Om Jo Cox och varför jag, tyvärr, inte tror på #Brexit
avatar

 

Inledning: [ì Innehåll]

Dolfs logo

Eders Ödmjuke bävar inför dagens ödesval

Idag är alltså ödesdagen, man går till valurnorna i Storbritannien och röstar om Brexit.

Finns det någon som på allvar tror att dagens val kommer att ge oss ett Brexit?

För inte mycket mer än en vecka sedan hade Brexit-sidan en ganska betryggande ledning enligt opinionsunder­sökningarna. Sen kom mordet på Jo Cox och därmed slogs nog den slutgiltiga spiken i kistan för Brexit.

Tyvärr. Jag avskyr EU.

”Varför då?” undrar säkert en och annan läsare.  
 

Den totalitära superstaten [ì Innehåll]

”Vad är minsta gemensamma nämnare för alla totalitära regimer och diktaturer?”, kontrar jag.

Det man väl först föreställer sig när man tänker på en totalitär regim eller diktatur är kanske hur folk slängs godtyckligt i fängelse för att ha yttrat sig och misshandlas av Gestapo-typer med gummislangar i skumma källarlokaler. Och det är väl själva sinnebilden för en diktatur, men är inte särskilt användbart som definition, än mindre kanariefågel. (Kanske inte helt uppenbart, men jag alluderar till praxisen från förr att ha med sig en kanariefågel i gruvan som ”gasdetektor”. Det förekom tydligen i brittiska (träffande nog) gruvor ända fram till 1986.)
Canary Coal Mine

Jag skulle vilja påstå att det som kännetecknar ett totalitärt styre är 3 saker:

 1. En centraliserad koncentration av makten
 2. Top-down, samhället styrs från ovan, i motsats till bottom-up med subsidiaritetsprincipen, när det byggs upp från gräsrotsnivå.
 3. Tvång (av mer eller mindre godtyckligt slag)

Nu skall man inte göra misstaget att substituera ”tvång” med ”våld”. Det behövs inte svartrockade män med gummislangar för tvång. Tvång kan utövas i en försåtligt mild form med hjälp av något så mondänt som skatter, avgifter och subventioner.

”Jamen”, invänder säkert någon, ”med de kriterierna är ju även alla västerländska demokratier totalitära.”

”Jupp”, svarar jag. De västerländska samhällena baserar sig alla i någon grad på de totalitära kriterierna, inklusive godtycket (se t.ex. hur fröken Kanin avskedades efter att ha deltagit Folkets demonstration). EU är bara ytterligare ett steg, ett sjumilakliv, i riktningen mot en totalitär värld där en global elit lever som små(?)påvar i luxuös maktfullkomlighet betjänade av horder av slavar.
 

Brexit the Movie [ì Innehåll]

Tyvärr ingen svensk textning, men engelsk kan slås på

Jag hade tänkt skriva ett kort inlägg om EU redan innan mordet på Jo Cox, främst på grund av filmen Brexit – The Movie. Många har säkert redan sett den, jag är långt ifrån den första att uppmärksamma den, och de ofta vansinniga effekter de drakoniska regelverken som spottas ut från Bryssel för med sig är nog inte heller någon överraskning för den välinformerade läsaren. Men filmen tog upp ett par saker jag ville uppmärksamma, och framför allt en sak var en överraskande nyhet för mig.

Som säkert de flesta vet byggdes Tyskland upp efter andra världskriget tack vare Marshallhjälpen från USA. Eller hur?

Fuck, no!!!
 

Storbritannien & Tyskland [ì Innehåll]

Filmen gör en mycket intressant jämförelse mellan Storbritannien (21:15–25:33) och Tyskland (25:33–28:22). Efter andra världskriget var Storbritannien blåslaget och hade blåmärken och ont lite överallt, en eller två utslagna tänder, och må ha haltat fram, men var ändå vid relativt god hälsa. Tyskland som bokstavligen var en rykande ruinhög som jämnats med marken var i jämförelse i det närmaste ett totalförlamat respiratorfall utan ett helt ben i sin kropp.

Sample_UK_Childs_Ration_Book_WW2Det är inte min avsikt att förringa betydelsen av Marshallhjälpen som sådan, men det kan vara värt att notera att 1948–1951 fick Frankrike 2296 miljoner dollar och Storbritannien fick med 3297 miljoner dollar mer än dubbelt upp mot Tysklands 1448 miljoner. Italien/Trieste och Nederländerna var också bland de som fick över 1000 miljoner, sen en rad länder med mindre belopp.

Ändå kämpade Storbritannien med stigande priser, dålig lönsamhet och ransoneringar ända fram till 4 juli 1954, hela 9 år efter krigets slut. Tyskland, som vid krigsslutet var ett levande lik, utsattes för handelsrestriktioner av de allierade, led av uttalad svält och misär med bland annat dubbel så hög spädbarnsdödlighet som övriga Europa, men reste sig likt Rocky Balboa i sista ronden redan 1948, vände på steken och blev ”det tyska undret”. Marshallpengarna hjälpte säkert till, men Tyskland var ju långt ifrån ensam bidragstagare, och var inte heller på långa vägar den största bidragstagaren, även om tveklöst den med det största behovet. Så vad var det då som fick Tyskland på fötter?

Tyskland efter kriget

Tyskland efter kriget

Det tyska undret verkar till stor del ha varit ekonomen och finansministern (1949–1963) Ludwig Erhards förtjänst. Han genomförde 1948 valutareformen så att folket kunde gå och handla mat för normala ­D-Mark och slapp frakta skottkärror fyllda med Reichsmark för en bit bröd och så genomförde han massiv avreglering av handel och industri, bland annat så avskaffades i rask takt alla ransoneringar.

Ett par anekdoter ger en ganska bra bild av Erhards åtgärder, som när den amerikanska generalen Lucius D. Clay försökte ställa Erhard mot väggen:

Clay: Herr Erhard, mina rådgivare säger att du har begått ett fruktansvärt misstag. Vad har du till svar på det?
Erhard: Herr General, bry er inte om dem! Mina rådgivare säger samma sak.

eller när han senare samma månad konfronteras av en amerikansk överste:

Översten: Hur understår du dig att lätta på ransoneringarna vi infört när det råder en skriande brist på mat?
Erhard: Men Herr Oberst, jag har inte lättat på ransoneringarna; jag har upphävt dem! Hädanefter behöver folket ingen annan ransoneringskupong än D-Marken. Och de kommer att arbeta hårt för att få dessa D-Mark. Vänta bara och se.

Och jobbade hårt gjorde de. Och Tyskland blomstrade.

Man gör lite senare i filmen (50:54–57:35) en annan jämförelse. Vad har Nestlé, Novartis, Roche, Rolex och en mängd andra blomstrande företag gemensamt?
 

