Etnicitet och könsnormer i förskolan
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke gluttar på ett kommande problem

Jag noterade nyligen en artikel från 15 november i Skövde nyheter om att Skövde skulle få sin första förskola med islamisk inriktning.

— Behovet av en förskola med islamisk inriktning är jättestort, säger Ali Liaqat, en av ledamöterna i styrelsen och förskolechef.

Nu letar föreningen efter en lokal och enligt Ali Liaqat kommer man att etablera sig i Södra Ryd. Planen är att starta nästa höst.

Skolan ska ta emot 38 elever och ha naturvetenskaplig profil med islamisk inriktning

Barn- och utbildningsnämnden ser etableringen som ett tillskott som breddar utbudet av förskoleverksamheter.

— Förskolan Molekylen är lika välkommen som alla andra fristående förskolor så länge de uppfyller kriterierna i skollagen, säger Paula Bäckman.

Jag kan inte hjälpa det, men jag ser vissa problem här.

Först undrar jag hur ”naturvetenskaplig profil med islamisk inriktning” skiljer sig från ”naturvetenskplig profil med kristen inriktning”, ”naturvetenskplig profil med buddistisk inriktning” eller ”naturvetenskaplig profil med ateistisk inriktning”?

Den första frågan leder omedelbart till nästa fråga, vad fasen menas med ”naturvetenskaplig inriktning” på en förskola? Rätta mig om jag har fel, men man börjar väl med att lära sig läsa och räkna i första klass. Någon ”naturvetenskaplig inriktning” att tala om kommer väl inte förrän på högstadiet? Eller har vi kommit så långt i utvecklingen att 5-åringarna får lära sig beräkna tidsförskjutningen i höga hastigheter med Lorentz-FitzGerald-ekvationer så att de är redo för att sätta tänderna i allmänna relativitetsteorins tensorkalkyler och kvantmekanik på lågstadiet?

Men det som framför allt väcker frågor är det här med Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal. Enligt inledningen i Skolverkets dokument:

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs. det får inte förekomma religiösa inslag. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen.

Jag måste erkänna att jag inte riktigt begriper vad man menar med ”förekomma … i utbildningen men inte i undervisningen”, liksom, vad är det för skillnad? Och hur sjutton bär man sig åt för att separera religiösa inslag från undervisningen i en förskola? Jag är förmodligen en reaktionär barnhatare, men jag trodde att knattarna och knattarinnorna på förskolan mest lekte med lego, bilar, dockor och sådana saker. Jag har lite svårt att se gränsdragningen och skulle gärna vilja ha det förklarat för mig.

Nästa problem som lär uppstå är det här med ”normer”. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 står (min emfas):

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Lycka till säger jag.

Förebild för jämställdhetsarbetet i islamsk förskola?

Förebild för jämställdhetsarbetet i islamsk förskola?

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Etnicitet och könsnormer i förskolan — 7 kommentarer

 1. Hej.

  Religiösa skolor borde ej få förekomma av samma anledning som kommunistiska eller nationalsocialistiska inte gör det.

  Den verkliga anledningen är tyvärr troligen att många muslimer på orten anser att svenskar är orena och oroar sig för att barnen skall smittas av västerländsk smuts. Jag har ett par kollegor som arbetat i Malmös islamska stadsdelar och jag antar att det är samma i Skövde som där: svensk mat är äcklig, svenskar är orena, och svensk kultur är farlig och fel; den som är för nära vän med en svensk är inte riktig muslim.

  Att kalla förskolan för naturvetenskaplig är samma som när man säljer en ekologisk bil. Det låter bra. Alternativt kommer man att lära ut naturvetenskap utifrån islamsk modell: oavsett vilket fenomen som beskrivs eller studeras är svaret ’gud’. ’gud’ gör att himlen är blå, för ’gud’ väljer att låta samspelet mellan ljus och atmosfär göra himlen blå. Detta har upplevts av en av mina kollegor, även om det var nittiotal då.

  En annan kollega lyckades få jobb på en förskola i känd mångkulturell stadsdel: kollegan ser inte stereotypt svensk ut, för den outtalade policyn var (och är troligen) att inte anställa svenskar: de är orena, och sprider orenhet. Dessutom kan de lagar och regler för arbetstid och liknande, och ställer därför till problem. Svenska kvinnor är i synnerhet orena; de äter fläsk, de ligger med alla, de begår sodomi, de vet inte vem som är deras barns fäder och så vidare. Detta framsagt av föreståndaren, och översatt åt min kollega av en muslimsk kvinna som skämdes för hur den manlige chefen uttryckte sig. Den muslimska kvinnan förklarade också att som icke svensk måste hon låtsas spela med; hon och hennes familj kan annars bli sedd som svenskhundar. Som tröst lovade hon att se till att det lokala ungdomsgänget skulle veta att de inte fick bråka med min kollega – kollegan var fredad.

  Jag antar att ovanstående tekniskt sett räknas som hets mot folkgrupp, även om jag bara återger vad kollegor berättat och vad jag delvis själv upplevt. Ta det för vad det är: information i andra och tredje hand.

