Grattis tjejer, framtiden är full av svartmuskiga alfahannar
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke räknar åter kön

Dejtingmarknaden lär bli ljus framöver för tjejerna. Jag råkade bli uppmärksammad idag på de demografiska förändringarna som pågår.

Förra året, 2014, föddes enligt SCB 114 907 barn i sverige. Nu brukar det födas 105–107 pojkar på 100 flickor, men med lite grovt överslag kan man säga att det föddes 60 tusen av vardera sort.

Utslaget över året innebär det att det föds strax under 170 pojkar respektive flickor per dag. I befolkningen som helhet har (enligt samma sida på SCB) 21,5 % utländsk bakgrund (utrikes födda eller inrikes födda med två utländska föräldrar), dvs. 78,5 % är etniska svenskar. Så av 170 födda pojkar är ungefär 133 stycken etniska svenskar.

Enligt Migrationsverket sökte 9 124 personer asyl vecka 44 (förra veckan) varav 1 832 var ensamkommande ”barn” (mina citattecken). Då var det ändå en minskning med 1 348 asylsökande och 455 ensamkommande ”barn” jämfört med veckan innan. Eftersom alla tecken tyder på att migrationsströmmarna inte kommer att avta utan att tvärtom öka så kan vi betrakta 9 124 respektive 1 832 som låga siffror. Utslaget per dag blir det 1 303 asylsökande, 262 barn. Här är könen inte jämt fördelade. Enligt SvD 19 sep 2105:

Det finns goda skäl att tala om ett genusgap eftersom män utgör den överväldigande majoriteten inom alla större kategorier av invandring till Sve­rige. År 2014 låg andelen män bland arbetskrafts­invand­rare och egna företagare på cirka 75 procent, flyktingar 65 procent och studerande 60 procent (SCB:s statistikdatabas). För två av de mest uppmärk­sammade grupperna under senare tid är ­andelen män ännu högre: ensamkommande flyktingbarn 88 procent (Migrationsverket 1/9) och hemlösa EU-migranter 80 procent (Socialstyrelsen 28/5 2013).

Det vill säga, av de ensamkommande barnen är då 31 flickor och 231 pojkar.

Nu bortser jag från att det är en åldersskillnad på 20–30 år (sarkasm) mellan de som föddes 2014 och de som är ensamkommande barn, men räknar man ihop det här så innebär det, om de här proportionerna skulle vara fasta över tid att vi får ett förhållande mellan könen som ser ut så här:

flickor: 170+31 = 201 flickor totalt per dag; (133 flickor etniska svenskar, 68 flickor utländsk bakgrund)

pojkar: 170+231 = 401 pojkar totalt per dag; (133 pojkar etniska svenskar, 268 pojkar utländsk bakgrund).

Ganska kul, det kommer att gå ganska exakt 2 killar på varje tjej. Dessutom har alla etniska svenska flickor 2 exotiska pojkar att roa sig med när de är unga. Flickorna med utländsk bakgrund väntar tills de gifter sig. I vilket fall som helst är totala antalet flickor per dag, 201, mindre än antalet utländska pojkar som anländer.

Detta borde glädja alla vänsterfeminister, INGEN kvinna i sverige behöver nöja sig med en sekunda produkt (svensk pojke). De kan alla lägga vantarna på en riktig svartmuskig alfahanne från ett krigshärjat område. Och med tiden har vi lyckats göra oss helt fria från den förtryckande vite svenska mannen.

Halleluja!

1361824320_future_single_mom_white_girl_with_three_black_guys

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Publicerat i Dolf Märkt , Permanent länk

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Grattis tjejer, framtiden är full av svartmuskiga alfahannar — 72 kommentarer

 1. Raljera bäst du vill. Men kullarna födda 95-00 är några av de minsta vi sett på länge, så din beräknade effekt (bortsett från det uppenbara), hamnar i underkant.

 2. ”Detta borde glädja alla vänsterfeminister, INGEN kvinna i sverige behöver nöja sig med en sekunda produkt (svensk pojke). De kan alla lägga vantarna på en riktig svartmuskig alfahanne från ett krigshärjat område. Och med tiden har vi lyckats göra oss helt fria från den förtryckande vite svenska mannen.”

  Exakt så är det nog. Men inget tyder på att det endast är vänsterfeministerna som är glada. Svenska kvinnor som grupp har hela vägen varit betydligt mer positiva till massinvandringen än männen.

  Nu har de vunnit! Hoppas att det blir livat i burqan!

 3. ”I befolkningen som helhet har (enligt samma sida på SCB) 21,5 % utländsk bakgrund (utrikes födda eller inrikes födda med två utländska föräldrar), dvs. 78,5 % är etniska svenskar. Så av 170 födda pojkar är ungefär 133 stycken etniska svenskar.”

  Det där är en grovt felaktig slutsats, av flera skäl.

  1. Normalt anger man att alla med minst en utlandsfödd förälder har utländsk bakgrund. Så var även fallet länge i Sverige, till SCB ändrade definitonen, helt uppenbart för att blanda bort korten. Går man på den gamla definitionen är andelen med utländsk bakgrund i hela befolkningen kring 30%.

  2. Andelen med utländsk bakgrund är högre i de yngre åldersgrupperna och borde nu ligga kring 37% i gruppen 0-44 år. Jag har inte sett några siffror för yngre grupper, men helt säkert är andelen högre ju längre ner man går i ålder.

  3. Nativiteten för flera av immigrantgrupperna är DRAMATISKT mycket högre än för etniska svenskar.

  Tillsammans innebär detta att det är helt uteslutet att andelen etniska svenskar (dvs. med två svenska föräldrar) bland nyfödda är ens i närheten av hälften. Kring 30% är nog en rimligare gissning.

  Så av 170 födda pojkar är ungefär 50 stycken etniska svenskar

 4. Lite siffror och diagram kring demografin:

  https://affes.wordpress.com/2015/03/28/folkutbytet-accelererar/

  ”Vid sidan av det stora folkutbytet, svenskar – utländsk bakgrund, sker även ett folkutbyte i den utländska gruppen. ”

  ”Utrikesfödda från Finland har minskat med 34 318 personer under perioden 2000-2013. Samtidigt har till exempel utrikesfödda från Somalia ökat med 41 139”

  https://affes.wordpress.com/2014/03/31/folkutbytet-angar-pa/

 5. @utlandssvensk: dock är inte alla med utländsk bakgrund svartmuskiga. Sverige hade länge en stor invandring från övriga nordiska länder, plus Tyskland, Polen, etc. Så om man ersätter Dolfs ”etniska svenskar” med ”vita” så kanske det stämmer ändå?

 6. @utlandssvensk:
  Jag räknade optimistiskt (jag brukar räkna pessimistiskt när det gäller bra saker, som vad jag kommer att tjäna nästa år, eller hur länge jag kommer att leva, men optimistiskt när det gäller dåliga saker, som t.ex. hur skatten kommer att bli nästa år.) Det vill säga, jag räknar konservativt, eller till nackdel för det jag faktiskt vill visa.
  Nu gjorde jag ingen djupare analys, utan det var ganska pang bom, men jag var inte omedveten om vad du sa, jag bara räknade fram ett ”bästa scenario”.

 7. @ester:

  ”Så om man ersätter Dolfs “etniska svenskar” med “vita” så kanske det stämmer ändå?”

  Säkert kommer man upp en del men troligen inte till hälften och siffran lär vara väldigt snabbt fallande.