Schweiz [ì Innehåll]

De är schweiziska.

bernina_express_switzerland_3I tio-i-topp-listan över världens rikaste länder, mätt i BNP per capita, hittar vi 3 europeiska länder, på andra plats i världen är Luxemburg som nog får anses vara ett specialfall, med sin halvmiljon invånare motsvarar landet Luxemburg till sin folkmängd ungefär Göteborg, samtidigt som själva huvudstaden Luxemburg (100 000 invånare) är, jämte Bryssel och Strasbourg, en av de tre officiella huvudstäderna för hela unionen. Landet är i sig självt alltså ett maktcenter för unionen. De två andra deltagarna på topp-tio-listan är Norge (#7) och Schweiz (#8) som bägge två står utanför EU. (Bubblare en bra bit under Schweiz är Irland #11, Nederländerna #12 och Österrike #13.)

Schweiz är inte bara ett av världens rikaste länder och förmodligen Europas framgångsrikaste utan jämförelse, trots att landet envist står utanför EU. Som redaktören Roger Köppel på Die Weltwoche säger i filmen (55:13):

Anledningen till att Schweiz är ekonomiskt framgångsrikt är att Schweiz inte är medlem av den europeiska unionen. I EU är det politiker och byråkrater som bestämmer vad folket skall göra, jag menar, det är ett top-down-system i EU, och Schweiz skulle jag vilja påstå utgör själva urbilden för ett bottom-up-system.

Om du inte har problem med engelskan tycker jag att du ska ge filmen de 70 minuter den kräver. Det är väl investerad tid. Den är en uppenbar partsinlaga, men argumenterar mycket väl för ett ja till Brexit.
 

Mordet på Jo Cox [ì Innehåll]

Och det verkade ju som Brexit-sidan hade övertaget, tills Jo Cox mördades.

Det var väl inte svårt att förutse effekterna av mordet. Det är ett typexempel på hur en enskild händelse och en ensam människa som borde sakna betydelse i sammanhanget kan förändra världen. Det har hänt förr. Skotten i Sarajevo startade ett världskrig, även om det förstås inte var skotten i sig själva som var den verkliga orsaken. Mordet på Jo Cox var perfekt för att svänga opinionen från UT till IN. En relativt ung och vacker tvåbarnsmor, engagerad i frågan och tillräckligt högt upp i den politiska hierarkin för att det verkligen skulle ge mediala svallvågor.

Första världskrigets utlöses

Första världskrigets utlöses

Det finns i huvudsak tre olika sätt att förhålla sig till detta:

 1. Ensam galning
 2. Brexit-sidan är skyldig (oavsiktligt eller avsiktligt) till dådet
 3. Bremain-sidan är skyldig (oavsiktligt eller avsiktligt) till dådet

 

Ensam Galning [ì Innehåll]

Straight_jacket_Joker_by_MasterDrawerOckhams rakkniv ger detta som det vettigaste förhållningssättet. Det är den enklast och mest naturliga förklaringen, och därmed också det sundaste perspektivet. Det slår över på ett ensamt psykfall, end of story. Så borde det vara. Det mördas i snitt omkring 2 personer per dag i Storbritannien. Ingen enskild människas liv – oavsett om det är drottningen eller ett hemlöst kronvrak – borde ställas mot om hela befolkningen (ca 65 miljoner själar, utan att räkna spöken) skall oåterkalleligen skall vara med eller inte med i EU. Det skulle vara intressant att få ett ”facit” på hur många som dör respektive räddas genom ett medlemskap. För det är väl ingen som är så jädrans dum så att den tror att demografisk statistik som dödsfall förblir opåverkad av ett EU-medlemskap. Statistiken lär antingen förbättras eller försämras, vilket kan debatteras i det oändliga, men jag tror man kan slå fast utan tvekan att den lär absolut inte förbli den samma.
 

Brexit-sidan är skyldig [ì Innehåll]

Det är så som saken, helt väntat, spinns i media. Ingen menar väl att Brexit-sidan skulle ha arrangerat mordet, men media fylls med skuldbeläggning genom ”Britain First” och allas vår favorit Henrik Arnstad ställer saken på sin spets, men hans extrema ståndpunkt ger en ganska bra sammanfattning av medias och politiska kretsars ställningstagande:


(Det verkar som Arnstad sedan dess har tagit bort tweetet, för jag hittar inte längre originalet)

Helt oavsett att ingen på allvar menar att det skulle ha varit ett arrangerat mord från Brexit-sidan så spinner man friskt på ”Britain First” och att det är Brexit-sidans ”hatretorik” som skulle bära skulden. Bortsett från att jag anser själva skuldbeläggningsretoriken som infantil så är uppgifterna långt ifrån entydiga om vad som verkligen hände, och inte heller om mördarens politiska hemvist.

Ett vittne förnekar

Det finns vittnesmål både som bekräftar och förnekar att mördaren skulle ha skanderat ”Britain First” och vittnesmål från närstående och bekanta till mördaren som uppger att han var politiskt ointresserad. Samtidigt så påstås det att han uppgett att han vid domstolsförhandlingarna uppgett sitt namn som ”My name is death to traitors, freedom for Britain”. Kanske har han nyss genomgått ett ”politiskt uppvaknande”, eller mordet kan ha haft mer personliga motiv (både mördare och offer hörde hemma i området där mordet begicks och de kan mycket väl ha haft privata konflikter sinsemellan) eller han kanske är av samma ull som Quick, och försöker vara tillmötesgående för att få psykofarmaka. Eller han kanske rent av var så fulltankad redan så att det bara var något som läckte från ett sammelsurium av förvirrade tankar av saker han hört sedan han greps.

Jag påstår inget här. Jag vill bara visa på att den ensidigt vinklade ”högerextremismen” vi matas med genom media mycket väl kan vara genomfalsk. En bra sammanfattning av saker som talar mot en politisk koppling kan hittas
 

Bremain-sidan är skyldig [ì Innehåll]

Det första som händer nästan omedelbart efter mordet är förstås att alla säger att man inte skall politisera det, för att sedan politisera det. Särskilt från Bremain-sidan. Vilket inte är något jag hävdar bara för att jag själv är för Brexit, utan för att det är ganska uppenbart när man följer media, och den gamla klassiska frågan Cui bono? (vem tjänar på saken?) pekar med sitt beniga finger på Bremain-sidan. Om någon tvivlar på detta, se bara faktumet att man anordnade en namninsamling för att ställa in valet. Redan på lördagen hade de fått ihop 20 000 underskrifter, det är dubbelt upp mot vad som krävs för att ”the government” skall vara tvunget att besvara begäran offentligt. Vid 100 000 underskrifter (vilket man i söndags räknade med att nå före idag) är parlamentet skyldigt att debattera frågan. Vilket saknar betydelse i det här fallet, eftersom parlamentet är i ”recess” (har någon form av uppehåll), men hade det mordet skett lite tidigare kanske det helt hade upphävt omröstningen.

Faktum är att jag bara ser en enda sak som på allvar motsäger att det skulle handla om en iscensatt false flag-operation för att få opinionen att svänga. Omständigheterna (Brexit har en liten men tydlig ledning i opinionsmätningarna) och timingen (en vecka kvar), offret (snygg tvåbarnsmor, mycket sympatipoäng att hämta där) och etablissemangets närmat cementhårda konsensus, i världen som helhet, för att Storbritannien skall stanna i EU talar för att det handlar om en false flag. (Ett uppfriskande undantag är förre tjeckiske presidenten Václav Klaus som visar att han har huvudet på skaft också när det gäller andra saker än den globala uppvärmningen.) Det enda som egentligen talar emot är att det måste vara praktiskt väldigt svårt att manipulera sakerna så att en ensam galning utför ett mord på beställning. Men som sagt, frågan där är väl i det närmaste om man tror att saker som The Manchurian Candidate (Hjärntvättad ) är rena Hollywoodprodukter eller om sådant förekommer på riktigt. Jag är inte beredd att säga vare sig bä eller bu om den saken.

Vad som däremot är otvetydigt är att Bremain-sidan vinner på dådet, vad man sen än tycker om det.
 

En infekterad fråga [ì Innehåll]

Det är helt uppenbart att mordet har infekterat debatten och snedvridit den. Jag fick själv erfara hur illa det kunde gå när jag diskutera saken på bloggen Löjesguiden. Det som från början verkade vara en fräsch och kritisk blogg, har med tiden visat sig skifta betydligt i kvalitet och gjorde här, enligt min mening, ett absolut bottennapp:

Jag skulle till och med gå så långt att jag hävdar att Brexit är ett mord på ett ideal. Det ideal som handlar om ett gemensamt Europa där vi löser frågor som civiliserade människor och där vi talar både som enskilda nationer och länder med ett gemensamt intresse.

När nu valkampanjen har skördat sitt första offer (BBC) är anständighetsgränsen för länge sedan passerad. Att öppet få tala om sin tro och övertygelse är en demokratisk rättighet, inte en nådegåva. Händelsen visar också något annat, något mycket mörkare som får mig att tvivla på om detta är en så bra idé.

Mannen som sköt ihjäl Jo Cox ska ha skrikit ”Britain First” strax efter utfört dåd (Mail On Line). Detta är ettultranationalistiskt (Wikipedia) parti på yttersta högerkanten som är så hatiska i sin syn på EU att man måste fråga sig om dom inte borde få hjälp från psykiatrin. För om ni trodde snöd nationalistiskt präglad egoism var död, vänta till du hör de här människorna resonera. Det är alltså en skrämmande utveckling vi ser men det värsta är att någon har tänkt ut detta scenario och planerat allt.

I ärlighetens namn skall sägas att han strax därpå säger att

Naturligtvis är inte den delen som handlar om ett mord på en värnlös kvinna kalkylerad, det var nog resultatet av en missräkning i kombination med en ensam galning. Så nej, jag hävdar inte att förespråkarna för Brexit bär ett direkt ansvar, men däremot ett indirekt.

När jag sedan försöker analysera saken och för ett liknande resonemang som ovan så får han i det närmaste spel för att jag råkar säga att Jo Cox var ”relativt oviktig” och menar på att jag far med konspirationsteorier när jag nämner ”svallvågor i media och opinion” som ett resultat, dessutom är jag utstuderat cynisk och ett troll när jag säger ”Om ett sådant här dåd iscensattes av någon som tänkte cyniskt rationellt så skulle det vara en stanna-anhängare som kör en false-flag för att skaffa sig sympatipoäng.” En ganska nätt studie i känslomässig argumentation utan verklighetsförankring med andra ord.

Jo Cox

Borde inte behöva sägas att jag inte uttalar mig om Jo Cox som människa
när jag i en politisk analys säger att hon var ”relativt obetydlig”

Jag tycker att någon som ägnar sig åt att blogga om politiska händelser borde kunna vara så mogen att han kunde ta till sig en sakligt förd analys av ett politiskt dåd (oavsett om han håller med eller inte) utan att bli upprörd eller tillskriva sina motståndare onda avsikter. Jag har givetvis inte uttalat mig om Jo Cox värde som människa eller menat att förringa henne som person på något sätt. Jo Cox var parlamentsledamot, men, antar jag, i de stora politiska skeendena en relativt oviktig figur, före mordet okänd i de stora folklagren. Se bara på det svenska riksdagiset, det har 349 ledamöter, hur många av dem känner du till namn? Helsike, jag vet inte ens vad alla ministrarna i regeringen heter, och jag är ändå politiskt intresserad. Det brittiska underhuset (House of Commons) har 650 platser och överhuset (House of Lords) 800 platser. Bara som en jämförelse. Och på vilket vis det skulle göra mig cynisk (det är jag redan, men ändå) om jag nu skulle tro på en false flag begriper jag inte. Det är liksom inte så att jag själv har varit inblandad i mordet, jag varken applåderar det eller vill göra poänger på det. Om, jag betonar om, det skulle vara en false flag så vore det väl de som stod bakom mordet som vore cyniska, inte jag. Och är det någon vid sina sinnens fulla bruk som tvivlar på att en sådan cynism i det politiska spelet är fullt tänkbar?

Jag är kanske småaktig som tar upp saken med Löjesguiden, men jag känner att jag måste kommentera saken (inte minst blir jag sur för att han tillkännagav att han inte skulle publicera några fler kommentarer från mig, och därefter i en senare kommentar bad mig komma med en länk, vilket jag gjorde, men den kommentaren väntar sedan fem dagar tillbaka på att ”granskas”).

Hur som helst, om ett par timmar kan förmodligen freakshowfredrik (som han kallar sig) glädja sig åt att han fick rätt och ”de demokratiska krafterna vann”.

 

Rule Britannia [ì Innehåll]

©2016 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Om Jo Cox och varför jag, tyvärr, inte tror på #Brexit — 43 kommentarer

 1. ”Finns det någon som på allvar tror att dagens val kommer att ge oss ett Brexit?”

  Ok, jag sticker ut hakan! Jag tror Brexit vinner!

  En lite observation angående BNP per capita är att siffrorna som du hänvisar till är köpkraftsbaserade och inte mäter verkliga inkomster. Om man tittar på nominella siffror, vilket är MYCKET mer relevant, ligger Schweiz 2:a efter Luxembourg.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita

 2. @Utlandssvensk:
  Jag hoppas verkligen att du har rätt.
  BNP-siffrorna: Jag bara googlade och tog första bästa lista jag hittade. (Och ser nu att jag glömde länka till den, ska försöka fixa det, hoppas jag hittar den igen.)
  Måste dock säga att jag är lite förvånad över att Irland ligger så högt upp ändå, jag trodde de var på gränsen till bankrutt. Det var väl de som var ’I’ i PIGS?

