Vad vill jämställdisterna? Utkast 3
avatar

Sista utkastet innan vi till slut bestämmer oss för vilken text som ska förklara jämställdismen på Genusdebattens hemsida:

    Female Male

Jämställdism

 

Jämställdisterna instämmer i ovanstående huvudprincip. Jämställdisterna brukar också instämma i att …

… jämställdhetsdebatten ska inkludera både kvinno- och mansfrågor, med ett könsneutralt perspektiv.

… könen ska betraktas positivt i samhället.

… biologiska/sociala könsskillnader varken ska överdrivas eller förnekas.

Male Female

Heart

* Regeringsformen ur ett könsperspektiv (SOU 2007:67)

Kommentarer

Vad vill jämställdisterna? Utkast 3 — 150 kommentarer

 1. Pingback: Vad vill jämställdisterna? Utkast 3 | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. Är det här bara ett tillägg?

  vad hände t.ex med följande?

  -Könsneutral lagstiftning.

  -Ingen könsdiskriminering, oavsett kön.

 3. Varför bara myndiga människor? Tycker att alla ska täckas av jämställdhet, annars har man kastat alla de pojkar som könsstympas, alla de pojkar som diskrimineras i skolan, osv, i havet, för att de inte är myndiga.

 4. @Nils: Betrakas lika inför lagen oavsett könstillhörighet är väl könsneutral lagstiftning?

  Ingen könsdiskriminering ingår väl i allt det som står tavlan?

  (nopp inget tillägg). Smile

 5. Jag tycker inte att vi ska kvalificera individer på något vis (som myndig eller könstillhörighet). Det leder bara in i ett moras. Människor har uppenbarligen inte samma rättigheter och skyldigheter. Inte ens givet födseln. Dels finns det ibland förutsättningar för vissa rättigheter som ligger utom din kontroll. (Jag tänker till exempel på att för vissa rättigheter kan det finnas t.ex. synkrav, och är du född blind så är det tji den rättigheten. Du lär ju bli evigt nekad en chansen att försöka ta flygcertifikat om du är blind. (Jag ville bli fältflygare som ung, men uppfyllde inte synkraven på långa vägar, så det är i alla fall för mig långt ifrån ett rent hypotetiskt exempe))
  Utbildningar och yrkesval ger specifika rättigher och skyldigheter. Poliser har faktiskt en rättighet att utöva våld som gemene man inte har. Revisorer och företagsägare har specifika skyldigheter som gemene man inte har.
  Så skippa det där med ”myndiga” och ”könstillhörighet”. Fastslå rätt och slätt att alla har samma grundläggande rättigheter och skyldigheter.
  Vi föds med den grundläggande rättigheten att vi skall få spela efter samma lagbok som alla andra, och att vi inte skall särbehandlas utifrån faktorer som är irrelevanta i sammanhanget. Och det gäller alla. Inklusive barn, senildementa och brottslingar.

 6. @Pether:

  ”Varför bara myndiga människor?”

  Helt enkelt eftersom vi pratar om lika inför lagen och det inte är i barns intresse att behandlas som om de vore vuxna på den punkten.

  Poängen är snarare att feminismen när det är i dess intresse ofta förespråkar vi skall behandla vuxna kvinnor som om de vore barn.

  ”Tycker att alla ska täckas av jämställdhet, annars har man kastat alla de pojkar som könsstympas, alla de pojkar som diskrimineras i skolan, osv, i havet, för att de inte är myndiga.”

