar, den som inte var civilingenjör från Chalmers kan inte ingå i den stora andel företagshöjdare som alla utan undantag är civilingenjörer från Chalmers.

Svar 4:

Menar ni dominerar i sin egen åldersgrupp? Männen vid toppen är i regel flera år äldre än kvinnorna och har alltså flera års arbetslivserfarenhet på högsta chefsnivå som kvinnorna inte har.

Jag sparade det bästa till sist. Alla de fyra ovanstående invändningarna är helt riktiga men de gör alla misstaget att utgå från att det resonemang som ligger till grund för diskussionen är korrekt. Men som ni nu skall få se är även själva grunden felaktig. Även om jag bortser från samtliga ovanstående invändningar så kan jag alltså med EN enda invändning sänka ursäkterna för kvotering.

Svar 5:

Utöver alla andra fel så har ni missat normalfördelningen. För att göra det så enkelt som möjligt för alla att hänga med så demonstreras detta visuellt. Sålunda kommer här en social modell av hur en universitetsklass från 70-talet skulle se ut (32 studenter). Jag använder olika bokstäver för olika kategorier. Andelen män börjar för tydlighetens skull på 100%. Då ser modellen ut så här:

AAAA BBBBBB CCCCCC CCCCCC DDDDDD EEEE

Låt oss nu flytta fram till år 2016 och den situation som enligt feminister skall bevisa att männen fulspelar och kvoterar in varandra. Samma klass igen men nu skall vi inte längre ha mansdominans utan nu blir det 50% kvinnor i klassen. Enligt den modell som används av Åsa Regnér, Albright och många andra så skall följande inträffa för att jämställdhet skall anses ha uppstått:

AA BBB CCCCCC DDD EE (Män)
AA BBB CCCCCC DDD EE (Kvinnor)

Verkar detta som en rimlig uppställning? Låt oss säga att ovanstående sociala modell inte skulle uppstå som visas ovan. Då har vi alltså fått den situation som politiker tycker ger dem ursäkt att kvotera? Det är bara ett problem med det resonemanget. Modellen ovan är fullkomligt felaktig, alltihop som jag just beskrivit bygger på fantasier. Den riktiga sociala modellen för män 2016 som skulle uppstå med ovanstående exempel ser ut så här:

AAAA BBBBBB CCCCCC (16 personer)

Låt mig visa modellen av samma klass igen fast nu med kvinnodominans. Så här skulle det se ut om andelen kvinnor i klassen nådde 75%. Dagens studenter består till lite mer än 60% kvinnor så min modell har större kvinnodominans än dagens situation.

AAAA BBBB (8 personer)

Nu kan alla som tänker efter se hur verklighetsfrånvänt som kvoteringsförespråkare argumenterar. Den modell som används ignorerar helt det faktum att kvaliteten av män på toppen av en utbildning inte minskar det minsta av att man höjer antalet eller andelen kvinnor. När man utgår från vetenskaplig metodik istället för vad som känns rimligt så blir det helt uppenbart att det enda som kommer att ske vid större kvinnodominans är att de sämsta männen försvinner och det manliga genomsnittet skjuter i höjden.

Här kommer en sista modell för dem som fortfarande tror att högre antal kvinnor skall garantera fler kvinnor i toppen av näringslivet. Så här ser den manliga sammansättningen ut om klassen består till massiva 7/8 (87,5%) av kvinnor.

AAAA (4 personer)

Som ni ser så ökar detta inte alls sannolikheten att en kvinna skall nå toppen av näringslivet. Trots att det är nästan 90% kvinnor i klassen så är inte mindre än 100% av de bästa männen kvar. Feminister kan sålunda fylla varenda klass med en majoritet kvinnor om de så gitter. Det skulle inte göra den minsta skillnad.

Relationen mellan andel kvinnor i klassen och andel kvinnor i toppen är nämligen noll.

Kommentarer

OM KVOTERING – Åsa Regnér har fel om andelen högutbildade kvinnor — 29 kommentarer

 1. Regeringen kan/får inte ändra i Grundlagen.

  Eller på vardagssvenska från Fnordspotting: Börsbolagen är inte statens egendom, varför regeringen inte heller har någonting att göra med vilka personer ägarna utser att styra dem. Det är ägarna, inga andra, som har i uppgift att utse sina företags styrelser.

