Diktator för en dag
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke funderar på en karriär som jurist

Jag har just inget substantiellt att säga idag, så kan ju passa på att slänga ut något litet att fundera på. Alla som läser regelbundet här på bloggen har väl både en och annan åsikt om våra lagar och förordningar, och jag vet att många har varit inne och tittat i lagboken vid olika tillfällen.

Så, som ett litet tanke-experiment och lördagspyssel för att få igång hjärnan efter fredagskvällens misshandel av den, säg att du finge vara diktator för en dag, och din uppgift för den dagen vore att införa en ny lag. Du har helt fria händer, det kan vara en liten bagatellartad lag, eller det kan vara en allomfattande grundlag. Det enda krav som ställs är att den måste vara minst lika övervaknings- och genomdrivbar som de lagar vi redan har.

lagbok_499761aDu kan tyvärr inte besluta att alla skall må bra eller bli lyckliga, eftersom det varken finns något sätt att kontrollera eller genomdriva ett sådant beslut. Vill du däremot slänga bort detta gyllene tillfälle på att införa en lag som säger att alla myndigheter måste avsluta med stor bokstav före skiljetecken så står det dig fritt, eftersom det uppfyller kriterierna. Men det är förstås inte sådana lagar jag vill se.

Lägg in dina lagförslag i kommentarsfältet. Det skall bli spännande och se vad du och de andra läsarna vill se, och också vilka som tänker utanför ramarna.

Jag har givetvis själv ett eget förslag. Ett som jag vågar påstå kommer att innebära att många samhällsproblem med tiden kommer att hanteras, och är så smart så jag tror inte att någon annan klarar av att bräcka det.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Diktator för en dag — 32 kommentarer

 1. Först vill jag ge en eloge till alla som skriver och kommenterar på denna sida. Jag hittade hit för 2 månader sedan och mycket intressanta ämnen samt bra nivå och ton i diskussionerna.

  Lagförslag:

  Två delat där första delen innebär att politiker inte får prata pengar i summor utan bara % av totala budgeten.
  Istället för att säga T.ex. ”Jag vill satsa 2 miljarder på skolan”
  Blir det ”Jag vill ta 1% från äldrevården och lägga den på skolan”

  Politiker idag svingar miljarder och miljoner hit och dit men det säger inte gemene man någonting.

  Andra delen så skall antalet riksdagsplatser halveras samt alla röster som läggs blankt i valet representeras av tomma stolar i riksdagen.
  T.ex. är 8% av rösterna blanka så skall 8% av stolarna i riksdagen vara tomma.

  Sparar pengar samt det blir mer uppenbart att det finns X% som är missnöjda och inte kan hitta ett hem i något parti.

  Tack för mig
  /J

 2. Det finns en hel del grejer som borde ändras.
  Men rent spontant vill jag nog ta bort 4%spärren till riksdagen. Det skulle göra valen mer spännande och ta bort incitamenten för stödröster.

 3. @Joar:

  Först vill jag ge en eloge till alla som skriver och kommenterar på denna sida. Jag hittade hit för 2 månader sedan och mycket intressanta ämnen samt bra nivå och ton i diskussionerna.

  Välkommen hit och tack!

 4. @Joar:
  Yay, här kom ju ett par godingar på en gång. Gillar bägge. Och särskilt det där med tomma stolar.

 5. @Otto:
  Absolut. Har jag förresten aldrig nämnt det i tidigare inlägg? Den där 4%-spärren har jag haft ett horn i sidan till länge. Med 349 riksdagsplatser, så motsvarar en plats ung. 0.3%, så då borde också 0.3% av rösterna ge en plats. (Vilket tyvärr skulle innebära att Schyman skulle sitta i riksdagen som representant för Fi, men det får man väl leva med.)
  4%-spärren var väl ursprungligen avsedd att hålla ute extrema knäppgökar typ (vilket är att leka gud, för vem kan objektivt avgöra vilka som är knäppgökar och vilka som inte är det?), men det stänger ju också ute dem som hör till minoriteten genier och riktigt värdefulla och smarta.
  Så 4% är bara en av flera likriktarmekanismer. (Knappast någon tillfällighet att vi har 7 feministiska partier där som bara har olika namn)

 6. @Ninni:
  Absolut. (Om inte annat, har du valfrihet att sätta in en valfri ny lag, så kan du ju bara formulera den så att den upphäver eller modifierar en tidigare lag. Så du kan ju alltid uppnå den effekten med hjälp av en ny lag.) Vilken lag specifikt skulle du vilja ta bort eller ändra i så fall?

 7. Jag skulle lagstifta att män och kvinnor ska vara lika inför lagen vilket skulle vara revolutionerande i Sverige.Visserligen skulle det urholka mycket av vad feminismen arbetat för,men väldigt bra för jämställdheten.