  En somalisk kvinna föder i snitt 6 barn, en från Afgahnistan 5 och en från Syrien 4. Dessutom börjar de att föda barn mycket tidigare än svenska kvinnor. Effekterna av denna typ av extrem nativitet är helt explosiv. Man kan även se detta på befolkningutvecklingen i MENA länder i modern tid. Ofta dubblar de befolkningen på 20-30 år.

  Eftersom integrationen i Sverige är helt obefintlig tyder inget på att dessa grupper får lägre nativitet här. Många lever i princip på att ha stora familjer.

  Vi kan göra en enkel modell, där vi antar att grupp A föder 6 barn vid en snittålder av 20 och grupp B föder 1.5 barn vid en snittålder av 30 år. (motsvarar ungefär svenska och somaliska kvinnor)

  Om vi då tar en total population där vi har 10 kvinnor från grupp A och 100 från grupp B som alla föds nu.

  Efter 20 år föder då kvinnorna från grupp A 60 barn, varav 30 är kvinnor.

  Efter 30 år föder grupp B 150 barn, varav 75 är kvinnor.

  Efter 40 år föder grupp A 180 barn, varav 90 är kvinnor.

  Efter 60 år föder grupp B totalt 112 barn och grupp A totalt 540 barn

  Så på 60 år går man från förkrossande majoritet till en liten minoritet.

  I fallet Sverige går det troligen mycket fortare, eftersom man fritt kan hämta sin partner från hemlandet och det finns alla skäl att göra detta.

  Vidare kan man hämta flera fruar över tiden som man sen skiljer sig ifrån på pappret.

  Här är en artikel om hur det går till ute i verkligheten. Den är från 2007 men en av de få i vanlig media som verkligen grävde i saken. Sen dess har det blivit ett MYCKET större problem:

  https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.115816-28-10-07-goteborgs-somalier-ett-folk-i-kris

  Läs hela!

 8. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Nu gjorde jag ingen djupare analys, utan det var ganska pang bom, men jag var inte omedveten om vad du sa, jag bara räknade fram ett “bästa scenario”

  För all del, man måste inte gå in i detalj på alla beräkningar. Men vad gäller denna fråga upplever jag att nästan alla vuxna svenskar lever i rena la-la landet. De verkar tro att vi fortfarande är i stor majoritet och om immigrationen bromsas eller stoppas kan det fortsätta så.

  Verkligheten är att vi redan är borta som folk och det är i praktiken helt irreversibelt. De som inte vill att deras barn ska växa upp som en liten hunsad minoritet i ett MENA samhälle bör omedelbart lämna landet.

 9. @Tallskog:

  ”Kalla inte oattraktiva utländska män alfahannar!”

  Nu finns det en mängd olika definitioner av termen ”alfahanne”, men den vanligaste verkar helt enkelt vara något i stil med ”den som kvinnor vill ha sex med”.

  Givet detta, är din uppfattning att det finns större eller mindre andel alfahannar bland de nyanlända jämfört med de infödda svenskarna? Som jag ser det är det ingen tvekan om att de svenska kvinnorna, i genomsnitt, föredrar de nyanlända.

  Sen ska man komma ihåg att vita svenska män är alfahannar i andra kulturer, t.ex Sydamerika och Asien.

 10. @ Dolf,

  I någon annan tråd för ett tag sen la jag fram en lös tanke om att man möjligen kan se hela feminismen som ett ”shit test”. Syftet var då aldrig att uppnå de som kvinnorna hävdade att de ville ha, utan endast ett försök få männen att säga NEJ.

  Eftersom de svenska männen är helt oförmögna att säga nej, vill kvinnorna byta ut oss mot några som kan den konsten.

  Detta skulle även kunna förklara varför kraven på de svenska männen aldrig upphör, utan istället blir allt mer märkliga och extrema. Samtidigt klagas det absolut ingenting på de spännande patriarkaliska yttringar som de nyanlända tillför.

  Jag tror att det ligger något i detta och undrar om du har några funderingar kring saken.

 11. @utlandssvensk:
  Feminismen som rörelse, tja, se Aaron Russo när han blir intervjuad av Alex Jones:

  Sen varför individuella kvinnor köper skräpet, det vete sjutton. Jag är rätt kass på kvinnor. Vad jag däremot kan konstatera är att feminister över lag är ”annan-ister”, de lägger alltid ansvaret hos någon annan och betraktar sig själva som förtryckta. Och för att då följa upp konsekvenser av det så innebär det att de själva försätter sig i en position där de faktiskt blir undergivna de som är svinpälsar på riktigt. De har avsagt sig sitt eget ansvarstagande och blir därmed, av sitt eget orsakande, offer.
  De som inte är svinpälsar och bara kör över dem blir därmed också ratade eftersom de ansvarslösa kvinnorna aldrig själva tar initiativet för att skapa en relation.
  Så om jag då ska generalisera om mekanismen så skulle jag säga att det är så att det annan-ismen implicit skapar shit-testet. Alltså om man skulle göra en sociologisk konsekvensanalys så skulle det gå ungefär så här:
  1. inget eget ansvar
  2. blir viljelöst offer för GM
  3. tar inget eget initiativ gentemot ”snälla” människor
  4. GM vinner, ”snäll” förlorar.
  5. Shit-test är ett faktum.

 12. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”feminister över lag är “annan-ister”, de lägger alltid ansvaret hos någon annan och betraktar sig själva som förtryckta”

  Min erfarenhet är att det där gäller nästan alla kvinnor. Kvinnor vägrar att ta primäransvar. Visst, de kan erkänna att något är deras fel, men det finns då alltid någon underliggande orsak som är utanför deras kontroll, dvs något som de är offer för.

  Jag såg videon och det kan säkert ligga något i den. Frågan är komplex men det verkar uppenbart att feminism leder till ett samhälles självmord. Mekanismerna bakom blir väl något för historikerna att gräva i.

 13. @utlandssvensk:
  Det där med att lägga ansvaret hos grannen är väl något ganska allmänmänskligt. Ansvar ses överlag som något negativt. Ansvar betraktas som = skuld. Och det vill man friskriva sig från. Så det är inte i sig något som är specifikt för vare sig feminism eller kvinnor. Men tankeriktningar som är kollektivistiska driver det bortom sin spets och gör det till en livsstil.

 14. Man har rätt att söka asyl. Vill man ändra på det får man engagera sig på helt andra sätt än att sitta och skriva på en blogg. Tror inte heller det hjälper att bara flytta.

  För det andra var det inte kvinnor som startade krigen i Syrien eller i Irak och det är inte heller vi som håller igång dem.

  Om ni vill ha ett slut på kriget/krigen prata då förstånd med era bröder.

  Samma med Afghanistan och Somalia (Tror dock inte att de får uppehållstillstånd).

  Att ge kvinnor skulden för flyktingkrisen är lika långsökt som att jag skulle ge alla män skulden för krigen. Ni hör hur absurt det låter?

  Har dessutom inte hört en enda kvinna uttrycka medlidande för flyktingarna för att de är kåta på araber. Men det har säkert ni gjort.

 15. @jenny:
  Tror du misstar dig lite. Jag säger ”Detta borde glädja alla vänsterfeminister”, inte ”Detta borde glädja alla kvinnor”. Inlägget är inte kritiskt gentemot kvinnor, det är kritiskt gentemot förd politik och pekar på en obalans som faktiskt skapas. Och vore jag kvinna skulle jag inte alls glädja mig åt detta, snarare tvärtom, jag skulle vara djupt orolig. Ett samhälle där det går 2 killar på varje tjej är inte ett hälsosamt samhälle. Vad tror du händer om 2 miljoner hormonstinna killar skall dela på 1 miljon tjejer?
  Det är knappast någon vinnare i det här scenariot.
  Jag har inte heller påstått att det är kvinnor som har startat eller håller igång krigen i Mellanöstern eller som har skapat migrationen. Det har inte vi svenska killar heller.
  Och vadå att vi skall prata med våra ”bröder”, de är inte mina bröder mer än de är dina. Jag är lika lite, eller lika mycket, beroende på hur man väljer att se på det, för den rådande situationen som vad du är.

 16. Spot on. När män slutar vara män och tillåter att feminism blir en dominerande kraft så byter kvinnorna ut de svenska männen, de klarade inte detta shit test.

 17. @Tallskog:

  ”Nej, Nordiska kvinnor bildar familj med Nordeuropéer i störst utsträckning.”

  Det stämmer säkert, men ”bilda familj med” och ”ha sex med” är två skilda saker. Dessutom är det en extremt hög andel av svenska kvinnor som stannar singlar.

  MENA männen vill inte heller bilda familj med de svenska kvinnor de har sex med. Här är lite om deras syn på saken:

  ”Det är alldeles för lätt att få en hora…tjej menar jag” säger Hamid och ler generat över sitt ordval.

  Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen kultur som inte har varit med någon kille. Så ska jag göra. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönderknullade.”

  (Dagens Nyheter 11 februari 2000.)

 18. @jenny:

  ”Tror inte heller det hjälper att bara flytta.”

  Det håller jag inte med om! Tvärtom, det är absolut det enda som hjälper. Sverige har en helt unik asyl- och immigrationspolitik och om man inte gillar den är i princip alla andra västländer bättre.

  Sen ska man ha klart för sig att det finns nästan inga flyktingar i Sverige. Ytterst få (under 10%) av de som har kommit de senaste 30 åren uppfyller definitionen av termen flykting. I Sverige finns immigranter.

 19. Om de ensamkommande barnen är 20-30 år äldre så borde de ju ha motsvarande högre mortalitet också. Ett invandrarbarn skulle då bara finnas kvar i landet ungefär 60 år medan ett svenskt barn finns kvar i ungefär 85 år.

  Hur som helst så är det visst ”ni” som har orsakat situationen. Det var svenskar till höger och främst män som röstade på EU-medlemskap som är anledningen till de öppna gränserna. Annars hade vi bara kunnat vägra släppa in dem (liksom tiggarna) och deras asylskäl skulle prövas mot landet de kom till Sverige ifrån. Precis som Luciabeslutet som Ingvar Carlsson tog (som Bildt sedan ändrade efter att svenskar till höger och främst män röstat på borgarna).

  Det är också svenskar till höger som röstat fram politiker som drivit på krigen som folk flyr ifrån. Om det är mest män är dock oklart eftersom de enda riksdagspartier som varit emot den folkmordspolitiken var V och SD.

  Att Sverige har ett av de högsta flyktingtrycken i EU beror inte på inhemsk lagstiftning. Det beror på att folk åker just hit.
  De som får stanna här hade fått stanna även i andra EU-länder.

  Men de flesta som gnäller borde hålla käften. Vi betalar räkningarna för de beslut som gnällarna fattat.

 20. @Vishet:

  ”Spot on. När män slutar vara män och tillåter att feminism blir en dominerande kraft så byter kvinnorna ut de svenska männen, de klarade inte detta shit test.”

  Tack!

  Det är, som sagt, en lös tanke men mycket som annars framstår som helt absurt blir begripligt om man ser saken så. Det kan möjligen även förklara varför i princip alla fungerande kulturer har haft starka tabun mot kvinnligt inflytande. I vår hybris valde vi att bortse från historiens varningar.

 21. Svenska kvinnor har inte bytt ut svenska män till arabiska män. Helt absurt att påstå något sådant. Och detta ligger också helt utanför feministers kontroll.

  Det är USA, Saudiarabien och Israel som ligger bakom flyktingkatastrofen. Och Assad regimen såklart.

  Och Dolf varför skriva ett sådant här blogginlägg? Du är ju smartare än såhär.

  Att kvinnohataren ”Utlandssvensk” hänger på förstår jag, men du brukar ha bättre poänger.

 22. Sen att människor skickar ut männen först är ganska naturligt, eftersom det finns många män som är svin skickas inte kvinnorna ut först.

  Samma hände när svenskarna utvandrade, unga män hade större möjligheter att resa ut.

  Därmed INTE sagt att jag gillar läget. Med flyktingar, Eu- ”migranter” och så vidare.

 23. @jenny:

  ”Svenska kvinnor har inte bytt ut svenska män till arabiska män. Helt absurt att påstå något sådant. Och detta ligger också helt utanför feministers kontroll.

  Det är USA, Saudiarabien och Israel som ligger bakom flyktingkatastrofen. Och Assad regimen såklart.”

  Där kom den! Vägran att ta ansvar, kombinerat med ett påstående att man inte har någon makt samt att det är någon annans fel.

  Sverige har total makt över vilka samt hur många människor man släpper in från 3je världen. Så är det och så har det varit hela tiden. Vi har, helt själva, tagit besluten som resulterar i det pågående befolkningsutbytet.

  Kvinnor har haft absolut avgörande politiskt inflytande i Sverige under hela massinvandringsperioden. I princip alla partier har varit villiga att göra vad som helst för att få kvinnors röster. Detta har påverkat hela samhällsutvecklingen och definitivt haft en helt avgörande betydelse för asyl-och immigrationspolitiken.

  Sen är det visst en massa män som också har varit inblandade, t.ex Westerberg och Reinfeldt. Men utan kvinnlig rösträtt hade det ALDRIG varit möjligt att genomföra folkutbytet.

 24. @MJ:

  Håller fullständigt med. Det är så komiskt med högerfolk, de verkar totalt obildade och helt oförmögna att lära sig av historien.

  Och sen lägger de skulden någonannanstans när det återigen går åt helvete. På kvinnor eller på minoriteter. Det är standard i högerkretsar.

 25. @jenny: @MJ:

  Bara för att vara klar:

  Det är ingen som helst tvekan om att de partier som i Sverige kallas ”höger” är de som främst har varit drivande vad gäller massinvandringen. Länge var det enda riksdagspartiet som uppvisade någon form av återhållsamhet sossarna. Luciabeslutet kom från dem och är i princip det enda vettiga som har skett i svensk migrationspolitik de senaste 30 åren. Även Göran Persson var klart mer rimlig än hans motståndare på högerflanken. Dock ändrades detta med tillsättningen av Sahlin.

  Det två renodlade extremistpartierna FP och MP har dock hela tiden tävlat om i princip samma väljare, de s.k högutbildade kvinnorna. Där har det funnits poäng att hämta på en ”generös flyktingpolitik”.

 26. @Utlandssvensk:

  Hmm du flyttade och sen skyller du på svenska kvinnor. Och du talar om ansvar?

  Vill du ändra asylrätten…… varsågod gör det.

  Alla får betala för USA:s olagliga invasion av Irak nu.

  Alla blev överrumplade av flyktingströmmen, men folk inklusive politiker har vaknat nu.

 27. @jenny:

  ”Hmm du flyttade och sen skyller du på svenska kvinnor. Och du talar om ansvar?”

  Tja, jag har aldrig röstat på något parti som verkar för massinvandring. Hur är det med dig?

  ”Alla blev överrumplade av flyktingströmmen”

  Nej, ”alla” blev absolut inte överrumplade. Givet den förda asylpolitiken i Sverige var det en absolut självklarhet att detta skulle inträffa. Nästan alla andra västländer har ägnat de senaste 10-20 åren åt att införa skärpningar som ska förhindra just den typen av inflöde som Sverige ser nu och de flesta har lyckats.