  Om nu någon mot förmodan känner att de måste påtala att just de har haft osympatisk svenska kollegor, eller muslimska kollegor som minsann inte alls bär sig åt som jag återger, så låt mig förekomma med att fråga: på vilket sätt spelar det roll? gjort är gjort, och jag pekar knappast ut en hel grupp. Jag kan bara anta på känsla att det jag återger är i högre eller lägre grad tillämpbart på gruppen som helhet.

  Snart nog finns koranskolor över hela landet, och inom några få år lever hela Sverige i samma situation som Malmö.

  Tanke-experiment: en friskola med kristen profil söker tillstånd. Förebilden är svensk kristendom anno 1650 ungefär. Tillstyrka eller avslå?

  Fast det kanske är mina dåliga erfarenheter som spökar. Jag kanske bara är reaktionär och fördomsfull då jag ogillar såväl ideologier som religion. Den här förskolan kanske är det lysande undantaget där upplysta studier i naturvetenskap och religiösa funderingar blandas på ett sätt som inte skett inom islam sedan Ibn Khalduns eller Abbas ibn Firnas dagar. Kanske kommer de muslimer som växer upp i Sverige och i Europa att kämpa fram den modernisering och reformation av islam som aldrig skedde.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 2. @Rikard:

  Tyvärr är även mina erfarenheter att det är precis så som du säger, både den islamistiska rasismen mot svenskar såsom de svenska myndigheternas blåögdhet inför dessa religiösa skolor.

 3. @Rikard:

  naturvetenskap utifrån islamsk modell: oavsett vilket fenomen som beskrivs eller studeras är svaret ‘gud’. ‘gud’ gör att himlen är blå, för ‘gud’ väljer att låta samspelet mellan ljus och atmosfär göra himlen blå.

  http://www.thenewatlantis.com/publications/why-the-arabic-world-turned-away-from-science

  Mohammed Yusuf, the late leader of a group called the Nigerian Taliban, explained why “Western education is a sin” by explaining its view on rain: “We believe it is a creation of God rather than an evaporation caused by the sun that condenses and becomes rain.”

  Vem får nobelpris, särskilt de ”vetenskapliga”?
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Nobel_laureates

  Nobel Prizes have been awarded to over 850 individuals, of whom at least 170 individuals (20%) were Jews, although Jews comprise less than 0.2% of the world’s population

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_Nobel_laureates

  ”Nobel Prizes have been awarded to over 800 individuals, of whom 12 have been Muslim.”

  Vetenskap är inget man sysslar med i den delen av världen. Att undersöka hur verkligheten fungerar är ointressant. Som Sam Harris säger, Islam är annorlunda än andra religioner – man förväntar sig inte bara allt gott i nästa värld, utan kommer också att fysiskt och mentalt ta över den här världen. Det betyder att de som inte vill spränga sig själva i luften ändå kan hjälpa till genom att till exempel skaffa många barn.

 4. @Rikard:
  Det här med att en lärarinna bestämmer över det lokala ungdomsgänget låter ju intressant och användbart. Även att det bara var ett gäng låter intressant.
  Hur skapar de sådana strukturer?

 5. @Kristian:
  Tja, kung Abdulaziz av Sauds order har delats ut främst till muslimer och vad jag kan hitta inte en enda jude (lite oklart eftersom många jänkare och britter fått den).

 6. @MJ: Hej.

  Någon är alltid någons mamma, någons syster eller någons bror. Alla vet alltid vad någon gör, och mot vem. Om någon talar väl om dig och ger dig en del av den respekt någon åtnjuter, kan någon annan vara bättre skyddad.

  Respekt och heder på det sätt som det fungerar i ghettot är svårt att förstå för de flesta svenskar. Den som själv vuxit upp där har det som instinkt – även hur godtyckligt och föränderligt det är.

  Visst kan det utnyttjas – det är därför ingen hört och ingen sett vad som sker på öppen gata. Den som samarbetar med svenskarna (polis och andra myndigheter) mot ledares vilja får problem. Ghettot har inte en maktstruktur, det har flera överlappande, men dessa har alla samma logik bakom sig: lojalitet inåt mot gruppen, rykte och respekt, det enda brottet är att svika ’bröderna’ alt. ’kamraterna’ och det enda brottet mot stat, samhälle och suedi (svenskarna) är att åka dit.

  Att det nu är muslimer av olika etnicitet ändrar inget, det lägger bara till islams inbyggda konflikter. Ghettots logik var likadan på sjuttiotalet, men det var så mycket färre som berördes och det var utan dagens språk- och kulturbarriär.

  Jag drar på över tjugo års erfarenhet av att leva i Sveriges värsta områden. Till skillnad från politiker och journalister och andra goda krafter gör jag inte studiebesök i verkligheten – den är min vardag sedan länge, och tack vare det så har jag respekt och rykte, och vet hur jag skall föra mig, så jag och min familj bör klara oss, även om man i en social-darwinistisk miljö aldrig upphör att testas av varandra. Du måste vinna varje gång – men bara förlora en enda.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare