God natt och lycka till
avatar

Under tidigt 1950-tal lyckades den dittills rätt okände senatorn Joseph McCarthy få många amerikaner att tro att det existerade ett allvarligt hot mot USA i form av en konspiration av inhemska kommunister. Dessa kommunister påstods finnas lite varstans, men företrädelsevis på framträdande platser i samhället.

En kommunist kunde man enligt McCarthy känna igen på bland annat ”oamerikanska handlingar”, vilket i regel betydde att någon hade ifrågasatt rådande värderingar i samhället eller kritiserat den amerikanska utrikespolitiken. Som sitt främsta vapen hade senatorn möjligheten att kalla enskilda till förnedrande förhör i kongressen. Dessa förhör kunde ta sig rent farsartade uttryck, som t.ex. att den tilltalade måste redogöra för sin positiva syn tjugo år tidigare på någon bok som kritiserade äktenskapet som institution, vilket antyddes utgöra belägg för kommunistsympatier. Följden av McCarthys framfart blev att det uppstod en åsiktskorridor. Människor avstod från att yttra åsikter som på något sätt kunde förvrängas till att ses som sympatiska gentemot kommunism, eftersom priset även för vanligt folk kunde bli en förstörd karriär.

I sin talkshow ”See it now” den 9 mars 1954 gick journalisten Edward Murrow till frontalangrepp på McCarthy eller kanske rättare sagt mccarthyismen och på den mentalitet som tillåtit McCarthy och hans –ism att ödelägga det andliga klimatet i USA. Det är denna sändning som förresten är höjdpunkten i den kritikerrosade filmen ”Good Night, and Good Luck” från år 2005.

I originalsändningen från 1954 läser Murrow upp rubriker från ledande amerikanska tidningar, vilka till övervägande del är ytterst kritiska mot McCarthy och hans metoder: “The line must be drawn and defended or McCarthy becomes the government” eller ”The unwarranted interference of a demagogue…a domestic Munich”. McCarthy ansåg givetvis att dessa tidningar, bl.a. New York Times, tillhörde extremvänstern. Sett ur dagens perspektiv är det dock anmärkningsvärt att det faktiskt existerade starka pressröster mot McCarthy, och följaktligen behövde inte den som offentligt motsatte sig mccarthyismen stå helt ensam. Dessa tidningar stod inte paralyserade av skräck inför de beskyllningar de visste att skulle följa.

I sin studie över alkoholismens inverkan på världshistorien hävdar James Graham att McCarthy led av en svårartad alkoholism och hade som en följd av detta ett starkt behov att falskanklaga. Så här uttrycker sig Graham på ett allmänt plan, dvs. inte specifikt om McCarthy:

If a disease drives a person to shore up his sense of self-esteem (which is undermined by addictive drinking) by attacking others, the repertoire of available attack devices is determined by the social environment in which he functions./…/ False accusations not only involve minimal political risk, but also give the alcoholic the satisfaction of demeaning the target of his attacks. There is also a bonus; he can feel superior to everyone who believes the lies.

Självfallet kan drivkrafterna till enskilda aktörers urspårade handlingar vara både otaliga och komplexa, men det finns goda skäl att fråga sig vad det egentligen är som driver vissa individer till att systematiskt anklaga andra, ofta ur en förment position av moralisk överlägsenhet. Det finns därtill all anledning att ställa sig frågan om vi verkligen ska ge dessa individer makten att definiera gott och ont.

Idag är mccarthyism ett samlingsbegrepp för ett fritt samhälles frivilliga förnedring, ett tillstånd av självförvållat moraliskt delirium. I slutändan var det dock det amerikanska samhället självt som detroniserade McCarthy. Denna förmåga till försvar av anständigheten bland inte minst journalister och politiker känns onekligen främmande för en iakttagare i dagens Sverige, men samtidigt hoppingivande. Det går faktiskt att bryta ner en samhällelig hysteri. Ansvaret ligger på var och en.

Så här uttryckte sig Edward Murrow på kvällen den 9 mars 1954:

His primary achievement has been in confusing the public mind, as between the internal and the external threats of Communism. We must not confuse dissent with disloyalty. We must remember always that accusation is not proof and that conviction depends upon evidence and due process of law. We will not walk in fear, one of another. We will not be driven by fear into an age of unreason, if we dig deep in our history and our doctrine, and remember that we are not descended from fearful men.

We can deny our heritage and our history, but we cannot escape responsibility for the result. There is no way for a citizen of a republic to abdicate his responsibilities.

Good night, and good luck

Källor:
Citaten från sändningen av ”See it now” från den 9 mars 1954 har hämtats från http://www.lib.berkeley.edu/MRC/murrowmccarthy.html

Graham, James: ”Vessels of Rage, Engines of Power: The Secret History of Alcoholism” Aculeus Press Inc, Lexington 1994

Kommentarer

God natt och lycka till — 77 kommentarer

 1. Pingback: Återigen, förbjud kvinnor att köpa kläder | WTF?

 2. Det här att bryta mönstret är ju hoppingivande. Om jag förstår det hela rätt så påverkade NRKs program Hjernevask norska politikers syn på genus”forskningen” och diverse anslag drogs in. Kanske nån här vet om programmet hade en fundamental påverkan på den norska debatten. Om så var fallet så måste man undra varför SVT eller någon annan sändare inte visat programmet. Är det för att skydda befolkningen eller en qvasiakademisk elit?