  ”Vill du ändra asylrätten…… varsågod gör det.”

  Inflödet till Sverige har nästan ingenting att göra med de internationella konventioner som reglerar asyl, utan drivs av intern svensk rätt och rättstillämpning.

  Vidare spelar det ingen roll längre. Den demografiska skadan är gjord och även om svensk asylpolitik nu normaliserades och inflödet upphörde är landet likväl garanterat förlorat.

 28. @Utlandssvensk:
  Dumheter såklart.
  Efter EG-inträdet så bestämmer inte Sverige om sina gränser. Sverige har nu ansökt hos EU om att få införa gränskontroller, men det kommer inte heller hjälpa eftersom vi inte får vägra folk att passera en inre gräns.
  Det var fler män än kvinnor som röstade för det.

  Massinvandringen började med regeringen Bildt och det var fler män än kvinnor som röstade fram dem. Utan kvinnlig rösträtt hade den startat tidigare.

 29. @MJ:

  ”Dumheter såklart.
  Efter EG-inträdet så bestämmer inte Sverige om sina gränser.”

  Ja du, du får väl leva i din lilla värld. Resten av oss kan ju enkelt titta runt på andra EU länder och se hur de gör.

 30. @Utlandssvensk:
  Nu är alla partier utom SD överens om migrationspolitiken, tidigare från Persson och framåt så var det M och S som enades om allt.
  Målet för Bildt var främst att öka arbetslösheten och konkurrensen om jobben för att sänka lönerna för vanligt folk och öka vinsterna för storföretagen. Numera är målet från höger att överbelasta välfärdssystemet så att det ska gå under. Mp och V har humanistiska (om än kontraproduktivt i det avseendet) skäl.

  Jag blev inte heller överrumplad. Särskilt grymma krig resulterar i särskilt stora flyktingströmmar. Det är samma sak varenda gång USA tillsammans med knähundar och lokala svarta flaggor för krig. Våra toppar i flyktinginvandring de senaste 25 åren hänger alla samman med sådana krig.

 31. @jenny:
  Poängen var själva proportionerna. Sarkasmen (”grattis tjejer”) var inte riktat mot tjejerna utan mot de hysteriska feministerna och anti-rasisterna.

 32. @MJ:

  ”Hur gör de då?”

  OK, jag ska utgå från att detta är en ärlig fråga och försöka svara seriöst.

  Olika länder har valt olika metoder, men genomgående har man implementerat samma regler som Sverige hade direkt efter Luciabeslutet, dvs. man ger endast asyl åt folk som verkligen uppfyller konventionens krav på att vara flyktingar. Som vi vet, hade liknande regler eliminerat nästan all asylinvandring till Sverige de senaste 30 åren.

  Vidare har man i vissa fall varit betydligt hårdare. T.ex har Italien länge använt direktavvisning. Man hade ett avtal med Libyen och skeppade alla som såg ut att komma från MENA dit. Krisen för några år sen när flera länder hotade att säga upp schengen var relaterat till kriget i Libyen och att Italien inte längre kunde skeppa dit folk. Dessa samlades då i Italien och de evigt pragmatiska italienarna lät dem bara resa vidare norrut.

  Inom kort lyckade dock Italien få till ett nytt avtal med ”rebellerna”. I samband med detta inträdde en av de mest absurda lägena någonsin för svensk migrationspolitik, som få verkar känna till. För samtidigt som Italien åter började skeppa oönskade migranter till Libyen beslutade migrationsverket att ALLA från Libyen hade rätt till PUT i Sverige! Nu gav inte detta så stor effekter just då, men visar i blixtbelysning skillnaden mellan Sverige och andra EU länder.

  Holland är ett av de länder som påminde en hel del om Sverige upp till för cirka 15 år sen, men sen har jobbat stenhårt på att få ner inflödet och även varit framgångsrika. även de har sett ett ökat inflöde nu, men från mycket lägre nivåer. Reaktionen på detta är dock helt annorlunda än i Sverige:

  Från Dutch State Secretary for Safety and Justice Fred Teeven:

  ”While the massive increase in numbers is due in great part to upheavals in the asylum seekers’ countries of origin, he also said that there was evidence of serious organised people smuggling.
  ”You can see that by the clothes that people have and the fact that their stories are aligned. Also, they all have the same amount of money with them,” he explained.”

  I Sverige skulle han väl endast vara välkommen på Avpixlat, i Holland står han för självklar mittenpolitik.

  ”In order to control the massive spike in migration into the Netherlands, mobile surveillance has been stepped up in border areas in recent weeks, with hundreds of additional patrols.”

  Du ser, även med schengen finns det mycket man kan göra!

  ”A German judge recently decided an asylum seeker could not be returned to the Netherlands, where he had first applied for asylum and been rejected, as there was a risk of inhumane treatment.

  The judge decreed that there was not sufficient evidence to ensure that asylum seekers in the Netherlands are equipped with basic necessities such as food and shelter.”

  Otrevliga, elaka holländare! Men de tänker främst på sitt land och gör vad som krävs. Tyskland har för övrigt agerat liknande under lång tid och verkar snabbt vara på väg tillbaka till detta, efter att effekterna av Merkels hjärnsläpp har blivit uppenbara. Ytterst få av de som har kommit senaste året lär få asyl i Tyskland. Gissa vart de kommer att åka då………

 33. Angående Tyskland:

  19 Sept 2015

  ” Germany has plans to tighten its asylum law, according to a draft law from the interior ministry.

  The bill proposes a reduction of benefits for so-called “Dublin refugees,” or “Dublin transfers.” A copy of the bill, whose authenticity was confirmed to POLITICO by the ministry, was published by the refugee advocacy group Pro Asyl.

  The Dublin regulation determines that, in general, asylum seekers are required to register and leave their fingerprints in the country where they first entered the European Union. That same country is responsible to process their application. If a refugee moves to a different EU country, they can be sent back to where they first entered the EU.

  The bill cuts benefits for these “Dublin transfers” sharply. If passed, these refugees would only receive a train ticket to the country where they entered the EU, and some provisions for their way.

  They would have no more right to an accommodation or medical treatment. This is supposed to minimize incentives for “Dublin transfers” to illegally come to Germany.

  “The idea is to starve out refugees,” Pro Asyl said in a statement.

  The bill, the ministry wrote in the draft, would be a reaction to “a volume of asylum applicants that is unprecedented in the Federal Republic of Germany.”

  According to Süddeutsche Zeitung, the bill would include the most drastic reduction of refugee benefits in the history of Germany.

  “This bill starves out the so-called Dublin refugees,” the center-left paper wrote, “it mocks the many people who recently helped refugees at train stations; it ridicules the first article of the German Basic Law that guarantees the inviolability of human dignity.”

  http://www.politico.eu/article/germany-tightens-asylum-law-refugee-dublin-regulation/

  Tysk asylpolitik har varit närmast järnhård de senaste 10-15 åren jämfört med Sverige och Merkels märkliga uttalanden för några månader sen var en dramatisk avvikelse från detta. Men nu är de snabbt på väg tillbaka till deras normala metoder.

 34. Lite om Italien-Libyen, från 2006:

  ”The report also dedicated a large section to the European Union’s and Italy’s response to undocumented foreigners entering their borders from Libya. HRW found that in their efforts to stop the influx of undocumented refugees and immigrants, both the EU and Italy regularly deported these migrants back to Libya, which in some cases has in turn returned them to their home countries where they are at risk of abuse or persecution.

