Gästinlägg: Svar på ”Killar är svin”
avatar

Dagens jästpaket från Joakim är ett svar på inlägget Killar är svin! Jag hatar killar! #jagbemötertjejermedrespekt som publicerades här för ungefär en vecka sedan.

Hej!

Detta är ett svar på inlägget: Killar är svin! Jag hatar killar! #jagbemötertjejermedrespekt. Jag låter bli att svara på vissa saker direkt, då bemötandet av dessa bara skulle bli upprepning av bemötanden som sker tidigare eller senare i inlägget.

Låt mig kunna säga att jag hatar killar med samma onyanserade självklarhet som att fotbollsspelare är gnälliga, kvinnor är simultankapabla, polacker är arbetsamma, hantverkare är griniga, italienare är utåtagerande och norrlänningar tystlåtna. Eller att det
alltid regnar på midsommarafton. Få personer besserwissrar om att det finns undantag, och säkert väldigt många sådana, i ovan nämnda övriga exempel. Men när någon hatar killar blir det plötsligt viktigt att förtydliga just det faktum att det finns väldigt många undantag, dvs killar som inte är svin. Och det gör det förstås, men varför är det så förbjudet att generalisera i just det här fallet när det är så vanvettigt populärt och tillåtet i andra sammanhang?

Det här stycket är fel på så många plan att man skulle kunna dissekera det i flera inlägg. Jag gör därför en kortare lista med felen.

1. Det är en väldigt stor skillnad på en generalisering att en grupp personer är på ett visst sätt och att uttrycka en åsikt om att man hatar folk som tillhör sagda grupp. Det första är en generalisering om egenskaperna hos sagda grupp. Det andra är inte en generalisering om
gruppen, det är en åsikt om gruppen. Se skillnaden på följande påståenden. Killar är egoistiska mot jag hatar killar.

2. Du kan inte säga med onyanserad självklarhet ovannämnda generaliseringar utan att bli emotsagd. Senast någon kom med påståendet att det alltid regnar på midsommarafton och jag hörde det, så berättade jag att en hyfsat stor andel av midsommarafton de senaste åren inte hade regnat. Jag är inte en besserwisser, det var ej heller ett undantag att det inte hade regnat, då en majoritet hade varit utan regn. Det är inte ovanligt att man blir emotsagd, när man generaliserar om något. Dock så tenderar påståenden som tillskriver positiva egenskaper till en grupp stå oemotsagda i högre grad, men det är enligt min erfarenhet, så det får vara ett anekdotiskt bevis.

3. Vad har midsommarafton med övriga saker att göra? Alla andra saker handlar om att tillskriva egenskaper till grupper. Midsommarafton är en non-sequitur.

4. Det är inte viktigt att förtydliga att det finns många undantag, vad gäller påståendet att killar är svin. Det är viktigt att poängtera att killarna som är svin är undantagen.

5. Om du tror att det bara gäller att hata killar som får mothugg. Pröva att i slumpvis sammanhang säga följande påståenden: ”Jag hatar kvinnor.”; ”Jag hatar muslimer.”; ”Jag hatar judar.”; ”Jag hatar negrer.” Precis som när det gäller män, pröva att säga dessa påståenden när det finns representanter för gruppen närvarande. Pröva när dessa inte är närvarande. Jämför reaktionerna med när du säger ditt påstående om att du hatar killar. Om du inte vågar genomföra experimentet ovan, fråga dig själv varför.

6. Att uttala sig negativt om en grupp tenderar att ses negativt. Att uttrycka hat om en grupp tenderar att ses extremt negativt.

En synnerligen otrevlig konsekvens av detta är att man väldigt snabbt flyttar fokus från kärnfrågan, dvs att tjejer utsätts för våld och förnedring, till att handla om något helt annat. Nämligen att oskyldiga killar beskylls för att vara svin.