 3. Likheterna är slående med mccarthyismen och PK-ismen idag. En väsentlig skillnad är att då jagades en liten minoritet, medan nu jagas majoriteten.

  Inte bara är det andliga klimatet ödelagt i stora delar av västvärlden och värst i Sverige. Även yttrandefriheten har inskränkts kraftigt för oss svenskar och sämre ser det ut att bli.

  Dan Park har åter dömts till fängelse, den gång till sinnessjuka 6 månader, för att ha ställt ut sin konst på galleri och flera av verken har beordrats att förstöras.

  Klagar svenskar till hyresvärden på oväsen och bråk orsakad av mörkhyade i trappuppgången, kan man både bli vräkt och få sparken från jobbet.
  Klagas det på oväsen från muhammedaners ändan-i-vädret-böner, kan man sjukt nog åtalas för ”hets mot folkgrupp”…

  Jag hoppas dagens moraliskt delirium detroniseras. Håller med om att det går att bryta ner en samhällelig hysteri och att ansvaret ligger på var och en. Där anser jag att ett sätt är att vara ”olydig” och inte acceptera PK-maffians anspråk på tolkningsföreträde. Varken om ämnen, innehåll eller ordval.
  Upp på bordet med vilka det är som begår majoriteten av våldsbrott såsom rån, misshandel, våldtäkt och mord. Vilka står för kvinnoförtryck. Vad kostar kalaset och till vilken nytta för oss. Kalla en spade för en spade…

 4. @ Risto

  För min del får man gärna kalla en spade för en spade, försåvitt det faktiskt handlar om en spade. Det finns nämligen de som viftar omkring sig med olika sorters redskap och hävdar att alltsammans är spadar. Märk väl att jag inte tycker att du gått över någon gräns, även om jag inte själv skulle uttrycka mig på det sätt du gör.

  @ Intenso

  Hjernevask får vi nog aldrig se i svensk TV. Samhällets ”elit” måste ju skyddas, vilket är den svenska journalistikens huvudsakliga uppdrag…

 5. @Rick:
  Jamen, vad är det du vänder dig emot i mitt uttryckssätt? Har aldrig varit PK, så jag är borta där. Om så, varför ska jag/vi uttrycka oss PK-godkänt?

  Jag är en gammal man; 60+. En gång trodde jag att jag hade fel, men det visade sig vara ett misstag…

 6. @Risto Matinen: Ditt uttryckssätt är inte bara icke-pk, det är idiotiskt. Du kan säga samma saker, icke-pk, med andra ord. Men du väljer att använda termer och ord som endast hatare använder. Och då du använder dem på denna bloggen, en blogg som redan är utsatt för extra granskning, får du effekten att pk-folk ser hela bloggen som sådana som dig. Så tagga ner, tänk till, eller gå o lägg dig.

 7. När kommer MJ och styr upp det hela från oss förvirrade?

  OBS ironi

  Filmen med Clooney är f ö ruggigt bra.

 8. @Pether:

  Jag skiter fullständigt i vad PK-maffian tycker!

  Om någon här är idiot, så är det inte jag! Ska jag/vi anpassa oss till nollor? Gör det du, du verkar vara nära den nivån…

 9. @Risto Matinen: Du kanske gör det. Men vi kommer få svårt att få sympatier ifall GD får ett rykte om att hysa folk från sd, svp, avpixlat, o allt vad det heter. Vill du använda ditt språk utan att tänka på andra så kan du väl skapa en egen blogg?

 10. @Pether:

  Vilket ”språk” ska jag då använda, för att passa dig och dina PK-kompisar? Kan du lära mig dubbla standarder? Krig är fred!?

 11. Fast de som uppehåller åsiktskorridoren är väl framförallt kommunister och vänstern.

  Problemet är att vänstern har blivit för dominerande i media. Det behövs ännu mer fri media, fri från kommunister.

 12. @Risto Matinen:

  Jag skiter fullständigt i vad PK-maffian tycker!

  Det gör jag med, helt och hållet.

  Om någon var gäst i mitt hem och slängde upp benen på mitt soffbord och tände en fet cigarr så skulle vederbörande åka ut med huvudet före om denne inte ändrade sin attityd och sitt beteende efter en tillsägning från mig.

  Inte för det strider mot normerna i samhället, det struntar jag fullt i (jämf. pk-maffian), utan för att det inte är okej för mig och den miljö som jag vill ha runt mig.

  GD kan kallas ”vårt hem”. Vi har högt till tak och vi slänger inte ut folk titt som tätt. Men ditt beteende är inte förenligt med den debattmiljö vi på GD vill ha. Så jag hoppas du, av respekt för oss skribenter och kommentatörer inte för att klappa pk-maffian medhårs, lyssnar till budskapet som framförts av andra kommentatörer. Tänk på talesättet ”ta seden dit man kommer”?

  Passar inte GDs önskemål dig, så finns det säkert andra håll på nätet för dig.

 13. @ Lars

  Åsiktskorridorer kan skapas av vem som helst som anser sig sitta inne på den ultimata godheten ifall de får tillräckligt många med sig. I dagens Sverige är det vänstern, men på andra platser vid andra tider har det varit andra ideologier.

