Välkommen till polisen – För felaktiga påståenden om sexbrott och invandring var god dröj
avatar

Så har nu turen kommit till nästa del i den fars som kallas svensk invandrings och genusdebatt. Stockholmspolisen har podcasten Doktorn som presenteras som en podcast ”av poliser, om poliser för allmänheten”. Nyligen så blev det på dess facebooksida diskussioner om den senaste tidens uppmärksammade övergrepp på festivaler. Svaren som polispodden gav var dock så felaktiga och ogenomtänkta att polisen beslutade att ta bort både de senaste dagarnas inlägg och svaren. 

”Vi har beslutat att ta bort de senaste dagarnas inlägg och svaren på dem. Inte bara för att de orsakat en storm.Utan för att en ny medlem i gruppen lagt ut dem utan att vi varit ense i gruppen och utan att förankra dem, eller svaren med den övriga gruppen.”

Enligt Nyheter idag var inläggen som raderats skrivna av genusvetaren Nina Rung. Hon är anställd som brottsutredare på Barnahus och projektledare för Huskurage. Hon sitter även i styrelsen för feministiska organisationen ”Män för jämställdhet”. Vad var det då som Nina Rung skrev som gjorde att polispodden tvingades ta till delete-knappen? De skärmbilder som finns av händelserna talar sitt tydliga språk. Så här började det hela:

Ni kanske minns polisens PR-kampanj #tafsainte?! Den fick ju en hel del oförtjänt kritik. Nu visar det sig att 111 anmälningar gjorts hittills bara i år . Mot 10 förra året. Här svarar jag på en del av kritiken. Happy Läsning / Nina

Nina skulle svara på kritik som polisen fått för att de delat ut armband med texten #tafsainte. Men ganska snabbt visade det sig att hon ville svara på kritiken med egna påståenden och inte med riktiga argument. Skillnaden mellan ett påstående och ett argument är kortfattat att det sistnämnda kräver belägg – med källor. Rung gjorde dock flera påståenden för vilka det saknades belägg. Här kommer utdrag från hennes svar.

1 Det är en PR-kampanj som polisen inte skall ägna sig åt. Polis skall bekämpa brottslighet

Ninas Svar: Vårt uppdrag är att utreda, förebygga och bekämpa brott. Vi skall alltså förebygga brott. Ett effektfullt sätt är att informera, upplysa och uppmärksamma en viss brottstyp.

Min kommentar: Det är Nina Rung själv som tycker det är effektfullt. Det saknas källa som visar att det jämfört med andra polismetoder är mer effektivt. Sedan så handlar det här inlägget om att man gjort påståenden som varit bevisligen felaktiga. Även om det är effektfullt att polisen informerar så borde förutsättningen rimligtvis vara att polisens information stämmer och att man kan ge belägg för att den gör det.

2 Skattebetalarna skall inte bekosta dyra PR-kampanjer

Ninas svar: Det enda kampanjen kostat är produktion av armband, vilket kostat knappt 40.000 kronor.

Se Tino Sanandajis svar nedan #2

3 Det är ju de ensamkommande flyktingarna som tafsar. Varför mörkar polisen det?

Ninas svar: Polisen efterfrågar inte ursprung, vi utreder och bekämpar brott oavsett vem som utfört brotten. I vår rapport har vi för att det inte skall bli tal om att mörka något visat på de misstänktas ursprung. Det har då visat sig att de ensamkommande flyktingarna stått för 1 procent av brotten på festival. Vi behöver därför fokusera på de andra 99 procenten där de allra flesta brott begås.

Se Tino Sanandajis svar nedan #3

Det vi vet om nästan alla sexuella ofredanden är att det är män och killar som står för brotten.Att arbeta med normer, värderingar och attityder kring killars machokultur, könsnormer och jämställdhet är något hela samhället behöver arbeta med – oavsett varifrån förövaren kommer.

Min kommentar: Att det är män som står för brotten är – både för allmänheten och för polisen – helt värdelös information. Män är ingen begränsad grupp som polisen realistiskt kan arbeta med. Män är hälften av alla människor  – inklusive majoriteten av poliskåren själva. Om det enda polisen kan säga om brottslingar är att de är ”män” så är det enda som kan bedömas andelen män och andelen män är särskilt hög hos poliskåren själva. Så det är ingen dålig idioti man importerat till polishuset.

Vidare så gäller här samma invändningar som Leif GW Persson har tagit upp mot att skapa DNA-register. Pär Ströms intervju med Leif GW Persson (Ljudfil) om övervakningssamhället visar tydligt de likheter som finns mellan dessa bägge ämnen.

Jag ser sådana där dårar som Madeleine Leijonhufvud, hon är ju inte klok alltså. Att en sådan skall vara juristprofessor. Det är ju fruktansvärt. Då säger hon så här: Varför tar vi inte och genomför obligatoriska DNA-tester på folk så vi har, ungefär som vi har på våra snabbköpsvaror. Så fort det har hänt nåt då vi fått ett DNA då skannar datorerna av det där åt oss. Kör alla streckkoder. Poff Där har vi honom (0.45.10)

De flesta människor begår inga brott överhuvudtaget så metoder av det här slaget skulle till absolut största del riktas mot människor som aldrig begår brott. En polisiär åtgärd som riktas nästan uteslutande mot oskyldiga skulle vara ett gigantiskt resursslöseri. Det skulle heller inte vara någon särskilt pålitlig metod. Det är lättare än de flesta tror för enskilda människor att kringgå den här sortens ”breda” metoder. Men även om den var pålitlig så finns en mycket enkel invändning:

Hur mycket av det här materialet skulle aldrig bli intressant? I runda slängar 99% skulle aldrig dyka upp i en polisutredning och då är jag inte med längre. När folk tänker på det där viset och dessutom har en professorstitel att kröna sina tomma skallar med? Då blir jag jävligt tagen? När dom på fullt allvar kan föreslå något så jävla befängt (0.46.20)

Det material som han pratar om visar andelen människor relevanta för brottsbekämpning. Allt det andra som Nina Rung pratar om där man skall jobba mot ”machoattityder” saknar relevans inte bara för festivalbrotten som diskuteras, utan för all brottsbekämpning. Det är heller inte första gången Nina Rung sprider konstigheter. Så sent som i juni förra året publicerade Dagens Juridik kritik mot Rung från flera tunga jurister. Svea Hovrätts president Fredrik Wersäll kommenterade då:

Hon verkar överhuvudtaget inte riktigt ha tagit till sig det fundamentala i en rättsstat att rätten bara kan döma för en gärning om den är straffbar i lag och det påstådda brottet är fullt ut bevisat av åklagaren.

Debatten gällde ett fall där en man friats för sex med en trettonårig flicka. Rung kritiserade i DN att rätten friat mannen utifrån egen bedömning av hennes ålder. Wersäll replikerade i DN att detta var felaktigt och osakligt. Rättens uppfattning om flickans ålder var irrelevant. Det var huruvida mannen hade den kännedomen som skulle bedömas. Nina Rung har dock gått längre än så. I SvD förespråkade hon en lagändring där sexuell uppvaktning liknades med systembolaget .

Gärningsmän ska inte behöva ha ”skälig anledning att anta” att ett barn inte fyllt 15 år. Det ska vara ett krav att utreda vilken ålder en person en önskar ha sex med har. Det krävs vid inköp av öl på Ica och vin på Systembolaget och är så mycket viktigare här!

Utöver att jämställa romantiska relationer med kontakter mellan anställda och kunder på Systembolaget så förepråkade Rung även att åldersgränsen för ansvarsfrihet pga samtycke i kap 24 paragraf 7 höjdes från 15 år till 18 år. Vilket vi lika gärna kan döpa till ”50 shades of Grey-lagen”. Vad det handlar om är att Rung hos alla under 18 år verkar vilja förklara ovanlig sexuell läggning som självskadebeteenden. Dessa hemska smisklekar i en viss porrbok.

4 Varför skulle ett armband hjälpa mot sexuella ofredanden?

Ninas svar: Armbandet är inte utrustat med ett larm eller en färgpatron. Lika lite som ett fuck cancer armband skyddar mot cancer skyddar vårt armband mot brott.

Polispodden vs Tino Sanandaji

Nina och hennes kollegor på Doktorn upptäckte snabbt att alla inte godtog de här svaren. Vad som verkligen ledde till problem var när den i dessa sammanhang välkända nationalekonomen Tino Sanandajo började att kritiskt plocka isär hennes andra och tredje punkt. Här kommer ett utdrag från Sanandajis repliker.

#2 Har poliser som delat ut armbanden jobbat gratis? Hur mycket arbetstid gick till kampanjen internt? Är det ett påstående som skulle tåla en extern granskning att det bara kostade 40.000 kr? Tror ni allmänheten är barn som går på vad som helst? Ett privat företag som agerade så osakligt skulle riskera falsk marknadsföring eller redovisningsbrott givet kontext. Skärp er. Polisen är en myndighet, inte en lekstuga.

#3 Polisen frågar inte för att polisen och BRÅ har misstänktas personnummer och därigenom ursprungsland. Samt medborgarskap om misstänkta utan personnummer. Polisen har av oklara skäl val att inte sammanställt informationen på sistone. Det skulle ta polismyndigheten några arbetstimmar att sammanställa medborgarskap för misstänkta i ofredande.

Om andelen ensamkommande: Fel det står ingenstans i polisens rapport. Rapporten säger om samtliga gärningsmän i sexuellt ofredande i grupp på festivaler ”De som har identifierats är medborgare i Afghanistan, Eritrea och Somalia”. Det är om massövergrepp. Rapporten uttalar sig inte om hur stor andel av ofredanden (inklusive ofredanden som inte är i grupp) totalt som är av ensamkommande.

Vad ni verkar ha missförstått är att rapporten säger att festivaler står för ca en procent av ofredanden totalt sen 2011. Övriga ofredanden på exempelvis badanläggningar och gator har också en hög andel utländska gärningsmän.”I 80% av anmälningarna från badhus var gärningsmannen av uppgiven eller fastställd utländsk härkomst”

Observera att dessa utdrag från polisens rapport (Pdf) är just den sorts anekdoter som jag beskriver som hemmahörande i kvalitativ forskning. Sanandaji gör inga kvantitativa påståenden för Polisen vägrar att redovisa dem. Däremot påpekar han att i brist på sådan redovisning kan polisen heller inte göra några som helst egna påståenden om andelen förövare på festivaler för då bryter polisen mot svensk lag.

Att en procent av alla ofredanden i Sverige skedde på festival betyder inte att ensamkommande begår en procent av övergrepp på festlval. Påståendet ”de ensamkommande flyktingarna har stått för ungefär 1 procent av brotten på festival” är absurt att tro på och saknar källaEnligt svensk lag får myndigheter inte agera osakligt. Poliser som skrev detta borde skämmas och göra en tydlig rättelse.

Det vore också lämpligt att tala om hur stor andel av de som misstänks för övergrepp på festivaler som är ensamkommande. Uppgifterna är kända för polisen. Om det är lämpligt för polisen att ange påhittade siffror ”en procent” är det rimligtvis lämpligt att tala om korrekt siffra.

Som ni kan se körde Sanandaji fullkomligt över polisen i de här frågorna. Men istället för att stå för sina påståenden och rätta de felaktigheter som pekats ut så valde polisen att radera alla sina påståenden och mer eller mindre låtsas som om inget hänt. Samtidigt raderade de alltså mängder av svar med information som var mer korrekt än den som polisen publicerat. Sedan så avslutar polispodden det hela med följande tämligen absurda påståenden:

”Vi har inte ryggat för ett jobbigt ämne och det kommer vi inte att göra i fortsättningen heller. Men vi vill, som vi hittills gjort, presentera dem på ett bra och vettigt sätt och gärna med glimten i ögat”

De raderade alla påståenden, mycket mer ”rygga för debatt” kan det inte bli. Den enda anledningen polisen har att tycka det här är ett jobbigt ämne är att polisen har valt att hemlighålla de data som ämnet bygger på. Alltså statistiken över de misstänktas ursprung och intagnas ursprung. (Den enda statistik som kriminalvården redovisar är att 28% intagna saknar svenskt medborgarskap) Vad polisen just har upptäckt är vilka konsekvenser det får för polisen att hemligstämpla polisens statistik.

Polisen kan inte påstå att ensamkommande består av en viss mindre andel av de misstänkta vid festivalövergrepp för polisen påstår ju att de inte samlar in de uppgifterna alls.

Polismyndigheten har rent praktiskt avskaffat förutsättningarna för kvantitativ vetenskap i debatten. Polisen har bestämt att endast kvalitativ vetenskap skall tillåtas, vilket innebär samhällsvetare som gör intervjuer och presenterar anekdoter och som sedan tolkar dessa utifrån ”intern teori” dvs politiska glasögon där man på förhand bestämt vilken slutsats som man helst skall komma fram till i tolkningen. Problemet är att det finns åratals information bakåt i tiden där folk kan kontrollera trovärdigheten. Leif GW Persson skrev exempelvis 2009 om programmet Efterlyst:

Om den här typen av kriminalitet kan man säga två saker. För det första att alla dessa brott begås av mindre än en procent av hela befolkningen och detta alldeles oavsett om vi talar ”svenskar” eller ”invandrare”. För det andra att yngre män med invandrar- eller flyktingbakgrund är mycket kraftigt överrepresenterade bland de gärningsmän som begår sådana brott.

Han angav även ett par exempel. För mord gällde multipeln x2, för överfallsvåldtäkter gällde multipeln x5. Om Sverige hade 1/10 invandrare så var alltså cirka 50% (se kommentar från Nils) 35% av överfallsvåldtäkterna begångna av invandrare och GW:s poäng när han skrev det var givetvis inte att smutskasta den gruppen utan tvärtom att belysa hur den absoluta majoriteten av alla invandrarkillar inte alls begår överfallsvåldtäkter – vilket är precis vad jag gör för alla killar. Han hade vidare följande att säga om hänvisningar till samhällsgruppers brottslighet.

Allt sammantaget handlar det om det politiska tjuvknepet att göra ytterst sällsynta undantag till allmänna exempel. Om det faktum att nitton av tjugo av de som bor och vistas här i landet, oavsett om de är svenskar, invandrare eller flyktingar, är hederliga och strävsamma människor, fullt upptagna med att sköta sitt och de sina utan att harma sina medmänniskor

Här ser vi ganska tydligt skillnaden mellan Polisprofessor anno 2009 och Polissamhällsvetare anno 2016. På Leif GW Perssons tid så spelade det ingen roll om brottslingarna var svenskar eller invandrare för oavsett vilket var brottslingarna en så liten del av befolkningen att det inte gick att säga något om den majoritet som inte begår brott utifrån den lilla grupp som begår brott. Detta kan vi jämföra med det raderade inlägget från polispodden Doktorn 2016: Vad som då påstås är:

Det är män och killar som står för brotten.Att arbeta med normer, värderingar och attityder kring killars machokultur, könsnormer och jämställdhet är något hela samhället behöver arbeta med

Nu är det plötsligt okej att bedöma hela ”gruppen” män (som egentligen inte är en grupp utan halva mänskligheten men det  har man tydligen lärt folk spela teater om) från de få personer som begår den här sortens brott och inte bara polisen utan hela samhället behöver jobba med ”attityder” (hos oskyldiga), ”könsnormer” (hos oskyldiga) och ”jämställdhet” (åter hos oskyldiga). Hur attityder hos personer som inte begår brott skall minska benägenheten hos de som begår brott har polisens samhällsvetare inte förklarat ännu. Vi väntar…

Men polisen har ju lovat att inte rygga undan för debatten i fortsättningen. De vill ju bara presentera dem på ett vettigt sätt med glimten i ögat så vi får säkert se polisen återvända till det här ämnet med riktig information som inte motsäger den kritik de fick och som nu är raderad. Med undantag då för att de viktigaste påpekandena i kritiken inte är borta då de sprids på sociala medier och nu även kan läsas här. Men gällande frågorna i sig är svaret nu: Polisen – var god dröj

Erik, aktivarum@gmail.com
Twitter @Aktivarum
Mobil 072-842 3665

Obs: Mobil endast för seriös användning.

Kommentarer

Välkommen till polisen – För felaktiga påståenden om sexbrott och invandring var god dröj — 76 kommentarer

 1. Tinos kommentar på raderingen:

  Doktorn är en radioblogg under polisens hemsida. Jag pekade nyligen på sakfel i deras två inlägg om polisens armbandskampanj. I stället för att rätta sig radera Doktorn sina inlägg. Radering innebär gallring och kräver gallringsbeslut. Jag citerade riktlinjer för myndigheters användning av social media och frågade om gallringsbeslut.

  Doktorn svarade genom att radera även detta inlägg! Det skylls vagt på personangrepp, utan förklaring varför de inte bara tog bort personangreppen. Doktorns hävdar att de inte driven en officiell site men medger ”Podden i sig produceras dock i myndighetens regi”. Det är ett förvaltningsrättsligt spännande resonemang. Det är också olämpligt att försöka sudda ut gränserna mellan myndighetsarbete och politiserad opinionsbildning.

 2. Observera att citaten är utdrag och inte kompletta. Anledningarna till detta är att innebörden blir tydligare med kortare texter och att jag pga Doktorns radering skriver av dem från screencaps. Det finns alltså ännu mer raderad information.

 3. Hej.

  En bra genomgång; tack för den.

  Det gör mig beklämd när man drar den kvalitativa metodologin i smutsen – som komplement till kvantitativa data och fakta kan den bidra till att undersökaren skaffar sig en djupare förståelse av det studerade än vad som annars blir möjligt.

  Att ersätta fakta med endast auktoritets- och känslogrundade (eller än värre politiskt/religiöst korrekta) påståenden och slutsatser är sju resor värre: vi vet vad som händer med samhälle och stat när det är ledargestalters personliga trovärdighet och karisma som avgör vad som är sanning.

  Jag undrar ibland vad mina handledare i Lund, som ständigt betonade behovet av balans istället för enögdhet, ser på dagens så kallade forskning och vetenskap inom sociologi, politik och kriminologi/kriminalistik. Kvalitativa fallstudier framhölls alltid som komplement, inte ersättning.

  Själv misstänker jag att behovet av vissa kunskaper inom matematik och statistik samt det inte sällan rätt arbetstidskrävande pysslandet med inhämtning, sortering, klassificering och sammanställning av data är en stor bov i dramat. Varför bry sig om det vi kan skapa fakta om när snitsiga formuleringar i takt med tiden duger lika gott åt de politiska finansiärerna?

  Kanske vi skulle behöva en tvingande grundlag som förbjuder myndigheter från att bedriva opinionsarbete, propaganda och reklam? De är inga företag – de har ingen konkurrens, så deras propagandamakande måste vara en fråga om politisk fostran och tävlan om att få anslag.

  Nu har väl branden nått in i kärnan av kroppen vad det verkar, och då hjälper inte ens amputation.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 4. @Rikard: .

  Hej,
  Varsågod, en hel del jobb den här gången.

  Vad som drar den kvalitativa metodologin i smutsen enligt mig är att den används för saker som den aldrig varit till för och av personer som uppenbart hyser stark motvilja att alls använda kvantitativ metod. I den studielitteratur som jag har pratas det aldrig om endera. De kompletterar alltid varandra. I riktiga livet ser jag dock regelbundet hur det bildats små sekter som enbart har kvalitativ teori som argument.

  Det är inte bara att de använder kvalitativ forskning på fel sätt. Det är också att den teoristyrda tolkningen gör studier helt onödiga. Om det är färre anmälningar då är det en framgång då man har färre brott. Om det är fler anmälningar då är det också en framgång då man påstår att dessa var lika många förut men inte brukade anmäla. Sedan använder man begrepp utan klar betydelse och hänvisar till dem som förklaring.

  – Det beror på kultur¨

  Jaså du men vad är kultur för någonting menar du?

  – Ehhh, det handlar om socialiseringsprocesser, det sitter i väggarna.

 5. Misstag vid beräkning av brottsandel

  Du har räknat lite fel i andelen brott vid viss överrepresentation och överskattat den förra. Se nedan för en bättre beräkning.

  Ett indicium på att ditt exempel inte stämmer är att om överrepresentationen (ie kvoten mellan brottsbenägenheterna) är mycket hög (inrikes födda begår knappt alls aktuellt brott medan utrikes födda gör så) så kommer inte andelen brott som begås av utrikes födda vara deras andel av befolkningen multiplicerad med överrepresentationen. Låt säga att andelen är 10% och överrepresentationen är 20 för något brott, vilket naturligtvis måste vara möjligt. Då kommer inte andelen brott begångna av utrikes födda vara 100% (och självklart inte heller vara >100%, som tex 200%). Om överrepresentationen går mot oändligheten så kommer däremot andelen att gå mot 100%.

  u är antalet utrikes födda och i är antalet inrikes födda.
  bi är brottsbenägenheten (dvs andel som begår brott (under viss tid)) hos inrikes födda och bu är brottsbenägenheten hos utrikes födda.
  a är antalet brott av den aktuella typen (under viss tid).

  Vi får då:
  u * bu + i * bi = a

  Vi känner dock andelen utrikes födda, uf, av befolkning, b, och vi har en överrepresentation sådan att bu = ö * bi.

  Det ger:
  uf * b * ö * bi + (1-uf) * b * bi = a

  Nu kan vi räkna ut andelen brott som begås av utrikes födda:
  uf * b * ö * bi / a =
  = uf * b * ö * bi / ( uf * b * ö * bi + (1-uf) * b * bi ) =
  = uf * ö / ( uf * ö + (1-uf))

  I ditt exempel så är uf=0.1 och ö=5, vilket ger en andel av ungefär 35% och inte 50%, som du skriver! Orsaken är att du inte räknar med att totalantalet brott ökar jmf ö=1 eftersom de inrikes födda inte samtidigt begår färre brott. Sätter vi in mer verkliga värden för hur det ser ut idag, dvs ca ~16,5% utrikes födda (sannolikt egentligen 17-18%) och antar att BRÅ-rapportens värden återspeglar verkligheten, dvs att överrepresentationen för våldtäkt och försökt till våldtäkt är ~0.22/0.04=5,5 så begås ~50% av dessa brott av utrikes födda. Till detta kommer att även inrikes födda barn till utrikes födda föräldrar är överrepresenterade.
  Vi kan enkelt utvidga resonemanget till att även inkludera dem.

  mvh

 6. @Nils:

  Tack för påpekandet, snabbrättade exemplet och hänvisade till din kommentar för närmare förklaring. Jag gjorde ingen stor affär av det för att det var tänkt som ett enkelt exempel utan större bäring på inlägget men som du påpekar förenklade jag det på tok för mycket.

  ”Till detta kommer att även inrikes födda barn till utrikes födda föräldrar är överrepresenterade. Vi kan enkelt utvidga resonemanget till att även inkludera dem.”

  Helt korrekt, i data om skolan så används till och med tre olika kategorier. Dels utrikes födda barn (invandrare), dels inrikes födda barn med utrikes födda föräldrar (andra generationens invandrare) och så slutligen inrikes födda barn med minst en inrikes född förälder (svenskar)

  Man skall dock inte tro att invandrarbakgrund är hela förklaringen. En del av överrepresentationen kan förklaras med att andelen unga män är högre hos invandrare än hos svenskar och unga män är mer sannolika att vara de som begår brotten. Givetvis är det fortfarande invandringen som är orsaken till överrepresentationen unga män, skillnaden är i detaljerna.

  Det kan även vara värt att påpeka att ett antal personer har dubbelt medborgarskap. Det är därför siffran för intagna i kriminalvården gäller personer utan svenskt medborgarskap. Dessa utländska medborgare skall vara cirka 8% av Sveriges befolkning. Men är alltså 28% av befolkningen i fängelserna. Det säger en hel del om vad siffran blir om man räknar med invandrare med svenskt medborgarskap.

 7. Så dekadent! Kön, kön, kön, dag ut och dag in.
  Redan på ID när vi diskuterade Reinfeldt mfl. missade du hela poängen.
  Men nu är det här GD.
  Du vill alltså bemöta ”kvalitativt” med ”kvantitativt”?
  Men det är ju lika lönlöst som att fäkta mot ett spöke:
  Har du statistik över andelen invandrartjejer som har blivit ”drabbade”?
  Inte? Oavsett…
  Så kanske du borde ta det som utgångspunkt, så att inte du en dag plötsligt får en chock och frågar dig själv ”Hoppsan, vad är det med alla dessa ”tafsa inte”, ”blinka inte”, ”vissla inte” ”kasta inte en kyss” m.fl. armband.

 8. @panbaidu:

  ”Du vill alltså bemöta “kvalitativt” med “kvantitativt”?”

  Bemöta? Finns inget att bemöta. Kvalitativa studier har sitt syfte medan kvantitativa har sitt. Det torde räcka att läsa första kapitlet av Torsten Thuren för att förstå varför. De kompletterar varandra, de byter inte varandra.

  ”Har du statistik över andelen invandrartjejer som har blivit “drabbade”?”


  Förstår inte ditt argument. Skulle att en tjej som drabbas vara svensk vara orsak att inte räkna med henne menar du? Spelar ju ingen som helst roll om tjejen som drabbas är svensk eller invandrare, lagen gäller lika för alla.

 9. @ Erik
  1) Sluta spela dum. Och du behöver inte lära mig skillnaden mellan kvalitativt och kvantitativt. Jag börjar faktiskt bli äcklad av dina otaligt smutsiga sätt att debattera när det inte alls går din väg. Det är bara du som bevisligen har förlorat på det.
  2) Eller så är du verkligen trög.
  3) Eller så har du verkligen inte förstått denna gång. Gör ett nytt försök och återkom med ett nytt civiliserat svar.

 10. @Nils:

  Jag kan tillägga att det introduceras ett litet fel i beräkningarna ovan (en uppskattning av felet görs nedan). Eftersom grupperna i BRÅ-rapporten är utrikes födda, inrikes födda till utrikes födda föräldrar(*) och inrikes födda till inrikes födda föräldrar så bör samma tre grupper användas i beräkningarna som helhet.
  Alternativt så måste man korrigera if så att if verkligen motsvarar andelen inrikes födda till inrikes födda föräldrar, dvs if < 1-uf (eller korrigera uf så att if=1-uf och uf motsvarar resp andelar när inrikes födda till utrikes födda exkluderats). I detta alternativa fall så kommer a inte att representera totalantalet brott utan exkludera brott begångna av inrikes födda till utrikes födda föräldrar. Eftersom överrepresentationen av den sistnämnda gruppen inte är påtagligt hög blir felet rimligen inte stort.

  Ett problem är att få adekvat data då redovisad statistik har ändrats. Tidigare redovisades inrikes födda med minst en utrikes född förälder. Idag redovisas istället inrikes födda till två utrikes födda föräldrar ( http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik—Riket/26040/ ).
  Den nu redovisade gruppen motsvarar alltså inte gruppen i BRÅ-rapporten, utan är mindre.

  Jag bortser från detta i nedanstående och låter grupperna vara synonyma.

  Det ger:
  uf * ö / ( uf * ö + if + iuf * öui)

  Ur befolkningsstatistiken fås:
  uf = 17% (asylsökande inräknas ej! 2015 var antalet asylsökande 162 877, vilket medför uf ~= 18,4%, om inga ärenden från 2015 avgjorts och alla tidigare ärenden avgjorts). Jag använder den lägre siffran.
  iuf = 5,2%
  if = 1 – uf – iuf = 77,8%
  Enligt BRÅ, för brotten våldtäkt och försök till våldtäkt:
  ö = 0,22/0.04 = 5,5 ~= 5
  öui = 0.08/0.04 = 2 ~= 1,8
  Den senare siffran särredovisas i BRÅ-rapporten och används nedan.

  Om BRÅ:s siffror är korrekta så är knappt 50% av brotten, enligt ovan, begångna av utrikes födda. Detta påverkas relativt lite av iuf, då öui inte skiljer kraftigt från 1, och med iuf=15% blir siffran drygt 47%.
  Används istället uf=18,4% fås drygt 50% samt ca 50%.

  Naturligtvis finns ingen anledning att tro att utrikes födda av naturen skulle vara mer benägna att begå brott. Förklaringarna går självklart att hitta i andra faktorer. Bland dessa finns sannolikt sociala faktorer, arbetslöshet, ålder mm, men också anknytning till landet (dvs hur väl integrerad personen är) samt självklart kulturella faktorer.

  mvh

  (*) BRÅ-rapporten är något oklar rörande vad det är för grupp som egentligen avses. Gruppen "invandrares barn" definieras i flera tabeller som "svenskfödd med minst en svenskfödd förälder". Den definitionen exkluderar inrikes födda med 2 utrikes födda föräldrar och inkluderar samtliga inrikes födda med 2 inrikes födda föräldrar. Det motsvarar sålunda inte alls "invandrares barn". Jag antar att detta är ett fel och att det egentligen skulle ha stått "svenskfödd med högst en svenskfödd förälder".

 11. @ Erik
  Strunta i förra kommentaren. Jag gör ett nytt försök:

  Oavsett vad du eller jag tycker om den ena eller den andra delgruppen i endera huvudgrupp, så är

  K = svenska tjejer (st) + invandrartjejer (it)
  mot
  M = svenska killar (sk) + invandrarkillar (ik)
  = FEMINISM

  Eftersom feminism inte är en rasistisk rörelse till dess att ”st mot it” så kan ditt ständiga ”tafsa inte”- och liknande tjafs mot ”ik” inte ge annat än ”sk + K”.

  Det är det som är innebörden hos ”söndra och härska”, något som redan Herodotus så lysande kunde analysera. Att rubba ”M” ända från sin första sekund är ju feminismens essens, inte som för en äkta ideologi ett medel.

  Därav också feministens attack mot den vite mannen. Hon behöver bl.a. rasister mot alla män. Utopin är att en dag ha blivit av med alla främmande faktorer den till dess behöver som sin styrka.

  Att du tror att feminismen i själva verket är passé och ersatt av intersektionalism visar bara att du inte har begripit ett smack av vad feminismen går ut på. Hon kan själv aldrig få bli rasist fram till den dagen då hon inte längre behöver en enda man.

  Det har visat sig vara lika lönlöst att snacka med er om ”klass”, som att lyckas trösta en envis ettåring om att det inte existerar något monster i garderoben. Men jag säger det här ändå. Feminismens skräck är en vänster som skulle börja samla ”M”. Du kan själv lista ut skälet till att samma ekvation inte gäller för högern, varför den själv därför i sak är en högerextremistisk rörelse inom självaste vänstern enbart till för att skapa fler och fler ”sk”-faktorer.

  Men med tanke på att ni är så många där ute som inte har begripit vad Herodotus begrepp för 2500 år sedan, så lär det bli ett armbandssamhälle med två fullständigt lika förnedrade könsgrupper i framtiden.

 12. @ Gigas
  Hahaha!
  Har du själv reflekterat över varför du själv inte har uppnått ett dugg av det du har velat uppnå under alla åren?

  Tycker inte du att det blir bara komiskt att blanda in ”kvantitativt”, ”positivism” blaha blaha eftersom ”man” och ”kvinna” ju inte är mindre väldefinierade för en feministisk premiss än alla andra sorters grupper för alla andra.

  Det vore annars att erkänna att män inte utgör en enhetlig grupp och då faller hela vitsen med feminismen och då kan hon ju inte längre använda de naturliga skillnader som gruppen män består av för sina egna projekt. Eller hur, den kloke Gigas?

  Så det ni egentligen försöker göra är att tvinga feministen att erkänna att det inte är gruppen MÄN utan gruppen invandrarmän som begår det och det. Det FATTAR ni väl att det inte är MÖJLIGT! Då vore hon ju inte feminist, eller hur?

 13. @panbaidu:

  Det finns onekligen en klick människor som är faktaresistenta, och som inte kan fås att ändra uppfattning. Men det är inte främst dem man skriver för, utan för den betydligt större grupp som köpt ett antal myter utan att reflektera.

  När det gäller könsroller, är det lätt att göra det, eftersom vår ’programmering’ tycks göra halva jobbet åt oss. Likafullt är det möjligt för de flesta att genomskåda spelet. Många gör det åtminstone delvis redan, men har inte insett omfattningen.

 14. Äsch, var inte så tvärsäker på det du. Det har varit samma självsäkra snack i många år nu. Jag skulle vara den första att idiotförklara en SD-kvinna som längre fram inte tillvaratog sina feministiska intressen som står där rakt framför henne.

  Det är ingen tvekan om att även feminismen, precis som alla andra maktgalna rörelser före den, kommer förr eller senare just p.g.a. sin outsläckliga maktbegär att sluka sig själv. Men det blir knappast tack vare er. Frågan är hur mycket den, snarare med er hjälp eller snarare tack vare er ända från början, kommer att ha fördärvat för alla samhällen till dess. Ni är helt enkelt inte kapabla att lösa vare sig ”problemet” med invandring eller med feminism.

  Det är som sagt baksidan med Internet. Efter en ytlig läsning av Wikipedias artiklar börjar en massa obildade människor att spotta ut ”positivism”, ”falsifikation”, etc. och tror att det går att applicera på allt och alla utan att ha en aning om nackdelarna och fördelarna med det ena eller det andra, eftersom de ju aldrig har läst källitteratur.

  Ta och läs en riktig bok någon gång. T.ex. Thomas S. Kuhns ”De vetenskapliga revolutionernas struktur” åtminstone för att bekanta er med ett annat perspektiv, som åtminstone kan hjälpa er att förstå varför ni inte borde blanda in allt det där som ni ändå inte behandlar annorlunda än medeltidens många ”vetenskapsmän”.

 15. @panbaidu:

  ”Det är ingen tvekan om att även feminismen, precis som alla andra maktgalna rörelser före den, kommer förr eller senare just p.g.a. sin outsläckliga maktbegär att sluka sig själv.”

  Det där saknas det källa för, det är bara du som tycker att det inte är någon tvekan. Du presenterar inga belägg för att vad du tycker är sant och det är inte första gången.

  ”Ta och läs en riktig bok någon gång. T.ex. Thomas S. Kuhns “De vetenskapliga revolutionernas struktur” åtminstone för att bekanta er med ett annat perspektiv,”

  Vad kul, skall du äntligen börja diskutera utifrån källor? Jag känner mycket väl till Thomas Kuhns argument. Här är en 8 sidors synopsis från Professor Frank Pajares
  http://stripe.colorado.edu/~yulsman/paradigms.pdf
  Och en presentation av Professor Nathan Esmenger
  http://www.sas.upenn.edu/~nathanen/files/Kuhn.pdf

  Thomas Kuhns bok gavs ut 1962, för fyra år sedan så firade man bokens femtioårsjubileum. Misstaget du gör är att ta för givet att vad Kuhn trodde 1962 gäller oförändrat idag. Men utöver att ha läst Kuhn så lyssnar jag också på moderna experter i den efterföljande debatten. Här är för övrigt Thomas Kuhns egna tankar från 1990 ”The road since structure”
  http://www.philosophy.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/38615/KuhnPSA.pdf
  PS: Som du ser kommer inga av dessa från wikipedia så sluta låtsas att alla förutom du får sina slutsatser därifrån tack.

 16. Pingback: Anmälningsbenägenheten har inte ökat, det är mörkläggningsbenägenheten som har minskat! | WTF?

 17. @ Erik
  Du kan helt klart inte ha begripit feminismens essens, vad den går ut på, om du verkligen tycker dig behöva en källa för att inte heller den skulle vara oändlig. Det har du i för sig redan gång på gång bekräftat med alla dina trådar och kommentarer. Det räcker ju med att en del av de blinda och fega idioterna den lever på, en dag upptäcker vad det är för en ”högerextremismens moder” de hela tiden har livnärt, så är det ajöss med den mer eller mindre samma år, bara för att ge ETT exempel. Vill du fortfarande ha källor för alla andra rimliga anledningar? Vad sägs om hela världshistorien?

  ”Äntligen en källa från mig”? Haha! Bara för att du för en gångs skull har råkat läsa en lite mer omfattande PDF än vad Wikipedia har skrivit om de 20 andra böckerna jag förut har rekommenderat? Ditt problem är att du inte inser komedin med din tragedi. Folk undrar ju om även ditt yttre är lika smutsigt som ditt sätt att debattera. Lik förbannat har du missat poängen med varför jag rekommenderade den här boken. Vad sade jag om perspektiv? Den är en vetenskapsFILOSOFISK bok, alltså inte så som du har gått och trott en ”vetenskapsbok”. Herregud! Vet du överhuvudtaget vad du snackar om (föråldrad, kumulativ, hierarkisk, blaha blaha).

  Vad din grundskolenivå på dina trådar, inkl. denna och dina svar, inkl. ditt sista ytterligare bekräftar är att du tydligen inte har begripit ett smack av de där pdf-dokumenten heller. Och därför inte heller vet någonting om vad som var före eller vad som har hänt därefter. Nej visst, du har ju inte LÄST den här boken heller. Jösses! Men vad fan, som om det hade hjälpt! Hur mycket kan nämligen en människa begripa av sådana komplexa grejer, när hon med stöd av endast två citat, vilka dessutom fullständigt säger emot vad hon har trott, har gått och trott att feminismen skulle härstamma från en marxistisk maktanalys? Det var tio års slöseri, det där. Och jag tänker inte hjälpa dig med att komma underfund med varför du än en gång måste börja om från början.

  Du skämmer ut dig varje gång du använder ordet ”vetenskap”. Fortsätt i stället leta efter den samtidigt som du hjälper den med att dela ut sina ”tafsa inte” armband. Du hittar säkert dess ”intention” någonstans, så småningom, någon gång, i all dess odödlighet.

  Och tro nu inte att jag inte haft roligt. Det är alltid skojigt vare sig jag deltar eller inte, med liknande ställen som GD, Flashback (framförallt konspirationerna), Palena, Blueshift (hahaha)…. även om jag själv håller på med en relativt avancerad forskning. Som en filmpaus är det ungefär, bara för att bevittna den fascinerande Tillbakagången. Och med ungefär samma känsla som att byta från Mahlers nia till en mer passande Tiger Lillies’ ”The Gorey End”, precis som jag nyss gjorde.

 18. @panbaidu:

  Sådärja då var du tillbaka i säkerhet där du inte hänvisar till något annat än vad du själv tycker. Vi borde förstått att när du hänvisade till Kuhn ville du inte prata om Kuhn, du ville prata om dig själv såklart, vad du TYCKER om Kuhn. Sålunda blir det här bara en demonstration för läsarna hur dina retoriska fulknep ser ut.

  ”Vill du fortfarande ha källor för alla andra rimliga anledningar? Vad sägs om hela världshistorien?”

  Trams, ”hela världshistorien” är inte valid källa och rent praktiskt är hela världshistorien inte ens nedskriven. Historisk nedskrivning inkluderar urval. Hänvisa till riktig historiker om du vill hänvisa till historien.

  ”Haha! Bara för att du för en gångs skull har råkat läsa en lite mer omfattande ”

  Nonsens, du varken vet eller har talan om vad jag läser Det snällaste man kan säga om dina påståenden är okvalificerad gissningslek.

  ”är att du tydligen inte har begripit ett smack av de där pdf-dokumenten heller”

  Saknar både argument och källa, bara du som tycker. Vi vet inte att du begriper vad du kallar de där pdf-dokumenten heller.

  ”Ditt problem är att du inte inser komedin med din tragedi. Folk undrar ju om ”

  Nej, det är inte ”folk” som gör det, bara du som gör det, du talar inte för folk. Din fulknep från nybörjarretorik funkar inte på mig.

  ”Lik förbannat har du missat poängen med varför jag rekommenderade den här boken”

  Nu far du med osanning. Du sade själv att jag skulle ”bekanta mig med andra perspektiv”. Jag är redan bekantad med Kuhn. Nu försöker du inbilla dig att bekanta sig med andras synpunkter från 1962 betyder samma sak 2016. Är det din svenskaförståelse som lämnar övrigt att önska? Jag har ingen orsak att tro du är bekanted med Kuhn. Däremot har jag orsak att tro att Kuhn är bekantad med Kuhn och det var Kuhn som var min källa på Kuhn. Vem var din källa på Kuhn nu igen?

  ”Vad sade jag om perspektiv? Den är en vetenskapsFILOSOFISK bok”

  Vet du ens vad vetenskapsfilosofi betyder? Låt mig lite snabbt förklara begreppet. Vetenskapsfilosofi är det systematiska studiet av vetenskapliga aktiviteter och kunskaper. Andra discipliner som på ett systematiskt sätt studerar vetenskaplig aktiviteter och kunskaper är vetenskapshistoria och vetenskapssociologi. Eftersom dessa studerar vetenskap utifrån kallas de ofta för metavetenskaper. Källa på detta är lärare i vetenskapsfilosofi. Vem är din källa nu igen?

  ”alltså inte så som du har gått och trott en “vetenskapsbok”.”

  Jag går inte och tror saker, jag har källor, till skillnad från dig. För dem som vill ha en snabb genomgång så handlar punkt #58 i Martin Ingvars bok ”Vad är vetenskap?” om vad Kuhn kan tillföra vetenskapen. Där beskrivs också förhållandet till Popper.

  ”Vad din grundskolenivå på dina trådar, inkl. denna och dina svar, inkl. ditt sista ytterligare bekräftar”

  Saknar källor, ingenting bekräftas, bara du som använder auktoritärt språk om saker du själv tycker.

  ” Jösses! Men vad fan, som om det hade hjälpt! Hur mycket kan nämligen en människa begripa av sådana komplexa grejer”

  Saknas källor, åter bara du som tycker saker, använder förstärkningsord som jösses och fan” med luddiga hänvisningar till att det är ”komplext” och hur du själv minsann förstår det komplexa – vilket aldrig demonstreras, bevisas eller styrks på annat sätt.

  ”Du skämmer ut dig varje gång”

  Och där har vi ”skammen som vapen”. Du har verkligen gått alla de löjligaste kurserna i propaganda som finns. Sorry men det här är åter bara du som tycker saker.

  ”Och tro nu inte att jag inte haft roligt. Det är alltid skojigt vare sig jag deltar eller inte, med liknande ställen som GD, Flashback”

  Trams, GD liknar inte på något sätt Flashback och du har inte på något sätt demonsterat att GD liknar Flashback du har bara påstått det.

 19. @panbaidu: Hej.

  I varje debatt och diskussion handlar det (bland annat) om att övertyga respektive övertala.

  Övertyga gör man med god argumentation och goda argument, i den bemärkelsen att lyssnaren kan uppfatta sanning i dessa, även om denne är avogt inställd eller är av annan uppfattning.

  Övertala gör man genom att förolämpa, förnedra, skrämma, hota, vädja till samvete, dygder och liknande, samt genom att inte föra en stringent sakligt sammanhängande diskussion utan endast staplande av passionerade anrop.

  Det förstnämnda är långsiktigt, och det sistnämnda kortsiktigt. Den som vill bygga grunden till ömsesidig förståelse söker övertyga sin motståndare, om inte om att den har rätt så åtminstone att den kan debattera och argumentera logiskt. Den som söker besegra sin motståndare, som i kampen om ett ämbete eller en rättsprocess, säker övertyga, då det endast är domens ögonblick argumentationen räknas.

  Det går inte att göra bägge samtidigt i samma forum till samma publik. Bildad som du utger dig att vara är du säkert bekant med ’Ad Herennium’? Dess principer är i stort sett universella då de utgår från människan som varelse.

  En avvikande eller oppositionell röst är en tillgång, men den tjänar mer på ett försonligt och överseende tonfall än ett konfrontatoriskt och överlägset dylikt (med risk för att uppfattas som mitt eget exempel).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 20. Men för helvete Erik!
  Alla de där källböckerna om positivism, falsifikation, paradigmskifte, pragmatism etc. är FILOSOFIBÖCKER om vetenskap. Fattar du inte? Det är alltså inga vetenskapsböcker, som grundskoleelever ska använda som handböcker till för att visa vad feminism är eller inte är.

  Jag har LÄST den boken och dessutom en hel del Popper och Quine. Du har inte LÄST en enda källbok. ELLER HUR? Du klarar ju inte ens av grundläggande logik, såsom ditt (med en respekt för vetenskap högre än någon annan) ”Flashback-liknande” svammel om ”marxistisk maktaanalys” visade. Bedrövligt.

  Du kan ingenting om vare sig vetenskap eller knappt något om vetenskapsteori eller vetenskapmetodik. Och då ska du inte använda det ordet. GRUNDLÄGGANDE.

  Du vill att feminister ska erkänna att det inte är MÄN utan invandrarmän… Annars är de antipositivister! Haha!

  Men hallå! Feminismens premiss bygger på man och kvinna!
  Kvinnor i Sverige = svenska kvinnor + invandrarkvinnor!!!

  Jag nämnde Kuhns huvudverk för att folk överhuvudtaget ska inse att man inte ska bedriva medeltida vetenskap på feminism. Och den som har läst den eller alla de andra skulle inte ens komma på idén att göra sådana megaidiotapplikationer. De är ju inte ens applikationer.

  Det absolut enda du har kommit med är enkel STATISTIK (ofta en dålig sådan och inte den avancerade som ingår i Matematiken). Och en massa kontradiktioner.

  Men varsågod och döda resten av ditt liv med liknande okunnigheter som de hittills.

 21. Panbaidu.

  ”Även om jag själv håller på med en relativt avancerad forskning.”
  Inom vilket ämne?
  Det skulle vara intressant att veta.

 22. @panbaidu:

  Du vill att feminister ska erkänna att det inte är MÄN utan invandrarmän… Annars är de antipositivister! Haha!

  Men hallå! Feminismens premiss bygger på man och kvinna!
  Kvinnor i Sverige = svenska kvinnor + invandrarkvinnor!!!

  Var det där ett sakargument för att demonstrera hur förmodat korkad Erik är?

 23. Positivism som främst kännetecknas av det positiva, otvivelaktiga, hänsyn till fakta, etc. står för en generell kritik av alla möjliga idealistiska filosofier.

  När du säger att ”feminism är antipositivistisk” så har du själv sagt absolut inget mer än ”feminism är ovetenskaplig”, men med den enda skillnaden att det första ger en tjusig förstärkning, för att på nytt hoppas på att lura folk, som redan har fått nog av ”vetenskapskortet”, som varenda obildad människa i brist på argument varenda dag använder.

  Säg rätt och slätt att feminister struntar i fakta, för du har inte ”sagt” någonting annat.

  Nej, men vänta nu. Är det verkligen fallet att feminism struntar i fakta? Förnekar du att det är män som begår det och det? Förnekar du fakta? Nej men där ser du, den var inte alls så antipositivistisk som du trodde.

  Vad tror du skulle hända om alla feminister imorgon erkände att det inte är gruppen MÄN utan endast en grupp invandrare som gör det och det? De har dygnet runt i tio år har bekräftat att de inte är så förbaskat korkade att de skulle börja likställa feminismens ”problem med” med ”problem hos” invandring.

 24. @panbaidu:

  ”Men för helvete Erik!”

  Mera förstärkningsord? Det räckte inte med ”Jösses” och ”Vad fan” nu har vi ”För helvete” också som du inbillar sig skall sätta press på mig.

  ”Alla de där källböckerna om positivism, falsifikation, paradigmskifte, pragmatism etc. är FILOSOFIBÖCKER om vetenskap.”

  Jag har redan besvarat det där. Vetenskapsfilosofi är det systematiska studiet av vetenskapliga aktiviteter och kunskaper. Andra discipliner som på ett systematiskt sätt studerar vetenskaplig aktiviteter och kunskaper är vetenskapshistoria och vetenskapssociologi. Du får helt enkelt lära dig använda källor istället för att slänga dig med begrepp du inte förstår dig på.

  ”Det är alltså inga vetenskapsböcker, som grundskoleelever ska använda som handböcker till för att visa vad feminism är eller inte är.”

  Jag pratar inte om hur böckerna teoretiskt skulle användas om bara hela världen först ville rätta sig efter dig. Jag pratar om hur de böckerna redan har använts till saker som redan har hänt. Thomas Kuhns bok är från 1962, för att sätta i perspektiv var det så länge sedan att det var innan mordet på Kennedy.

  ”Jag har LÄST den boken och dessutom en hel del Popper och Quine.”

  Men nu är det så här att man läser inte böcker för att läsa dem. Man läser böcker för att lära sig saker från dem. Frågan är inte vilka böcker du läst, frågan är vad du kan från dem.

  ”Du har inte LÄST en enda källbok. ELLER HUR?”

  Mera okvalificerade gissingslekar? Fick du inte tillräckligt med smörj av mig förra gången? För det första har du ingen talan gällande vad jag läst och inte läst, för det andra så funkar ”eller hur”? inte bättre än ”för helvete” och för det tredje så är det skrattretande att du pratar om källböcker när du inte kan använda källor till att styrka en enda sak du sagt. Men du klarade av att namndroppa Quine så vi kan ju kolla hur bra det du säger stämmer på vad han säger.

  ”I think of philosophy as continous with science, even as a part of science” – Willard Van Orman Quine

  ”Du kan ingenting om vare sig vetenskap eller knappt något om vetenskapsteori eller vetenskapmetodik. Och då ska du inte använda det ordet.”

  Vill du göra sådana påståenden får du lära dig använda källor i vetenskapsteori och metodik. Vi har redan fastslagit att jag inte godtar dig som auktoritet.

  ”Du vill att feminister ska erkänna att det inte är MÄN utan invandrarmän… Annars är de antipositivister! Haha!”

  Vad pratar du nu om? Invandrarmän är män. Det där är som om du sade att jag ville feminister skall erkänna att det är Volvobilar och inte Bilar. Det ena ersätter inte det andra. För övrigt handlar det här inlägget inte om vad feminister erkänner, det handlar om vad polismyndigheten erkänner.

  ”Men hallå! Feminismens premiss bygger på man och kvinna!
  Kvinnor i Sverige = svenska kvinnor + invandrarkvinnor!!!”

  Feminismens premiss är ännu en sak som du får börja använda källor till. Jag ställde via direkt fråga till en av genusämnets grundare i Sverige om jag hade förstått det rätt. Hon svarade ”ja”. Så premissen är inte man och kvinna, premissen är makt.

  ”Jag nämnde Kuhns huvudverk för att folk överhuvudtaget ska inse att man inte ska bedriva medeltida vetenskap på feminism.”

  Men sättet du använder det på leder bara till att folk får huvudvärk så du bör nog överväga att lyssna på Rickard gällande skillnaden mellan övertala och övertyga.

  ”Och den som har läst den eller alla de andra skulle inte ens komma på idén att göra sådana megaidiotapplikationer. De är ju inte ens applikationer.”

  Och det där är inte ens begriplig svenska. Det är ju inte ens svenska.

  ”Det absolut enda du har kommit med är enkel STATISTIK (ofta en dålig sådan och inte den avancerade som ingår i Matematiken).”

  Och där har vi ännu en luddig hänvinsning till hur enkla alla andras resonemang är men hur de resonemang som du inte ens presenterar minsann är komplexa. Sorry, min enkla statistik är överlägsen din icke-existerande statistik.

 25. Du vinner IGEN Erik.
  Du ska inte tro på allt jag säger. Jag bara luras. Jag har bara gått grundskolan.
  Inte en enda bok av alla de böcker jag har rekommenderat, har jag själv någonsing läst.
  Inte en enda av Poppers böcker, t.ex. ”The Logic of Scientific Discovery”, ursprungligen från 1934, 28 år före Kuhns huvudverk vilken jag inte heller har läst, har jag egentligen läst.
  Jag ljög även om Quine. Jag har inte alls läst hans ”Word and Object” och uppsatser som utgör hans pragmatiska kritik av den logiska positivismen.
  Allt är lögn.
  Bravo Erik. Fortsätt med dina förödande analyser av feminismen som ska bevisa den vara antipositivistisk.
  Jag föreslår att du sammanställer resultatet och skickar det till Riksdagen.
  Vilken dröm. Då blir vi ju äntligen av med feminismen.

 26. Panbaidu och signaturen MJ påminner väldigt mycket om varandra vad gäller argumentations- och debattstil. Men språkbruket är helt annorlunda, till MJs klara fördel.

  Jag har debatterat på många olika forum under lång tid och måste säga att jag inte riktigt har sett något lika systematiskt destruktivt beteende tidigare.

  Varför de hamnar just här och vad man möjligen kan göra åt saken vet jag dock inte. Men klart är att de, från mitt perspektiv, förstör många debatter som annars hade kunnat vara väldigt intressanta.

  Samtidigt inser jag absolut att olika personer stör sig på olika saker och att en figur som jag också kan upplevas som en negativ påverkan på en debatt.

  I grunden har jag väl inget vettigt att säga om saken, annat än att jag blir helt utmattad bara av tanken att delta i debatter av den typ som återfinns i denna tråd och väljer att avstå.

 27. @ Erik
  Lyssna här, (och OBS! jag VILL inte att du kommenterar det jag nu ska säga) det inlägg där jag nämnde Kuhns mästerverk var i själva verket ett indirekt svar till Ulf T, postat strax under hans kommentar. Det var ämnat för vemsomhelst här som har fastnat i ett statiskt tänkande i tron att allt i världen skulle vara mätbart. Kuhns bok som jag rekommenderade var till för att ni skulle ”åtminstone … bekanta er med ett ANNAT perspektiv”, inte kronologiskt sett ett NYTT. ”Åtminstone kan den HJÄLPA er att förstå varför ni inte borde blanda in allt det där…”. Det var vad jag sade. Och det var inte en kommentar till dig. SLUTA förvräng allt jag säger.
  Vad du frenetiskt vägrar vilja begripa är den enorma skillnaden mellan vetenskapsfilosofi och vetenskap och att de lika lite som t.ex. språk och språkfilosofi får förväxlas med varann. Du kan just av samma anledning inte påstå att Kuhns bok skulle vara föråldrad på det sätt du menar, som om det var en vetenskapsbok vi snackade om här. Du som utifrån din nivå behöver minst tio år för att hinna läsa allt jag har läst ska inte sitta där och lära mig vad vetenskapsfilosofi går ut på. Och jag är inte en idiot som skulle rekommendera en bok som inte jag själv har läst. Och som anonym säger jag fan när än jag tycker det fan behövs. Halvelak mot den som tvingar mig som fan men inte en näthatare.
  Säg mig, hur kan Kuhn snacka om Poppers ”The Logic of Scientific…” i sitt huvudverk vilket enligt dig, (åtminstone om man utgår från ditt tjat om Popper och falsifikation för inte så länge sedan) är mer föråldrat än den boken? Dum fråga. Du har ju inte LÄST Kuhns bok.
  Du är full av kontradiktioner, smutsiga förvrängningar och förvirring.
  Och hur kan vad den boken säger vara dessutom mer föråldrad än den positivism som du tjatar om, som ju började vid sidan om naturalismen redan på 1800-talet med Comte som sin grundare. Båda har sedan dess företrätts av en massa materialistiskt och empiristiskt inriktade filosofer i olika varianter, å ena sidan ända fram till Husserl som fenomenologins grundare, som var lärare till Heidegger, bl.a vars destruktion Derrida ”gjorde om” till sin dekonstruktion och å andra sidan ända fram till den logiska positivismen som mer eller mindre slutade med Carnaps klantigheter. Jag nämnde Quine i förhoppning om att upplysa dig om YTTERLIGARE ett perspektiv vilket ligger i hans pragmatiska kritik av den logiska positivismen i och med att han ifrågasatte distinktionen analytisk-syntetisk. Och naturligtvis har du inte begripit det citat av Quine som du Googlade fram så fort du såg hans namn i mitt inlägg. Med ett sådant beteende från din sida blir jag tvungen att sluta rekommendera böcker för att inte riskera att hamna i samma sorts flashback-sorgliga diskussion som den om ”marxistisk maktanalys” som jag tror även högstadieelever skulle vrida sig av skratt åt.
  Den enda skillnaden mellan dig och Michael är att han är alldeles för lat för att plocka fram en massa citat från Google för att sedan placera dem lite varstans i sitt obegripliga svammel. Vi slipper därför tack och lov höra honom håna alla för deras brist på respekt för vetenskap.
  SÅ vad innebär nu snacket om att feminism skulle vara anti-positivistisk, utöver din egen statistiktabell utökad med en invandrarkolumn (mestadels skapad av mytbildare som bl.a. tjänar just de med armband kvinnoförnedrande feministerna; Och vem är skulden till invandringen om inte bl.a. DU. Du har sagt ditt om det där och regeringen vet nu. Och polisen och sanningen sköter resten). SÅ varför ska din statistiktabell vara mer positivistisk än feministens statistiktabell, som hon i sin tur har utökat med en motsvarande antirasistisk kolumn?
  Förhoppningsvis har du nu åtminstone förstått att feminism inte härstammar från en marxistisk maktanalys. Du får gärna fortsätta med ditt svammel om positivism tills du om något år ersätter den med något annat och för varje år göra en ny ersättning tills du om kanske tio år kommer att vilja hoppa ner från ett höghus, därför att du inte vill se, du är för feg, alltför hatisk och kategorisk, för blind för att se lösningen som är där rakt framför näsan på dig.

 28. @panbaidu:

  Vi kan konstatera en sak om dig och det är att du varit framgångsrik i att internalisera tanken om att man inte skall lyssna på ”the law of no contradition”. Först säger du:

  ”och OBS! jag VILL inte att du kommenterar”

  Sedan säger du:

  ”Säg mig, hur kan Kuhn snacka om Poppers “The Logic of Scientific…” i sitt huvudverk”?

  Bestäm dig!

  ”Säg mig, hur kan Kuhn snacka om Poppers “The Logic of Scientific…” i sitt huvudverk vilket enligt dig, (åtminstone om man utgår från ditt tjat om Popper och falsifikation för inte så länge sedan) är mer föråldrat än den boken?”

  Enkelt. Kuhn och Popper var, ifall du missat det, inga abstrakta gudar för dig att bygga auktoritet på och deras böcker var inga biblar. De var människor som levde i olika generationer under samma tid, Kuhn föddes 1922, Popper föddes 1902. De träffades på riktigt och hade debatter. Om någon hyser äkta intresse för Poppers och Kuhns positioner så kan de hittas i James Marcums ”Kuhns revolutions – An historical Philosophy of Science” (2005)

  ” Och naturligtvis har du inte begripit det citat av Quine som du Googlade fram så fort du såg hans namn i mitt inlägg.”

  Fel, jag kände till Quine, frågan är om du känner till Scheffler.

 29. @ Utlandssvensk
  MJ är en rätt vaken kille med många fullträffar. Möjligen utom det att han kan ha missat att det inte längre är ”nyliberalism” vi har att göra med, utan en (vill inte kännas vid något ansvar eller någon skuld alls)-extremism som en av konsekvenserna av dess egen minimala rationalitet.

  Jag har inte förväntat mig att någon här skulle säga att det ligger någonting i någonting av vad en anonym säger ur ett annat perspektiv. Människorna i dag som ”könstävlar” till och med i betygsättningen av filmer fungerar naturligtvis inte så. Men de kan naturligtvis aldrig gyckla bort vad Kant syftade med det kategoriska imperativet. Ju fler som ljuger, desto fortare rasar samhällen, vilket vi just bevittnar. Och det hat och bitterhet som blir dess resultat påskyndar förfallet ännu mer.

 30. Se det där som en retorisk fråga då! Trots att jag var rätt morgontrött ville jag bry mig om att skriva allt det där och då blir det så där…
  Jag misstänkte att du hade läst Quine. Nej jag känner faktiskt inte till Scheffler. Och jag som alltid har trott och sagt att Popper och Kuhn är perspektivgudar. Tydligen också missförstått vem som var mer föråldrad. Nu vet jag att det är Kuhn, tack vare dig.
  Stort tack för din jätteviktiga hjälp, Erik!
  Sköt om dig!

 31. @panbaidu:

  ”Jag misstänkte att du hade läst Quine. Nej jag känner faktiskt inte till Scheffler.”

  Du skulle ha tänkt efter ett varv extra. Jag hade inte bara läst Quine. Jag hade också lyssnat på Quine själv när han senare i livet besvarade frågan hur han såg på vetenskap och filosofi.

  Jag trodde väl att du inte skulle känna till Thomas Kuhns kollega från Harvard, Israel Scheffler född 1923 (bara ett år yngre än Kuhn) argumenterade redan 1965 för att Kuhn öppnade dörren för intellektuell tribalism. Men det är ju så när man fastnar i dyrkan av de gamla mästarna att man lätt missar helheten. Det är inte bara du för övrigt. Humanioraämnet tycks fullt av folk som missbrukar kända namn som Marx, Heidegger, Kuhn och Freud för att trycka ner andra. Det hela liknar mest ett pyramidspel. Jag ser ovan att du hunnit namedroppa Kant nu också.

  Men de kan naturligtvis aldrig gyckla bort vad Kant syftade med det kategoriska imperativet.

  Okej, vi gör på ditt sätt. För att spara tid så lägger vi till alla de gamla mästarna på en gång? Utöver Kuhn och Popper har jag då studerat Descartes, Locke, Spinoza, Roeussau, Hume, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Weber, Wittgeinstein, Whitehead, Dewey, Heidegger, Quine, Derrida, Rorty. Någon mer du tror jag inte läst? Vill du ha politiska tänkare? Då har vi Machiavelli, Hobbes, Smith, Montesquieu, Tocqueville, Mill, Marx, Schmitt, Hayek, Arendt, Strauss, Marcuse, Rawls, Rand, Nozick, Walzer, Habermas. Varför inte även ta med Chomsky, Husserl, Nozick, Levi-Strauss, Boas, Sartre, Bloom, C.P Snow, Fukuyama.

  Fick jag med alla eller`är det någon du vill du lägga till innan vi återgår till saker relevanta för vad inlägget handlar om?

 32. Men referensen till Kant var faktiskt riktad till Utlandssvensk som är den som har monopolet att anklaga mig för name-dropping.
  Det är bara synd att du än en gång inte kunde låta bli frestelsen att länka till ett videoklipp (vad det nu är för något och för många förmodligen obegripligt), vilket bryter mot den uppvisade värdigheten i din avslutning.
  Ett vänligt förslag: Eftersom du nu har läst allt det där och inte minst Marx, varför inte ta och riva ner snobbarnas pyramid med allt som tillhör, sådant som skitsnacket om feminismens marxistiska maktanalys, en gång för alla? Tryck upp alla dina bevis i nyllet på de djälvarna. När du nu ändå är i gång så kan du väl också bevisa att en hypotetisk nation där vi kanske kommer att dagligen se alla våra systrar i olika armband, helt klart helgas av alla mål.
  Det enda jag respekterar GD för är att ni faktiskt släpper in alla möjliga obekväma inlägg, inkl. de andra extrema sådana som Axels (som visserligen har sina många poäng) och t.o.m. de om pedofili eller annat sjukt (ser ingen poäng alls). Vad nu den respekten är värd när ens eget krav på yttrandefrihet, blir när den väl utövas utifrån ens egen belastning, dvs. när att debattera blir att hålla med varann.
  Okej, det är ju din tråd. Vi avslutar det här nu Erik och låter dig återgå till trådens ämne.
  Smile

 33. @ medborgare Erikspierre
  Men det var ju ändå inte särskilt mycket aktivitet här, så här får en tilläggskommentar bara för din egen skull. Take it or leave it. Är enbart för din egen reflektion, så du behöver inte kommentera den.

  Jag som i övrigt jobbar med mycket mer formella ämnen kan inte annat än garva åt allt det här. Det är lite som att hoppa in i en annan, men lägre dimension. Jag har inte samma tålamod som MJx. Mitt problem med dig är att du fullständigt trasar sönder vartenda ett av mina inlägg, lika oreparabelt som ett trasigt spindelnät. Så då måste jag skriva ett nytt, vilket du gör samma sak med. Med en sådan överlägsen utmattningsteknik passar du utmärkt för något förhörsjobb.

  Problemet har alltså blivit oöverskådligt, men trots din envishet har vi väl redan avvecklat viktiga problem? Det hjälps inte att du inte gillar resultaten mer än att du ogillar regn som du ändå alltid kommer att få.

  Det enda jag vet om Hicks är från ett par korta recensioner och vad du själv har sagt om honom. Men hade han verkligen haft den respekt för vetenskap som du påstår att han har, så hade han självklart använt inte den inflaterade betydelsen hos postmodernismen, utan den ursprungliga. Men vad skulle han ha gjort med den? Nu kunde han ju som alla andra, själv postmodernisera allt vad han har tagit in.

  Bortsett från att du misstog dig om feminism såsom en marxistisk maktanalys (dess statistiktabell skulle överhuvudtaget inte likna vare sig din eller feministens), har jag genom en ytterst grov delskiss av en viss del av idéhistorien, även visat att ditt snack om positivism applicerat på feminism var strunt.

  Det är klart att jag då var tvungen att namnge tänkarna. Om du hade gjort en annan förväxling istället för positivismen så hade jag på liknande sätt kunnat göra en annan delskiss. Så sluta anklaga folk för name-dropping, please.

  Om du verkligen menar allvar med allt ditt snack om vetenskap, så är du nog tvungen att själv läsa allt det där för att kunna påstå vad som är som ett pyramidspel eller inte, vad en feminist säger till skillnad från vad författaren själv hon använder sig av säger. Det roliga är ju att den ”postmodernism” du så innerligt avskyr härstammar till stora delar ur positivismen. Västerlandets idéhistoria är nog inget för dig, medborgare. Pröva österlandets!

  Du måste självklart spela på feministens ”positivistiska” planhalva. Den består inte av ”svenska män + invandrarmän + kvinnor”. Den där undergrupperingen har ”det osynliga” låtit dig göra, för att göra dig själv hellre till en feminist än att lägga invandring, islamism och vad allt annat framtiden döljer, åt sidan. Dags för dig att börja visa vad du har menat med din kamp mot feminismen och din kärlek till vetenskap.

 34. Fy f*n vad tråkigt kommentarsfältet har blivit på sistone. Jag har väl på senare tid inte själv bidragit till överdrift, men väl läst med nöje (tidigare).
  Hur står ni ut med er själva?

 35. @panbaidu:

  Om Postmodernism och Steven Hicks, författare av ”Postmodernismens förklaring” Eftersom du nämner Steven Hicks fast i kommentarsfältet till fel inlägg så kan jag besvara den punkten.

  ”Det enda jag vet om Hicks är från ett par korta recensioner och vad du själv har sagt om honom. Men hade han verkligen haft den respekt för vetenskap som du påstår att han har, så hade han självklart använt inte den inflaterade betydelsen hos postmodernismen, utan den ursprungliga.”

  Ja du tycker det men varför skulle Hicks använda den ursprungliga teoretiska tänkta betydelsen för postmodernism istället för den aktuella riktiga betydelsen menar du? Det är inte bara Hicks heller, samma konstaterande gör Professor Svante Nordin.

  – Det jag valt att koncentrera mig på är den inre utvecklingen inom humaniora. Där nu ingen längre, efter 40 års akademisk debatt, kan svara på vad humaniora egentligen går ut på, vad den har för mål och syfte.

  Vilket enligt Svante Nordin alltså till stor del beror på att andra universitetsmarxister inte som han själv återvände till den humanistiska traditionens fadershus på 80-talet, utan omärkligt bytte till postmodernistisk kapprock i stället. – Dagens Nyheter (080329)

  Är det sant? Kom inte postmodernismen snarast in från höger?
  – Jo, jag uppfattar den ju inte som en vänsterståndpunkt – däremot uppfattar jag den som vänsterns ståndpunkt!

  Du anger inga källor på att detta är inkorrekt, du gör istället en hänvisning till ursprung. Vilket är precis vad jag menar när jag pratar om vissas fixering vid ”intentioner”. När du pratar om postmodernism är det inte riktig postmodernism, det är vad det var tänkt att vara, vad den ursprungliga intentionen var. Vad det enligt ”källböcker” var tänkt att vara.

  ”Det roliga är ju att den “postmodernism” du så innerligt avskyr härstammar till stora delar ur positivismen.”

  Nej så är det inte. Det påståendet är löjligt att tro på då det saknar både a) källa och b) exakt definition av vad du menar med ”härstamma”. Att säga antipositivistisk postmodernism till stora delar härstammar ur positivism är ungefär lika informativt som att påstå att ateism till stora delar härstammar ur kristna kyrkan. Det är nonsens.

  Så här ser verkligheten idag kortfattat ut:

  Akademisk Postmodernism (alltså inte rörelsen inom konst) härstammar ur den kontinentala (tysk-franska) filosofin. Dess första orsak att finnas till var att vissa kristet troende filosofer (flera av dem har redan nämnts här) hatade att vetenskapen trängde undan gud. I takt med att religionen senare tappade attraktionskraft på massorna så behövdes en ersättning för att finnas till och denna hittades hos socialism, kommunism och marxism. Vetenskap skulle inte längre handla om sanning, den skulle handla om rättvisa.

  Men socialister var samtidigt inte nöjda med sina resultat så de skiftade i stor majoritet bort från sina ursprungliga tankar förutom de tankar om alienation som Karl Marx haft som ung som nu återkom. Det är här postmodernismens tredje skifte sker när vänsterrörelser – som praktiskt taget alla postmoderna ”tänkare” tillhör – börjar tänka i dagens banor om kultur, kön, etnicitet och sexuell läggnig.

  Detta medan rena teoretiker (som Panbaidu verkar vara i sitt insisterande att verkligheten skall bedömas från böcker mellan 1700-talet och 1962) fortfarande hänvisar till positioner som alla organisationer i deras egna rörelser är motståndare till. Det är därför P inte kan hänvisa till NUTIDA källor. För att allihop P hänvisar till antingen a) ändrade sig i efterhand eller b) dog varefter deras rörelser blev något helt annat än det var tänkt.

  P hänvisade till Kuhn 1962 – jag svarade med Kuhn 1990 och med vetenskapshistoriska Marcum 2005 som dokumenterar debatten
  P hänvisade till en bok Quine skrev som yngre, jag svarade med en video där Quine själv som äldre kommenterar vad han nu anser.
  P hänvisar till böcker vars författare på videon P inte vill lyssna på.

  Bedöm själva vems bild av den akademiska postmodernismens utveckling är mest sann, riktig och välgrundad.

 36. @panbaidu:

  det inlägg där jag nämnde Kuhns mästerverk var i själva verket ett indirekt svar till Ulf T, postat strax under hans kommentar. Det var ämnat för vemsomhelst här som har fastnat i ett statiskt tänkande i tron att allt i världen skulle vara mätbart.

  Det är inget som jag någonsin har påstått. Tvärtom har jag åtskilliga gånger argumenterat att det är en halmgubbe att någon grupp skulle tro att allt är mätbart* – och i synnerhet att anhängare av den vetenskapliga metoden skulle tro det. Alla forskare utvecklar hypoteser som är i linje med etablerad kunskap, men som likafullt innehåller mått av spekulation. Skillnaden är att de brukar vara klara över vad som är provisorisk sanning och vad som är hypoteser, ännu ej bevisade eller falsifierade.

  Jag har dessutom flera gånger argumenterat att hermeneutik är en användbar och många gånger nödvändig metod, just för att det i många fall är omöjligt att avgöra vad som är absolut sant. Men att inte allt går att mäta är inte alls samma sak som att inget går att mäta. Därför är det viktigt att inte förkasta falsifiering helt och hållet, utan anstränga sig att försöka falsifiera där det går.

  Följden blir att specifika intersektionella tolkningar som går att falsifiera är felaktiga, alldeles oavsett vad anhängarna känner i frågan eller tycker allmänt om falsifiering. Oftast brukar det visa sig att de som anklagar andra för att tro att allt går att mäta, själva är ointresserade av att verkligen granska sina egna åsikter, och därför vill misstänkliggöra falsifiering som verktyg.

  Det som Kuhn behandlar i sin artikel (länkad av Erik), tycks tillämpligt på det vi brukar diskutera här:

  And these activities – the ones that presuppose normal adherence to the rules of the true/false game – are an essential ingredient of the glue that binds communities together. In one form or another, the rules of the true/false game are thus universals for all human communities. But the result of applying those rules varies from one speech community to the next. In discussion between members of communities with differently structured lexicons, assertability and evidence play the same role for both only in areas (there are always a great many) where the two lexicons are congruent.

  T.ex., om någon grupp vill påverka sociala strukturer i ett samhälle, gör de klokt i att försöka förstå inte bara sitt eget narrativ, utan även andras, som tillhör den större gemenskapen. Det gäller då att identifiera uppfattningar som kan testas med allmängiltiga metoder, vilket kräver viss ömsesidig respekt.

  Man kan även tycka att genusvetenskapen utgör ett exempel på ’speciation’, som beskrivet i hans artikel. Hans erfarenhet är att de avknoppningar som sker vid utvecklingen av vetenskapliga rön ofta inte integreras tillbaks till huvudgrenen, utan fortsätter som egen specialitet. Vad som händer längre fram kan möjligen beskrivas som Max Planck sade:

  A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it.

  Eller omformulerat: ”Science advances one funeral at a time”.

  Om man vill kan man förstås anta att radikalfeminismen skulle kunna leva vidare, och deras belackare dö ut. Med tanke på att de faktiskt gör anspråk på traditionella ”truth claims”, men endast när det passar dem, gör det rätt osannolikt, IMHO.

  * Liksom det är en halmgubbe att någon grupp skulle tro att endast biologi styr könsroller.

 37. @ Erik
  Men jag ju har mitt eget jobb att göra. Jag tänker inte sitta och lyssna på alla möjliga videoklipp.

  Det är ingenting som du har svarat med någonting, vilket innebär att du flyttar fokus, vilket du är en mästare på att använda som ett av dina medel att trasa sönder alla inlägg. Den Quine så som den akademiska världen skriver om, fick du som ett EXEMPEL på kritiken av den logiska positivismen. Och jag är inte här för att föreläsa honom eller Kuhn eller någon annan. Det har inte heller uppstått en orsak att göra det, eftersom det inte är vad vårt änmne handlar om. Till att börja med är det högst osannolikt att Quine skulle ha ändrat sig i grundtankarna, men sedan är det ju ointressant för vår diskussion om någon har gått blivit bankir eller något annat i sina äldre dagar. Samma resonemang gäller även för Kuhn.

  All analys av postmodernism som blandar in kristet troende mm. är ren rappakalja.

  På samma sätt som du förväxlar vetenskapsfilosofi med vetenskap, så förväxlar du ju här vad som är ”historiefilosofi” med vad som är ”filosofins historia”. Hicks visar sig vara en oseriös ”historiefilosof”. Annars skulle han ju ha utgått från de ursprungliga betydelserna.

  ”Jo, jag uppfattar den ju inte som en vänsterståndpunkt – däremot uppfattar jag den som vänsterns ståndpunkt!”

  Men vilken briljant man den där Nordin verkar vara. Varför har jag missat det där? Nej förstås, dina rekommendationer dränkt i allt svammel brukar ofta gå emot dina egna syften.

  Klarar du inte av en elementär satsanalys?
  Inte en vänsterståndpunkt. Utan vänsterns icke-vänsterståndpunkt!

  Och vad är det jag, som en trasig grammophonskiva hittills har upprepat? Dvs. högerns! (Inte ens högerns egentligen, utan dess splittrande extremism).

  Precis om Nordin (som till skillnad från dig klarar av att skilja vänstern från dess begrepp och förmodligen skulle uppmana dig att gå över till feministens planhalva) snackar jag om filosofins historia. Källa för att postmodernismen (den ursprungliga betydelsen) härstammar ur den radikalaste positivismen som företräddes av Husserl är Derridas egen kritik av hans mastodonverk ”Logiska Undersökningar”, till för att visa vart en sådan radikal form tar vägen. När man som du behandlar positivism som i sig inte var en rörelse, som en sorts alternativ till alla andra riktningar, så upplöses den just till ingenting!

  Säg rent ut att feministen inte håller sig till fakta och säg vilka? Jo, inte till ”sina egna” förstås. Bråka inte med mig eller någon annan för vad som händer om du inte klarar av något så basalt.

 38. @Frogfish:
  Tja, det är panbaidu som tillåts trolla på den här bloggen så mycket han vill, som förstör både debatter och stämning.
  Håller med om att ”diskussionerna” som han tyvärr lyckas locka fram är allt utom fruktsamma, intressanta eller ens läsvärda.
  Personer som han har bara för avsikt att väcka uppmärksamhet och stå i centrum.
  Man kan lika gärna debattera med en toaborste.

 39. Haha Frogfish. Det är faktiskt sant. Jag kan lika gärna debattera med min toaborste.
  Du störs av en central diskussion, vars upphov är Erik, men inte av en Aliceday som är här och kräver en legalisering av pedofili och tycker att jag är trångsynt, för jag säger fy.

 40. @panbaidu:
  Det får du nog visa belägg för, annars bör du nog hålla käften. Att associera folk med att förespråka pedofili är j*kligt fult (åtminstone i mitt fall). Och för din egen skull råder jag dig till att undvika sånt öga mot öga till oskyldiga personer. Men jag har ju med en tangentbordskrigare att göra, så det är väl inte mer än väntat.

 41. @panbaidu:
  Ja ni, GD. Ni säger att det är högt i tak här, jag skulle nog säga att taket blåst av.
  När en idiot som ovan vilt kan sprida pedofilanklagelser på sajten utan att bli avstängd blir det för mkt för mig. Nu är ju inte jag nån större saknad för GD, men jäkligt trist att det tillåts.

 42. @ Frogfish
  från Dolf tråd om kastrering

  Aliceday365 säger:
  ”Så gör barnpornografin laglig igen, pronto…!”

 43. Återigen är detta (såklart) inget direkt tilltal eller svar på den psykist labila näthataren panbaidu. Men eftersom det skrivs om mig så känner jag att jag måste adressera det och förklara.

  Att jag vill ”legalisera” pedofili ställer jag mig tveksam till, hur man då menar.
  Jag är bittert medveten om att om man i dagsläget skulle tillåta pedofila handlingar hur som helst så skulle många barn fara illa. T ex om man plötsligt sänkte ”byxmyndighetsåldern” till t ex 12 år (även om en 12-åring inte är intressant för de flesta eller i varje fall exklusiva pedofiler, men som tänkbart exempel) . Vi har ett fördömande samhälle kring sex i stort och barns sexualitet, m.m. Men det blir för mycket off topic (och kanske ses som oönskad trådkapning) om jag går in på detaljer. Oaktat vilket så kan man i dagsläget alltså inte ”tillåta” eller ”legalisera” pedofila handlingar utan att fler problem uppstår.
  För övrigt vill jag opponera mig mot att uttrycket ”legalisera pedofili” förekommer, då det rör sig om en läggning, och en läggning kan inte vara olaglig, utom i länder som Uganda och Iran.
  Däremot är det faktiskt mitt mål att pedofili ska, nån gång i framtiden, vara en accepterad del i samhället, oavsett hur det kommer genomföras. Men ett samhälle som har mer förstånd och fakta än idag i varje fall.
  Steget är däremot långt till att återlegalisera barnporren till att ”tolerera pedofilt beteende” hur man än vänder och vrider på det. Så att vilja göra barnporr lagligt är definitivt inte att vilja tillåta sex med barn, m.m.
  Det handlar om en insiktsfull, logisk lösning på skademinimering.

  I vilket fall, jag vill som sagt inte kapa den här tråden eftersom den inte berör pedofili (även om det är ett ”sexbrott” det också och många högerextrema sidor är väldigt villiga att hänga ut invandrare som de som förgripit sig på småbarn, för att göra diskussionen rumsren att vilja skicka ut dem ur landet – då så många går igång på just sexbrott). Så diskussionen om detta med sexbrott mot kvinnor och minderåriga torde ligga på en annan, mer konstruktiv och faktabaserad men även ett djupare plan än det ofta görs, om ni frågar mig. Även om det givetvis är ett helvetiskt problem att snuten mörklägger och förvanskar fakta. Men kom ihåg att de är under press av politiker och media. Dvs snuten är ett redskap och kasperdockor.

  Men det var inte heller det jag ville få sagt, även om det senaste är bra mer kring ämnet här. Nej, det jag vill säga är att ni får ta ett beslut kring näthatare som förstör debatter och hoppar på folk och fundera om de borde hindras från att skriva och synas här, om ni dels vill ha en konstruktiv diskussion och dels vill ha kvar de som vill debattera sakligt här samt locka nya skribenter. Annars kommer ni tappa allt.
  Finns ingen mening med, som jag skrivit förut, att ha så högt i tak att man tillåter kompletta idioter.

 44. @ Frogfish
  Nu ser jag i din kommentar nr. 2 att du har gjort en grov förvrängning av vad jag sade. Jag bara påpekade det absurda i att kräkas över en oskyldig diskussion (som ingen är tvungen att delta i), men inte reagera på den människans kommentarer. Och det gäller inte bara dig.
  Så vad har du med min diskussion med Erik att göra? (Hade inte du lagt dig i, hade inte jag lagt mig i).

 45. Vill bara lämna en kort kommentar här kring blogginlägget. Även om det känns som jag har många tankar fastän jag inte (orkat/hunnit) läsa allt än.
  Men den där Nina Rung verkar vara ett idealiskt verktyg i häxjakten på presumtiva (mans)förbrytare. Visst, hon får kritik, och det är självklart. Det är de som står för verklig rättssäkerhet som kritiserar henne.
  Men har vi inte lärt oss än att de starkaste krafterna i samhället och de som åstadkommer mest är de som gapar högst? Det är sjuka galningar drivna av en absurd agenda som får igenom både metoder och lagstiftning, men som även får till skott de mest underliga ”undersökningarna” och förvränger fakta på vägen. Det går enkelt att beställa en ”utredning”/”forskning” idag som kommer visa på precis det man ville ha sagt. När den är klar så stiftas en ny lag.
  Att det borde vara en stor mängd varningsflagg på det mesta Nina kläcker ur sig verkar kringgå många, just eftersom de själva driver på just häxjakten. De har för stor makt, dessa hatiska, morbida mänskor.
  Hur kommer vi åt detta? Jag tycker vi har pratat om folk som förvränger fakta ganska många år, utan att det blir mycket till förändringar för det. Givetvis anställs de värsta galningar till instanser som Barnahus och liknande. Ju mer man hatar män och sexbrott och inte verkar kunna skilja agnarna från vetet, desto mer aktuell kan man bli att ha en bärande roll inom myndighetsutövande och rättsprocesser. Ja, till och med lagstiftning.

  Polisen är som sagt underställd det mesta och har många över sig som bestämmer och dikterar vad de får, kan och ska göra. Även om vissa snutar gör sitt arbete väl ihärdigt när de tar fast folk, går igenom deras datorer och liknande för att hitta ”olagligheter” där som egentligen varje snubbe har på datorn, men likväl kunna få det till domstol.
  Men vi måste gå på de destruktiva krafterna i samhället, och där ingår även inskränkta medborgare som är alldeles för felupplysta och saknar gåvan att källgranska, när det handlar om brottslighet och i synnerhet vad gäller sexbrott.

  Jag tycker definitivt att blott rapporteringen i sommar kring ”sexbrotten” på festivalerna haft skäl att ifrågasättas. För jag är övertygad om att mycket eller nästan allt är falska anmälningar och överdrifter. Kanske beroende på att tjejer är så osäkra idag på sin egen sexualitet och vad de ”utstrålar” och har svårt att hantera killars närmanden. Det är heller inte samma sak att råka ut för ett närmande på en festival som i t ex en affär och liknande. Folk är fulla, är väldigt nära varandra, osv, osv. Jag tror till och med att en del av anmälningarna som gjorts är för att det varit manshatare som gjort dem.
  Hursomhelst (mina kanske radikala åsikter åsido, men som jag står för) så förvanskas fakta konstant och 50% av befolkningen ska bära hundhuvud för att stackars kvinnor och tjejer utsätts för sex ”när de inte vill” så till den grad att det inte går att ta hand om roten till problemet, i de fall då det faktiskt är ett problem och rör sig om ett allvarligt övergrepp – inte bara en klapp på rumpan, alltså, för det är bannemig inte ett övergrepp, i synnerhet inte på en festival.
  Det blir alltså svårt att identifiera både problemen, problematiken, urskilja brotten och eliminera falskanmälningar och anklagelser samt få bättre koll vilka som begår brotten, när man så idogt tillåter sådant löst folk att ha ordet och styra utvecklingen. För mig räcker det inte att efterfråga att snuten, m fl, ska rapportera att det rört sig om en gärningsman med utländsk bakgrund, även om jag absolut tycker att det är relevanta fakta. Vi behöver identifiera flera andra svagheter vi har i samhället, men även rannsaka oss själva och de faktiska kunskaper och åsikter och attityder vi har kring sexbrott. Idag talas det bara fördömande och med avsky kring ”oönskat” sex där man menar att samtycke saknats. Men hur kan det bli ”rätt”, när folk har så dålig koll på till och med sin egen sexualitet?
  Killar och män är olika, men man uppfostrar killar och tjejer på fel sätt och alldeles för obalanserat. Det är en anledning, men som sagt attityden kring sexualitet i stort, som är alldeles för negativ, förbjudande och skamfylld.
  Hur det är i andra länder och för de som kommer hit är en annan sak, som förstås också är relevant.

  Hoppas att jag berört det viktigaste i frågan med mitt som vanligt långa inlägg. Det är mycket som måste diskuteras och vi måste identifiera fienden på rätt sätt.
  Vi måste i korthet sluta tolerera att de högljudda galningarna har makten att överhuvud taget påverka samhällets utveckling, eller så kommer vi få se ett samhälle kantat av manshat och även förakt för pojkar. Det gör man redan. I låg ålder får pojkar höra att de ”ska vara snälla mot flickor” medan flickorna kan retas hur de vill. Och så fortsätter det upp i vuxen ålder.

  Förlåt om mitt inlägg blev på tok för långt.

 46. @Frogfish (& @aliceday365):
  Har panbaidu anklagat dig för att vara pedofil? Det mest av hans kommentarer bryr jag mig inte om att läsa. Jag upplever att han och Erik ägnar sig åt någon slags vendetta där de försöker slå varandra i huvudet med auktoriteter, vilket för mig är ganska ointressant.
  Jag rätt och slätt ignorerar pseudodiskussioner jag tycker är ointressanta.
  Om det finns sakliga skäl för att stänga av panbaidu skall jag ta det under övervägande, men då får ni peka på speciella uttalanden han gjort.
  Så vitt jag kan se diskuterar han, det må vara på ett synnerligen drygt och otrevligt sätt, men likväl för han en diskussion. Att vara trevlig och respektfull i diskussionerna här är önskvärt men inte i sig ett krav. Jag blockar/tar bort sådant som är uppenbart rent skräp (gör reklam för viagra, eller kommer in och bara häver ur sig svordomar och könsord). Annars gäller väl att man inte får komma med bevisligt förtal (det är tillåtet – inte önskvärt – att säga att någon är sinnessjuk som ett tillmäle, men det är inte tillåtet att falskeligen påstå att någon har suttit på hispan) eller hänga ut tredje part (tänker då främst på identifierbara uppgifter som kan utsätta tredje part för någon form av fara, vilket inkluderar klammeri med rättvisan).
  Det bästa vore kanske att ni tar upp saken med Erik, han är väl den som närmast kan bedöma om det är befogat att börja tala om avstängning, så kan han ge sin rekommendationer till mig om saken.

 47. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Han insinuerar väldigt fult att jag inte har några problem med att nån (enligt han)vill legalisera pedofili. Nåt jag inte ens visste var skrivet här. Men är det ok så vet jag reglerna, jag böjer mig för det. Det är dock inte den typen av debattknep jag tycker är ok.

 48. @aliceday365:
  Jag har inget emot att debatterna slirar över i närliggande ämnen så länge det sker naturligt. Pedofili är dock ett så fruktansvärt infekterat ämne så det kanske gör sig bäst i trådar där inlägget har haft direkt anknytning till det.
  Vad gäller just barnporr så har jag tagit upp den saken i åtminstone ett par inlägg (Hej Tomtegubbar Barnpornografer slådra i glasenstaken och låt oss gladaliderliga vara och ”Barnporr eller inte barnporr?” det är frågan), se även allmänt taggen #yttrandefrihet.
  Allmänt om tabu-sexualitet skrev jag ett längre inlägg för inte så länge sedan (Hindra inte kärleken: stöd förslagen från #LUF och #CUF) som jag hoppas att du finner intressant.

 49. @panbaidu:
  Varför skulle jag reagera på saker jag ej ens visste fanns? Du argumenterar väldigt ohederligt. Men är det din stil så fortsätt gärna, och vill du hävda att du inte på ett fult sätt försökte med gba so be it.
  Jag tyckte dock detvar väldigt uppenbart och ej uppskattat.

 50. @panbaidu:
  Det verkar vara flera som stör sig på din debattstil och jag har själv vid ett flertal tillfällen noterat ett ohyfsat bemötande från din sida. Jag råder dig till att studera din egna inlägg och hyfsa till din stil. Vad tjänar det till att bara alienera dem du diskuterar med?

 51. @ Dolf
  Men det är inte jag, utan matematiken som visar upp sin överlägsenhet i en diskussion där motparten påstår att 2 + 2 = 5, och trasar sönder alla inlägg bara för att hävda sin egen inbillade överlägsenhet, vilken i sin tur kräver en slöja av lärarcivilisation, bakom vilken han/hon kan håna precis hur mycket han vill. För matematikern är det genomskinligt (men inte för dig, Dolf, som själv använder grova svordomar och fula ord i många av dina inlägg). Efter tio gångers misshandel av matematikerns inlägg, blir matematikern förbannad och måste få säga ”fan” ”helvete” ”hahaha” till och med ”idiot” ett par gånger. För jorden är faktiskt inte platt.
  Det är inte jag som är dryg. Det är Erik som inte har läst. Det är Erik som bedriver pseudodiskussioner vare sig jag deltar eller inte. Du kan bekräfta det genom att läsa mitt sista inlägg till Erik i hans förra tråd. Läs tills du förstår kärnan i det. Du kan ha tur och slippa förverkliga någon av dina olika hämndplaner, såsom den om vad skulle hända om du blev kastrerad, etc. Eller så struntar du i allt det där och väljer fortsätta komponera nya hämnplaner i all din tid.

 52. @panbaidu:
  Det finns ett engelskt uttryck ”the proof is in the pudding”. Om du får en massa negativa reaktioner på dina kommentarer och folk vill att du skall bli avstängd så kanske det säger något om hur du debatterar. Jag skrev inte till dig för att ta sida i oenigheterna mellan dig och andra, jag skrev därför att andras reaktioner på din debatt indikerar att det har blivit ett problem som jag tyvärr inte kan ignorera. Jag har noll lust att börja agera kommentarspolis och gör det högst motvilligt, men jag börjar trängas in i ett hörn där jag kanske blir tvungen att göra det av hänsyn till övriga kommentatorer.

  Vad gäller mina egna svordomar och och fula ord, jo jag svär, när jag blir förbannad, fula ord annars (som könsord) brukar användas i meta-sammanhang och/eller med ett klart uttalat syfte. Men i mina inlägg kommenterar jag och tar upp saker som jag anser vara mer än lovligt dumma i samhällsdebatten, och jag anser det då vara fullt befogat att svära och vara sarkastisk. Folk som kommer hit och diskuterar bemöter jag med respekt till dess att de själva genom sitt uppträdande har visat att de inte är förtjänta av det. Det är en viss skillnad att diskutera med människor och att diskutera dumheter som människor har kläckt ur sig. Jag respekterar inte dumheter, men jag respekterar människor. Jag skulle till och med bemöta Maria Sveland respektfullt om hon kom in hit och diskuterade, förutsatt att hon skötte sig och inte gav mig anledning att till annat.

 53. @ Frogfish

  Men jag ljuger inte:

  ”Fy f*n vad tråkigt kommentarsfältet har blivit på sistone. Jag har väl på senare tid inte själv bidragit till överdrift, men väl läst med nöje (tidigare).
  Hur står ni ut med er själva?”

 54. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  För att förtydliga lite. Jag har egentligen inget intresse i att p ska bli avstängd, sånt funkar dåligt. Tyckte bara det var väldigt ohederligt att insinuera att jag stödde andras åsikter bara för att jag inte högljutt protesterat mot dem. Särskilt när de var från ett annat sammanhang. Ett ärligt ”jag kanske gick för långt” från p hade räckt.
  Så låt honom gärna fortsätta sin evighetsbatalj med Erik. Även om det (gissningsvis) bara engagerar 2 personer på jorden. Vore det ärligt talat inte hänsynsfullare att ta det via mail?

 55. @panbaidu:
  Vad ljuger du inte om? Jag förstår ärligt inte.
  Att jag tycker megadebatten mellan dig och Erik är trist gör väl inte att jag förtjänar att klistras samman med vidriga åsikter? Även om jag inte protesterat mot dem(trots att jag inte visste att de fanns)?
  Men du har klargjort hur du bemöter folk, jag nöjer mig med det. Jag skulle dock aldrig göra likadant.

 56. Men Frogfish

  Min poäng var ungefär som en fråga: Har du verkligen läst allt nytt och gammalt läsvärt på GD, så du behöver klaga på en s.k. metadebatt? Vad handlade liberalismen (vilken även jag försvarar) om?

  Eftersom jag är upphovet till missuppfattningen, så ber jag om ursäkt.

  Så med var sitt fel säger vi att vi har mötts vi på halva vägen och avslutar detta sorgliga fall.

 57. @panbaidu:
  Jag kallade det ”megadebatt”, mest för att ni tagit upp ca99% av GD’s kommentarsfält på sistone. Men jag får se till att det berör mig mindre,det finns annat att göra.
  Och om du blir gladare av att få klistra pedofilsörja på oskyldiga så säger vi väl så. Men lycka till med det irl.

 58. @ Dolf
  Nu har jag i alla fall förklarat för dig hur det ligger till. En debatt som inleds med orespekt, kan inte få någon respekt tillbaka. Bortsett från att inga frågor besvaras, svamlas även allt annat bort på alla möjliga lika respektlösa sätt. Och om (låt oss säga) du försöker om och om igen övertala mig om det absolut ologiska blir jag till sist tvungen att svära och kalla dig obildad. Något straff måste du ju få. Men jag misstänker innerst inne att du inte alls är obildad, utan feg eller cynisk. Hur ska jag annars tolka den totala likgiltigheten, tycker du? Dessutom blir jag arg för att du frustrerar och tvingar mig att kalla dig allt det där som dyker upp i mitt ofta snabba svar p.g.a. annat jobb, eftersom jag själv annars är en oerhört formell människa med ett oerhört formellt jobb. Men vad då, är det här ett DEBATTforum eller inte?
  Och jag begriper inte vad det är som har tvingat andra att läsa mina inlägg till Erik. Deras gnäll handlar nog bara om att de inte står ut med vissa saker. För du har själv använt respektlösa ord och svordomar faktiskt även i dina kommentarer och G.W. Persson använder mina ord för jämnan (vilket jag aldrig i livet skulle göra som offentlig person).
  Men eftersom jag själv är anonym och inte är en ”GD-are”, så struntar jag faktiskt i allt det där. Det är så att jag har annat viktigt att göra. Jag försökte för femte omgången AVSLUTA den här diskussionen med Erik redan för en vecka sedan. Men med Erik blir det ju alltid så där, att han startar i Nordpolen och när diskussionen väl är ”över” finner du dig själv på Sydpolen eller vice-versa.
  Samtidigt som det för många av er har gått i samma spår, runt, runt i alla år, har folk hunnit läsa tusen klassiker utan att göra avkall på andra intressen såsom film, musik etc.
  Men jag är ändå nöjd med resultatet. Om Erik har goda intentioner, så är jag övertygad om att han kommer att använda den nya informationen till för att börja vända på den onda cirkeln. Mitt deltagande här och där, under kanske två månader om året betraktar jag som en ren ”hobby”, lite som folks ”konstprojekt”, om än befläckat med svordomar mot flera års envisa attacker.
  Jag skulle vilja se en ny tråd där ni bevisar att strävan efter en HYPOTETISK nation som resulterar i ”tafsa inte” liknande armband överallt på våra gator, verkligen helgas av alla mål (det är ofta hypotetiska resonemang som avslöjar ens egen ståndpunkt, både för en själv och för andra. Läs Platon, så förstår ni. Jag menar, har ni överhuvudtaget ens kritiserat detta (SD- och FI-) fenomen, på GD av alla?)

 59. @aliceday365:

  Stort tack för att du satte fokus i kommentaren på saker som finns i själva blogginlägget. Många här klagade på vad kommentarerna handlat om men få tycks ha reflekterat över att själva kommentera inlägget på ett sätt jag kunde besvara och skapa diskussion och eftertanke.

  ”Men den där Nina Rung verkar vara ett idealiskt verktyg i häxjakten på presumtiva (mans)förbrytare. Visst, hon får kritik, och det är självklart. Det är de som står för verklig rättssäkerhet som kritiserar henne.”

  Nina Rung är polis (utredare på barnahus). Polisen blir till naturen ett idealistiskt politiskt verktyg vare sig det gäller häxjakt på våldtäktsmän, regimkritiker eller kättare/blasfemer beroende på vilken ”tro” som dominerar det land som vi pratar om.

  ”Men har vi inte lärt oss än att de starkaste krafterna i samhället och de som åstadkommer mest är de som gapar högst?”

  Ja och nej ”vi” som gått skolan senast 80-talet har lärt oss detta i negativ bemärkelse eftersom man på den tiden hade som mål för att bekämpa statlig rasism (bla i Sydafrika), totalitära tendenser (bla i Sovjet) samt med stort fokus på behandingen av judar under andra världskriget.

  På senare tider tappade dock den amerikanska skolan förståndet och västeuropas akademiker följde efter ner i det svarta hålet i sådan grad att Skolverksmyndigheten såg ned på företrädare för finska skolans tro på en kunskapsorienterad skola. Som vi kan se i denna graf korrelerar detta med att ju yngre folk är ju större tolerans för att ett land inte styrs demokratiskt.

  https://pbs.twimg.com/media/CpgnT5UXEAAqZxT.jpg

  ”Att det borde vara en stor mängd varningsflagg på det mesta Nina kläcker ur sig verkar kringgå många, just eftersom de själva driver på just häxjakten. De har för stor makt, dessa hatiska, morbida mänskor.”

  Anledningen de själva driver på häxjakten är just att de gamla orsakerna i skolan att lära ut varningsflagg har avskaffats. Man värnar inte längre om möjligheter att kritisera exempelvis en aparteheidregim eftersom man från skolans håll hela tiden planerar att man själv skall vara regimen. Staten skall vara de goda, de som kritiserar skall hela tiden vara de onda.

  Eftersom det i verkligheten varit statsmakter som ägnade sig åt judeförintelse, apartehidrasism och förföljelse av oliktänkande så har vi en hel generation med obefintligt historiekunnande som hjärntvättats att tro att det bara var för att fel personer satt vid makten.

  ”Hur kommer vi åt detta?”

  Det finns såvitt jag kan se bara ett sätt. Skolan tar PISA på allvar som ett demokratiproblem. Utan kunskap och objektiva värden så lär sig folk bara EN sak: Det är att vara på den sida som är populär och vinner konflikter med styrka och våld.

  Din kommentar var väldigt lång. För att budskapet inte skall försvinna stannar jag tillsvidare här.

 60. Frogfish, var inte så gnällig vettja.

  Själv har jag fått många oerhört värdefulla insikter av att läsa just Eriks inlägg när han vackert formligen strimlat samtliga av de äckligt grundlurade och verklighetsförnekande kommunistkloner som krälat in hit för att, som vanligt, maniskt förneka verkligheten, hitta på egna fakta, och leka jättekunniga Tyckar-Tarzan.

 61. Kommunistklon? HAHAHA
  Är det pajasers mellanspel? Måste ändå göra dig besviken. Det är helt klart Aliceday som vinner med sitt motto ”Man kan kan lika gärna debattera med en toaborste”.
  Problemet med Erik är att inget har någonsin funnits där att strimla. Vad kan han då själv göra mer än att strimla sönder varje inlägg med motsägelsefulla citat, länkar som han själv varken har läst eller sett eller skulle förstå, eller sådant som ”true scotsman”-argument som säger ”Här får du en icke-källa, men jag varnar dig redan nu…”. Är det kanske det du menar med ”klassisk liberal”, att det är sådant en sådan håller på med?
  Jag tror fan ingen vill bli av med feminism här. Mer chans för vänstern att vinna, mer skatt av GD:s megakapitalister för vår nation. Fy, vad hemskt.
  Men Gud har faktiskt inte gett dig andra alternativ än ”x eller -x” eller att ägna tre fjärdedelar av ditt liv åt att böla ”jag viiiiil inte”, etc.
  Vad fan är det vi ens diskuterar egentligen? Hahaha!

 62. Kom precis på att jag glömt att prenumerera på det här inläggets kommentarer. Men det kanske var bra för min egen mentala hälsa…

  Hursomhelst finns det väl ”bevis” för panbaidus dåliga beteende överallt på bloggen i närmast varenda av hans kommentarer. Skulle jag peka på något specifikt om ni missat det, som rör mig personligen, så skrev han ju att jag skulle ta livet av mig.

  Jag är inte bekymrad över för att bli anklagad att vara pedofil, eftersom jag är sexuellt intresserad och attraherad av barn. Det torde framgå ganska lätt om man besöker min blogg också. Således är det inget jag vill dölja. Jag är stolt över min sexuella läggning.

  Tack för länkarna. Dessvärre är ju inläggen några år gamla så jag vet inte om det bär frukt att kommentera på dem.

  På ett annat sätt tycker jag Genusdebatten har ett större problem (än panbaidu), med tanke på FB-gruppen. Det är så oerhört mycket personangrepp och käbbel där. Inte undra på att flera drog sig ur och skapade en annan grupp (vad den nu heter) som skulle fokusera mer på jämställdhet på ett konkretiserande sätt för att få en förändring, och mindre på feministhat.
  Det är tröttsamt att läsa en massa om typ ”Åhh! Kolla den här korkade kärringens uttalanden!” Hjärndött. Det är för lite fokus på IDÉER och för mycket fokus på PERSONER.
  Jag tror folk tappar intresse för sakfrågan till slut och de som bara tycker det är kontraproduktivt går en annan väg eller hoppar av helt, medan de som gillar att få sina röster hörda om hur mycket de hatar feminister hänger kvar och sprider en unken luft. Sen har vi syndromet att man lätt kan ”fastna” på internet, vad gäller både attityder och att kommunicera. Det gäller alla. Alla som inte är kreativa i hög grad vid sidan om och kan sätta internet i ett perspektiv och se det som ett redskap.
  Nog predikande från mig nu. Smile

 63. Jag tror Eriks negativa reaktion när det gäller litteraturen här faktiskt beror på att han vet vad han pratar om. Han har läst böckerna men borde förklara mer vad som är felet med hela resonemanget.
  När det gäller de gubbar och böcker som beskylls har jag har gång på gång hört ungefär samma svepande förklaringar om vänstern och feminismen.
  Ungefär så här.
  Marx….Frankfurt skolan….Postmodenismen….Dagens elände.

  Där allt, feminism, vänster, värderelativism bakas samman med ”marxistisk maktanalys”.
  Detta kan komma från så skilda läger som liberaler till nassar.
  Antagligen finns det någon artikel långt bakom som sedan blivit misstolkad i flera led.
  Ironiskt nog är utveckligen (Marx….Frankfurt skolan….Postmodenismen) en utveckling bort från Marx.

  Erik har också rätt i påståendet om feminismen ”Kvinnor i Sverige = svenska kvinnor + invandrarkvinnor”.
  Någon feminist säger ”makt”. Det är teorin, men praktiken är att skapa gruppkänsla bland kvinnor genom motsättning med gruppen män.
  Och vidare, Ja feminsm struntar inte i fakta, bara i fakta som inte passar dem.
  Fast har inte alla har en tendens att göra så?

  De statistiska beräkningarna som visats förefaller riktiga så vitt jag kan se.
  Men hur relevanta är de? Och så förstårs skall man efterfråga konfidens intervall och standardavikelse Wink

  Angående vågen av våldtäkter. Eftersom det inte fås göras uttalanden om nationalitet så kan naturligtvis ingen bevisa eller motbevisa att det är ökningen någon invandrargrupp som står bakom ökningen av den här sortens brott. Ytterligare ett fall när antirasismen skjuter sig själv i foten, tyvärr.

 64. @ Den klassiska Liberalen
  Alltså, till och med virrpannan Mussolini visste att ett starkt folk måste försörjas, för att det ska försörja en stark nation. Den ekvationen har gällt i alla tider. Den är motsatsen till storkapitalets individualistiska vinstbegär. Varför annars tror du vi har globalism? Det skulle vara bara en av alla världhistoriens ironier, om de gav oss kommunism, som de vill fly från. Inget märkvärdigt egentligen, vare sig för ens liv eller död. Folken om tusen år kanske kommer att betrakta ”pengar för pengar” som något lika primitivt som regndanser eller liknande. Men du kanske vill återgå till riddartiden? Är du helt säker på att det inte är du som är en verklighetsförnekande klon av något? För låt oss se bara en liten del av den verklighet kommunistklonen förnekar:

  1) En Reinfeldt med en skrattande Popper upphängd bakom ryggen, falsifierande i sin väg nation och allt det hör till …
  2) Dummy-författaren Hicks som vet mindre än nybörjarna på filosofiska institutioner och som högern fortsätter bedra dummies med.
  3) En positivism som halvvägs mot sitt mål ser sig själv förvandlas till en vålnad.
  4) Och förstås feministen som har bedragit alla dummies med en Marx som säger ”för Guds skull, lämna mig i fred någon gång. Jag var inte ens klar…”

  Vi lämnar Erik i fred nu. Vi måste ge honom lite tid att grunna på vad han härnäst bör googla fram mot feministen för nästa år. Till dess har jag själv läst säkert ytterligare tiotusen sidor. Visste du att även en multimiljonär som du får låna böcker i det här landet, utifall 6 procents moms är för hög för dig, menar jag.

  nästa år då…Smile

 65. @ Socrates
  Nu när jag har upplyst Den klassiska Liberalen (hahaha, visst och en nynazist är medlem i Amnesty) om vad för sorts kloningsmaskin, etc., så kanske jag ändå (oavsett vem eller vad du refererar till) ska ”besvara” din röriga kommentar, som jag först inte orkade bry mig om, då jag egentligen tänkte sätta punkt för ”debatten”.

  Det är klart att om jag lägger allt eget arbete åt sidan för att återaktualisera de ekonomiska och filosofiska analyserna (som inte alls utgör en del av det jag sysslar med) så kommer jag att kunna lägga upp både ett kort och ett långt bevis för att feminism inte har med Marx att göra. Men varför ska jag ödsla tid och energi på något sådant här. Jag nöjer mig med att påpeka vad det är som skiljer premisserna åt (ekonomiska klasser vs kön). Folk får själva ta och öppna en bok av Marx och kika i den då (efter hur många år nu? haha). Det är t.ex. Erik som påstår motsatsen, som, när det kommer till feminism, ska bevisa vari den stora skillnaden ligger mellan ”vara, fetischism, mervärde, bruks- och bytesvärde, ackumulation, produktionsförhållanden, cirkulation, abstrakt arbete, produktivt och improduktivt arbete, merarbete, mervärde, kvalitativ och kvantitativ förändring, kapitalets kretslopp, mm. mm. med alla de tillhörande formlerna” och en telefonkatalog.

  Det är Erik som likaledes ska bevisa en feministisk härledning ur de olika ”vänsterfilosofiska” riktningar och på vilket sätt den har nödvändiggjorts av någon av dessa, t.ex. Frankfurtskolan. Vems är förresten skulden till att det har funnits en sådan? Är man så korkad att man med en ”Babels torns” ambition går in i metafysiken med det enda syftet att ersätta den med vetenskap, så får man skylla sig själv (framförallt om man har gjort det av ideologiska skäl, vilka man även använder via media och andra kanaler, alltså går in i samhället med samma ambitioner, för att åstadkomma samma påverkande effekt som i sin tur naturligtvis utlöser reaktioner). Vad kan nämligen resultatet bli av en sådan idiotisk äventyr, annat än att själv slukas hel och hållen av filosofins egen apparat. Vill man se ett tydligt exempel på något dylikt, så kan man, som jag nämnde förut, läsa t.ex. Husserls ”Logiska Undersökningar” i tre band och Derridas fullföljande kritik t.ex. i hans ”Rösten och Fenomenet” (läser man med kritiska ögon behövs inte ens Derrida). Det var bl.a. positivisterna själva (inte vetenskapsmännen) som var upphovet till ”eländet” (och varför elände?), inte Rousseau mfl. som (baserat på andras recensioner och försvar) bedragaren Hicks, ”i sällskap med” andra historieförfalskare (sådana som judeutrotningsförespråkande förintelseförnekare), vill göra gällande. Vilken idiot. (Eller snarare ”smart idiot”. Finns det något tecken på att högern har visat intresse för att ”lösa” vänsterns ”postmodernistiska” problem åt vänstern?)

  Beviset mot Hicks strunt är hur det gick med Carnaps (den ihärdigaste positivisten av alla) frenetetiska projekt att ”bygga upp världen” logiskt. I själva verket behövs inte heller här stöd av andra kritiker (t.ex. Quines uppsatser eller Wittgensteins egna ironiska anmärkningar), för att med egna ögon följa Carnaps självsäkra resa och se var den slutar. Just det, ut i ett ”intet”. Han och de övriga i Wienkretsen var vänster. Men inte har vi något som heter ”analytisk feministisk vänster” för den skull.

  Ja, hur byggde Gud världen egentligen? Hahaha! Men Gud finns ju inte, säger ”positivisten”. Blaha blaha. Men då får du vackert ta och svälja konsekvenserna. För då din positivism, för att inte förfalla, dessutom tvingar dig att genom liberalismen (som om den ”uppfanns” enbart åt dig att använda som ditt gränslösa verktyg för detta syfte), begå samma idioti även mot samhället genom att förkasta som ovetenskapliga, alla dess socialt konstruerade konventioner, traditioner etc. (som ju till största del härstammar från alla möjliga föreställningar, till stor del andliga), så har du verkligen sågat av grenen du sitter på. Och börjar du dessutom ditt krig mot vänstern av dess av dig förmodade filosofiska orsaker, kommer du själv att sluta som fiende till hela den västerländska idéhistorien och då får du packa dig iväg till Nordpolen (som den första ”feministiska islamisten” på jorden och definitivt inte till något befolkat ställe, så du inte förstör också för dem).

  Det är enkelt. Vänstern är inte nödvändigtvis det och det, lika lite som samhället är den eller den regeringen. Är du missnöjd med vad som ingår i vänstern, byt ut det då. Är du missnöjd oavsett vad Gud själv stoppar i den, ta över militären, förinta halva befolkningen på det sätt du behagar, etc… (världshistorien säger att ingen sådan lösning är slutgiltig och själv förespråkar jag egentligen en mitten-modell och alltså för mindre orsak till splittring), men att fortsätta i samma onda cirkel dag ut och in och sedan påstå ”jag är oskyldig, för jag har ingen politikermakt”, etc…. är avskyvärt och vem orkar lyssna…?

  Men faktiskt båda alternativen kräver strategier, vilka kräver kunskap, som kräver bildning. Även om Erik nu skulle ha insett sina uppenbara begränsningar och dumheter (t.e.x. vad falsifikationens politiska ”applikationer” måste innebära för en Erik-individ resp. en Reinfeldt-individ, som ju ”rätteligen” bara följde det han trodde på) så lär han fortsätta i sina gamla hjulspår, både här och på andra ställen (inkl. att håna stora tänkare samt andra med ”du kan inte det här och det här, så låt mig förklara” om det han själv aldrig har läst), kanske något i stil med ”nyfeminismen är antipragmatisk” nästa år. Vem vet?

 66. Är bloggen härmed på väg att dö ut? Vill inte vara elak, men ärligt talat, det är hög tid. Splittrande, snarare än förenande forum, vars enda funktion är att alienera och dessutom projicera sitt eget alienerande på andra, är inte samhällsnyttiga. Framförallt när skötaren själv inte sköter sitt eget debattjobb. Jag är inte den enda med frågor som han aldrig besvarar. Han kanske i sin tur undrar vad jag alls har gjort här, ”äckligt grundlurad” som jag är. Men hallå, det här är internet, inte dumburken i vardagsrummet folk glor på? Debatt? Problemet med honom är att han aldrig avslöjar sin position. Det enda han i många år har sysslat med är: ”icke-det, icke-det, icke-si, icke-så, icke-här, icke-där…” inkluderande Gud. Han är allt han anklagar ”marxister” för och alltså själv en antimarxistisk marxist. Ingen bra strategi, varken mot feminism eller någonting annat.
  Vid närmare eftertanke så är sannolikheten att någon skulle betala honom en motiverande summa för att posta en massa strunt även på denna lilla blogg vid sidan om andra ställen, faktiskt i princip obefintlig. Det innebär inte att han inte tjänar vissa intressen (rentav som ett ondskans verktyg utan att ens bry sig om att veta det), vilket i sin tur inte innebär att han mår bra och inte behöver hjälp. Att hjälpa honom att bli av med båda defekterna har delvis motiverat mitt sporadiska deltagande. Jag kan trösta mig med att, det i solidaritet med folk som gräver upp skelett eller gör annat mysko och kallar sådant konstprojekt, inte är livsnödvändigare än så.
  Men tyvärr är han bortom all hjälp. Han är obildad (möjligen gym.bild.), en omogen och skraj människa, som ända från första sekunden gör allt till en tävling varför han framställer sig som djupt tragikomisk, när det är äckligt grundlurade experter eller forskare som ställer motbjudande svåra frågor som bör bemästras. Korkad i både den bemärkelsen att hans beteende är den största orsaken till hans eget olyckliga liv, och den bemärkelsen att han beklämmande nog, faktiskt inte är förmögen att tillgodogöra sig något intellektuellt och är okapabel att logiskt knyta ihop olika samband (så som hans ”tolkning” av Sharon Smiths citat bekräftar) angående vilket den klassiska Liberalens (vi vet vem som är korkad nog att inte välja annat nick) ”inlägg” fick mig att tänka om och återerinra, att det vid närmare eftertanke, faktiskt inte alls är så svårt att trasa sönder andras inlägg på det sätt han gör. Jag kan omöjligen strimla det ”intet” som finns hos honom, men det är ingen konst för honom att strimla andras inlägg i otaliga remsor, precis som om de hade skrivits ner på papper och han körde dem genom pappersförstöraren Erik-Google, vackert ”formligen” strimlade precis som han själv säger. Dags att skaffa en annan maskin att slösa livet med…

 67. Sluta knarka och sluta hata så oförsonligt djupt, så vaknar hjärnan, som börjar resonera, istället för att som nu slösa din och andras tid och energi. Sluta mata historieförfalskare, vilkas enda uppgift är att skymfa din egen historia i propagandasyfte och att hålla livet kvar i glömska och förfall.

 68. Var är de 99 procenten som Frogfish beklagade sig över att vi hade trängt ut? Smile

  Struntar i det, men det är fascinerande hur det kan bli. Det börjar med ett oskyldigt inlägg och så…

  Jag gick tillbaka och skummade igenom mina och dina kommentarer och kan inte annat än skratta åt idiotin. Jag har tydligen till och med påstått att det finns tioåringar mer intelligenta än du. Delvis var det nog för att tvinga ur dig någonting, vadsomhelst som skulle likna ett bevis (för det mesta börjar du ju med att driva med folks, för ämnet fullständigt ovidkommande, liknelser, ord och dylikt, ofta länge och på ett väldigt ohyfsat och överlägset sätt). Men sedan så tycker jag faktiskt att barn är intelligentare än många vuxna, som är konstant korkade mer eller mindre under hela sina vuxna liv, pga en massa nonsens, genom åren samlat där bakom pannan och som för många är omöjligt att rensa bort och du är ett typiskt sådant fall.

  Dessutom får du skylla dig själv. Vad just den kommentaren handlade om var att jag ville ha ett bevismaterial ur någon av Marx’ skrifter, t.ex. Kapitalet. I stället så kommer du med ett citat av en presentatör till en bok av Engels och för att i förväg täppa till munnen på mig så går du och hämtar ett så kallat ”true scotsman”-argument, att anklaga mig för, utifall att… Men du besudlar och besmutsar både vad det argumentet går ut på, och dig själv och hela debatten. Hade du själv aldrig tvekat om att det var en riktig källa, skulle du ju aldrig ens ha nämnt ett sådant argument, eller hur? Det är nämligen det som är poängen med föreskriften att inte begå ett sådant felslut, att inte göra som du. Att du ”missar” den poängen slår tillbaka mot dig själv, naturligtvis. Du får väl inte på det sättet tvinga på folk vad som helst och påstå att det är en källa eller liknande, när du inte har någonting att komma med. Gjorde alla som du, skulle ingen debattera längre, för då kunde vemsomhelst säga vadsomhelst om vadsomhelst. Vad vill du att jag ska säga annat än ”idiot”, när du sitter och på ett sådant oanständigt sätt (som är en av alla dina och dina likens fula härskartekniker), själv just använder det argumentet, för att pracka på mig en icke-källa, ungefär:

  ”Jag vet att du vill ha en källa, men jag har ju ingen källa att ge, men här får du i stället ett citat av en presentatör om vad en medtänkare och vän till den saknade källans upphovsman tyckt. Och jag struntar i om du godkänner det som en källa eller inte (även fast jag är fullt medveten om att det finns presentatörer som skriver fel, eller falskt eller avsiktligt förvränger och att det inte heller är Engels utan Marx vi snackar om). Så jag varnar dig redan nu för att inte avfärda det med ett ”true scotsman”-argument, för annars kommer jag att bemöta dig med att jag redan hade varnat dig för att inte avfärda det med ett ”true scotsman”-argument”. Slut på argumentation innan argumentationen ens börjat!

  Så det är sådant du alltså har hållit på med i alla år, i stället för att läsa (och om det verkligen är fallet att du trots mitt tvivel har läst ”vetenskapsteori”, så vet jag nu varför och det är bara att beklaga)! Under hela den tiden har du dessutom sålunda spridit ut en lögn, baserad endast på två citat, som dessutom fullständigt säger både emot dig och feministen som du har ”samljugit” med. Men att du med alla dina overifierade yttranden faktiskt lurar en massa folk och därmed påverkar din omgivning är inte din sak, utan folk får skylla sig själva?

  Eftersom det mesta av ditt snack kretsar kring filosofi, ta och besök en bokhandel och köp några av de små förlagen utgivna böckerna (då har du dessutom gjort en god gärning, då de behöver stöd för att överleva i konkurrens med alla deckare). Och framför allt börja lev någon gång.

 69. @panbaidu:

  En liten fråga Panbaidu: Har du förstått hur kommentarsfält fungerar? Å ena sidan har du skrivit flera av de senaste kommentarerna. Å andra sidan är det förmodligen ingen som begriper varför du skriver dem i kommentarsfältet på just det här inlägget.

  Kort påminnelse: Vad det här inlägget handlar om är hur Polispodden doktorn reagerade på att – efter att via barnutredaren Nina Rung ha spridit rent felatiga påståenden – rättas av flera personer – däribland forskaren i nationalekonomi Tino Sanandaji.

  Du verkar skriva saker här som jag lika gärna kan flytta till något annat av mina inläggs kommentarsfält ifall någon här skulle vilja diskutera inläggets innehåll, utan att behöva scrolla förbi enorma mängder rader på ämnen som – oavsett eventuellt vetenskapsteoretiskt värde – fullkomligt saknar relevans för inläggets innehåll, tema och röda tråd.

  Vid det här laget orkar nog få läsa hälften av vad du skrivit för att hitta den tiondel som har mitt faktiska inlägg att göra. Mitt nästa inlägg kommer förmodligen att handla om sanningen bakom kulisserna på Paul Feigs ”feministiska” Ghostbusters, skriver du kommentarer som inte har ett dugg med det att göra där också får jag helt enkelt flytta dem hit.

 70. Ur det tydligen fullständigt nyttolösa deltagandet, som ändå har kostat sina timmar, dök det åtminstone upp ett fascinerande psykologiskt konstverk, så som en avbildning av vårt nya samhälle. Bra att veta, så helt bortkastat är det ju inte. Men rätt så dystert. För hur står det egentligen till med medborgarnas mentala status i det här landet? Jag har alltid betraktat normal mänsklig handlingsförmåga som hand i hand med analysförmåga (åtminstone en elementär sådan). Något främmande måste ha smugit sig in där och rubbat hela ”den inre balansen”. Bieffekter av…?

  @ Erik
  Inte mitt fel att folk inte har deltagit de sista dagarna. Och själv har jag inte postat mer än kanske fyra eller fem nya inlägg, inte tjugo som det låter på dig. Och tråden har inte varit aktuell och det är superenkelt för folk att bläddra förbi kommentarer.

  Jag har fullt upp med mitt arbete, så var inte orolig. Jag hade redan konstaterat att jag inte skulle delta mer, men det blev ändå några extra kommentarer av olika anledningar. Den främsta anledningen (så vitt jag minns) till att vissa av inläggen från mig har blivit långa, är att de har berört ”orsak och verkan” här och där, med det ena som ger det andra (i all evighet), att det egentligen var ditt tjat om Hicks som föranledde det hela, men vill folk fortsätta leva i villfarelse, be my guest… Sedan orkar jag sällan grundligt redigera dem (mer än att ersätta en eller annan mening eller ord, ofta med nya slarvfel som följd, bl.a. pga redigerinstiden).

  Att det blev lite mer från mig än från början tänkt, beror på att jag ville informera om ett och annat hos dig, för folk att börja genomskåda, så de inser att du är ett troll på din egen blogg. Men även en uppmaning riktad mot dig själv: byt debattstil. Därav också anledningen till postandet av mitt sista inlägg. Poängen med inlägget tål att upprepas. Utan att du har begripit poängen, blir allt meningsutbyte med dig fullständigt omöjligt. Så till nästa år så ska du ha begripit t.ex. följande:

  Det är först när opponenten själv har begått ett ”True Scotsman”-felslut, som du överhuvudtaget ska nämna det, dvs. under argumentationens gång. Du ska inte yppa ett ord om det vid debattens inledningsskede eller hota din opponent med det. Det vore att i ett alltför tidigt skede avslöja att du själv inte riktigt tror att din egen skotte är en riktig skotte och då faller ju hela vitsen med bedrägeriet, eller hur? För opponenten kommer att fråga, ungefär: ”vadå då, vill du inte att jag motbevisar dig eller vad är det frågan om”?

  Sådana där regler mot projicering, cirkelresonemang och sådant lärde man sig redan på gymnasiet. Du borde kunna sådant, efter alla års intensiva debatt.

 71. @panbaidu:
  Eftersom du nämner ”pga redigerinstiden” vill jag bara klargöra att den är satt avsiktligt kort. Jag avskyr historierevision, tanken är att man inte skall kunna revidera sina kommentarer i efterhand, men det är rätt vanligt att det slinker med rena slarvfel i farten när man postar kommentarer, så jag bjuder på tio minuter för att man skall ha en chans att rätta till saker som stavfel, grammatiska flubbar och liknande. Inte för att man skall kunna ångra eller modifiera vad man skrev. I de fallen får man göra avbön eller modifiera sitt budskap med en ny kommentar.
  10 minuter är mycket väl tilltaget.

 72. @ Dolf
  Jag håller absolut med om att redigeringstiden är mer än tillräcklig för dess syfte. Idiotisk felsyftning av mig. Syftade snarare på min egen dumhet att ha postat vissa inlägg för tidigt. Men jag har faktiskt ett eget liv och använder internet som paus och inte som något som jag ersätter livet med.

 73. @ Erik
  Fortsatt lysande utsikter för GD, ser jag. Jag trodde att ni strävade efter att avveckla den, inte kosta vad det vill behålla den. Det är lugnt. Fortsätt ni med de småskaliga ämnen, bara ni inte snackar om de stora tänkarna, vars stora tankevärld vida överskrider ert intellekt.

  Ett kvalitativt resultat lär dröja, men vi måste utan tvekan ha erhållit många kvantitativa resultat (efter lite övervägande, så ändrar jag mig nog på den punkten; det är snarare osannolikt att en sådan som du skulle medge något). Jag kan också glädja dig med att det inte alls blir någon kommunism under din kvarvarande livstid. Dessutom är du en individualist. Verkligen ingen anledning att streta emot det ena eller det andra.

  Nästa sommar ska du inte längre babbla bl.a. om 1) positivism (som du politiskt har ersatt din misslyckade Popper med, men med en lika oundviklig negativism som bara kan producera små frimärken åt dig, medan din ”fiendes” fortsätter rita världskartor); 2) feminism som marxism, 3) historieförvanskaren Hicks, som naturligtvis vill ha en fortsatt ”postmodernistisk” vänster för att fortsätta lura de äckligt grundlurade som inte ens vet något om världskrigen.

  Nu när jag hade orkat posta ett svar till Sokrates, för att få honom att förstå att formella bevis kräver seriöst arbete till skillnad från allt det ogrundade skitsnacket här, där jag också visade att Hicks som du i åratal har tjatat om är en bedragare, hur lyder då din kommentar? Jo,
  ” – oavsett eventuellt vetenskapsteoretiskt värde – ”, gå härifrån!
  Herregud! Ungefär som förintelseförnekarna, på t.ex. Flashback skulle ha sagt: ”– oavsett eventuellt historiskt värde – ”, gå härifrån!

  Jag förväntar mig att du till nästa sommar har lärt dig, implikationer, de Morgans lagar, hur man gör giltiga slutledningar (med direkt bevis och indirekt bevis med kontrapositiva metoden eller motsägelsemetoden), mm.. Köp (eller be moderaterna om hjälp om du är en fattiglapp) en gymnasiebok i matematik som inkluderar logik (det räcker faktiskt inte med grundskola!). Köp även den del som lär dig vad derivata och integraler går ut på, för att bekanta dig med NYA perspektiv.

  Vid det laget har du kanske också lärt dig att bli ödmjuk nog att inte förvandla varje diskussion till en tävling med en massa svammel om någons liknelser, hypoteser mm., som inte har med ämnet att göra (folk vill nämligen snabbt komma till poängen, till skillnad från dig som har fastnat här), eller att inte bombardera hela kommentarsfältet med en massa lösryckta citat eller länkar från Google som varken har med ämnet att göra eller du skulle ha någon chans att begripa (mycket av det där kräver flera års studier, förstår du).

  Så nu vet du vad du har att göra till nästa sommar, om inte du vill ha en ny omgång som slutar med 10 för Panbaidu och 0 för Erik (förhoppningsvis blir det någon annan än jag som gör jobbet). Saussure, Derrida, Althusser, Marx mfl. är alldeles för svåra för din nivå. Bäst att du hoppar över dem helt och aldrig nämner dem.

  Lycka till.