Du förflyttade fokus från kärnfrågan. Du hade inte behövt beskylla gruppen män som helhet för ett beteende som en liten minoritet har. Det går alldeles utmärkt att diskutera detta problem och lösningar på det utan att anklaga män som grupp. Så min fråga till dig är: Varför flyttar du fokus från kärnfrågan?

reply

Än värre är att skulden för dessa typer av brott inte sällan transporteras tillbaka till brottsoffren själva. Och att som brottsoffer eller potentiellt brottsoffer ifrågasättas gällande sitt eget agerande eller sitt klädval är väl närapå en lika allvarlig form av förnedring som brottet i sig självt. När man sedan i en åtgärd för att komma till bukt med problemet lanserar ett armband att bäras av tjejer(!) för att signalera att de inte vill utsättas för brott, då når kontraproduktionen nya rekordnivåer i tankevurpa-smedjan.

I en rättegång gäller det att bevisa skuld i frågan. Oskyldig tills motsatsen är bevisad. Du vill väl inte hamna i fängelse när en kvinna har bett dig att lägga handen på hennes bröst. Eftersom vi (tyvärr) använder oss av signaler i samhället för att kommunicera, så innebär det att i en rättegång, måste man avgöra om offret har skickat dessa signaler till den åtalade. Om den åtalade har fått signaler som är av sådan karaktär att det rimligen är en invit till tafsande, så skall inte den åtalade dömas. I ett rättssamhälle, så måste den åtalades advokat ha möjligheten att försvara den åtalade. Det innebär inte att skulden läggs på offret.

Jag har vid mer än ett tillfälle råkat ut för personer som beter sig väldigt aggresivt mot mig och efter varje tillfälle har jag försökt rannsaka mig själv om jag eventuellt har skickat ut signaler som har triggat den andra personen. Detta gör jag inte som en del av ett skuldbeläggande, det gör jag för att undvika upprepning av incidenten. Jag vill ju inte få mina tänder utslagna.

Polisen delade ut armband till deltagare av bägge könen. Armbanden var riktade mot killarna. Den kampanjen påminner mycket om din egen kampanj.

Med tanke på den allvarliga karaktären i dessa brott är det inte rimligt att huvudsakligen orera för att flytta skuldfrågan till de brottsoffer som rättmätigen beskyller den grupp individer som utsätter dem för våld, och vars enda helt gemensamma nämnare är att de har snopp. Det vore däremot rimligt att de snoppinnehavare som inte förnedrar tjejer tar till orda och erkänner sig som icke förnedrare av tjejer samtidigt som de fördömer de i sin omgivning som utför sådana handlingar. Dessutom vore det rimligt att de ställer upp för brottsoffren och för de som arbetar för att stoppa våld mot tjejer.

För att citera Brasse Brännström: ”Fel fel fel fel fel fel fel!” Jag badade vid ett tillfälle och råkade ut för två tjejer som kom upp bakom mig och stoppade in handen innanför badbyxorna och tog mig på snoppen. Jag sade till dessa tjejer att jag inte ville detta. De fortsatte med sitt beteende upprepade gånger trots att jag protesterade.

Vid ett annat tillfälle satt jag på en stol när en dambekant kom upp bakom mig och lade handen mot mitt skrev och började gnida. Denna dambekant var en vän. Det fanns inget romantiskt mellan oss, varken före eller efter. Jag hade dessutom aldrig gett minsta hint om att jag ville att något skulle hända mellan oss.

Ett par väninnor till mig var medlemmar i en förening med bara kvinnliga medlemmar. Dessa tjejer berättade för mig om typiska dammiddagar i denna förening. De hade anlitat ett antal killar som servitörer. Många gånger kände killarna inte till vad som skulle ske under kvällen. När damerna
hade fått ett antal glas i sig, så slet de av kläderna från servitörerna med våld. Kvällarna slutade för de unga killarna med rivsår och vara tvungna att leta rätt på sina kläder.

Det är förvisso bara några anekdoter från min närhet, men de bevisar med all tydlighet att ditt påstående om enda helt gemensamma nämnare är fel.