 2. @T:

  Jorå, just i Sverige kan man relativt enkelt ändra grundlagen.
  Allt som behövs är två omröstningar med allmänna val däremellan.
  En finess som självaste Robert Mugabe var väldigt imponerad av.

  Vi saknar dessutom en författningsdomstol som kan stoppa nya lagar som strider mot grundlagen. Det enda vi har är skådespelet konstitutionsutskottet som inte har makten att göra mer än kritisera tokiga beslut, men vad hjälper det när tokarna själva ingår däri….

  http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/

 3. @T, @Senior:
  Grundlagen ändras också stup i kvarten, oftast under radarn. Jag ska ha en artikel någonstans där just den saken tas upp av någon akademiskt skolad, men tar mig förmodligen en evighet att hitta den. Men han kritiserade just att den svenska grundlagen ändras oerhört ofta (jag har för mig att det handlade om hundratals ändringar sedan 70-talet) och att det i princip inte finns några spärrar alls.
  Vi hade ju en stor grundlagsändring strax efter valet 2010 då det beslutades att EU-medlemskapet skulle skrivas in i grundlagen. Jag upptäckte det av en ren tillfällighet på grund av ett 5-sekundersinslag i Rapport. Nu kom jag tillbaka till sverige 2008, så jag vet inte om det förekom någon debatt om denna grundlagsändring under perioden 2006–2008, men jag hörde i alla fall inte ett knyst om saken under 2 åren innan valet 2010. Men någon gång 2006–2010 måste det första beslutet ha tagits.

 4. Ett annat felslut är att feminister tror män och kvinnor har exakt samma preferenser för sina karriärer. Finns det x antal män som vill bli företagsledare så måste det enligt feministisk logik (tabola rasa) finnas precis lika många kvinnor som vill bli det. Det är dock ett felaktigt antagande.

  Finns ju drösvis med forskning som visar att män och kvinnor värderar olika saker när de väljer yrke.

  Det är som vanligt när det kommer till feminism väldigt många premisser som är felaktiga

 5. Tänker du inte fel angående normalfördelningen? könen söker inte till utbildningar separat, alltså kan det räcka att vara b-man förutsatt att det inte finns för många a-kvinnor som tränger ut en.
  De få män som är med behöver ju bara vara såpass bra att de kommer in på utbildningen, liksom för kvinnor.

 6. Hej.

  Den här bloggen är ett andningshål, en isvak där man kan snappa efter luft. Även inom den akademiska världen tappar i vetenskap grundade modeller snabbt mark. Jag vill därför föreslå termen ’känsloskap’. Eller kanske en längre beteckning är på sin plats:
  ’Betänkligt OVetenskaplig Indoktrinations-Normalisering, förkortat ’BOVIN’.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 7. @Rp:
  Njae, tror att det är lite både ock, men en effekt av att andelen killar minskar på högre utbildningar torde vara att det är killarna i det nedre skiktet som försvinner, medan ökat antal tjejer torde innebära att det kommer fler killar från det nedre skiktet.
  Jag kommer ihåg att jag för inte så länge sedan såg ett diagram över könsfördelning och intelligens på olika utbildningar. Letade efter den men hittar den inte. Diagrammet var i alla fall sådant att x-axeln gick från 100% killar vid origo till 100% tjejer längst ut till höger, medan y-axeln var intelligens, och så prickade man in olika utbildningsgrenar där.
  Bilden var ganska tydlig, utbildningar med hög andel killar var också utbildningar med högt snitt i IQ, tror den med högst intelligens av alla var astronomer, där det då handlar om typ 90% killar och en IQ på över 130 om jag minns rätt, samtidigt låg då typiska tjejutbildning (relativt) lågt i IQ, t.ex. utbildning till undersköterska har 90% tjejer och 105 i snitt i IQ eller något sådant.
  Det samverkar ju i hög grad med vad Erik säger. Styrelsepersoner kommer i hög grad från utbildningar i vänstra övre kvadranten (hög IQ, stor andel killar) såsom ingenjörsutbildningar och i liten grad från utbildningar i högre nedre kvadranten (låg IQ, stor andel tjejer) såsom vårdbiträden och liknande.