 3. Det ser ärligt väldigt bra ut! Innan resultaten började komma in var det nattsvart för Brexit, men nu har vi två stora distrikt inne som båda hade mycket högre andel Brexit än väntat.

  Valutamarknaden har redan reagerat massivt och prissätter klart in Brexit nu.

  Angående Irland har det varit boom de senaste åren. De är hårdaste konkurrenten till Schweiz i många fall vad gäller etableringar av stora företag.

 4. @Utlandssvensk:
  Jag vågar inte plåga mig själv genom att sitta och kolla och slitas mellan hopp och förtvivlan. Ingen skulle bli gladare än jag om UT-sidan vinner. (Fast jag hoppas att det inte innebär att pundet kraschar de närmaste veckorna, största delen av mina inkomster för juli är i GBP)

 5. @Utlandssvensk:
  Jag pallar inte nagelbitare. Fråga UlfT om Let’s Dance-finalen om du inte tror mig. Jag kräver saker som är lite mer själslig balsam, som Clockwork Orange och Dexter.

 6. Jag älskar valräkningar och denna är riktigt spännande! Dessutom har jag bott länge i UK, så jag sitter klistrad!

  Det ser fortfarande lika bra ut! Pundet är ner cirka 2%, så du blir inte utfattig. Men det är en jätterörelse som väldigt tydlig visar att valutamarknaden tror på Brexit just nu.

 7. @Utlandssvensk: 2% skiter jag i. Riktigt skräckscenario är att det faller ner under 10 spänn. Och håller det sig kvar ovanför 12 spänn är jag glad som en lärka.

 8. Endast att gratulera till Englands invånare, Skottland vilket alltid aldrig varit speciellt kompatibla med England röstade för att stanna vilket givet påverkar vyn av röst-diffen.

  Vad man mera vet, att dessa vilket röstat för utträde gör det av eget beslut.
  Av de vilka röstar för icke utträde är en icke liten andel, styrda av vad som redan existerar.
  Därmed och jag vill mena att andelen, bortsett från Skottarna, vilka vill lämna är betydligt större än dagsaktuella 54%, det är givet den vetskapen vilket chockar globalisterna.

  Slutsats, Liberal-Marxister och dessas mål socialist-international med sin mera lättuggade och så enkelt sväljbara omskrivning, globalismen, är i rejäl gungning.
  USAs Fedd.-Rockefeller/Rothscild går för tillfället, i stå.

 9. Helt underbart!
  Jag blev så glad att jag skrev en snapsvisa (melodi: små grodorna)

  Först Brexit, först Brexit
  Sen ska vi alla ur! Neutral
  Ej kedjor, ej kedjor
  Ej bojor vill vi ha! Neutral

  @Utlandssvensk:

  Jag trodde det, men jag vågade knappt tro, eller ens andas.
  Min son var säker, vann en slant på nått spelbolag (minns inte vilket.)

  Helt underbart. Ett mycket viktigt steg mot ett friskt Europa.
  Dessvärre tror jag det steget tas alldeles försent.

 10. Wohoo! Det trodde jag aldrig!

  Valutan står sig ännu så länge. Det lilla jag har i annat än GBP ligger fortfarande omkring plus minus noll. Mina Euro och USD är inom någon halv procent, svensk krona dock starkare än GBP. Undrar hur ett mindre land som Sverige skulle ha stått sig? Nåja, det hjälper väl exporten.

  Dolf:
  Ja, blev förvånad över Fredrik/Löjesguidens ton och slutsats. Kan bara minnas en enda gång tidigare då jag inte höll med om något av vad han skrivit.

 11. You can always count on the British to do the right thing — after they’ve tried everything else with EU.

 12. @Ninni:

  ”Dessvärre tror jag det steget tas alldeles försent.”

  Jo, jag ligger väl också åt det hållet. Men om vi kan skaka av oss handlingsförlamningen, har vi fortfarande alla möjligheter. Alla våra svårigheter ligger i att vi inte kan ta oss samman och agera.

 13. En Brittisk röst från vänster inför gårdagens omröstning:
  ”The EU may well survive today’s vote — but the left won’t”
  http://blogs.spectator.co.uk/2016/06/eu-may-well-survive-todays-vote-left-wont/

  Citatet skulle bli för långt, men i princip visar O’Neill att EU är mot all vänstern säger sig vara för: fattiga, arbetare, tredje världen. Kollektivavtal avskaffades i Grekland och Ungern i utbyte mot hjälp med finanskrisen. Och så vidare.

 14. Från USA:
  ”Why Britain Left
  The June 23 vote represents a huge popular rebellion against a future in which British people feel increasingly crowded within—and even crowded out of—their own country.”

  http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/brexit-eu/488597/

  ”Is it possible that leaders and elites had it all wrong? If they’re to save the open global economy, maybe they need to protect their populations better against globalization’s most unwelcome consequences—of which mass migration is the very least welcome of them all?”

  ”If any one person drove the United Kingdom out of the European Union, it was Angela Merkel, and her impulsive solo decision in the summer of 2015 to throw open Germany—and then all Europe—to 1.1 million Middle Eastern and North African migrants, with uncountable millions more to come. Merkel’s catastrophically negative example is one that perhaps should be avoided by U.S. politicians who seek to avert Trump-style populism in the United States. Instead, the politician who most directly opposes Donald Trump—presumptive Democratic nominee Hillary Clinton—is doubling down on Merkelism.”

 15. Efter Brexit kommer NExit! Sen är EU SLUT!!!!!

  Geert Wilders leder i opinionsundersökningarna i Holland och har goda möjligheter att bli statsminister där vid valet om 9 månader. Han har länge velat ha ut landet ur EU.

  ”A recent survey (EenVandaag, Dutch television) shows that a majority of the Dutch want a referendum on EU membership. It also shows that more Dutch are in favour of exit than of remaining in the EU.

  The Dutch people deserve a referendum as well. The Party for Freedom consequently demands a referendum on NExit, a Dutch EU exit.

  As quickly as possible the Dutch need to get the opportunity to have their say about Dutch membership of the European Union.

  Geert Wilders: “We want be in charge of our own country, our own money, our own borders, and our own immigration policy. If I become prime minister, there will be a referendum in the Netherlands on leaving the European Union as well. Let the Dutch people decide.”

  Holland var en av grundarna av EU och hör till kärnan av unionen på ett helt annat sätt än UK. Om de lämnar är det game over för hela spektaklet.

 16. Påtalom och angående Holländare och dessas livsstil som jag ser på dem och det är världens bästa handelsfolk, ett lugnt påstående.
  Jupp lämnar dessa det märkliga EU-spektaklet, är det klara besked.