  “The European Union is working with Libya to block these people from reaching Europe rather than helping them to get the protection they need,” said Bill Frelick, director of refugee policy for HRW.

  The problem has been particularly acute in Italy, which sees the largest influx of migrants from Libya. Human Rights Watch found that in 2004 and 2005, Italy expelled almost 3,000 foreigners back to Libya.

  According to the report, the “Italian government implements a mandatory detention policy for undocumented migrants and asylum seekers, and has engaged in collective expulsions back to Libya, in violation of Italy’s human rights and asylum obligations.”

  http://www.ipsnews.net/2006/09/rights-libya-migrants-find-vicious-circle-of-deportation/

 35. @Utlandssvensk:
  Sverige har samma definition av asyl som andra länder.
  Menar du alltså att de andra länderna bryter mot både folkrätten och EU:s fördrag och direktiv?

  Det flydde i princip ingen från Libyen före kriget 2011. De som flyr från Nordafrika ser inte ut att komma från MENA, de ser ut att komma från Afrika till 95%.
  Efter det väststödda folkmordet i Libyen och krossandet av statsapparaten där så skeppas numera negrer från Libyen av våra allierade för att rensa ut den svarta delen av befolkningen.
  Under den absolut senaste tiden har det börjat komma araber via Libyen. Det är för att det är en öppen korridor mellan Libyen och IS-kontrollerade områden för att underlätta krigsinsatsen i Syrien (En majoritet av IS-krigarna kom 2012 från revolutionen i Libyen och Libyer är största gruppen av utlänningar i IS och andra väststödda jihad-miliser, en stor del av träningen och utrustningen sker i Libyen) som gör det lätt att resa dit.

  Italien har lika högt flyktingtryck som Sverige. Så dina ihopfantiserade åtgärder verkar inte hjälpa i det fallet.

  Ja Holland har ett lägre INflöde. Det är det som skiljer mellan länderna. Man kan inte med inhemska regler hindra INflöde, det är bara UTflödet man kan påverka.

  I Holland har 21,69% av befolkningen utländsk bakgrund, så det verkar ju inte ha fungerat bättre än i Sverige. Du har helt missat vad Holland gjorde, 2007 införde man en assimileringslag (som Frankrike gjorde 2005), att bevaka gränsen gör ju exakt ingen skillnad alls om man inte får ha några kontroller vid den gräns man bevakar. kriget i Syrien ledde till en ökning i Holland med 74% 2014 och en minst lika stor ökning i år.

  Menar du att Tyskland kommer börja bryta mot folkrätten?

 36. @MJ:

  ”Sverige har samma definition av asyl som andra länder.”

  Jaha, då var vi tillbaka i fantasilandet!

  Vad tror du att Luciabeslutet innebar? Jo, just att man skulle tillämpa gällande konventioner strikt. Det är det andra länder gör.

  Kring 90% av de som har fått asyl i Sverige de senaste 30 åren uppfyller INTE kraven enligt konventionen och få av dem skulle ha fått asyl i andra länder.

  Men om du ska hålla på med detta totalt verklighetsfrämmande trams är det ingen mening att debattera vidare.

  För de som verkligen vill veta hur asylsystemet i Sverige fungerar och har fungerat mycket länge, rekommenderar jag Merit Wagners blogg. Hon har skrivit MASSOR om detta, här är ett litet exempel:

  ”Fråga till migga [handläggare på migrationsverket] 1 :

  på 100 ärenden som du varit beslutsfattare i, kan du uppskatta ungefär hur många som varit tydliga fall där de sökande utan tvekan hades rätt enligt lag och praxis till asyl eller uppehållstillstånd?

  Svar från migga 1: EN till TVÅ personer eller familjer, snarare EN än TVÅ.

  Fråga till migga 2: Under dina 20 år på Migrationsverket, ungefär hur många av dina sökande har haft asylskäl, d.v.s. flyktingskäl enligt lag och praxis?

  Svar från migga 2: Färre än tio.

  https://meritwager.wordpress.com/2009/01/06/sverige-har-inte-fri-invandring/

  Hon har mer än 3000 inlägg i kategorin ”asyl och migration”, så det är bara att surfa runt!

  https://meritwager.wordpress.com/category/asylmigration/

 37. @jenny:

  Vill du ändra asylrätten…… varsågod gör det.

  Bara för att sätta saker i perspektiv …

  http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/

  Asylsökande stod för 30 % av migrationen 2014, kvotflyktingar: 6,7 %, och anhöriga: 38,4 %.

  Bland asylbesluten 2014, var 33,8 % (ca 12 000) konventionsflyktingar, dvs flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention, och 59,3 % (ca 21 000) var Skyddsbehövande (anses inte kunna återvända till sitt ursprungsland, enligt EU:s regler).

  En av de mest dramatiska förändringarna i år är att antalet ensamkommande barn har ökat dramatiskt (se bif. bild). Det finns anledning att tro att många ensamkommande barn är s.k. ”ankarbarn”, dvs de är ensamkommande endast så länge som krävs för att de skall få asyl; sedan hittar de magiskt sina anhöriga och de kommer efter. Enligt Sandelin & Arnstberg överstiger ansökningarna under 2015 om asyl som anhörig till ensamkommande barn antalet ansökningar om asyl som ensamkommande (igen, se bifogad bild och begrunda).

  Det som blir den springande frågan är förstås: vad är det som gör att flyktingar kämpar för att ta sig genom hela EU, och flyr från poliser för att slippa fastna i länder på vägen, för att de vill komma upp till Sverige? Det är varken FN:s eller EU:s lagar som gör detta, utan rimligen vår tillämpning av dem, samt de signaler vi skickar till omvärlden. Det är inte så att t.ex. Danmark (82%) beviljar en lägre andel asylansökningar än Sverige (72%). Däremot är det stor skillnad på hur många som söker sig till Sverige jämfört med Danmark. Sverige har tidigare kritiserat danskarna för att de informerade om vilka villkor som gällde i Danmark – detta tolkades av svenskar som ”kom inte hit!”. Danskarna i sin tur menade att det är att vara tydlig, och stå för vilket mottagande man är beredd/kapabel att ge.

  De länder som har jämförbara volymer av sökande har normalt betydligt lägre andel beviljade ansökningar än Sverige. Sverige är unikt främst på att vi ligger i ’topp’ i praktiskt taget alla kategorier: i vad som utlovas, i absoluta tal sökande, i andel sökande som får stanna, i hur lång tid det tar att behandla ansökningar.

  Enligt Eurostat har endast Tyskland (296 595) och Ungern (104 130) registrerat fler flyktingar än Sverige (78 245) de senaste 12 månaderna*, men när det gäller andel beviljade ansökningar under t.ex. Q2 2015, ligger Sverige alltså på 72%, medan Tyskland ligger på 42% och Ungern 16%. När det gäller att bevilja ansökningar baserat på Skyddsbehov (”Subsidiary Protection”), är Sverige åter extremt, med 42% jämfört med t.ex. Italiens 16%, Frankrikes 4% och Tysklands 1%.

  * Notera Ungern därmed tagit emot 32% fler per capita än Sverige, som i sin tur tagit emot 218% fler per capita än Tyskland. Antar vi samma beviljandeprocent i fortvarighet som under Q2, skulle Sverige (fortfarande per capita) ta emot 337% fler än Ungern och 374% fler än Tyskland.

  Migrationsverkets statistik bygger dessutom på registrerade ansökningar. I SVD kunde man t.ex. läsa om Trelleborg:

  De senaste tre veckorna har cirka 1 900 ensamkommande barn kommit till Trelleborg. Över hälften av dem har avvikit innan Migrationsverket kunnat göra någon registrering.