 8. Skulle vilja vända på hela frågeställningen: varför blir inte fler kvinnor chefer och egna företagare i de branscher där de utbildar sig (och antas jobba)?

  Om man skulle skala bort faktorer som monopol-ställning inom vård och omsorg, hur blir statistiken då?

 9. @ChristinaG:
  Intressant frågeställning.
  Jag har en observation som kan vara värd att ta upp i kvoteringdsdebbatten. Kvoteringen skall alltså gälla börsnoterade företag. Vilka företag är det först och främst som blir börsnoterade? Jag gissar att det till stor del handlar om industriföretag. Företag som alltså har innovation och teknik som sin bas, och som syns i diagrammet i min tidigare kommentar dessa mansdominerade. Kvinnor håller sig förhållandevis till omhändertagande och sociala sektorn, så deras företag lär då förmodligen verka på en lägre nivå och blir i lägre grad börsnoterade.

 10. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Du har säkert rätt att de män som väl söker sig till svåra utbildningar är smartare, men är det väl kvinnodominans inom ett fält så är det vanskligt att tro att männen på något vis skulle vara smartare då de faktiskt konkurrerar på samma villkor.

 11. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Som sagt det måste vara ett val mellan två beslut. Gör man ändringar i Grundlagen utan detta så är det ett lagbrott. Men idag råder praxis för nomenklaturan att man inte ska stirra sig blinda på vad lagen säger. Så blir det när det fattas en författningsdomstol.

 12. @Rp:

  Jag tänker inte fel om normalfördelningen. Se punkt #1 Du har rätt i att män och kvinnor inte har separat intag idag, men du missar att de i stort sett hade det när dagens toppar tog sin examen. Utöver möjligen 70-talets socialhögskola så var det mansdominans från början på alla de för styrelser relevanta utbildningarna. När kvinnor senate började komma in där ökade givetvis konkurrensen och de sämsta männen kom inte längre in, precis som min modell demonstrerar.

 13. @Rp: De bokstäver som jag använder i modellen (A B C D E) visar inte absolut kvalitet på studenter utan relativ kvalitet. A är bäst, B är näst bäst osv. Det finns alltså alltid minst en A-man från början (vanligen fler ungefär lika bra som ökar sina prestationer genom att konkurrera inbördes) och då det inte är lottning som det handlar om, utan selektion så kan kvinnor inte bli bäst i klassen bara genom att vara 60%, 70% osv. Inte ens 90% kvinnor ger någon garanti att en av kvinnorna är bättre än den bästa av A-killarna.

 14. @ChristinaG: Bra fråga. Mitt svar är att många karriärskvinnor högst sannolikt blir det. Poängen är att toppkvinnorna som blir det kommer att ha likvärdig erfarenhet och ålder som toppmännen och när de flesta av dagens toppmän utbildade sig så hittade vi kvinnorna mestadels på socialhögskolan och sålunda skulle vi idag hitta dem som kommundirektörer o liknande. Exakt så ser det också ut idag, många fler karriärskvinnor är chefer i offentliga sektorn. Sålunda är kvinnorna vid en viss ålder just chefer i vad deras utbildningar bestod av. Men kvinnorna som är mer jämställt utbildade är bortåt 10-20 år yngre. Det säger ju tom feminister. De hänvisar till urbildningar på 90-talet hur sjutton skulle de kvinnorna ha hunnit få kompetens på toppen idag?

 15. @Erik o @Dolf: håller med er, just nu tror jag det är ganska precis 50/50 i fördelning för kommunchefer.

  Det jag blir irriterad på att jämställdhet alltid handlar om att fler kvinnor ska in i STEM, med det underförstådda att massa män sätter käppar i hjulet. Man kollar sällan på vilka brancher kvinnor kan och vill bli chef i.

  Dessutom, om man nu verkligen måste lagstifta, tycker jag att man ska börja ta itu med statliga verk och företag innan man ger sig på privat egendom. Städa framför egen dörr.

