När Mens Rights Movement skapar egen vetenskap.
avatar

Vid det här laget borde det vara klart för alla att mycket av det som lärs ut på högre utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora är rena påhitt som ignorerar över halva mänsklighetens perspektiv. Jag menar inte bara att man ignorerar mäns perspektiv (mansfrågor), man ignorerar också i hög grad behoven många kvinnor har (kvinnofrågor) till förmån för behoven som den politiska kampen och dess företrädare har.

Signaturen ”Factory” på A Voice for Men har summerat hur det hade sett ut om MRM skapade en egen vetenskap på exakt samma grunder.

 • “Patriarchy Theory” is nothing more than women’s dependency and chosen lack of agency projected onto men. Ditto for women’s “oppression”
 • “Rape Culture” is nothing more than women’s narcissistic fantasy of sexual irresistibility projected onto men;
 • “The Wage Gap” is women’s collective frustration with their inability and/or unwillingness to compete in high paying professions, projected on to men;
 • “The Glass Ceiling” is an imaginary barrier erected by women as an excuse to fail;
 • “Hate Speech,” is the ultimate feminist projection, rooted in their denial and inability to logically counter criticism and dissent;
 • “Feminism” is infantilizing misogyny, an ideology that sees women as incompetent and weak, and assists them in targeting male scapegoats for their failures.

Det finns även en summering av hur MRM ser på den så kallade mansrollen tolkad utifrån kontexten (dvs sammanhanget / traditionen) mansfrågor. Detta är budskapet män får från samhället enligt MRM.

 • Get a good job, or you won’t get a quality woman. Break your back every day to ensure she can sit on her ass if she chooses to, and do so while also taking on half of the household responsibilities. Don’t even think about making less than last year. Man Up motherfucker!
 • Your sexual desires are dirty, disgusting, sexist and Patriarchal. You should be ashamed of yourself for being attracted to a woman based on her looks. That’s objectification! Your natural impulses are oppressive, evil, ‘sick’, or even violent, and they should be suppressed at all costs. You should never judge a woman for her sexuality or sexual history. Anything she chose to do was her right to do as a woman. If you ever engage in sexual activity that is not 100% enthusiastically consented to – in the Legal sense – then you are a dirty rapist scumbag. No, you do not get to know what ‘consent in the Legal sense’ actually means. Stop whining about ‘fairness’. No one ever said life was fair. Now get back to twisting yourself in knots trying to live up to these expectations, or you’ll never find True Happiness.
 • Of course we provide extra incentive and help to designated groups. They start from a position of dis-empowerment and need a little more to make up for it. No, we don’t apply this same principle in all cases, because some designated groups are more designated than others, if you know what I mean. Men, for example, and more specifically white men, make up almost all of the world’s richest elite (we only count the elites that have a job title, but don’t bother with that), so while there are some disadvantaged white males, as a group they still have privilege. So we can’t help them – it wouldn’t be fair. What’s that? You think actual need is more important than serving political ends? What are you, some kind of sexist bigot?

Observera att dessa teorier, axiom, paradigm eller disciplinära matriser är precis lika giltiga som de teorier som idag betraktas som vedertagna med olika ursäkter i ”postmodernism” och ”strukturalism”. Givetvis är de överdrivna, dåligt underbyggda och ignoranta gällande andra människors individuella behov.

Det är nämligen så teorierna vars giltighet de ifrågasätter ser ut. Observera också att teorierna de förkastar inte bara beskrivs som föraktfulla mot män (misandri, manshat) utan även nedsättande mot kvinnor (misogyni, kvinnohat). Aktivarum beskriver hur Eric Duckman och Girlwriteswhat summerat det till ”hate” och därmed frågan (samt debattämnet).

Is feminism hate? – We will argue in the affirmative (Youtube)

Ett utmärkt exempel på vedertagna teoriers ogiltighet är statsvetaren Helen Lindbergs doktorsavhandling.

Tanja Bergkvists blogg ”Feministiska teorier sågas av statsvetare”

Avhandlingen undersöker och prövar den interna hållbarheten i fyra allomfattande tydligt normativa feministiska samhällsteorier som var och en gör anspråk på att kunna besvara frågan hur vi ska kunna förstå och förklara könsojämlikhet och ”skeva maktrelationer mellan kön”.  Teorierna är Anna G. Jónasdóttirs teori om kärlekskraft, Catharine M. MackInnons radikalfeminism, Luce Irigarays gynocentriska särartsfeminism och Judith Butlers queerfeminism.”

”Avhandlingen visar att dessa fyra olika feministiska samhällsteorier var och en på sitt sätt visar sig otillräckliga som hjälpverktyg i samhällsvetenskaplig forskning eftersom de vilar på starka ideologiska grundvalar och uppvisar bristande intern hållbarhet. Även om de kan tyckas som olika så uppvisar de gemensamt två samhällsteoretiska svagheter där den ena följer logiskt av den andra.”

”Först och främst utgår samtliga från strukturalistiska och därmed tämligen deterministiska antaganden om relationen mellan individ och samhälle som lämnar lite utrymme åt individen som tänkande och handlande aktör och det ges därmed också små möjligheter till utveckling och förändring av samhället. Därmed uppvisar de också en teoretisk och empirisk okänslighet inför samhällets komplexa multidimensionalitet och stora varians på individnivå.”

Kommentarer

När Mens Rights Movement skapar egen vetenskap. — 3 kommentarer

 1. Ska bara tillägga är problemet verkligen inte är specifikt för samhäll och humaniora. Hoppade av lärarutbildningen pga all ovetenskaplighet och genusgalenskap och drog istället kosingen till it och systemvetenskap, där ska väl det vara rätt lugnt trodde man.Bortsett från det vanliga kvinnor inom it snacket läste jag en del av en kursbok igår, det blev ett rent slag i ansiktet.

  Tydligen skapar män organisationer för att förtrycka och att dölja sexuella övergrepp på kvinnor.

  Riktigt mysigt att läsa.
  Får hoppas att kursutvärderingen ger mig tillräckligt med rum..