  Hur det förhåller sig med avvikare i t.ex. Ungern och Tyskland känner jag inte till.

 38. @MJ:

  ”Italien har lika högt flyktingtryck som Sverige.”

  Vad tror du att du ska uppnå med så helt uppenbara lögner?

  Sverige har tagit emot fler asylsökande, ofta många fler, i absoluta tal än i Italien varje år de senaste fem åren, med undantag för 2011. Per capita räknat har det svenska mottagandet självklart varit rent astronomiskt mycket högre.

  http://www.unhcr.org/551128679.html

  (se tabell sid 13)

 39. @Ulf T:

  ”Det som blir den springande frågan är förstås: vad är det som gör att flyktingar kämpar för att ta sig genom hela EU, och flyr från poliser för att slippa fastna i länder på vägen, för att de vill komma upp till Sverige? Det är varken FN:s eller EU:s lagar som gör detta, utan rimligen vår tillämpning av dem, samt de signaler vi skickar till omvärlden.”

  Ja, helt uppenbarligen är det så och det har gällt mycket länge.

 40. @Ulf T:

  Sverige är unikt främst på att vi ligger i ‘topp’ … i hur lång tid det tar att behandla ansökningar.

  Det där var bara ett preliminärt påstående, som jag i brådskan glömde att verifiera. Det kan hända att jag minns fel.

 41. @Ulf T:

  Jag har inte tid nu, men det finns en mängd sammanställningar av Merit Wagner och andra som visar på att endast 5-10% av invandringen de senaste 30 åren har varit av folk med verkliga asylskäl.

 42. @Utlandssvensk:
  Så Tyskland med det högsta invandrartrycket i EU under de senaste 15 åren (etta vartenda år) har haft järnhård immigrationspolitik?

 43. @Utlandssvensk:
  Så asyl är något som länder definierar själva, i din fantasivärld?

  Luciabeslutet innebar att man ENDAST tog emot asylflyktingar.

  vad menar du är skillnaden mellan Svensk lags definition av asyl och folkrättens definition?

 44. @MJ:

  ”Så Tyskland med det högsta invandrartrycket i EU under de senaste 15 åren (etta vartenda år) har haft järnhård immigrationspolitik?”

  Är du medveten om att Tysklands befolkning är något större än Sveriges?

  ”Between 2010 and 2014, Germany
  received the largest number of new
  asylum-seekers (434,300 claims), followed
  by the United States of America
  (403,300), France (274,500), Sweden
  (234,700), and Turkey (184,300).

  Together,
  the three leading asylum
  countries received 40 per cent of all
  asylum requests submitted in the
  44 industrialized countries listed in
  Annex Table 1.

  The analysis changes when comparing
  the number of asylum-seekers
  to the size of the national population.

  Based on this indicator, between 2010
  and 2014 Sweden received, on average,
  the highest number of asylum-seekers
  compared to its national population: 24.4
  applicants per 1,000 inhabitants

  Germany and the United
  States of America, the two main recipients
  of new asylum-seekers during this
  period, ranked respectively 13th and 28th,
  with an average of 5.3 and 1.3 asylumseekers
  per 1,000 inhabitan”

 45. @MJ:

  ”Luciabeslutet innebar att man ENDAST tog emot asylflyktingar.”

  Just det, dvs. endast de som uppfyllde kraven i FN:s flyktingkonvention.

  Du måste väl då rimligen även begripa att tiden före och efter dessa regler gällde tillämpade man en UTÖKAD rätt till asyl i Sverige, jämfört med vad som gäller under konventionens regler?

  Eller kanske inte, du förefaller ha en närmast oändlig förmåga att fantisera ihop rent absurda påståenden.

  ”Luciabeslutet kallas det beslut kring asylpolitiken som togs av den socialdemokratiska Regeringen Carlsson I, den 13 december 1989. Beslutet innebar att i fortsättningen bara så kallade ”FN-flyktingar”, som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention, samt de med så kallade ”särskilt starka skyddsbehov” skulle få politisk asyl i Sverige.[1]

  Krigsvägran och flyktingliknande skäl, tidigare humanitära skäl, skulle heller inte godtas. Reglerna skulle gälla även de som fanns i Sverige och väntade på besked, med undantag för barnfamiljer som vistats i Sverige i minst ett år.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Luciabeslutet

 46. @Ulf T:
  Varför skulle man skicka ”ankarbarn”? Asylreglerna är likadana för barn och vuxna, man kan lika gärna skicka ankarpappor eller ankarmammor. Dessutom är asylreglerna likadana om hela familjen kommer samtidigt, anhöriga till de som har asylskäl har ju nämligen ett asylskäl.

  Det är också anmärkningsvärt med alla de här SD-myterna att de inte ens lyckas hålla en enhetlig linje. För om nu alla svartskallar har dussintals barn som de kan skicka i förväg, varför skulle då 90% av de ensamkommande vara i pinsionärsåldern?

  Att det svenska problemet beror på antalet sökande är däremot helt rätt (sedan är problemet inte bara asylsökande utan hela invandringen och det blir skevt att bara jämföra asylsökande mellan länder). Där kan man göra som Danmark och marknadsföra sig som ett dåligt land att invandra till, men en bättre lösning skulle ju vara om EU delade på hela flyktingbördan eftersom hela EU är medskyldiga till uppkomsten samt skyldiga till att de flyende kan ta sig genom hela EU, ännu bättre skulle vara om Sverige gick ur EU och stoppa flyktingarna vid gränsen så att EU fick ta hand om dem.

 47. @Utlandssvensk:
  Ja självfallet finns det annan invandring än asylinvandring, du är ju själv invandrare utan asylskäl, även om du snyltar på ett annat folk.

  Ja det stämmer, borgarna tyckte inte att 82 000 asylsökande jugoslaver var tillräckligt så de upphävde Luciabeslutet och införde massinvandringen.

 48. @MJ:

  ”För om nu alla svartskallar har dussintals barn som de kan skicka i förväg, varför skulle då 90% av de ensamkommande vara i pinsionärsåldern?2

  Jaha, nu började MJ debattera med någon helt annan än de som är närvarande här. Det kanske är bäst för alla….

 49. @MJ:

  ”även om du snyltar på ett annat folk.”

  Det där är grovt ohyfsat och har självklart ingen som helst förankring i verkligheten.

  Att fantisera fritt är en sak, men helt ogrundade personangrepp på rännstensnivå är något annat.

 50. @MJ:

  Nej, det finns skillnader.

  Från Louise Danes blogg (doktorand i offentlig rätt):

  Om en person inte anses skyddsbehövande prövas om det finns s.k. synnerligen ömmande omständigheter att ändå bevilja ett uppehållstillstånd (se utlänningslagen 5 kap. 6 §). Det här är en undantagsbestämmelse som ska användas restriktivt. En samlad bedömning av alla omständigheter ska göras men hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet ska särskilt beaktas. När den här bestämmelsen aktualiseras finns skillnader vad gäller barn och vuxna. För barn krävs inte synnerligen ömmande omständigheter – det ”räcker” att de är särskilt ömmande. Dessutom kan vissa situationer accepteras vad gäller vuxna, men inte vad gäller barn. Det är egentligen här skillnaden mellan om en person bedöms vara vuxen eller barn aktualiseras: om ett ensamkommande barn inte anses skyddsbehövande måste migrationsmyndigheterna se till att det finns ett s.k. ordnat mottagande i hemlandet, dvs. någon måste kunna ta hand om barnet om det skickas tillbaka (se även 12 kap. 3a § utlänningslagen). Går det inte att hitta en familjemedlem eller ett barnhem eller liknande kan barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige av den anledningen. (Skulle barnets familj senare ansöka om att få återförenas med barnet i Sverige är huvudregeln att familjen inte beviljas uppehållstillstånd. Tanken är då att barnet ska återförenas med sin familj i hemlandet).