 16. Hej.

  En lite allmän fundering:
  Är det så att det finns olika dragningskraft för män och kvinnor (sedda som hela populationer) gentemot att bygga upp ett företag från grunden? Jag har inget belägg för varken det ena eller det andra, eller om det är en relevant frågeställning, men jag tycker mig se tre huvudspår i personlighet re arbete/karriär:

  A) Den drivne karriäristen, som arbetar hårt, inte sällan driver sin egen firma och inte har problem med att under konkurrens klättra i organisationer. Det behöver inte handla om någon karriär i form av materiell rikedom, utan kan lika gärna vara av det mer självförverkligande och passionerade slaget, på samma sätt som en inbiten hobby-människa är passionerad.

  B)Den distanserade, som ser arbete som något som måste göras för brödfödan men inte som en del av sin identitet eller personlighet. En person med mental stämpelklocka, som hänger in jobb-personligheten ihop med blåstället, och tar på sig privatkostymen vid hemgång.

  C) Den egocentriske, som varken har ambitionen att själv skapa från grunden, eller är nöjd med att gneta på jobbet och leva på fritiden. En person som vill erhålla maximal utdelning utan vare sig investering, risk, ansvar eller ansträngning.

  Själv skulle jag sortera in mig i grupp B, även som akademiker och lärare.

  Det märkliga med det hela är att barnen i skolan inte har problem med att acceptera att olika människor lyckas olika bra, så länge den som vill får ställa upp och försöka. Inga barn ifrågasätter varför klassens stjärna på fotboll är just det; den eleven tränar dagligen. Samtliga barn verkar hålla för sant att det är rättvist att få försöka, och det är rättvist att få reda på kraven i förväg, men att det är orättvist att den som inte uppfyller kraven ändå skall åka snålskjuts. Det verkar helt enkelt vara deras naturliga sätt att resonera på, och detta dessutom oavsett kulturell, socio-ekonomisk eller religiös bakgrund.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 17. @Erik:
  Du gör dock ett fel i din modell, du förutsätter att de bästa studenterna också kommer att få de bästa resultaten. Betyg är till största delen en subjektiv bedömning, och det har gjorts mer och mer subjektivt av feministerna i deras strävan efter att anpassa skolan efter flickor och kvinnor (för att sedan nu kräva att pojkar ska anpassa sig efter skolan).

  När jag läste juridik så gjorde det t.ex. en liten undersökning där man lät doktorander rätta tenta-svar, det var ordagrant identiska svar skrivna för hand, de som var skrivna med typisk kvinnlig handstil fick bättre betyg.
  Det lobbades då från studentföreningar att man skulle få skriva tentan med dator för att handstilen inte skulle vägas in. Detta förslag dödades sedan av den feministiska majoriteten i studentföreningarna. De ville ha subjektivitet och motverkade objektivitet.
  På det, och andra sätt kan se till att sämre studenter (om de är kvinnor) får bättre resultat.

  Ett annat exempel är grupp studenter som skulle skriva en uppsats om lönediskriminering av kvinnor (hela årskullen skulle skriva om ”jämställdhet”). Alla som argumenterade för att lönediskriminering inte berodde på kön utan på sakliga grunder fick oerhört låga betyg helt oavsett hur väl underbyggda de var. En kvinnlig student som i princip kopierat en hemsida från en kvinnojour och inte angett en enda källa fick nästan högsta betyg (7 av 8 har jag för mig).

 18. @MJ:

  ”Du gör dock ett fel i din modell, du förutsätter att de bästa studenterna också kommer att få de bästa resultaten.”

  Nja, jag förstår hur du tänker men du verkar läst in saker som jag inte skrivit. Min modell visar bristen på relation mellan andelen studenter totalt och den absoluta toppen. Givetvis är det så att utan kvotering så får de bästa studenterna de bästa resultaten i vad än det är lärarna belönar men jag har inte kommenterat vad det är som blir belönat. Jag har bara visat att vem än som är bäst vinner, oavsett andelar.

  ”Betyg är till största delen en subjektiv bedömning, och det har gjorts mer och mer subjektivt av feministerna i deras strävan efter att anpassa skolan efter flickor och kvinnor (för att sedan nu kräva att pojkar ska anpassa sig efter skolan).”

  Absolut, visst är det så, men när vi pratar om hur mycket det passar ”flickor” och ”pojkar” så pratar vi om andelar igen. Min poäng är den rakt motsatta. Jag visar ju hur Kaitlyn Kenner-fenomenet är vad som gäller. Det faktum att det passar de flesta kvinnor mer än de flesta män betyder INTE att den bästa personen är en kvinna.