  Ja givetvis inkluderas barn i jämställdism, däremot anser inte jämställdister barn skall vara lika i lagens ögon jämfört med vuxna…. det är där formuleringen blir fel. Vi skall fixa det. Bra du påpekade…

 7. När man kvalificerar vem rättigheterna gäller tycker jag att det är som att fixa tändningen på bilen när det är stopp i bränsleledningen.
  Problemet ligger i att själva begreppet rättigheter inte är väldefinierat utan bara bygger på en luddig intuitiv förståelse som ”alla vet vad det är”.
  Det finns olika typer av rättigheter, och rättigheter är ofta kopplade till kvalifikationer. Innan man börjar kvalificera vilka människor som ofmattas av rättigheterna måste man kvalificera vilka rättigheter det är man talar om.
  En bättre formulering anser jag i en principförklaring vore att ”alla individer har samma grundläggande rättigheter och skyldigheter”. Det är sedan oundvikligt att man måste specificera mer ingående i tillägg vad det är man menar med detta, och då framför allt vad för rättigheter och skyldigheter man talar om.
  Jag anser att amerikanska frihetsförklaringen faktiskt är en ganska bra utgångspunkt för en sådan formulering och/eller diskussion:

  We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

  Jag skulle väl till det kanske vilja lägga att

  All men are also endowed by their Creator with certain unalienable Duties, foremost to respect and honor the Life, Liberty and pursuit of Happiness by others.

 8. @Dolf: Men om vi talar om ”alla”, hur ska vi få in att jämställdismen är en jämställdhetsrörelse som fokuserar just på kön?

 9. @Mariel:
  Varför skall vi ha med det? Jämställdhetsbegreppet är i sig självt starkt kopplat till könsdiskussionen, och deklarationen innefattar logiskt också könstillhörigheten.
  Om du säger ”oavsett könstillhörighet” så begränsar du förklaringen till just könstillhörighet, och den täcker inte längre andra tillhörigheter som t.ex. vit, mörkvit, chokladbrun eller marsipangrön.

 10. @Mariel:
  … när man gör en principförklaring skall man inte (anser jag i alla fall) änvända sin egen utgångspunkt för engagemanget som utgångspunkt för principförklaringen. Man skall försöka placera utgångspunkten så högt upp som möjligt så att den täcker så stor yta som möjligt, inte enbart det egna intresseområdet. Ta därför bort alla inskränkningar som definierar det egna intresseområdet och generalisera utgångspunkten så långt det bara går. Om man inte kan göra det på ett sätt som inkluderar ens eget intresseområde så som man vill, så är det dags att byta lag.
  Notera t.ex. att feministerna inte skulle kunna verka utifrån förklaringen att alla ”individer har samma grundläggande rättigheter och skyldigheter”, de ät tvungna att inskränka den och knåda till den för att det skall passa deras syften, och de får obönhörligt problem med självemotsägelser. Vilket visar att de är ute på tunn is, medan vi däremot står på fast mark, för det finns ingen som helst konflikt mellan den generaliserade principförklaringen och vårt jämställdhetsengagemang utifrån aspekten om könstillhörighet.

 11. @Dolf: Vad menar du med starkt kopplad? Som jag förstod Ström tex, så handlade jämställdism inte om jämställdhetsfrågor mellan personer av olika färg tex. Utan det har väl alltid handlat om kön och … ja, vad menar du? Om man inte skriver ut något med kön så ändrar man ju jämställdismen till att bli mer neutral och kan plötsligt komma att handla om allt som inte har med könssaker att göra. Blir det inte mer som ekvalism då? Det e liksom inte meningen att den ska täcka marsipangröna?

 12. Så något i den här stilen?

  Jämställdism är en jämställdhetsideologi som vill att individers grundläggande värde, medborgerliga rättigheter och skyldigheter, samt hur de betraktas av lagen ska vara oberoende av deras könstillhörighet.

 13. För övrigt skall man skilja mellan en principförklaring och tillämpningen av principen. Som princip har alla samma rättigheter och skyldigheter. Även spädbarn. Hela diskussionen om barn, senildementa, brottslingar osv. hamnar fel, för den hör inte hemme i formuleringen av principen. Den handlar om det rent praktiska tillämpningen av principen. Vilket är en helt annan diskussion.
  Barn har saknar inte vissa rättigheter för att de är barn, de saknar dem av det rent pragmatiska skälet att de inte har kompetensen som erfordras för dessa rättigheter. Skall du köra bil är det ett krav att du når pedalerna och kan se över ratten på samma gång. Vilket knappast något barn gör. Därför har barn inte rätt att ta körkort och köra bil.
  Men den inskränkningen är en rent pragmatisk och välmotiverad inskränkning. Den ruckar inte på att barn principielt har samma rättigheter och skyldigheter som vuxna.
  Ta frågan om omskärelse. Vi är väl inte emot det för att barn har vare sig mindre eller mer rättigheter än vuxna, utan för att de har samma rättigheter att bestämma över sin kropp som alla andra människor.

 14. @Mariel:
  Tja, jag ser det väl mer utifrån att jag inte hamnade här för att jag intresserar mig för könsfrågor eller jämställdhet mellan könen. Jag hamnade här för att jag engagerar mig i frågor som rör frihet och rättvisa (med rättvisa menar jag nu inte specifikt juridik eller rättsväsende, utan som generellt begrepp). Jämställdheten ryms inom det, men är bara en aspekt på mitt engagemang. Det finns andra aspekter också. Att jag främst engagerar mig i jämställdhetsfrågorna (könstillhörighet) är inte för att jag nödvändigtvis uppfattar dem som viktigast i sig själva, utan därför att jag uppfattar de feministiska och könssegregerande krafterna i Sverige som det största hotet mot den frihet och de rättigheter/skyldigheter vi alla har av den enkla anledningen att vi är levande individer som vill leva våra egna liv och följa de vägar vi själva stakar ut.

 15. @Dolf:

  ”Ta frågan om omskärelse. Vi är väl inte emot det för att barn har vare sig mindre eller mer rättigheter än vuxna, utan för att de har samma rättigheter att bestämma över sin kropp som alla andra människor.”

  Njaaa… Vuxna har rättigheten att slippa eller tillåta fysiska kränkningar, barn har INTE rättigheten att tillåta fysiska kränkningar (de har inte kompetensen att bedöma den saken), barn har dock den absoluta rättigheten att slippa utsättas för fysiska kränkningar.

  Så barn har ett starkare skydd mot kränkningar, men därmed också inte alla rättigheter som en vuxen har.

 16. En språkpolisiär fråga: Kan verkligen ideologin i sig ha en ”vilja”? Är det inte snarare så att den ”står för” något eller ”verkar för” något?

 17. @Erik:
  Nja, det är väl snarare så att det problematiskt att avgöra om ett barn skulle ge sitt medgivande till en omskärelse om det verkligen är barnets egna självdeterminerade beslut eller om det i själva verket bara agerar som en förlängning av föräldrarna. Om man kan fastställa att barnet verkligen har blivit ordentligt informerad om vad ingreppet verkligen innebär, och om man verkligen kan fastställa att barnet fattar beslutet av sin egen fria vilja och inte på grund av påtryckningar eller annan otillbörlig påverkan från föräldrar eller andra vuxna som barnet är i beroendeställning till, ja, då ser jag inte varför barnet inte skulle ha den rätten.
  Det är bara rent praktiskt mer eller mindre omöjligt att avgöra.
  Men jag skulle kunna tänka mig, utan allt för stor ansträngning, att t.ex. en 14- eller 15-åring skulle kunna ”plead his case” så att han blev omskuren.

 18. Jag tycker att man ska stryka alla brasklappar om myndig och liknande, annars blir det bara krystat och urvattnat. Det är ju självklart och ligger på ett annat plan än jämställdhetsdiskussionen. Jämför med medborgarskap. Hela jordens befolkning kan rimligen inte ha rätt till fulla medborgerliga rättigheter i Sverige, men det behöver inte skrivas, för det begriper man ändå.