  Det kan påpekas att Louise Dane rätt tydligt avser att gå i svaromål mot dem som menar att det är lättare att få asyl som ensamkommande flyktingbarn. Ändå medger hon att det faktiskt är så, även om skillnaden inte är dramatisk.

  Vi kan försöka kvantifiera skillnaden, med hjälp av de källor som Dane använder. Beviljandegrad, totalt / ensamkommande, för olika ursprungsländer:

  Syrien: 91% / 94%
  Afghanistan: 48% / 75%
  Eritrea: 87% / 97%

  (Detta gäller fall avgjorda före augusti, då den kraftiga ökningen av ensamkommande inleddes, inte minst från Afghanistan; genomsnittliga behandlingstiden har sedan 2015-04 legat över 200 dagar.)

  Även om så vore, är det iofs bara halva delen av pusslet. Frågan är om det är lättare för anhöriga till ensamkommande flyktingbarn att få uppehållstillstånd, efter att barnet fått det?

  Det är möjligen för tidigt att säga, och jag har inte hittat någon statistik på det. Den signal som man kan se är främst att antalet barn som kommer in har ökat kraftigt, från 2956 i augusti till 4703 i september och 9309 i oktober. Detta är en kraftigare ökning än den totala ökningen, samt ökningen av barn totalt. Mest markant är det att av 21 551 ansökningar från Afghanistan under 2015, är 13 803 (64%) ensamkommande flyktingbarn.

 51. @Ulf T:

  Angående ”ensamkommande” är det helt uppenbart varför kring hälften (!!!!) av alla som påstår sig vara detta söker sig till just Sverige

  ”Av alla EU-länder är Sverige det enda landet vars läkarkår, politiker, journalister med flera anser att det är fult eller olämpligt att ge en papperslös ensamkommande asylsökande som säger sig vara minderårig en möjlighet att göra detta sannolikt genom en medicinsk åldersutredning, om det finns tveksamheter om att den sökande faktiskt är minderårig.”

  https://meritwager.wordpress.com/2015/02/09/en-migga-berattar-om-totalhaveriet-vad-galler-minderariga-asylsokande-konsekvent-av-migrationsverket-svenska-politiker-och-medier-kallade-ensamkommande-barn/

 52. Staffan Danielsson, riksdagsman för C, skrev en debattartikel i juni detta år om saken:

  ”Orsakerna till att 20 procent av alla asylsökande till EU, och mellan 40 och 50 procent av ensamkommande barn, söker sig till avlägsna Sverige är naturligtvis flera, vi är ett av världens rikaste länder med god social trygghet, många har redan släkt och vänner i Sverige, flyktingsmugglarna rekommenderar Sverige och så vidare.

  Men de kanske viktigaste faktorerna torde ändå vara Sveriges betydligt mer generösa regler för asyl än alla övriga EU-länders; vi utfärdar permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga som sedan omvandlas, vi har de i särklass mest generösa reglerna för anhöriginvandring och vi bestämmer ålder för ensamkommande mycket mer generöst.”

  http://www.svd.se/sverige-klarar-inte-okningen-av-flyktingbarn

 53. @Ulf T:
  NEJ, hon kommer fram till att det är lättare för barn att få uppehållstillstånd eller att inte utvisas. Asyl och uppehållstillstånd är inte samma sak.
  Barn utan asyl är ganska värdelösa som ankarbarn.

  @Utlandssvensk:
  Tänk på att Merit wagner är mytoman och att bloggen riktar sig till den korkade SD-kadern. Personer som påstår att de är ensamkommande flyktingbarn har alla möjligheter att genomgå medicinskt ålderstest om de vill det. Nu görs prövningen (göra det sannolikt) genom ockulärbesiktning och bedömning av bakgrundsberättelse. Det är såklart en väldigt klumpig metod som ju innebär att de flesta som är några år över 18 kan göra det sannolikt att de är under arton. Men den som är 17 och blir bedömd som ej sannolikt under 18 kan ju genomgå åldersbedömning och åberopa det som bevisning.

 54. @Vishet:

  Jo, jag här läst om det där med kvinnor och män på varsin ö. Väldigt intressant!

  ”Ett framgångsrikt samhälle är lika med ett patriarkat, annat fungerar inte, det är inte kvinnohat utan tvärtom ett månande för samhällets överlevnad.”

  Ja, det är väl även därför det saknas några spår från kvinnostyrda civilisationer. Om någon sådan uppstår så begår den självmord inom några generationer. Fast det finns en del som hävdar att romarriket föll pga. kvinnorna nådde stort inflytande på slutet. Man införde faktiskt tom. det alla MGTOWs nu verkar frukta, dvs. en ungkarlsskatt!

  https://heartiste.wordpress.com/2010/12/27/feminism-responsible-for-the-fall-of-rome/

  Det finns även en väldigt bra video på Youtube om saken som Ninni la upp för ett tag sen, men jag hittar den inte nu.

  Man kan väl även se bland västvärldens länder att graden av feminisering verkar ha samband med graden av självskadebeteende.

 55. @Utlandssvensk:
  Snälla, säg att det är en amerikansk blogg. Jag har ännu inte stött på sådant okunskap i Sverige och det borde inte existera i ett land med gratis utbildning.

 56. @MJ:

  ”Snälla, säg att det är en amerikansk blogg. Jag har ännu inte stött på sådant okunskap i Sverige och det borde inte existera i ett land med gratis utbildning.”

  Visst, det är en amerikansk blogg!

  Självklart är den svenska gratisskolan helt överlägsen allt USA har att erbjuda. Varför skicka ungarna till Harvard eller Princeton, när de kan gå gratis på Södertörn?

  Sen har jag jobbat nära många amerikaner med examen från deras absoluta toppuniversitet och ingen av dem låg ens i närheten av det allvetande som du besitter, MJ!

 57. Hur kan man bäst hjälpa stackare som honom ut ur den onda, självdestruktiva cirkeln, den intellektuella kortslutningen?

  Smygkommunisten MJ:s näst största problem är nog att han vanemässigt och ofta ljuger så att han faktiskt tror sig själv. Det största problemet tror jag är den närmast maniska verklighetsförnekelsen på vilket hans hårdsminkade fuskbyggen sedan ”baseras”.

  Men jag är inte säker vilket som är det största problemet för honom. Well? Does it matter? Det blir i grund och botten, i realiteten, bara en fråga om pest eller kolera. Tragiskt haveri i båda fallen.

  Den finns dock en STOR fördel med att släppa lös en lagom mängd lögnaktiga troll på forum, även om trollen själva uppenbart är immun mot fakta och verklighet: Storvinsten blir svaren som kunniga skribenter av detta motiveras att skriva, kan påfallande ofta vara inte bara riktigt underhållande, utan även verkliga guldgruvor av ny kunskap och fakta att ta till sig.

 58. @Utlandssvensk:
  Så du tror att det är princton-kvalitet på det där pojkrumsdravlet?
  Jag har träffat en hel del amerikanska utbytesstudenter och de har ju ofta en skrämmande låg bildningsnivå, men jag tror inte att den är riktigt så där dålig. Visst, de vet inte hur barn blir till, tror att Jesus var amerikan och sådant men inte så illa som den där bloggen, inte på universitetsnivå iaf.