 14. @ Kristian

  Tack för den länken. Jag utgick bara från en utskrift.

  Men visst har TV-mediet utvecklats tekniskt en hel sedan sedan Murrows dagar! Innehållsmässigt däremot….

 15. Jag kom till USA som utbytesevel i början pa 90-talet. En av de saker jag slogs av var hur begreppen kommunism och socialism var fula ord, även bland de som lag en bra bit till vänster (och ibland uttryckte en oförtjänt beundran för den skandinaviska modellen). Detta hat har naturligtvis att göra med att man sag sig i en krigssituation under 50 ar (samma effekt som gör att även högutbildade människor i Israel, i allt annat förnuftiga, inte är förmögna att föra ett nyanserat samtal om Palestinakonflikten).

  Men en del är ocksa att socialismen ses som ”evil”. Det har inte med Stalin att göra – fa känner ens till Gulagen – utan med Hayek’s bok The Road to Serfdom, eller rättare sagt en löjligt förenklad version som kom ut i Reader’s Digest. Boken handlar om hur statlig planering av ekonomin nödvändigtvis leder till maktmissbruk och i längden tyranni.

  Men amerikanarna glömmer att Hayek ocksa var en av de första att förespraka att staten har en skyldighet att se till att det inte finns nagon fattigdom. Han sa lite om hur det skulle göras, men han ägnade ett kapitel at detta moraliska imperativ.

  Ironiskt nog är dagens Sverige inte langt ifran Hayek’s drömsamhälle. Omfördelning ser till att fattigdom knappast existerar. Mängder av statligt finansierade tjänster läggs ut pa entreprenad. Företag beskattas lagt och regleringen är minimal, tydlig, och rättvist tillämpad. Att starta ett företag tar bara nagon dag. Offentliga tjänster är bland de mest effektiva i världen. Skatterrna är förvisso höga, men man har varit man om att mildra de förvridande effekterna och sett till att det svenska folket far valuta för pengarna.

  Vi ser Sverige som socialistiskt, men i realiteten är det ett av de mest nyliberala samhällsexperimenten i världen.

 16. @ Anders

  Jag håller helt med dig om att Sverige i ekonomiskt hänseende är mycket långt från vad man brukar kalla socialism. Åtskilliga länder som ser sig som icke-socialistiska är långt värre socialister själva.

  När det gäller samhällsdebatten däremot, så ….hmmm…

 17. @ Anders

  På tal om Hayeks The Road to Serfdom (finns på svenska som Vägen till träldom, utgvigen av Timbro) så är boken ett mästerverk i argumentationsteknik. Det är bara det irriterande faktum att Hayeks argumentation leder fel, men som teknisk prestation är boken alltså lysande. Hayek hade flera mer träffsäkra teser, inte minst den om det fria samhällets självorganiserng.

 18. @Rick: Jo, ännu på 1970-talet känns mycket av TV mest som ”filmad radio”.
  (Jämför även JFK mot Nixon. TV-publiken tyckte Kennedy var bäst, Radiopubliken hade tydligt hört att Nixon debatterade bättre. O quam cito transit gloria mundi.)

 19. @Ninni:

  Kära Ninni! Borde du/ni förtydliga vad som avses:

  Men ditt beteende är inte förenligt med den debattmiljö vi på GD vill ha.

  För de som hängt här åratals är det kanske självklart? Jag har läst här i ca ett år innan jag skrev något. Fann inget särskilt, i det avseendet. Det finns de som här kommenterar som är yttersta vänster, men det har GD inget problem med?

  Mitt beteende? Vad är problemet? Frugan påstår att jag är Asperger light, så jag har svårt att förstå dolda budskap…

 20. @Risto Matinen:

  Använd respektfull ton. ”Spökplumpar” och liknande uttryck är inte särskilt respektfulla.

  Det har alltså ingenting med politisk inriktning att göra.

  Fråga din fru, hon kanske kan förklara för dig.

 21. @MK:

  Är inte respektfull. Varför skulle jag vara det när nästan ingen annan är det, för att inte tala om kravmaskinerna som äter upp allt, och normalt saknar all respekt…

  Frugan är tyvärr helt underlägsen mig intellektuellt sett. Men hon vill att jag jämt ska kompensera hennes brister på alla plan…

 22. Jag ser inget förkastligt i hur Risto uttrycker sig i den här tråden, även om jag förstår att många tycker att han är på gränsen. (Och det där med påskkärringar och spökplumpar i den andra tråden tyckte i alla fall jag faktiskt var ganska kul.)

 23. Nu är nog McCarthyismen mer lik vår tids islamofobi än vår statliga åsiktskorridor. Det var en konspirationstanke som menade att en mindre grupp var mycket större än den var och att den gruppen konspirerade mot hela samhället och skulle kasta allt över ända. Precis som islamofobernas teori om att muslimer infiltrerar samhället, föder många barn, skaffar höga positioner och att de bidar sin tid tills de är så många att de kan kasta allt över ända. (Jo jag vet att islamofobernas konspirationsteori är mer lik, nästan identisk, med den som nazisterna hade om judar, men den är lik McCarthyism också)
  Den positionen får ju också en massa kritik från media m.m. trots att den är gångbar i breda folklager.

 24. @ MJ

  I början av 1950-talet var kommunismen ett reellt hot på många håll. Stalin smidde fortfarande sina ränker i Kreml och miljoner människor var förslavade.