Att jag skulle ha någon form av ansvar för att att ta till orda mot detta beteende är idiotiskt. Lika lite som att jag anser att alla tjejer som inte beter sig på detta sätt har ett ansvar att ta till orda, eller att de som inte har mobbat mig skulle ha ett ansvar. En person som inte har makt att ändra på något har inte heller ansvar att göra något. Ej heller är man ansvarig för andras handlingar.

Armbandet kostar 250kr och det är det värt att betala för dig som tycker det är viktigt att ta avstånd från förnedring och våld mot tjejer och särskilja dig från den generalisering som du så orättvist blir utsatt för genom uttalanden om att killar är svin. Intäkterna från försäljningen går oavkortat till stoppa våld mot tjejer och ta hand om kvinnliga brottsoffer.

Du tycker alltså att det är bra att killar skall betala en beskyddaravgift för att slippa bli generaliserade. Vi skall aktivt behöva visa att vi är bra personer. Vi skall dessutom belägga i skam de personer som inte håller med eller har råd att betala eran beskyddaravgift.

Bara för att jag anser att det är fel att utsätta folk för förnedring och våld, betyder det inte att jag skriver under för din ideologi.

Men det har också förekommit en del negativa, ifrågasättande och rent av hotfulla kommentarer på inlägget. Något som väldigt tydligt belyser just det fenomen jag anser står i vägen för problemet som vi alla sannolikt vill ha en lösning på. Inklusive de som retar sig på mina formuleringar.

Du har skrivit ett konfrontativt inlägg, där du har uttryckt hat mot folk tillhörande en grupp. Det är inte förvånande att folk reagerar negativt och med hotfulla kommentarer. Det är förväntat. Även du borde begripa att om du hade skrivit ett inlägg med texten ”Jag hatar muslimer”, så hade du fått negativa och hotfulla kommentarer. Även du hade begripit varför. Det är inte rätt att skicka hotfulla kommentarer i något av fallen. Det är dock förväntat i bägge fallen att någon kommer att bli provocerad till att göra detta. Antingen så begripper du inte en så grundläggande sak, eller så har du medvetet provocerat.

Om du vill ha support från killar, så finns det inget mer kontraproduktivt än att börja med att säga att du hatar killar. I ditt första inlägg, så skriver du att polisens agerande är kontraproduktivt, ändå begriper du inte att ditt eget agerande är kontraporoduktivt. Vill du ha support, var inbjudande, inte konfronterande när du raggar sponsorer.

Vissa tycker att fåniga armband och uttalanden är struntsaker och att sunt förnuft borde räcka för att få ett slut på eländet. Och det är väl en trevlig tanke, men om sunt förnuft är den enda nödvändiga ingrediensen så verkar det i alla fall inte finnas tillräckligt mycket i just den här soppan. Om vi bara hade en medicin mot cancer så skulle ju det problemet också vara löst, men att hävda denna så kallade självklarhet skulle väl knappast ge något Nobelpris.

För det första, armbanden lär förmodligen inte ha någon effekt för själva problemet. Det enda armbanden gör är att skuldbelägga killar som inte använder sig av armbanden. För det andra, du har rätt i att kommentarer om att sunt förnuft borde räcka är totalt meningslösa. Din liknelse med cancer är dock väldigt träffande. Du säger att vi skall använda armband mot cancer. Folk som inte tror på dessa armband, säger att en medicin mot cancer skulle lösa problemet. Din lösning fungerar inte och deras svar är meningslöst.

Sedan finns det flera händer fulla med människor som vägrar kliva upp ur den offerklet som redan står dom ända upp till knävecken, eller i vissa fall ännu högre. Människor som skräms av tanken på att de själva ska klä skott för något de själva inte gör, eller tror att ett jämställt
förhållande mellan könen innebär att tjejer kan gå runt och sparka killar på pungen hela dagarna – och få poäng! Människor som snabbast möjligt slår ifrån sig allvaret i att tjejer råkar illa ut och istället gastar sig hesa om att det är minst lika synd om killarna, som ju också sitter i skiten! Skillnaden är bara den att tjejerna blir ofrivilligt ikastade medan de män jag nu talar om klafsar runt där av egen kraft.

Jag har i mitt liv ett flertal gånger blivit straffad för vad andra har gjort, jag har också ett flertal gånger blivit utskälld för vad andra har gjort. Det är ingen trevlig upplevelse. Att du inte kan sätta dig in i detta, beror väl på att du är en av de som får för dig att skälla ut närmsta person, istället för att ta reda på om personen är skyldig eller ej. Det är minst lika synd om killarna. De saker jag nämde tidigare är inte ovanliga företeelser. Varken jag, eller de killar som ställde upp som servitörer hade valt att utsättas. Vi är offer för vad andra valde att göra. Du har i ovanstående stycke på snabbast möjliga sätt slagit ifrån dig hur män råkar illa ut. Du kanske skulle börja behandla män och kvinnor lika, så skulle du kanske komma till lite andra slutsatser.

Budskapet exkluderar ingen, hotar ingen, kränker ingen, förnedrar ingen. Budskapet är genomgående gott. Den som inte vill stå bakom uttalandet, oavsett om man vill bära det som armband eller inte, behöver en förklaringsmodell som åtminstone inte jag kan krångla mig fram till, hur många svåra ord jag än lånar in från offertravarnas gnölande inlägg.

Budskapet kränker och förnedrar visst folk. Det kränker alla som inte kan ställa upp bakom det. Jag kan bland annat inte ställa upp bakom det för att det inte är könsneutralt. Jag anser också att själva grunden i budskapet är att killar är svin, men kan kämpa sig upp till samma nivå som kvinnor. Hela din attityd i dessa båda inlägg visar med all tydlighet att det är precis det budskap du har.

Att du dessutom anser att vi skall bortse från dina kränkande formuleringar, är ju konstigt. Då vi endast har din text att utgå från när det gäller att tolka vad för ideologi du står bakom.

/Joakim

Kommentarer

Gästinlägg: Svar på ”Killar är svin” — 19 kommentarer

 1. Kanonbra bemötande av idiotierna från han som skrev inlägget om att killar är svin.
  Vi som inte begår sexualbrott har ingen anledning att stillatigande ta emot det radikalfeministiska hatet mot oss män och det kollektiva skuldbeläggandet av oss enbart utifrån vårt kön.
  Som någon kommenterade i hans inlägg så verkar han dels vara ute efter att smöra för feministerna och dels ute efter att sälja sina verkningslösa armband för 250 kronor styck.
  Som jag själv kommenterade i ett av inläggen:
  Om det hade varit ett verkningsfullt sätt att stoppa brott med hjälp av armband så hade vi kunnat ha armarna fulla av dessa och på så sätt fått slut på all brottslighet.
  Man kan ju t.ex säga att polisens tafsa inte armband inte direkt har lett till ett minskat antal sexualbrott…

  Jag hoppas verkligen att ingen stöttar debattören som skrev om killar är svin genom att köpa hans armband och därmed normaliserar radikalfeministernas kollektiva skuldbeläggning av oss män..

  För övrigt såg jag inget hat uttryckas i kommentarerna på hans inlägg utan det är väl bara det vanliga sättet att agera för en feminist att jämställa kritik med hat…

 2. @Pelle2:
  Tvivlar starkt på att han får några armband sålda tack vare inlägget på GD.
  Nej, det var knappast något hat i kommentarsfältet där, väldigt lite mothugg rent generellt (tror det var mer på del 2) men jag misstänker att han har lagt ut inlägget på fler ställen, så det är ju möjligt att han fått skit på annat håll.

 3. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Att döma av kommentarerna så lär han som sagt var inte sälja några armband till
  några av följarna på denna blogg som väl är..

  Om det var så att hans uttalande om hatet han hade fått för sitt inlägg inte berörde kommentatorerna på denna blogg så borde han ha publicerat ett redigerat inlägg här.

  Skulle dock tro att han ville utmåla sig som ett offer på ett traditionellt feministiskt manér..

 4. Bra skrivet, Joakim! Tyvärr verkar ju Johan inte ha för avsikt att bemöta ens konstruktiv kritik; kanske betraktar han den i klassisk feministisk stil som ”hot”?

  En sak du skrev håller jag inte riktigt med om:

  Det enda armbanden gör är att skuldbelägga killar som inte använder sig av armbanden.

  Jag skulle inte känna några som helst skuldkänslor om Johan eller någon annan misandrisk person skulle bära ett dylikt armband i min närhet. Jag skulle bara känna att vederbörande gjort sig till allmänt åtlöje.

 5. @Tommy:
  Om armbandet,mot förmodan, hade blivit populärt så kanske några hade känt sig utpekade om dom inte valde att bära det.
  Nu lär det inte bli mera populärt än polisens tramsarmband som väl dessutom var gratis så då kommer förmodligen problemet inte bli särskilt stort..

 6. Ja det är faktiskt fascinerande att man ska respektera en grupp människor genom att hata en annan grupp människor.

 7. @Pelle2:
  Jag ser inte, givet kontexten, varför man skulle tolka det som att ”hatet” kommer från oss. Han inleder ju faktiskt sitt andra inlägg med

  ”Jag blir i första hand glad, eller snarare rörd, över de många positiva kommentarer vi fått. Över hur många som ägnat tid åt att författa egna budskap om hur viktig frågan är och om hur ens vänner och bekanta kan bli en del av arbetet med att uppnå den attitydförändring vi vill åstadkomma.”

  och eftersom jag inte på något vis kan se hur man får det till att det skulle vara ”många positiva kommentarer” hos oss på det första inlägget så antar jag att han uttalar sig generellt om reaktionerna på inlägget från andra håll, och att det också gäller det följande där han säger

  ”Men det har också förekommit en del negativa, ifrågasättande och rent av hotfulla kommentarer på inlägget.”

  Notera att han faktiskt talar om ”rent av hotfulla kommentarer”. Han säger alltså inte att han mötts av hat, utan att en del kommentarer varit ”hotfulla” och jag inte för mitt liv se hur man ens med den mest utstuderade feministiska (brist på) logik kan få det till att det finns hotfulla (i plural) kommentarer under det första inlägget.

 8. @Pelle2:
  Det kan kanske vara så, men jag tror inte risken är särskilt överhängande med nuvarande prislapp. Smile

  Hur som helst är det jag som individ som ansvarar för mina känslor. Om jag väljer att känna mig kränkt eller skuldbelagd för att en annan person bär ett tramsigt armband är det mitt problem, inte den personens.

  När det handlar om misandriska typer väljer jag vanligen att ignorera dem, så är problemet löst för min del. Smile

 9. Hej.

  Är det jag som är gaggig, eller var det svårt att av göra vilka text-delar som är ’Johans’ och vilka som är kommentarer?

  Några hot kan jag inte se i kommentarerna det har varit här på GD, men är inte lagen sådan numera att det räcker med att man upplever en känsla av att vara hotad, eller rör jag till det också?

  Lite besviken att han inte har något bättre argument för armband och andra avlatsbrev än att tanken är god. Han kunde väl svängt ihop något om socialt tryck och liknande? det finns ju gott om forskning och exempel på hur man modifierar och styr gruppbeteenden, i alla fall tillfälligt.

  Fast jag tror nästa grej, som rean har börjat krypa fram bland de som tillhör spjutspetsen i att vara godast, kommer att vara tatueringar. Symboler som anger läggning och andra politiska ställningstaganden. Helt vanliga ’svennar’ och andra hipsters har ju börjat skaffa ansiktstatueringar, tårar vid ögat och spindelnät i halsgrop, på armbåge eller bakhuvud. Alltså gaddningar med rätt tung betydelse.