 59. @Ulf T:
  Finns två saker att tillägga till om varför familjen skickar ankarpojkar istället för ankarpappor et al:
  1) Det är från familjens sida inte hur enkelt det är för barnen att få asyl jämfört med en vuxen som är av betydelse. Det är hur enkelt de tror att det är som har betydelse. Det är inget som säger att de agerar på korrekt information.
  2) Vilka är det man främst kan sända från en familj? De vuxna behövs för hela familjen, så kan inte avvaras. De gamla (mormor, morfar osv.) lär inte klara av äventyret. Likaså uppfattas flickorna som alltför utsatta. Alltså skickar man pojkarna.

 60. @MJ:

  ”Jag har träffat en hel del amerikanska utbytesstudenter och de har ju ofta en skrämmande låg bildningsnivå, men jag tror inte att den är riktigt så där dålig. Visst, de vet inte hur barn blir till, tror att Jesus var amerikan och sådant”

  Fantastiskt kul för dig att du har hittat några likasinnade! Även om de bara finns i din fantasi kan det säkert vara en stor hjälp för dig.

 61. @Gullefjun:

  ”Storvinsten blir svaren som kunniga skribenter av detta motiveras att skriva”

  Om jag är inkluderad i den kategorin får jag säga tack så mycket. Men det är ganska utmattande….

 62. @utlandssvensk:

  Min erfarenhet är att det där gäller nästan alla kvinnor. Kvinnor vägrar att ta primäransvar. Visst, de kan erkänna att något är deras fel, men det finns då alltid någon underliggande orsak som är utanför deras kontroll, dvs något som de är offer för.

  Bra term ”primäransvar”! Exakt så är det, och dessa kvinnor kan samtidigt hävda att dagens kvinnor är starka och gör exakt som de vill och att män är rädda för dom. Om vilket Vortac Taccinen skrev:

  “Alltid är ju män rädda för något enligt dessa idioter till kärringar”

  @utlandssvensk:

  Givet detta, är din uppfattning att det finns större eller mindre andel alfahannar bland de nyanlända jämfört med de infödda svenskarna? Som jag ser det är det ingen tvekan om att de svenska kvinnorna, i genomsnitt, föredrar de nyanlända.

  Kvinnor har inte svårt med paradoxer och motstridigheter (måste vara den kända kvinnliga logiken)!

  Samtidigt som kvinnor klagar över kvinnobilden och belägenheten i dessa kulturer, kan de föredra män från dessa kulturer framom svenska män!? Men detta förklaras av att alla problem och negativa sidor som dessa kulturer har, är orsakade av vita västerländska medelåldersmän, så därför går det ju ihop ändå?

  Om det inte vore för ondsinta västerländska män, skulle dessa patriarkala män vara både manliga och jämställda dvs. allt västerländska män inte är. Västerländska män är varken jämställda eller manliga, men utländska män är åtminstone manliga. Idiotiskt!

 63. @Dolf

  Din bild är inte bra, en mera beskrivande bild från bloggen:

  goodbyeamericainaphoto.wordpress.com

  Goodbye, America (in a photo) is a continually updated archive of ill omens captured in photos anonymously contributed by people documenting the decline of America from a great power to a humbled has-been.

 64. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Det är hur enkelt de tror att det är som har betydelse. Det är inget som säger att de agerar på korrekt information.

  De kanske har läst Merit Wagers blogg? Hon återger åtskilliga ”insändare” från ”miggor”:

  Flera enheter har många nyanställda handläggare och beslutsfattare som inte på långa vägar har den erfarenhet och kunskap som arbetet kräver. Detta, i kombination med en hög arbetsbelastning och resultatinriktade chefer, gör att det är enklast att ”blunda och bevilja”. Det kan man ju, vid en första anblick tänka att ”det gör ju inget”. Men fel är fel och okunskapen kan leda till att man utvisar personer som inte borde utvisas eller att man beviljar personer som vi absolut inte vill ha i landet.

  Eller så tittar de på SVT:

  Handläggningstiderna har nu blivit så långa att Migrationsverket sedan några veckor tillbaka inte ens bokar in några utredningssamtal med asylsökande. Planen är nu istället att hitta snabbare vägar till beslut, säger Magnus Bengtsson som är ansvarig för asylprocessen:

  – En sak kan vara att titta mer på ärendets beskaffenhet. Enklare ärenden kanske vi kan hantera snabbare och på så sätt få loss resurser till att jobba med mer komplicerade ärenden, säger han.

  Man kan nog konstatera att det där med vad reglerna säger att man skall kolla är överspelade vid det här laget. Det finns inte tid för någon noggrann prövning.
   

  Fram till början av den stora inströmningen av människor registrerades alla asylsökande enligt gängse ordning, vilken innebar att varje person fick en kallelse till en konkret tid för asylutredning. Verkets ledning tycke dock nu, att i med den ökande inströmningen, så skulle man minska tiden för att få igenom en asylsökande från det att han lämnade in sin ansökan tills att han slussades ut på ett boende.

  Så för att skynda på utslussningsprocessen har det sedan början av september tagits bort vissa moment i asylregistreringen, bland annat kallelse till asylutredning. Det innebär att nu har vi cirka 30.000 asylärenden som ligger och samlar damm i ett arkiv som bara växer och växer, samtidigt som dessa ärenden representeras av asylsökande som får sitta på någon förläggning och vänta i total ovisshet om vad som kommer att hända med dem. Detta kommer i sin tur att leda till en enorm frustration hos dessa människor och vad det i sin tur kan leda till vet ingen.

  Jag befarar att den förenklade asylprocessen kommer att innebära en slags asylamnesti där alla per automatik kommer att beviljas uppehållstillstånd, oavsett varifrån de kommer. Någon ursprungs- eller säkerhetskontroll kommer det knappast att vara tal om; även IS-terrorister och andra krigsförbrytare kommer att kunna få sig en trygg framtid i Sverige.

  Gissningsvis kommer det så småningom stå mellan en bred amnesti, där man helt enkelt ger uppehållstillstånd till så många som möjligt som man inte hunnit processa, och en kampanj där man försöker hitta och utvisa så många som möjligt.

  Det ena alternativet är nog betydligt mer sannolikt än det andra.

 65. Pingback: ”Grattis tjejer” | hexanmexan

 66. @jenny: Du är så förfärligt oärlig.
  Man kan stoppa asylinvandringen även om man är med i EU, det har nämnligen både Polen, Ungern och Danmark gjort i olika grader. Så du inte bara ljuger, utan du försöker även dölja det faktum att det fanns andra utvägar för oss – vi hade kunnat göra det som vi gjort idag, redan från början.

  Men eftersom mindre än 4% av Sveriges kvinnor röstade på det enda partiet som ville stoppa den här katastrofen från början så fick vi den situationen vi har nu.

  Sveriges kvinnor är definitivt problemet som gör det omöjligt för oss att säkra Sverige.

  Jag har röstat SD sen första gången jag fick rösta, och jag har aldrig blivit kallad rasist av män, bara tjejer som får veta vad jag röstar på på krogen.

  Klart att kvinnor vill byta ut mesiga svenska killar som mig, vi har ju blivit lärda av den eviga feministen att inte ta för oss och att sitta tysta när ni slänger ut ”rasist/sexist”-kortet. Men det är tacksamt nog slut med det nu, män börjar vakna och inse att bara för att svenska kvinnor hatar att vi i större grad än några andra vill att Sverige ska fortsätta vara Sverige, så betyder inte det att vi inte kan leva meningsfulla liv.

  Fuck you.