  Motståndet mot McCarthy utgik från dessa realiteter, men insisterade på att även om man möter ett hot så finns det ingen ursäkt för att ge avkall på de demokratiska principerna, såsom t.ex. yttrandefriheten.

  Man kan fråga sig om inte filmen ”Good Night, and Good Luck” från år 2005 vill åberopa Murrows insats i vår tid då friheter i USA inskränkts med hänvisning till islamisterna. I Sverige vill man däremot med hänvisning till nazisterna skapa ett mentalt belägringstillstånd hos befolkningen, dvs. vi ska tro att om vi inte till pricka förljer ”antirasisterna” så hotar oss nazismen från alla håll och kanter. Detsamma gäller feminismen, som målat upp en gigantisk partriarkatets konspiration (där t.ex. jag och du lär delta Big Smileoch följaktligen kräver de att alla kvinnor ska inordna sig i feministdrottningarnas krav.

 25. Ärligt talat tror jag inte att särskilt många svenskar är särskilt oroliga eller mottagliga för hotet från nazister eller patriarkatet. Svenska nazister värnar om svenskar och patriarkatet, tja är inte det också en struktur som skyddar befolkningen. Däremot finns det större oro för vad vänsterextremister och islamister kan ställa till med och den oron är enligt mig mycket mer befogad.

 26. @Rick:
  NJA, ette stort nja. Mc Carthy koncentrerade sig på Sovjetkommunister och använde sovjetiska spioner som skrämselpropaganda. Senaten och det övriga maktskiktet i USA var dock ännu inte så intresserade av ”Onkel Joe” utan tyckte att det intressanta var att befästa USA:s maktsfär och kolonisation i södra och västra Asien. I Asien var det kineserna som var problemet.
  När Mc Carthy började lalla om en sovjetisk konspiration mot USA så var USA mitt upp i ett krig mot maoister och det kalla kriget mot Sovjet hade inte startat än egentligen (det startar 1955 men senare har man flyttat tillbaka det, ofta till 1945-1948). Han var alltså obekväm eftersom de flesta i ledningen inte ville bråka med Sovjet alls, och absolut inte med den gamle vännen Stalin.

  Stalin var för övrigt extremt icke-expansionistisk. Före andra världskriget så formulerade han ju doktrinen om ”socialism i ett land” osv, världskriget gav automatiska landvinningar som man behöll, men några ränker mot andra var det inte tal om. Men det hade vid den tiden inte gjort USA så mycket eftersom man var ganska goda vänner.

  USA på den här tiden hade ännu inte blivit det uttalade högerland det är idag. Man hade fortfarande mycket av Roosevelts gamla socialdemokrati kvar, och man kom precis ur en längre period av planekonomi (ca 1941 till 1948). Att USA blev superborgerligt beror på att man positionerar sig mot vänstern under kalla kriget.

 27. @ Maria

  Jag skulle hoppas du har rätt om svenskars verkliga farhågor, men tyvärr stöder inte den pågående utvecklingen i samhället din tes. Åtminstone inte fullt ut.

 28. @ MJ

  With due respect…. Grin

  Du måste ha förläst dig på Eric Hobsbawm. Karln talar dessvärre smörja.

 29. @ MJ

  Hur i fridens namn kan du klämma ur dig något sådant här om Stalin?

  ”…världskriget gav automatiska landvinningar som man behöll, men några ränker mot andra var det inte tal om.”

  Automatisk landvinning av Karelen från Finland??? I en tid när t.o.m. Ryssland erkänner existensen av Molotov-Ribentrop-pakten som delade Östeuropa mellan Hitler och Stalin, så blir dina lösa funderingar bara totalt absurda.

  Se här, visst kan det finnas ett behov av att nyansera billden av Sovjetunionens motiv och agerande, men i ditt fall handlar det enbart om en besatthet att urskulda. Du för ingen som helst diskussion med nyanser.

 30. @Rick:
  Kriget från Finland var en helt annan sak. Med ett land menade Stalin det gamla Tsarriket, där ingick Finland och därför skulle man ta tillbaka det.

  Molotov-Ribbentropp har väl aldrig förnekats? Det har påståtts att det i det avtalet ingick något avtal om att dela upp Europa mellan Tyskland och Sovjet men det var ju nonsens vilket visade sig när sovjet föll och hela avtalet blev publikt. Den hemliga delen innehöll bara avtal om intressesfärer.

  Urskulda vadå?

 31. @MJ:

  Nonsens? Erövrade inte Stalinsovjet stora delar av Europa? Några veckor efter att Hitlertyskland gick in i Polen, gick Sovjettrupper in. Storbritannien och Frankrike förklarade Tyskland krig och startade därmed andra världskriget. Men förklarade inte krig mot Sovjet…

  Gick inte Sovjet in med trupper i Ungern och Tjeckoslovakien långt efter andra världskriget?

  Rädsla för kommunister, anhängare av proletariatets diktatur, var och är rationell.

  En längre video om kommunismens historia och illdåd, 1-2 tiopotenser värre än nationalsocialismen: In the Shadow of Hermes by Jüri Lina (2009) https://www.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI
  Väl mycket om frimureri enligt min smak, och kan inte bedöma hur rätt/fel det är.