 8. Det behövs en generell grundlag som skyddar individen från myndigheters klåfingrighet, som slår fast att individen har grundläggande friheter och i ett slag gör en massa onödiga lagar ogiltiga, kanske det som Ninni är inne på. Den skall säkerställa att människor i så stor utsträckning som möjligt kan leva sina liv efter sina egna värderingar istället för majoritetens. Lagar skall i första hand vara till för att säkerställa att människor följer ingångna avtal och inte skadar andra, inte som idag ha som syfte att skapa likriktning. För detta behövs en högsta domstol eller liknande instans med reell makt att stoppa klåfingriga lagförslag.

  Skattefinansierade verksamheter, exempelvis myndigheter, borde inte heller få syssla med opinionsbildning, eftersom det är någon sorts omvänd demokrati. Varför skulle majoriteten ha rätt att med skattemedel övertyga minoriteten att den har fel? Gränsdragningen mellan vad som är opinionsbildning och upplysning kan ju vara hårfin, men den går att göra i de flesta fall. Som en följd av detta försvinner partistödet.

  Som en konsekvens borde den även begränsa den offentliga sektorns andel av den totala ekonomin, men det kanske är svårt att få in alla önskemål i en lag…

 9. Grundlag som tvingar riksdag att utse majoritetsregering. Regeringsmakten måste stärkas så att regeringar kan ställas till svars på valdagen för vad dom åstadkommit. För mycket tjafs idag med proppar som inte går igenom pga bristande stöd i riksdag. Mardrömmen inför detta val är ju en rödgrön minoritetsregering med SD i vågmästarroll. Först ska regeringspartierna kackla färdigt inbördes vilket kommer bli 7 resor mer smärtsamt än de problem alliansen haft och sen ska SD säga sitt på det och dom ger inget stöd utan att få nåt tillbaka från en sån regering. Snacka om bakbunden och urvattnad regeringsmakt. Kan bara gå åt helvete.

 10. Jag skulle ta bort den idiotiska gummiparagrafen i Regeringsformen, kap 2, 13§:

  13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. Lag (2010:1408).

  Jag anser att det är vansinnigt att ha en sådan flumparagraf i grundlagen, och den tar udden av alla försök att förbjuda könsdiskriminering – åtminstone de som markerar mot s.k. ’politiskt korrekt’ diskriminering.

 11. @michael:
  Det innebär väl i princip bara att du får ta bort alla lagar som inte är jämställda?

 12. @Desperaton:
  Inget att invända som så, fast det där var väl mer ett helt övergripande pakt än en specifik lag.

 13. Jag har inget konkret förslag på ny lag eller lag som bör tas bort men däremot är jag starkt kritisk till att införa nya lagar som ska reglera redan existerande lagar. Det bästa exemplet är väl t ex samtyckeslag som nu diskuteras ivrigt och t o m förespråkas av flera. Våldtäkt är redan olagligt.

  Fö anser jag att kunskaper om juridik och om vårt rättsväsende är skrämmane lågt i vårt land. Det är ett äkta demokratiproblem som vi måste ta på allvar. Här kommer ett förslag som absolut är värt att tas på allvar. Det pyttelilla avsnitt om juridik som ryms inom kursen samhällskunskap förslår inte långt. Jag anser att alla i Sverige bör ha grundläggande kunskaper om hur vårt rättssamhälle fungerar.

  http://www.dagensjuridik.se/2014/04/juridikfakulteterna-maste-forsta-lararnas-behov

 14. @Amazon:
  Det där med att införa nya lagar som skall reglera redan existerande lagar var en ren teknikalitet, eftersom ”uppgiften” jag gav uttryckligen var att formulera en ny lag.
  Idén här var här att ge lite hjärngymastik och kanske få lite nya infallsvinklar.

 15. En lag över alla andra som förhindrar särbehandling, eller ens antyder association till att en grupp människor ska särbehandlas.

 16. @PNy:
  ”eller ens antyder association till att …”, hur tänker du dig att en sådan lag skall vara utformad.

 17. @Desperaton:
  Den lagen skulle jag ställa upp på 500%, men hur ska du utforma/formulera den så att den blir praktiskt genomförbar?

 18. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Kanske lite otydligt uttryckt av mig. Jag skulle förbjuda att ha lagar för specifika grupper om lagen kan omfatta alla (vilket jag inte kan komma på något undantag för). Dessutom så ska inte heller en lag gälla mera specifik för en grupp än en annan.
  Eventuellt kan man förbjuda användningen av han/hon, honom/henne, män/kvinnor, homo/hetero, ….. osv i lagboken.

 19. @PNy:
  Förbud av alla könsspecifika ord (man, kivnna, han, hon osv) köper jag, det vore ju faktiskt genomförbart. Fast lagen som förjuder dem måste väl själv vara ett undantag.

 20. @dolf:

  Sant, man måste nog specificera vad man menar med en lag för att kunna ha en lag. Big Smile

  Jag tror ju inte något som ”Alla är lika inför lagen” skulle förhindra utsvävningar till grupperingar i lagtexter.