  ”När jag läste juridik så gjorde det t.ex. en liten undersökning där man lät doktorander rätta tenta-svar, det var ordagrant identiska svar skrivna för hand, de som var skrivna med typisk kvinnlig handstil fick bättre betyg.”

  Precis, och detta menar jag är orättvist när vi pratar om hela könet/andelar men vad som kommer att få nyvänsterfolk att flyga i luften och gapa ”KVOTERING” är det faktum att även om detta slår ut nästan alla män så ändrar det inte det faktum att enstaka män kan lära sig göra även det bättre än någon kvinna. Detta innebär att de som ge kvinnor fribiljett till högsta vinst MÅSTE skrika på kvotering till högsta vinst.

  ”Det lobbades då från studentföreningar att man skulle få skriva tentan med dator för att handstilen inte skulle vägas in. Detta förslag dödades sedan av den feministiska majoriteten i studentföreningarna. De ville ha subjektivitet och motverkade objektivitet.”

  Jovisst, men det faktum att detta gör det generellt svårare för män betyder inte att den bästa handstilen kommer från en kvinna. Det var just de två sakerna som saknade relation till varandra. Det blir fler kvinnor än män jovisst, men det blir också fler män som lär sig hur spelet skall spelas. Poängen är ju att de män som lär sig spela spelet skiter blanka fan i andra män.

  ”Ett annat exempel är grupp studenter som skulle skriva en uppsats om lönediskriminering av kvinnor (hela årskullen skulle skriva om “jämställdhet”). Alla som argumenterade för att lönediskriminering inte berodde på kön utan på sakliga grunder fick oerhört låga betyg helt oavsett hur väl underbyggda de var. En kvinnlig student som i princip kopierat en hemsida från en kvinnojour och inte angett en enda källa fick nästan högsta betyg (7 av 8 har jag för mig).”

  Precis men åter, detta påverkar enbart andelar. Givetvis kommer ett antal män glatt att kunna lära sig säga vad än lärarna vill höra och de kommer att kunna göra det bättre än någon kvinna.

  Låtsaslärare och låtsasprofessorer kan alltså diskriminera mot män som kön tills de blir blåa i ansiktet. Faktum kvarstår att så länge det är en selektion (som Charles Darwin beskriver det) och inte någon sorts Lotteri så blir inte högsta vinsten en fråga om hur många fler lotter som dras av kvinnor.

  För att göra en lång historia kort summeras alltihop så här:

  Den bästa kvinnan kan vara en man så länge en enda man tillåts tävla.

 19. @Rikard:

  ”Samtliga barn verkar hålla för sant att det är rättvist att få försöka, och det är rättvist att få reda på kraven i förväg, men att det är orättvist att den som inte uppfyller kraven ändå skall åka snålskjuts. Det verkar helt enkelt vara deras naturliga sätt att resonera på, och detta dessutom oavsett kulturell, socio-ekonomisk eller religiös bakgrund.”

  Ojojoj det där är rena tjuvstarten av kommande Nyvänsterns hyckleri Del 3. Jag kan säga så här: De bägge politiska huvudriktningarna presenteras av två olika samhällsetos. Det första representeras av John Stuart Mill och ser samhället som ett kontrakt, det andra av Emile Durkheim där samhället har utvecklats mer organiskt. Vad du beskriver lutar åt Durkheims etos där ”social tillit” enbart kan uppkomma när det finns saker som förhindrar att folk åker snålskjuts. Det bästa är nog om vi väntar med den här diskussionen tills inlägget är publicerat.

 20. @Erik:
  Nej men om det som belönas är att vara kvinna så spelar det ju ingen roll att de bästa männen är med och konkurrerar. För om männen är bättre än kvinnorna; t.ex. om 1/10 av studenterna är A-män så kommer feminister aldrig acceptera att männen har A-resultat i snitt medan kvinnorna har B- eller C-resultat i snitt. Det kommer att uppfattas som diskriminering och man kommer att ändra på det.
  Resultatet avgör sedan hur stor chans man har att få en topposition.

  Visst kommer det finnas män som lär sig spela spelet. Men om 10% av studenterna är män och man kräver samma snitt bland männen som kvinnorna så kommer bara 2,5% av studenterna vara män med A-resultat. Hur man manipulerar spelet för att orsaka detta spelar ju inte så stor roll.
  Inom rättsväsendet har man ju redan lyckats med en majoritet av både åklagare och domare som är kvinnor (den privata sektorn är inte så lockande för kvinnor så där är en majoritet män fortfarande). Trots att det var en majoritet män som läste när deras årskullar examinerades. Inom politiken har man t.o.m. bestämt i många partier att minst hälften ska vara kvinnor.

  Resultatet för samhället i långa loppet är såklart att man får sämre och sämre kvalificerade ledare, beslutsfattare, beredande m.m.

  När dåliga kvalifikationer blir en merit så hjälper det inte heller att ha män som låtsas vara dåliga. Resultatet blir det samma.

  (Men det är helt rätt att många bara lär sig att spela spelet. Jag hade det problemet med mina barn att jag ville lära dem saker på riktigt, samtidigt som jag ville att de skulle få bra betyg. De var tvungna att lära sig både att svara ”rätt” och att kunna på riktigt.)

 21. @MJ:

  ”Nej men om det som belönas är att vara kvinna så spelar det ju ingen roll att de bästa männen är med och konkurrerar.”

  Helt riktigt, om kvinnor kvoteras till toppen spelar det ingen roll att de bästa männen konkurrerar. Det är så de olympiska spelen fungerar. Kvinnor har kvoterade kvinnomedaljer som de bästa männen inte får vara med i konkurrensen om. Resultaten är därefter. Fast där kommer vi till Kaitlyn Kenner-fenomenet***, relativism och skillnaden mellan när vad som belönas är att VARA kvinna och när vad som belönas är att GÖRA kvinna.

  ***De olympiska spelen tänker ju ändra reglerna och låta män som ”gör kvinna” dvs transsexuella män, vara med och tävla. Visst, det är ett extremt exempel men det är utvalt för tydlighet, inte representation. Vad det visar är just hur de bästa männen (i detta fall män bäst på att vara kvinna) kan konkurrera ut kvinnor och det är ju garanterat vad som kommer att ske i OS när kvinnor tävlar mot opererade män som identifierar sig som kvinnor.

  ”För om männen är bättre än kvinnorna”; t.ex. om 1/10 av studenterna är A-män så kommer feminister aldrig acceptera att männen har A-resultat i snitt medan kvinnorna har B- eller C-resultat i snitt. Det kommer att uppfattas som diskriminering och man kommer att ändra på det.”

  Jag vet inte vilka ”man” är i din beskrivning men Stefan Löfven har varken majoritet av svenska folket eller riksdagen i den frågan medan regeringens andra part Mp blöder mandat eftersom så många av deras väljare är verklighetsfrånvända kulturrelativister från Stockholms innerstad och Vänsterpartiet har även de tomhuvuden som tror att Sverige skall kunna ta ansvar för hela världen. Nu senast i morse där V går emot regeringen då Sjöstedt menar att Nato-landet TURKIET med 80 miljoner invånare är inte tryggt att skicka asylsökare till.

  Så hur skall ”man” ändra på den saken menar du? Skall Löfven ge sig själv samma makt som Adolf Hitler gjorde? Blir inte det lite svårt när Sverige saknar fungernade försvarsmakt och 8/10 poliser redan är extremt missnöjda med hans favoritpolare Eliasson som aldrig varit polis men sitter i media och tycker synd om mördare? Du får nog förklara om de här ”man” är makten eller maktkritiker, de verkar inte ens själva veta vilken stol de sitter på.

  ”Resultatet avgör sedan hur stor chans man har att få en topposition.”

  Jovisst, bortsett från att alla toppositioner inte delas ut, en stor del av dem skapas, och kvoterar man kvinnor så vet de inte hur man skapar de positionerna. Vad som händer med den utvecklingen är sålunda att positionerna ifråga antingen inte skapas alls, alternativt så kommer män med sådan kompetens att flytta sin verksamhet utomlands och vara svenskar enbart på samma sätt som Zlatan är det.

  ”Visst kommer det finnas män som lär sig spela spelet. Men om 10% av studenterna är män och man kräver samma snitt bland männen som kvinnorna så kommer bara 2,5% av studenterna vara män med A-resultat. Hur man manipulerar spelet för att orsaka detta spelar ju inte så stor roll.”

  Jag vet forfarande inte vem ”man” som kräver dessa saker är men då ”man” inte kan bestämma sig om de är makten eller om de är maktkritiker så förstår jag inte varför du tror dessa kan få någon att lyda dem i längden. Tvärtom antingen så får de väl bli diktatorer på riktigt och börja hota folk med våld )hur det nu går till då man som maktkritiker ju är motståndare till både polisen och militären) eller så blir det bara en massa gapande.

  ”Inom rättsväsendet har man ju redan lyckats med en majoritet av både åklagare och domare som är kvinnor (den privata sektorn är inte så lockande för kvinnor så där är en majoritet män fortfarande). Trots att det var en majoritet män som läste när deras årskullar examinerades”

  Nej, jag frågade Dagens Juridik om det där för flera månader sedan och det stämmer inte. Toppositionerna i rättsväsendet (Advokatjobben) gick till en majoritet av männen. Det är FLER advokatpositioner än åklagarpositioner totalt. Detta bekräftas när jag pratar med feminister, rättväsendet är enligt dem typ ett patriarkat där man förmedlar åklageri till kvinnor medan högstatusjobben (advokatpositioner på stora juristfirmor) är mansdominerade.

  ”Inom politiken har man t.o.m. bestämt i många partier att minst hälften ska vara kvinnor.

  Du menar samma politik som på toppen leds av Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt och Gustav Fridolin? Jovisst de är ju fantastiskt bra exempel på kvinnor vid toppen… karriärsfixerade A-män allihop som säger en sak men som SJÄLVA konkurrerat ut kvinnor precis som jag sagt A-män kommer att göra. Levande bevis på hur rätt jag har.

  ”Resultatet för samhället i långa loppet är såklart att man får sämre och sämre kvalificerade ledare, beslutsfattare, beredande m.m.”

  Det är dock inte vad jag sagt. Jag har aldrig sagt de var mer kvalificerade, det enda jag sagt är att vad än kvinnor skulle väljas in på basis av (som gynnar de flesta kvinnor) så skulle vi få enstaka män som var bättre på att vara kvinna än de bästa av kvinnorna var.

  ”När dåliga kvalifikationer blir en merit så hjälper det inte heller att ha män som låtsas vara dåliga. Resultatet blir det samma.”

  Det finns inga dåliga kvalifikationer för den som skall kvalificeras. Vad än som vi använder för att välja folk till toppen är bra för den som vill bli vald till toppen. Om vi väljer styrelser på basis av förmåga att gå på händer för att fler kvinnor gick på gymnastik istället för ishockey i grundskolan så får vi enstaka män som är bättre än någon kvinna på att gå på händer. Att de flesta män inte är det har ingen som helst betydelse för hur toppen ser ut. Toppen saknar HELT kausalt samband med vad som är normalt hos de flesta.

  Så länge vi inte har öppen diskriminering så har kvinnor alltså ingen fribiljett till toppen.

  ”(Men det är helt rätt att många bara lär sig att spela spelet. Jag hade det problemet med mina barn att jag ville lära dem saker på riktigt, samtidigt som jag ville att de skulle få bra betyg. De var tvungna att lära sig både att svara “rätt” och att kunna på riktigt.)”

  Precis, det är därför vänsterns trivselpedagogik i skolan missgynnar just de svaga som vänstern påstår sig värna om. Man har lagt över riktig undervisning på föräldrarna vilket innebär att de med högutbildade föräldrar får bäst skolresultat. Högutbildade journalisters barn drabbas inte så journalistkåren skiter i det.

  Slutligen i linje med inläggen om #nyvänsterns hyckleri så drabbar vänsterns vansinniga manshat särskilt de invandrare som de påstår sig värna om.

 22. Ett inlägg i debatten från Timbro: http://www.svt.se/opinion/styrelsekvotering-en-symbolfraga-som-inte-loser-problemet

  En kommentar till Erik och MJ: Åtminstone i tekniska yrken finns det en (lite trög) mekanism som justerar osakliga rekryteringar. Det finns ett driv i både offentlig och privat verksamhet att lösa de uppgifter som ålagts verksamheten. De som inte lever upp till de kraven kommer att rundas, sättas vid sidan av, och så småningom ”malas ner” av produktionsmaskineriet.
  De med självinsikt söker nya arbetsuppgifter eller jobb som passar dem, en del sägs upp pga ”arbetsbrist” och några blir sjukskrivna. Det är inte vackert och drabbade mår inte bra.
  Att rekrytera osakligt är som att försöka få in en stor fyrkantig kloss i ett litet runt hål.

 23. @ChristinaG:

  ”En kommentar till Erik och MJ: Åtminstone i tekniska yrken finns det en (lite trög) mekanism som justerar osakliga rekryteringar. Det finns ett driv i både offentlig och privat verksamhet att lösa de uppgifter som ålagts verksamheten. De som inte lever upp till de kraven kommer att rundas, sättas vid sidan av, och så småningom “malas ner” av produktionsmaskineriet.”

  Som vi sett i Norge så hindrar det inte dumma lagar som sätter ett gäng guldkjolar till kvinnor på att sitta i styrelser enbart för att de är kvinnor. Anledningen till det är väldigt enkel: Så länge det finns fler personer i varje grupp så kan de inkvoterade personerna fuska sig fram på de andras arbete. Vad som händer är att man får mindre demokrati och blir mer beroende av ett färre antal personer som gör huvuddelen av arbetet.

  Snart vore det enda rätta att kräva styrelser med enbart kvinnor för hur skall kvinnor annars komma i närheten av mäns kompetens när de blir hjälpta hela tiden? För övrigt ser vi samma trend på andra håll.På nationell nivå är det allt fler kvinnor som är beroende av ett minskande antal män. På internationell nivå är det allt fler länder som missköter sig (ekonomi, juridik, vetenskap, etc) som är beroende av ett minskande antal länder som sköter sig.

  Ser det här hållbart ut i längden?

  ”De med självinsikt söker nya arbetsuppgifter eller jobb som passar dem, en del sägs upp pga “arbetsbrist” och några blir sjukskrivna. Det är inte vackert och drabbade mår inte bra. Att rekrytera osakligt är som att försöka få in en stor fyrkantig kloss i ett litet runt hål.”

  Jag önskar det vore så men tyvärr är det inte så enkelt. Om de vore som att få in en fyrkantig kloss i ett litet runt hål skulle saker nog se bättre ut eftersom problem skulle märkas och kunna åtgärdas.

  Att rekrytera osakligt är nog mer som att hälla vatten i en tillbringare med hallonsaft eftersom enstaka person inte kan dricka normalstark saft och känner sig utanför om denne måste dricka vatten. Alla säger ja, och så kommer man igen och vill hälla lite mer, alla säger ja, ingen vill vara oartig, ingen vill vara den elaka egoisten som förhindrar saften att bli utspädd och till slut så har man två tillbringare med vatten och ingen saft.

 24. En annan logisk vurpa som jag stör mig pa är de otal undersökningar som visar att kvinnliga chefer är lika eller mer effektiva än män.

  För det första: det finns hundratals indikatorer att välja pa för att mäta chefskompetens. Det är alltsa fritt fram att välja och vraka, vilket naturligtvis gör det mycket svart att undvika ”confirmation bias”.

  För det andra: det finns inget some helst incitament att rapportera att kvinnor är MINDRE kompetenta. Tvärtom vore det förmodligen förödande, framför allt om forskaren är man.

  Och för det tredje: det kan mycket väl hända att kvinnor är lika eller mer kompetenta när de är chefer. Men det betyder ju inte att de ytterligare kvinnor som skulle fa chefsposition genom direkt eller indirekt kvotering kommer att vara det.

  Själv tycker jag debatten känns lite överflödig. Jag är för männens rättigheter. Att kämpa för rättigheterna för de fatal män och kvinnor som kommer ifraga för högre chefstjänster känns felplacerat – inte minst eftersom de med största sannolikhet kommer fran en priviligerad klass. Det kan mycket väl hända att kvinnor fortfarande underskattas: det förefaller mig logiskt att vi inte kan envisas med att utmala ett kön som bade offer och kompetenta chefer. Men de företag som diskriminerar mot kvinnor kommer i längden att utkonkurreras.