 32. Jo, från Nazityskland.
  NJA, ett stort nja igen. Sovjet gick som bekant in i Vitryssland och Ukraina, områden som hade blivit tvångsinförlivade med Polen 1921, och där en majoritet i folkomröstningarna hade röstat för ihopslagning med Sovjet. Det skedde inte heller något egentligt motstånd mot Sovjet i Vitryssland och Ukraina som det gjorde i (egentliga) Polen mot de angripande Tyskarna, Slovenerna och Litauerna.

  Nu var ju Ungernrevolten och Pragvåren båda efter det kalla krigets start, efter McArthyismen och efter Koreakriget. Men förutom det, att du alltså missat vad vi pratar om, så är det riktigt att Sovjet gick in med trupper för att stödja regimerna där. Ett mycket bättre exempel, om än ännu senare, på Sovjetisk expansism är ju Afghanistan.

 33. @ MJ

  Så Stalin var inte alls expansionistisk, han ville ju bara återställa Tsarrysslands gränser…?

  Läser du aldrig vad du själv skriver?

  Gäller förresten enligt ditt förmenade fortfarande Rysslands ”rätt” att återställa Tsarrysslands gränser? Har alltså Finland rätt till sin självständighet? Inte för att jag eller någon annan finländare bryr sig särskilt mycket om vad du och dina gelikar tänker om saken, men förhoppningsvis drar frågan igång ett lite mer nyanserat tänk hos dig.

 34. @Rick:
  Ja precis.

  Jag har aldrig hävdat att Ryssland har någon rätt att återställa Tsarrikets gränser.

  Finska Finland, alltså (hela) Karelen, Savolax och Tavastland ska enligt min mening vara Finska. Svenska delar av nuvarande Finland bör enligt min mening vara Svenska.

 35. ”Stalin var för övrigt extremt icke-expansionistisk. Före andra världskriget så formulerade han ju doktrinen om ”socialism i ett land” osv”

  Uppenbarligen rem smörja, hade det varit sant att Stalin inte var expansionistisk hade Sovjet inte behövt bygga upp sina fallskärmsjägarförband under 30-talet.

 36. @ MJ

  Exakt vilka delar av Finland är enligt ditt förmenande svenska? Avser du de områden där det i huvudsak talas svenska? Jag kan upplysa dig om att de områdena är precis lika finländska som resten av Finland. Den svenskspråkiga befolkningen i dessa områden skulle minsann resa sig på bakhasorna om de hotades av något ”Anschluss” till Sverige.

 37. @Rick:

  Åland är helsvenskt och har alltid varit det. Dock tror jag få ålänningar hellre skulle vilja tillhöra dagens toksverige. Själv funderar jag på att gå i exil till Finland.

 38. @Rick:
  Jag menar de områden som var svenska landskap från att de bildades till Cronstedts förräderi.
  Alltså: Nyland, Egentliga Finland, Åland, Satakunda, Österbotten och Lappland.
  Det är inte så konstigt om svenskarna i de områdena har påverkats av 200 års ockupation.

 39. @Erik:
  Det får du gärna förklara vad du menar med.

  Sovjet blev ju hela tiden angripet, 1918 anföll brittiska samväldet, japan m.fl. det nybildade landet, 1919 så anföll polen, 1921 så anföll Finland, 1929 så anföll Kina, 1931 anfaller Kina igen, 1932 så anfaller Japan igen, 1937 så anföll Kina för tredje gången.
  Så det är väl klart att de var tvungna att hålla sig med en försvarsmakt?

 40. @MJ:
  Dessutom kan man ju tillägga att Polen ju allierade sig med Nazityskland 1937 och som ersättning krävde och fick delar av Slovakien 1938, vilket var anledning till att Slovakien anföll Polen 1939 när alliansen mellan Nazityskland och Polen fick ett abrupt slut.

 41. @ MJ

  Vänta nu, om jag förstår dig rätt så är stora delar av dagens Finland alltså ockuperade av just Finland, inklusive Helsingfors. Okej, så Blekinge, Gotland Bohuslän och Jämtland är ockuperade av Sverige, eller något i den stilen?

  Å andra sidan var ju Stockholm också Finlands huvudstad fram till 1809, så det är dags för Sverige att återlämna Stockholm till Finland, eftersom Sverige enligt ditt resonemang ska få Helsingfors. Länderna kan ju turas om med huvudstäderna med byte sådär vart 200:e år.

  @ Risto

  Ålänningarna är kort och gott ålänningar. De är inte svenskar. Visserligen talar de nästan alla svenska, men det skulle vara den yttersta förnedringen för dem att byta ut sitt nästan självständiga rike mot att bli en kommun i Stockholms län.

 42. @Rick:

  Ålänningarna är kort och gott ålänningar.

  Jaså, finlandssvenskar är inte heller svenskar?

  Då är inte heller jag svensk, utan medelpadding…

  Nu har vi glidit långt från ämnet, men det är ju Ricks artikel, så hoppas han inte misstycker.

 43. @ Risto

  Finlandssvenskarna är inte svenskar, så enkelt är det. De är lika lite svenskar som britterna är amerikaner.

 44. @Rick:
  Ja stora delar av Sverige är ockuperade av Finland.
  Nej, Sverige innehåller bara svenska landskap.
  Nej, men om Sverige hade ockuperat t.ex. Vilmanstrand eller Tavastehus och nyttjat staden som huvudstad så hade Finnarna haft rätt att ta tillbaka den.