 17. @Utlandssvensk:

  Men om vi kan skaka av oss handlingsförlamningen, har vi fortfarande alla möjligheter. Alla våra svårigheter ligger i att vi inte kan ta oss samman och agera.

  Jag hade förväntat mig … att när fasaden rasade så skulle Folket vakna och debatten folket mellan skulle bli saklig. Jag hade förväntat mig att man skulle börja vara mer öppen för åsikter som går mot konsensus i ett brett perspektiv och börja ifrågasätta det man själv bara vet. För man borde, tycker jag, inse nu att vi i västvärlden, under lång tid utsatts för massiv propaganda i en rad vitt skilda sakområden från ett mycket osunt etablissemang.

  OM det hade skett, då hade vi kunnat ta oss samman. Då hade vi haft en chans …

  Fi är ett otäckt parti som bör skärskådas i lika hög grad som Sverigedemokraterna eftersom de använder samma metoder för att förföra väljarna. SD har invandrarna, Fi de vita medelålders männen [Helene Bergman]

  Hur ska det vara möjligt ”ta oss samman och agera” när inte ens kloka människor som Helene Bergman och Johan Westerholm klarar se igenom svartmålningen? Hur?

  Jag pendlar mellan hopp o uppgivenhet. Antar att det är så det är att vara en putinvänlig nazistrasistfascist som hatar USA och kvinnor.;P Tänker ofta på denna av Alison Tieman …

  Nåväl, man kan inte göra mer än sitt bästa och Holland var mycket goda nyheter för mig. Smile

 18. @Ninni:

  ”På tal om osunt etablissemang, har du sett denna?”

  Nej, det hade jag inte gjort! Det är väl en utmärkt liten förklaring till varför britterna gjorde rätt! Demokratiföraktet bland svenska politiker har slagigt ut i full blom nu efter Brexit, men det har funnits där länge. Min personliga favorit är när Nyamko Sabuni förklarade att folkomröstningar är ett hot mot demokratin!

  Kul även att se att klippet var upplagt av Robert Stenkvist, aka Robsten, som i många år hade en av de absolut bästa dissidentbloggarna. Jag skrev en del där över åren.

  ”Hur ska det vara möjligt “ta oss samman och agera” när inte ens kloka människor som Helene Bergman och Johan Westerholm klarar se igenom svartmålningen? Hur?”

  Ja, du….. Om det nu är så att vi ser ett uppvaknande i västvärlden lär väl Sverige vara det sista land som dras med, men likväl finns hoppet där.

  ”Antar att det är så det är att vara en putinvänlig nazistrasistfascist som hatar USA och kvinnor”

  Det är ett tungt jobb, men någon måste göra det! Fast nazistrasistfascist betydde i praktiken under väldigt många år endast och enbart att man stödde något i stil med dansk invandringspolitik. Nu verkar ju alla Sverige stödja detta, så är de också nazistrasistfascister nu?

  Men kvinnohatet är inte alls lika konkurrensutsatt, så man kanske tvingas fokusera på detta för att behålla sin dissidentstatus!

 19. ”Ett mycket viktigt steg mot ett friskt Europa.
  Dessvärre tror jag det steget tas alldeles försent.”

  När har Europa någonsin varit friskt?

  Nivån här är inte så mycket högre än de återkommande trådarna på Flashback om att jorden måste vara platt, att förintelsen var ett judiskt projekt, att Bildt är medlem i Illuminati och att bankirer närhelst de har lust, genom en knapptryckning, skapar pengar ur intet, etc.
  Självklart är det alldeles försent! Vilka är de som likställer Englands utträde med en mardröm? Vilka har ni under alla år höjt till skyarna?
  Anta att vi upplöser hela EU, ett förbund som man ville förverkliga redan för 600 år sedan för att råda bot på Europiska ländernas inrikes och utrikes hemskheter, utan att för den skull behöva eliminera klasskillnaderna. Och sedan då? Vad är ert lösningsmedel? Att sitta och gnälla är inget privilegium.

 20. @Homo Economicus:

  Jaha, jag får väl be om ursäkt för mitt bidrag till den låga nivån!

  Homo Economicus besitter uppenbarligen insikter som vi andra saknar, så om han har tid och lust vore det ytterst vänligt om han kunde dela med sig av dessa, så att vi kan sluta att vältra oss i vår egen okunskap och istället bada i upplysningens livgivande ljus.

 21. Det visste väl även en bonde med sitt sunda förnuft i behåll att det skulle bli som det blev.
  Ni påminner ständigt om feministmännen som hatar män.
  Du älskar kapitalismen men avskyr dess naturliga skeden, övergångar och tillstånd!

 22. @ MJx
  Men nu tror de här människorna att det är det som definierar en bank och i och med det ekonomin.
  Vad tror du brukar hända när en bank försöker sig på det?
  Pengar från intet motsvaras just av intet, dvs. har noll värde.

  Det är komiskt men samtidigt väldigt skrämmande att följa de vuxnas och etablisemangets återgång till det alltmer primitiva. Det är inga nykomlingar, utan atom- och rymdålderns typiska svenskar vi snackar om här.
  Föriggår läste jag någon påstå att man borde vägra rösta på moderaterna förrän de ber om ursäkt? Haha! Ursäkt för vad? Moderaterna är inget fotbollslag liksom… Eller ett annat exempel: ”Samhället har misslyckats med sin uppgift”. Men hallå! Samhället är inget väsende som skulle misslyckats med sin uppgift som om det glömde öppna sin brevlåda.
  Samma sorts dumhet efter dumhet fortsätter folk begå även i fråga om feminismen (som ju är en ekonomisk faktor vid sidan om billig arbetskraft, etc.. Hur tyckte människan vinst skulle skapas, revolutioner förhindras, etc., etc.?). Helt plötsligt är alla våldtäktsanmälningar hur äkta som helst. Usch för alla dessa förhatliga muslimer som kommer hit och våldtar ”våra döttrar”…
  Du menar ”våra feminister”, som hatar män! Snacka om att bli ”söndrad och härskad” … såsom ända från början…

  Låt då höra om er samhällsmodell: helst inga invandrare (eller hur många behöver ni?), enbart billig svensk arbetskraft i broderlig och systerlig nationell ”socialistisk” harmoni med storkapitalet. Gärna en utförlig beskrivning… och inte en massa negativistiskt nonsens.

 23. @Homo Economicus:
  Det är lite oklart för mig vad du svarar på.

  Men det är riktigt att banker kan få dåliga resultat oavsett hur mycket pengar de skapar. De kan nämligen inte annullera pengar som de har skapat.

  Sen har jag också märkt att många som förut var kritiska mot feministiska nu använder samma argument mot svartskallar istället för mot män.