  Jag kan sätta en krona på att vi före valet får se minst en kändis som stolt demonstrerar sin ’Refugees Welcome’ tramp-stamp i svanken.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 10. @Rikard:
  Du är nog gaggig. Eller, vad har du för enhet när du läser inlägget? Citaten från Johans ursprungliga inlägg har ljusgrå bakgrund och röda sidostreck, plus att de är indenterade, så det borde inte gå att missa.
  Eller har jag missförstått och det är något annat du syftar på?

  ”Refugees welcome”-tatuering finns det säkert redan. Men de brukar inte visa så mycket naket i public service, det är mest på Paradise Hotel, men deltagarna där har ljusår kvar till något politiskt ställningstagande överhuvudtaget.

 11. Tack, Joakim för att du förklarar det självklara. Tråkigt att det ska behövas, dock.

 12. Ifall någon missade mitt eget bemötande av samma argument

  Låt mig kunna säga att jag hatar killar med samma onyanserade självklarhet som att fotbollsspelare är gnälliga

  Nej, det där är felaktigt. Fotbollsspelare är något man VÄLJER att vara. Hur mycket man än läser socialkonstruktionistiska fantasier eller hotar omvärlden med våld och tvång om den inte spelar teater så finns inget sätt, medicinskt eller annat att idag VÄLJA att vara man och dela mäns erfarenheter.

  Don’t expect to hear calls for helping boys perform better in school. Activists have focused so heavily on girls for years now that boys have gotten the message that they no longer matter. It’s what Christina Hoff Sommers wrote about in her book ”The War Against Boys” nearly two decades ago. What Perry noted in the chart above isn’t new for this year, it’s been a trend since before Hoff Sommers’ book. Yet the focus is still on girls.
  http://www.washingtonexaminer.com/girls-outperforming-boys-in-high-school/article/2603570

  ”kvinnor är simultankapabla”

  Ja, precis, där har du ju verkligen jämfördiga argument:
  Kvinnor är simultankapabla
  Killar är svinaktiga

  Bortsett då att Johan har fel igen. Hänvisningen till kvinnor är GÖRANDE, hänvisningen till män är VARANDE. Det förstnämnda är kunskaper, det sistnämnda är egenskaper.

  ”polacker är arbetsamma”

  Nej, svenskar är arbetssamma. Svenskars produktivitet är 20.000 dollar högre än polackers.

  ”hantverkare är griniga”

  Inte i närheten av lika griniga som journalister. När Magnus Betner gjorde standupp för att driva med grupper han normalt inte har som publik så hade såväl Greenpeace som Kyrkan och Moderat Ungdom mer humor än Aftonbladets redaktion.

  ”italienare är utåtagerande”

  liksom jugoslaver, greker, spanjorer etc.. Det gäller alltså inte ens specifikt italienare. Med samma logik så skall vi inte bara hata män utan även judar, muslimer och svarta – men varför tror jag att du menade att män är de ENDA som skall hatas?

  ”och norrlänningar tystlåtna”

  Precis som introverta i allmänhet oavsett vad de kommer från. Ännu ett exempel som inte det minsta är specifikt för bara den gruppen. Så vilka förutom män skall hatas tycker du? Kineser? Araber? Judar?

  ”Eller att det alltid regnar på midsommarafton”

  Är trams. Huruvida det regnar på midsommarafton styrs av var du befinner dig. Det regnar på vissa platser, inte på andra platser. Det är ingen generalisering utan ett sätt att försöka skämta bort eget ansvar – Det var du som bestämde var du firade misdommar. Du bestämde om det regnade, folk brukar bara inte vilja höra det.

  ”Få personer besserwissrar om att det finns undantag”

  HELT RÄTT. Eftersom ingen normalt funtad människa tar dem seriöst. Folk fattar saker utan att man måste säga det till dem. Du däremot inte bara tror på tramset, du använder tramset som orsak/ursäkt att hata män.

  ”och säkert väldigt många sådana, i ovan nämnda övriga exempel.”

  Exempel som du tydligt visar du inte begriper. Dina exempel har inte ens likvärdiga premisser. Du blandar ihop kunskaper med egenskaper.

  ”Men när någon hatar killar blir det plötsligt viktigt att förtydliga just det faktum att det finns väldigt många undantag, dvs killar som inte är svin.”