 45. @Rick:

  Finlandssvenskar, det framgår tydligt i ordet. Svensk ser jag som en etniskt beteckning, men det tycks inte Rick göra.

  Vi får enas om att vi är oeniga om saken.

 46. @ MJ

  Du är ju för sjutton riktigt underhållande! Jag förstod inte tidigare i vilket ljus jag ska se dina underliga kommentarer, men nu vet jag. Det här påståendet från dig förklarar allt ”Ja stora delar av Sverige är ockuperade av Finland.”

  Problemet är visst att den lokala befolkningen bara inte begriper att de är ockuperade. Det är säkert strukturerna som förhindrar folk från att skåda ljuset från Sverige!

 47. Va, är inte finlandssvenskar svenskar? Jag trodde finlandssvenskar var invandrade svenskar. Ungefär som att svenskamerikaner (Karl-Oskar och Hilda, eller vad 17 de hette) var amerikaner med svenskt ursprung.
  Eller har jag missat något?
  (Vad är då förresten afrosvenskar?)

 48. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Afrosvenskar är svenskar som bott länge i Afrika. Mycket mörkhyade som uppehåller sig i landet och påstår sig vara svenskar är Sverige-n*gr*r. Ursäkta ordvalet, men finner inget bättre.

  Ingen kan byta folkgrupp, oavsett vad lögnfabrikerna påstår. Att lågstatusfolk vill kalla sig för något med svensk, kan jag ha viss förståelse för. Föreslår sådana icke-svenskar att kalla sig för: Fulsvensk, Skensvensk eller uppiffat med engelska Wannabesvensk. Oavsett vad, så är det ändå bara lånta fjädrar.

 49. @ Risto

  Du överskrider alla anständighetens gränser! Mörkhyade personer som bor och verkar i Sverige och som väljer att kalla sig svenskar är svenskar, punkt och slut. Jag reagerar med avsky mot vad du skriver och finner det totalt fel inte bara i sak, utan även ur en moraliskt synvinkel. Det är inte din sak att bestämma andra människors identitet. Du står inte över andra, inbilla dig ingenting, allra minst något slags superioritet.

  Du och jag är, Risto, efter din senaste kommentar inte längre parter i en seriös diskussion försåvitt du inte entydigt ber om ursäkt. I annat fall ska du inte på något sätt längre kommentera mina inlägg på denna blogg. Inga alls, aldrig.

  Ifall någon person med mörkare hudfärg råkar läsa denna ordväxling, så ber jag uppriktigt om ursäkt för att denna sorts påhopp skett. Det är omöjligt att kontrollera allt vad folk råkar kräka upp, men ni ska veta att skäms över att något sådant dök upp under mitt inlägg. Mitt inlägg handlade om en helt annan fråga än vad ”debattören” Risto fått för sig.

  Jag vet inte om kommentaren borde raderas, eller om den borde stå kvar i all sin vämjelighet för att illustrera hur lågt en del kan sjunka.

 50. @Risto Matinen:
  Skärp dig nu. Jag skiter fullständigt i hur ofta du använder dig av neger, eller om du tycker andra som vill kalla sig svenskar är lågstatusfolk. (Med den svenska politik vi har, och det svenska debattklimatet så har ju svårt för att se på vilket vis svenskar skulle vara högstatusfolk. Nu är jag ganska fri från det där underliga fenomenet att vara stolt eller skämmas för vad jag är född in i grupperingar, så skakar av mig alla svenska dumheter. Annars hade jag skämts ihjäl.)
  Men … jag är inte alla. Du har fått en hel del mothugg redan. Vilket jag tycker är skönt, jag vill inte hålla på och spela polis i kommentarsfältet. Jag driver linjen att vi skall hålla debatten fri, och att vi inte skall ägna oss åt historierevision genom att börja radera kommentarer och liknande dumheter som jag rent ut sagt avskyr.
  Men nu börjar jag få tryck på mig bakom kulisserna att jag skall göra något åt dina kommentarer.
  Du skapar så pass mycket upprördhet med ditt språkbruk så jag snart blir tvungen att börja moderera dina kommentarer vare sig jag vill eller inte.
  Så hör nu här: det är inte jag som är känslig. Men ”neger” är ett starkt värdeladdat ord i vårt samhälle. Och påståenden som att andra folk är ”lågstatusfolk” ses också som djupt kränkande av många. (Jag ser det ärligt talat bara som dumt.)
  Det var en snubbe som blev åtalad häromdagen för att han på facebook hade uttryckt sitt missnöje över att någon böneutropare hade väckt honom på morgonen, vilket han refererade till som ”att bli väckt av en åsna med ont i magen”.
  Du har väl lite förmåga att förutsäga vad som kommer att uppröra och vad som inte kommer att göra det? Så argumentera för din sak utan att uppröra människor i onödan.
  Jag har noll lust att börja moderera kommentarer, men jag måste också ta hänsyn till de andra på bloggen.
  Alles klar?

 51. Tragiskt att både Rick och dolf är sådana rygglösa ”antirasiter”, som vid sin yttersta spets är antivit/antisvensk/antimän.