 21. @Joar:
  Man kan väl inte tvinga politiker att prata på ett visst sätt?
  Däremot kunde man ju t.ex. ha en lag som gjorde att myndigheterna alltid var tvungna att redovisa allt i prisbasbelopp så att man kunde följa förändringar. Så är det ju nämligen ofta idag. T.ex. lägger man 40 000 000 på försvaret, med inflation på 10 år så blir ju det flera miljarder mindre om summan är den samma. När regeringen då, när satsning på försvaret helt plötsligt blivit populistiskt, säger: ”Vi ska öka anslagen till försvaret med 3 miljarder!” så har de ju inte berättat att det fortfarande är tre miljarder mindre än vad den förra regeringen satsade i dagens penningvärde.
  Uttryckte man det i prisbasbelopp skulle det ju synas.

  Vad gäller tomma stolar så skulle det inte synas eftersom det normalt sett bara är 10% av stolarna som någon faktiskt sitter i.

 22. @Desperaton:
  Det finns redan en sådan grundlag. Problemet är att myndigheterna struntar i lagen.
  Det är det som är den egentliga skiljelinjen mellan demokrati och diktatur. I princip alla världens länder har samma tjusiga rättigheter inskrivna i grundlag och löften inskrivna i internationella överenskommelser. Man har t.ex. yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och organisationsfrihet i Nordkorea, Vitryssland och Eritrea.

  Problemet är att få myndigheterna att bry sig om lagen. I många länder, däribland Sverige har man ju försökt med motivationsplikt och öppenhet. Men det hjälper knappast idag. Ett exempel är det svenska ”Kindergulag” där beslut fattas helt utan motiv och när motiv ibland ges är de nästan aldrig styrkta med något som visar att de är riktiga, finns det någon källa att kontrollera så sekretessbeläggs den.
  Samtidigt är det väl så att folket får det samhälle det förtjänar. När folk bryr sig mer om vem som vinner en dokusåpa och vilken kändis som ligger med vem så kan staten skita i folket.

 23. Jag vill ändra grundlagen så att folkomröstingar i Sverige skall genomföras på samma villkor och vara lika bindande som i Schweiz. Att inte erkänna folkets förmgåga att fatta initierade och genomtänkta beslut är en form av elitistisk förmyndarinställning som är otidsenlig och var vanlig i samband med införandet av allmän rösträtt. Förslaget skulle innebär populism (av populus) i dess positiva betydelse. Motsatsen till populism är elitism och bygger på föreställningen att det ignoranta folket behöver företrädas av en upplyst och initierad elit. Det är kort sagt hög tid att myndiga människor betraktas som myndiga.

 24. @Magnus:
  Problemet är ju att beslut i enskilda frågor kräver kunskap om just de frågorna. Folket kan ju rösta i stora frågor om samhällets riktning, men de kan knappast fatta initierade beslut i enskilda frågor. Titta bara på våra kommunala nämnder där det sitter politiker som ska fatta beslut i enskilda ärenden utan att veta ett skit om t.ex. stadsarkitektur, tvångsvård av barn, trafikströmningsteorier eller näringslära och det blir oftare fel än rätt trots att de är myndiga vuxna människor. Skulle folket rösta i enskilda frågor så får man samma jönseri.

  Tänk om folket hade fått rösta om Allmänläkaren och obducentens straff t.ex, då hade de blivit hudflängda på en fotbollsstadion med hundra tusen hurrande feminister.

 25. @Magnus:
  Onekligen ett konkret förslag. Fast jag vet inte tillräckligt om hur det funkar i Schweiz. De kan ju knappast folkomrösta om allting. Men jag är definitivt positiv till att bestämmanderätten trycks nedåt i hierarkin. (Subsidiaritetsprincipen)

 26. När jag blir diktator kommer jag införa en lag som ger fosterföräldrar rätt att prövas som adoptivföräldrar automatikt efter att barnet bott hos dem en viss tid. Ju mindre barn dessto kortare tid. Det måste finnas en gräns för hur länge en biologisk förälder kan missköta sig och ändå få rycka upp barn från en tillvaro de rotat sig i. Så en lag om inhemsk/öppen adoption där biologiska släktingar kan få viss besökrätt om de sköter sig men barnets trygghet och rätt till en fast punkt i tillvaron beaktas. Detta skulle säkerligen öka andelen seriösa fostefamiljer markant samt ge utsatta barn rättigheter de saknar idag

 27. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Tror faktiskt man folkmröstarom snudd på allt i Schweiz, hade kollega därifrån och han sprang och röstade stup i ett. De är inget jag skulle vilja ha hit. Däremot kan jag tänka mig folkmröstning oftar i tunga, principiellt viktiga beslut.

 28. @Robin:
  Det var onekligen ett konkret förslag som ju faktiskt vore realistiskt att driva.