  Nu håller du inte ens reda på dina egna argument. Jämförelsen med ”italienare är utåtagerande” lyder ”män är svinaktiga” inte ”hata män” Vad du inte verkar förstå är att ingen som säger ”italienare är utåtagerande” tar det på allvar. Du kan ju kolla upp ”Social perception & Social reality” av Dr. Lee Jussim vars forskning visar detta bortom allt tvivel. När folk hör ”italienare är utåtagerande” så blir de inte dumma i huvudet och behöver dig att påpeka det inte är sant – de vet det redan och agerar inte alls i linje med att vara osynligt påverkade av strukturer.

  Du däremot när du hör ”män är svinaktiga” argumenterar för att hata män. Vilket bevisar att du tar ”män är svinaktiga” på allvar. Därmed är alla dina exempel på saker som folk brukar få säga utan invändningar helt ogiltiga. De får säga detta för att alla vet att de inte menar det men du saknar uppenbarligen den insikten och tror att när du säger ”män är svinaktiga” så ger det en ursäkt att ”hata män”

  Det är lika dumt som att tro att om folk får höra att italienare är utåtagerande ger det fritt fram att skrika på folk som är italienare. Om folk trodde andra var så dumma i huvudet skulle det inte vara fritt fram att säga ”italienare är utåtagerande” heller. Men folk tror inte folk är så dumma, du verkar dock påstå att alla FÖRUTOM DU är just så dumma.

  ”Och det gör det förstås, men varför är det så förbjudet att generalisera i just det här fallet när det är så vanvettigt populärt och tillåtet i andra sammanhang?”

  För att i alla andra sammanhang som du nämner fungerar människor naturligt, vilket också det finns gott om bevis för i Lee Jussims forskning – ifall du missat det är han en av världens främsta forskare på ämnet och en av de tre i den ursprungliga trion som Steven Pinker nämnde i ”The Blank Slate”. Du däremot fungerar inte naturligt. När du säger män är svinaktiga så skrattar du inte bort det. Du gör det till ett argument för att hata män.

  Därav skillnaden i bemötande

 13. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  Nej, det är jag som är en virrpanna, inget annat. Jag virrade ihop de olika inläggen med varandra helt enkelt, och fick ingen rätsida på diskussionen. Om du vill simulera upplevelsen, så tänk dig att hela inlägget, både det med indrag och resten, är en löpande text från en person. Smile

  Kanske skulle skaffa mig ett armband med ’Läs en gång till, långsamt’…

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 14. @Joakim:

  Riktigt snyggt bemött. Tack! Rose

  Det är förvisso bara några anekdoter från min närhet, men de bevisar med all tydlighet att ditt påstående om enda helt gemensamma nämnare är fel.

  Dina anekdoter visar sig väl i forskning. När man går runt genderbias, genom att ställa konkreta frågor och ha en tidsram, så är det hyggligt jämt fördelat. Jag har tidigare skrivit om det flera gånger och bland annat använt följande bild:

  De inringade uppgifterna kommer från denna källa och återfinns på sidan s. 18-19.

  (De inringade uppgifterna kommer från denna källa och återfinns på sidan s. 18-19.)

 15. @Ninni: Jag antar, baserat på de övriga siffrorna, framför allt våldtäkt, att siffrorna anger utsatthet, inte förövare.

 16. @Ninni:

  Den kategori för män som motsvarade ”Våldtäkt” för kvinnorna ovan var ”Made to penetrate”*, och hamnade även den på 1,1. Den var inbakad under ”Andra sexualbrott”, men om man tittar på siffrorna där, så blir summan av underkategorierna betydligt högre än den angivna totalen (7,6% vs 5,3%), vilket rimligen beror på att vissa svar motsvarar flera underkategorier.

  * Det har att göra med att FBI-definitionen av våldtäkt förutsätter att offret blir penetrerat. ”Made to penetrate” är alltså inte våldtäkt enligt amerikansk lag.