  Ingen kan bli svensk, man föds svensk. Etnicitet kan inte bytas, lika lite som man kan byta biologiska föräldrar.

  PK är för att diskriminera män till förmån till kvinnor, icke-vita och perversa för att nämna några. Den värsta avarten är ”genusforskning”. En total pseudovetenskap, som förnekar biologiska självklarheter, som vem som helst (normalbegåvad eller högre) kan avspisa rakt av genom egna erfarenheter, eller via ”fördomar”, som PK-stollarna kallar det.

  Alles är inte klar, men jag förstod vad dolf menade. Här får man inte kritisera hypermassinvasionen…

  Varför vill ni att Sverige ska översvämmas av bidragstagare från tredje världen?

 52. @Risto Matinen:

  ”Alles är inte klar, men jag förstod vad dolf menade. Här får man inte kritisera hypermassinvasionen…”

  Men vad sjutton?? … sidan heter GENUSdebatten!… Det finns redan mängder av sidor där man diskuterar rasism och invandring. Jag diskuterar SJÄLV rasism och invandring lite då och då. Just för att den här sidan är till för jämställdhetsdiskussion så postar jag i regel de inläggen på min egen blogg Aktivarum.

 53. @Risto Matinen:

  ”Afrosvenskar är svenskar som bott länge i Afrika.”

  Afrosvenskar är vad pkdårar för närvarande (kan bytas när som helst) kallar svenskar som är svarta. Svensk är nationalitet och kultur, svart är en etnicitet. Förr i världen i USA kallades svarta för negros (spanska för svart, negro är exempelvis vad Martin Luther King kallar svarta i sitt ”I have a dream-tal”) sedan bytte man till att kalla dem black (svart på engelska), sedan bytte man och började kallas dem för färgade, sedan bytte man till det mest idiotiska namnet hittills ”afroamerikaner”… vilket är kränkande för alla svarta som kommer från andra platser än Afrika – ungefär lika korkat som att kalla Japaner i USA för Kinesamerikaner.

  Efter fiaskot med alla namnbyten bestämde PK-översteprästdårarna i USA att man nu skulle slå ihop svarta med alla förutom vita och döpa denna nya PK-trendiga låtsasgrupp till POC (”people of color”) med andra ord svarta är ÅTER färgade, fast nu är alla andra som inte är vita också kallade färgade. Och Pk-dårarna i Sverige som de slavar till USA var tvungna att byta och börja kalla alla icke-vita svenskar för ”rasifierade”.

  Om någon hittar någon form av lingvistik som är mer hjärndöd än pkdårars namncirkus kring svarta så blir jag rojalt imponerad.

  Tillägg: Och givetvis har Rick rätt ovan om att svenskar som är svarta är lika mycket svenskar.

 54. @Erik:

  Du har helt rätt där! Men även här framförs saker som tillhör det, och jag viker inte ner mig en tum för trams.

  Gillar dina imperialistiska erövringskartor, som du kanske borde ge högre status. Jag letade där, men fann att det är svårt att hitta.

 55. @ Risto

  Begeriper du dåligt? Du har inte tillåtelse att skriva här längre därför att du uttryckt direkt rasistiska åsikter. Försvinn!

 56. @Risto Matinen:
  Ok, nog. Rick har uttryckligen bett dig hålla dig från hans inlägg. Och du säger till honom att han skall försvinna från sin eget ”rum”. Det håller inte. Jag tvingas tyvärr blocka dig nu.
  Dolf

 57. @Erik: Och där kapade du inlägget jag länge haft på lur. Men, inte alla läser kommentarerna, så jag får väl bara glömma din kommentar och lossas som det regnar.

 58. Förvisso är detta en blogg för icke-pkfakta vad gäller genus (kön), så håller man sig inte till ämnet trots uppmaningar så får man skylla sig själv om man blir blockad.

  Som Erik påpekar finns det andra forum om man vill diskutera en annan av dagens identitetsmarkörer, ras, ur ett icke-pkperspektiv. Utifrån vad som skrivits ovan har jag ändå några funderingar. T.ex. om nationalitet/etnisk tillhörighet. ”Mörkhyade personer som bor och verkar i Sverige och som väljer att kalla sig svenskar är svenskar, punkt och slut”. Alla som är svenska medborgare har rätt att kalla sig svenskar, men en mörkhyad person är inte etnisk svensk, det kan man inte komma ifrån. Inte heller adopterade är etniska svenskar, även om de kulturellt är svenskar. Jag känner för övrigt till en mörkhyad läkare som är adopterad och givetvis pratar svenska utan minsta brytning men som ändå kallar sig själv för ”neger-Berit”.
  I fallet finlandssvenskar är det självfallet så att de är finska medborgare och inte vill kalla sig svenskar, men nog är de väl etniska svenskar, till skillnad från finnar som har ett annat ursprung?
  Just detta med ursprung är intressant. Jag håller med om att det är fel att hävda att Finland ockuperats av finnar, för allt tyder väl på att finnar var på plats i Finland före svenskarna? Faktum är att även Sverige som tidigast var befolkat av ett finskt-ugriskttalande folk även långt söderut. Detta tillhör dock inte allmänbildningen, men jag har en läst en vetenskaplig artikel om det (har den tyvärr inte i min ägo). Frågan om befolkingens ursrung är tydligen känslig i Sverige. Jag har plöjt rätt många av Utrikespolitiska institutets häften om olika länder. För alla länder utom just Sverige finns det ett stycke om befolkningens ursprung.