 24. @ MJx
  Sorry! Det blir så där rörigt och fel när jag är både trött och trött på…
  Det är skrattretande när folk som inte ens vet vad inflation går ut på, sitter och hånar alla ekonomer, inkl. Marx och Smith som anklagas för svammel.
  Det är en gåta varför alla som anklagar Moderaterna och kräver att de ber om ursäkt för det ”skitsamhälle” de fått, inte vill yppa ett ord om varför de själva fungerade som megafon för dem under hela deras styre. Som man röstar får man ligga…
  Och så det att hela samhället har blivit genominfekterat av ett ”animalistiskt” språk, i likhet med primitiva människors beteckningar av stengudar mm…; det är skrämmande och rent vidrigt, framförallt när det används så flitigt av både media och politiker. Kanske inte en slump, utan en konsekvens av ett samhälle som byggts på att halva befolkningen är potentiella våldtäktsmän.
  Och så den återkommande följetongen om ”fullbordade” massvåldtäkter i olika publikhav, som med jämna mellanrum ersätter kvinnohatet med muslimhatet… Helt genialiskt!!! Finns det något bättre sätt att få hela massan att till sist ha anammat de urholkade begreppen?

  Men för att gå tillbaka till topic: Jag väntar på en utförlig beskrivning av det idealsamhälle där den kvinnliga och manliga underklassen endast består av svenskar. Helst utan fackförening och beredd på sänkt lön närhelst arbetsgivaren önskar och ändå i perfekt harmoni med multimiljonären och miljardären. Vilka är de medel som förhindrar att vi hamnar i samma eländiga läge som nu. Det ska inte heller likna det socialdemokratiska välfärdssamhälle som inte dög.
  Jag väntar…
  Ännu har jag inte mött någon som inte KAN gnälla.

 25. @Homo Economicus:

  ”Helt plötsligt är alla våldtäktsanmälningar hur äkta som helst.”

  Det där är väl ändå i dummaste laget sagt? Tämligen säker på att ingen sagt att alla anmälningar är äkta och det hade hur som helst inte spelar någon roll för innan feminister blev intersektion-nyvänster och bytte ut kön mot låtsasras så var det ju oanmälda våldtäkter som det hela handlade om. Nu plötsligt så finns det inga oanmälda sexbrott för om vi använder tidigare debatter så skulle det ha begåtts närmare 5.000-10.000 sexbrott i Köln vid nyår och de 1000 brottsdåd som anmäldes räckte tydligen för att feminister skulle ”glömma bort” de där berömda mörkertalen.

  ”Usch för alla dessa förhatliga muslimer som kommer hit och våldtar “våra döttrar”…”

  Huruvida de ensamkommande var muslimer eller inte har jag ingen aning om men du verkar ha missat att vad som rapporteras mest inte är våldtäkter. I de flesta fall handlar det om organiserad gruppverksamhet där kvinnor omringas och antasta medan killar misshandlas om de lägger sig i. Det handlar också om rena ficktjuverier med tafsande som distraktion. Utöver svårigheten med att hantera 10 personer som agerar i grupp så kan de i regel kommunicera med varandra öppet utan att polisen eller ni förstår dem.

  ”Och så den återkommande följetongen om “fullbordade” massvåldtäkter i olika publikhav, som med jämna mellanrum ersätter kvinnohatet med muslimhatet…”

  Ännu en missvisande beskrivning. Vad som rubricers som våldtäkt/våldtäktsförsök tycks i de flesta fall ha varit när någon försöker stoppa in fingrarna eller annat därnere. De stora mängden fall handlade dock om ofredanden, det är de stora antalen som skapat uppmärksamhet. Varför någon blir förvånad över att det är svårt att förhindra en grupp på 10-personer som tillsammans gör det är över mig. Ficktjuvar har använt samma taktik i åratal har ni glömt det?

  På tal om ingenting, muslimhat KAN inte ersätta kvinnohat eftersom kvinnor är ett medfött kön medan islam är en samling ideer som rafsades ner 600 ekr.

  ”Helt genialiskt!!! Finns det något bättre sätt att få hela massan att till sist ha anammat de urholkade begreppen?”

  Jag vet inte vilket begrepp du menar. Rent praktiskt har vi inget begrepp för vad som pågår ännu. Däremot så har nästan alla feminister tystnat. Tidigare trodde de att det var engångsfall och då gjorde de upprop på egna engångsfall. Nu när de insett att det är skillnad på enstaka personer klumpiga kontaktförsök och att omringas av 10 personer som gör det avsiktligt och som kommer att fortsätta med det.

  Nåväl, nu har de i alla fall fått lära sig att antalet offer inte behöver vara samma som antalet förövare. Dels kan fler förövare begå samma brott och dels så kan fler offer utsättas för samma förövare.

 26. @ Erik
  Mycket snack för ingenting!

  ”Ni”? Vilka är vi?

  Samma idioter som ena dagen kallar svenska tjejer horor, f*ttor etc. sitter nästa dag och är förbannade på muslimers ”unkna kvinnosyn”.

  Du har visst varit överallt och vet exakt vad som har hänt…

  ”Tafsa” eller våldtäkt… Det spelar ingen roll, för folk bry sig inte… Allt förknipps ändå med ”våldtäkt”, för fortsatt urvattning som feministen behöver för sitt skräcksamhälle, för vilket du är ett ytterst viktigt verktyg.
  ”Våldtäkt” och ”massövergrepp” är begrepp som bör reserveras för allvarliga och ytterst allvarliga fall.
  Du är en duktig idiot som sväljer allt feminister och media spottar ut i det här ämnet.
  Det är så man gör dig till en feminist, pö om pö och vare sig du vill det eller ej. De är mycket finurligare än du, ser du!

 27. @Homo Economicus:

  ”Samma idioter som ena dagen kallar svenska tjejer horor, f*ttor etc. sitter nästa dag och är förbannade på muslimers “unkna kvinnosyn”.”

  1. Du menar att samma personer som inte reagerar på att folk ibland SÄGER dumma saker reagear på att folk GÖR brottsliga saker? Ditt argument går i såfall ut på att man inte kan betrakta ett bankrån som ett problem om man inte först tycker censur är en fantastiskt bra idé. För censur är det enda debatten om ”hora” och ”bossy” någonsin handlat om. Feminister vill förbjuda ord medan islamister vill förbjuda streckgubbar.

  2. Där har vi det där retoriska fulknepet igen för att ljuga ihop kvinnosyn. Personer som kallar DE specifika personer som är kvinnor som de ogillar för elaka förolämpande saker SPECIFIK HÄNVISNING beskrivs hela tiden som att de ”kränker kvinnor” GENERELL HÄNVISNING som inte alls är samma sak, rena bedrägeriet.

  När sålunda exempelvis Johan och Kurt säger elakhet X om Lisa och Ida (för tydlighetens skull 1+1 personer som säger något om 1+1 personer) vad gör stackars upprörda crybullies då?`Jo eftersom ärlighet inte är ett ideal hos crybullies, makt är det enda de bryr sig om så lyder deras beskrining så här:

  ”män kallade kvinnor för X, ger uttryck för hemsk kvinnosyn”

  Den påstådda ”kvinnosynen” alltså i realiteten en händelse där 1+1 personer som har problem med 1+1 personer. Om vi alla hade lika människovärde vore det inget problem med 1+1 som är elak mot 1+1 men i vårt samhälle är det inte så idag.

  Män betraktas som individer i enlighet med modern liberal västvärld
  Kvinnor däremot betraktas numera som ett strukturellt tribalsamhälle med värderingar av följande typ:

  ”Om du bråkar med mig bråkar du med hela min familj, en förolämpning mot mig är en förolämpning mot klanens heder”, Medsystrar! Medsystrar!”

  Hur reagerar samma personer när det är MÄN som det sägs elaka saker om?
  Inte alls, samma personer förespråkar öppet att manshat bara är bra.

 28. @Homo Economicus:

  ”Du har visst varit överallt och vet exakt vad som har hänt…”

  Nej, däremot så var ett antal V-svenskar under kalla kriget i flertalet länder och efter att ha varit överallt visste de fortfarande inte ett dugg så att ha varit där är inga garantier.

  “Tafsa” eller våldtäkt… Det spelar ingen roll, för folk bry sig inte… ”

  Jag vet, det är nog därför lagen står över folket. Lagen är hur som helst mycket tydlig med vad skillnaden är och så länge den är det spelar det ingen roll vad vi säger här. De som har problem med det här får väl avskaffa lagen då, med risk för att man inte får färre fall av våldtäkter under laglöshet men folk bryr sig kanske inte om det heller?

  ”Allt förknipps ändå med “våldtäkt”, för fortsatt urvattning som feministen behöver för sitt skräcksamhälle, för vilket du är ett ytterst viktigt verktyg.”

  Uppenbarligen nonsens eftersom feminister själva inte är på det tåget längre. Du verkar ha missat den feministiska omvändelsen till intersektionalism. Skall vi kalla Betty Friedan för riktig feminist eller är det de som slängde ut henne som du tycker är riktiga feminister?

  “Våldtäkt” och “massövergrepp” är begrepp som bör reserveras för allvarliga och ytterst allvarliga fall.

  Våldtäkt är en juridisk rubricering. Den kan lika lite reserveras som den kan ändras att inkludera mörkertal av fall som ingen polis eller åklagare rubricerat som våldtäkt. I detta fall står det alltså vad som rubriceras som våldtäkt så…

  ”Du är en duktig idiot som sväljer allt feminister och media spottar ut i det här ämnet.”

  Min källa var polisen, inte media. Ifall du missat det så är det media som tvärtom pressat stf. polischefen i Karlstad att ändra polisens beskrivning. Fast tydligen löste alternativmedia det genom att skippa polisens pressfolk och citerade vakthavade direkt istället. Otur

  ”Det är så man gör dig till en feminist, pö om pö och vare sig du vill det eller ej. De är mycket finurligare än du, ser du!”

  Precis, de är så finurliga att de gör sig själva till underlydande.. De är så finurliga att de inser såväl dominans kvinnor som könsbalans var dåliga ideer? Nu har de ”insett” att mansdominans är något bra men bara om männen är mer patriarkala och macho än män i allmänhet?

  Absurditeter på rad

 29. @ Erik
  Ursäkta men vad hjälper allt detta svammel dig eller mig?
  Du är och har varit en duktig idiot i alla sammanhang
  Dessutom en potentiell våldtäktsman oavsett hur mycket juridik du blandar in…
  En för oss splittrande snarare än enande, existensberättigande faktor för feminismen oavsett hur dess egen inre struktur ser ut, dess underbeteckningar eller inbördes tvister…

 30. @Homo Economicus:

  ”Ursäkta men vad hjälper allt detta svammel dig eller mig?”

  Ursäkta men den som svamlar och misslyckas att både specificera och ge belägg för sina påståenden är du. Vad jag gjorde var att bemöta dina PÅSTÅENDEN. Vad du skriver är ingen default som blir sann för att du påstår det.

  ”Du är och har varit en duktig idiot i alla sammanhang”

  Nämen så trevligt att du påstår det. Känns det bättre nu när du fått göra det påståendet som du i vilket falls om helst inte kan ge belägg för? Så länge du inte ger belägg är dina påståenden bara självterapi. Du försöker inte ens diskutera.

  ”Dessutom en potentiell våldtäktsman oavsett hur mycket juridik du blandar in…”

  Änne ett påstående du inte kan eller kommer att be belägg för. Jag behöver inte ens svara för det blir inte sant bara för att du säger/påstår det. Allt du har är en rad totalt obekräftade påståenden. Luddigt flum.

  ”En för oss splittrande snarare än enande, existensberättigande faktor för feminismen oavsett hur dess egen inre struktur ser ut, dess underbeteckningar eller inbördes tvister…”

  Det är ju tur för dig att vad du säger skall vara så oavsett hur feminismen ser ut för av vad du sagt framgår det att du inte vet någom om hur dess inre ser ut. Men grattis för att peta in flumbegreppet ”struktur” precis som alla andra.

 31. @ Erik

  Zara Larsson skriver inte ”jag är intersektionalist”. Hon deklarerar om och om igen att hon är feminist och skriker ut att hon hatar hatar hatar män. Om det omedelbara gensvaret innan någon ens vet någonting, är en kokande flashback med alla vidriga svordomar mot muslimer och deras bok etc., tror inte du att det är precis vad feministen vill, nämligen fortsatt intersektionalism som i allra högsta grad är feminismen själv. En nödvändig etapp för mer feminism. Att du inte ens begripit det.

  Jag påstår inte att de inte biter sig i svansen med det ena eller det andra. Men inte heller har du fått som du ville, eller hur?

  Tänk att du efter så många år fortfarande inte behärskar ”djupanalys”. Kass i både retorik och slutledning.

  Jag läser aldrig dina inlägg. Oftast räcker det med dina rubriker eller några rader. Även denna gång nöjde jag mig med första stycket till ditt svar till MJx där du påstår:

  ”Det blir inte mindre islam för att andra delar av islam drabbas, Inte mer än kommunister som mördade kommunister blev mindre kommunister)”

  Vad kallar du då t.ex. en nationalist som visat sig vara en förrädare?

  Här får du ett fint citat av Heifetz:

  ”No matter what side of the argument you are on, you always find people on your side that you wish were on the other.”

  Något som gång på gång övergår både ditt och feministens platta förstånd, hur mycket man än tjatar.

  Nu vet jag att du aldrig i livet skulle be om ursäkt för din del i att vi har fått ett ”skitsamhälle”. Men berätta nu hur ditt idealsamhälle ser ut, där ingen längre gnäller.

  Ett ytterligare tillägg: Samhället ska vara skattefritt och bestå av nationalister som älskar sitt folk högre än allt.

  Överraska mig nu med ett utförligt svar!

 32. @Homo Economicus:

  ”Zara Larsson skriver inte “jag är intersektionalist”.”

  Det behöver hon inte göra heller. Intesektionalism är intränade värderingar, inte uttalanden. Intersektionalism är fjärde generationens kritisk teori, grundad av Kimberly Crenshaw för att hon ansåg att vita feminister inte var tillräckligt känsliga för svarta feministers unika upplevelser av förtryck.

  ”Hon deklarerar om och om igen att hon är feminist och skriker ut att hon hatar hatar hatar män.”

  Vilket massor av människor kritiserade OCH när hon fick kritik för det svarade Zara Larsson så här: ”Folk måste inse att att generalisera en priviligerad och socialt mäktig grupp är ofarligt” Var tror du att hon fick det språket från?

  ”Om det omedelbara gensvaret innan någon ens vet någonting, är en kokande flashback med alla vidriga svordomar mot muslimer och deras bok etc.”

  Nedrafsade dåliga ideer från Mekka och Media 600 e.kr herregud vad tror du popfior som Zara Larsson vet om dem? Det är ju lika dumt som när Ben Affleck skall försöka utbilda Sam Harris i religionskritik.

  ”tror inte du att det är precis vad feministen vill, nämligen fortsatt intersektionalism som i allra högsta grad är feminismen själv. En nödvändig etapp för mer feminism. Att du inte ens begripit det.”

  Nu förväxlar du intention/målsättning med handling/metod. Det spelar ingen roll vad feministerna själva vill. När de använder metoden så ”vill” de automatiskt vad grundarna skapade metoden för att uppnå. De har gett upp rätten att tycka själva mot makten som metoden ger.

  ”Jag påstår inte att de inte biter sig i svansen med det ena eller det andra. Men inte heller har du fått som du ville, eller hur?”

  Givetvis inte, jag har aldrig sagt att krig har vinnare heller. Poängen är att det inte krävs samtycke för krig och det blir lika sant oavsett hur många dumskallar som påstår det krävs två för att få ett krig.

  ”Tänk att du efter så många år fortfarande inte behärskar “djupanalys”. Kass i både retorik och slutledning.”

  Nu förväxlar du informativa och argumentativa samtal. Jag ser till att informationen finns. Ni väljer själva om ni använder den.

  ”Jag läser aldrig dina inlägg. Oftast räcker det med dina rubriker eller några rader. Även denna gång nöjde jag mig med första stycket till ditt svar till MJx där du påstår:” “Det blir inte mindre islam för att andra delar av islam drabbas, Inte mer än kommunister som mördade kommunister blev mindre kommunister)”

  Det där är inte mitt svar, det är min hänvisning till Sam Harris svar.

  ”Vad kallar du då t.ex. en nationalist som visat sig vara en förrädare?”

  Tja, påfallande många av dem är forfarande nationalister, bara för en annan nations räkning.

  ”Här får du ett fint citat av Heifetz: “No matter what side of the argument you are on, you always find people on your side that you wish were on the other.”

  Heifetz missar: Inte lika många, inte lika ofta och definitivt inte med lika destruktiva planer. Att man hittar något överallt är inte ett argument för att det är LIKA ILLA överallt. Heifetz använderr här samma dåliga argument som genusprofessor Eva Lundgrens ”våldet finns överallt” (inte alls i samma omfatting överallt) Att besvara sådana där sakfel är en barnlek. De uppkommer enbart som publik för redan frälsta.

  ”Något som gång på gång övergår både ditt och feministens platta förstånd, hur mycket man än tjatar.”

  Bortsett från att jag hade ett svar på både din invändning och Heifetz påstående.

  ”Nu vet jag att du aldrig i livet skulle be om ursäkt för din del i att vi har fått ett “skitsamhälle”. Men berätta nu hur ditt idealsamhälle ser ut, där ingen längre gnäller.”

  Så nu inbillar du dig att du kan påstå att jag utan att vara makthavare har en del i det samhälle vi fått? Ansvar kräver makt ifall du missat det. Din kommentar om idealsamhälle visar bara du inget förstått. Det FINNS inga idealsamhällen, det finns bara bättre och sämre alternativ.

  ”Ett ytterligare tillägg: Samhället ska vara skattefritt och bestå av nationalister som älskar sitt folk högre än allt. Överraska mig nu med ett utförligt svar!

  Om vad? Du angav inga som helst alternativ. Du låter precis som den sorts marxister som betraktar Karl Marx påståenden som historiska ofrånkomligheter. De har ägnat 50 år enbart åt att hitta ursäkter för att
  a) arbetarklassen inte gjort revolution
  b) kapitalismen inte förstört sig själv

  För att förstå nyvänstern måste du veta vad deras svar på dessa två frågor är. Och helst också vem författaren av de bägge svaren var.

 33. Svammel, svammel, åter svammel.
  Vilka fan är ”vi” och vad babblar du om kapitalism, arbetarklass etc. för? Lever du inte mitt dess intensiva tidsålder? Och ändå sitter du och gnäller och gnäller och gnäller…
  Varför inte beskriva hur din nation ska se ut istället för en massa fortsatt gnäll?
  Skippa då alla de premisser jag nämnde. Jag nämnde dem för att tillmötesgå alla tjatiga krav från alla gnällfisar.
  Du håller ju med Sam Harris, eller hur? Så?
  Du har inget ansvar i det som har hänt? Hahaha!
  När du insåg hur genomlurad du har blivit under alla år ramlade även masken som dolde din sanna natur av: en vidrig kollektivist!
  Vad beror det på tro? Helt enkelt det att du inte kan hyckla bort din egen karma…

 34. @ Erik
  ”Jag är inte skyldig”.
  Så jävla klassiskt!

  Hör här: det enda jag ville var att du skulle ge en utförlig beskrivning av din nation. Mitt enda krav är att du räknar upp alla medel som behövs för att förhindra att samhället än en gång fysiskt och psykiskt infekteras av en massa förrädare som skriker ”individ, individ” varenda dag i åtta år för att sedan hux flux ”omvandlas” till ”nationalister”.

 35. ”Feminister vill förbjuda ord”

  det är för att orden är till för att människor ska löpa större risk att drabbas av brott. Ord är politiska vapen ämnade att göra folk illa och censurera högermäns fiender. En viting som du förstår inte eftersom du inte utsätts.

 36. Pingback: #Brexit, grundlagsändringar, svensk statskupp och beväpnade amerikaner i sverige | Genusdebatten