 59. @Maria: Han blev inte blockad för att han gick OT. Ingen skall behöva vara rädd för att bli blockad av mig bara för att man råkar ta ut svängarna och avvika från ämnet. Han blev blockad för att han pissade på köksbordet.

 60. @ Maria

  Man får gärna resonera både vitt och brett om etnicitet, inklusive stolligheter. Gränsen går vid rasism. Visserligen tycker jag att GD är fel forum för funderingar om etnicitet, men om det är vad folk vill reflektera över, så varför inte. Etnicitet är i någon mån en fiktiv skapelse, en ”föreställd gemenskap”. Du kan exempelvis från och med i morgon hävda att du inte längre är svensk.Din hudfärg kan du däremot inte göra något åt.

  Eftersom det bevisligen finns ett antal mörkhyade människor som uppfattar sig som svenskar så anser jag det ytterst olämpligt att använda mina inlägg här på GD som en språngbräda för att deklararera att dessa människors hudfärg exkluderar dem från den identitet de uppfattar som sin. Ett sådant resonemang kommer alltför nära nazismens fullständigt oprovocerade exkludering av judiska medborgare som varande av främmande etnicitet.

  Förresten finns det ingen risk för att bli avstängd p.g.a. resonerande kommentarer som din.

 61. @ Maria

  Beträffande resonemanget om gruppers ursprung så handlar det väldigt ofta om rena rama legenderna. Man skapar sig ett förflutet.

  Jag skulle väldigt gärna ha en definition på ”etnisk svensk” och sedan analysera konsekvenserna. Bland annat misstänker jag att skåningarna i sådana fall inte kvalificerar sig som svenskar, eftersom de med största sannolikhet skulle vara danskar. Och bohuslänningarna är givetvis norrmänn.

  Jag tror dock inte på existensen av en objektiv etnicitet utanför våra föreställningar. Etniciteter har nämligen tillkommit och försvunnit på mycket kort tid. Anta att man skulle dra igång en intensiv kampanj i Östergötland och hävda att östgötarna inte alls är svenskar och att området är ockuperat av Sverige. Jag vågar lova dig att inom loppet av några år skulle det uppstå en östgötsk etnicitet till skillnad från den svenska. Folk skulle hävda att de aldrig någonsin varit svenskar Cool

 62. @Maria:
  I det som idag kallas Finland har det ”alltid” bott Svenskar. Namnet Finland är svenska och kommer från att landet var obebott. Finnarna bodde i inlandet, Karelen och Tavastland, (precis som andra Finsk-urgiska folk) medan Svenskarna bebodde kustområdena. Det har varit svenska områden så länge det funnits svenskar och så länge de har varit bebodda.
  Finland som politisk entitet är en svensk skapelse.

  Det finns ju ett Finsk-ugriskt folk i Sverige också, Samerna, men de vandrade in österifrån och kom alltså efter svenskarna som kom söderifrån längs med iskanten.

 63. @ MJ

  Jag tror att jag aldrig läst en kommentar med lika många faktafel som din kommentar ovan. Jag tänker inte bemöta alla dina stupiditeter, men ett par åtminstone. Finland heter inte Finland på finska, utan Suomi. Landets svenskspråkiga namn är kort och gott ett namn, som ju inte bevisar någonting alls.

  Finlands svenskbygder har en blandad språklig bakgrund och därför kan man i traditionellt svenskspråkiga områden finna ortsnamn som har en entydig finskspråkig bakgrund. Namnet på den stora, än i dag övervägande svenskspråkiga ön Emsalö utanför Borgå kommer entydigt från finska, nämligen Emäsalo (moder ön). Likaledes är flera österbottninska namn ursprungligen finska, som t.ex. den helt svenskspråkiga byn Terjärv (Teerijärvi, dvs. orrsjö)eller ön Rosala i sydvästra Finland. Namnet är såtillvida spännande att det kommer från finskans Ruotsin salo, dvs. svenskön. Om nu området antingen var obebott eller bebott av svenskar som du hävdar så varför skulle den svenska befolkningen ha börjat kalla sin ö på detta sätt? Är det inte rimligare att utgå från att folk i grannskapet helt enkelt börjat kalla ön svenskön i kontrast till andra, varpå lokalbefolkningen själv anammat grannarnas namn i försvenskad form, alltså Rosala. Numera talar dock folket även på grannöarna svenska, så ursprunget till namnet är inte så uppenbart.

 64. @Rick:
  Allt är såklart sant och var det inte för förrädaren Cronstedt så hade vi fortfarande varit ett land.

  Nu skulle jag inte påstå att Rosala kom från Finskan med tanke på att Ruserna döpte många platser till liknande saker. Men hur som helst så är det väl ganska naturligt att det finns språkliga blandningar i bygder där flera språk har talats.
  I bland annat Dalarna finns det platser med finska namn efter att staten flyttade dit finnar (finskogar hette det dock redan, eftersom de var obebyggda) för att idka svedjebruk.

 65. HAHAHAH! Ingen med IQ över 68 kan hålla med anus/genusdebatten här. Var befann de sig då och innan?

  Där alla antivita bafann sig. Vi då, som är vita, var står vi! Här!