  Och jag tycker parantesen i tavlan också bör strykas, för den krånglar bara till det. Slagord ska vara korta och slagkraftiga men ändå tydliga.

 19. Följande borde absolut vara en del i genusvetenskap men är det inte då genusvetenskap handlar om våra beteenden mm utifrån feministisk ideologi eller feministiskt önsketänkande?

  Könens intelligens är olika!

  Könen har olika starka sidor.

  Män är generellt sett något bättre på att lösa matematiska problem. Snabbare när det gäller att lösa uppgifter med de fyra räknesätten.

  Rumsuppfattning

  Män har i genomsnitt en väsentligt bättre förmåga än kvinnor att ”vrida” föremål i sitt huvud . Tex för att se om en kloss passar i ett hål. (kan kvinnors lägre intresse för snickeri därmed vara förklarat?, eller ska vi helt köpa snacket från postmodernister att kvinnor är ointresserade för att vi pratar om att dom är det?)

  Synsinne

  Män kan uppfatta fler detaljer och rörelser med synsinnet än vad kvinnor kan. (världens bästa snooker-spelare är män)

  Kvinnor

  Språk. Kvinnor är i genomsnitt väsentligt bättre än män på språklig och skriftlig framställan.

  Minne

  Kvinnor har generellt bättre minne än män och att minnas vad de gjort. (sekreterare-yrket var kanske inget kvinnoförtryck, snarare naturligt?)

  Luktsinne
  Kvinnor har bättre hörsel och luktsinne.

  Feminister är experter på att plocka fram lobbyistiska argument. Dom visar att vi inte är så speciellt olika på små saker .

  Men där kan man väl göra en liknelse med intelligensen. Man kan inte säga att det existerar en gen för intelligens . I stället finns det väldigt många gener, som var för sig har mycket litet inflytande på intelligensen. De får stor effekt först när man lägger ihop dem alla.

 20. Glömde källan

  Oliver Davis , kings college London .
  Richard haier university of california.

 21. ”… jämställdhetsdebatten ska inkludera både kvinno- och mansfrågor, med ett könsneutralt perspektiv.”

  Varför är det där sista med? Räcker med att inkludera bådas frågor.

 22. @Dolf: Mycket bra, speciellt tillägget. Ofta fokus på rättigheter, men lika viktigt är skyldigheter.

 23. Jag undrar över ’grundläggande’ och ’medborgerliga’. Finns det några saker som inte är grundläggande och där man inte ska ha samma…? Och medborerliga får mig att tänka på att man ska vara medborgare (och ha medborgarskap). Varför inte bara ”ska ha samma värde, rättigheter och skyldigheter” (och det inkluderar väl fö även könsneutral lagstiftning?*).

  *Noter då att det naturligtvis kan finnas olika riktningar inom jämställdismen gällande t ex föräldraförsäkringen. De som anser att den inte ska vara individuell och de som tycker att den ska vara individualiserad.

 24. Nils

  Instämmer Könsneutral lagstiftning ska stå överst. Motsatsen till könsneutral lagstiftning har lyckats styra samhället en längre period. Motsatsen till könsneutral lagstiftning är beviljad från högsta politiska instans via lobbyism och är katastrofalt sammankopplad till Eva Lundgrens bluffforskning, som fortfarande inte tillåts granskas pga KÄLLOR vägras lämnas ut.

 25. @Mia.:
  grundläggande (enligt mig) därför att det är det som ligger närmast det som på amerikanska brukar kallas ”natural law” (vilket inte skall förväxlas med svenska ”naturlag”, det är två helt skilda saker). Alltså sådana rättigheter som automatiskt följer med att man är människa. Rätten till liv och frihet, rätten till att få följa sin egen väg, rätten att själv få välja umgänge (inklusive familjebildning) och ansluta sig till föreningar osv. Alltså sådant som tradionellt räknas in under mänskliga rättigheter.
  Rättigheter som inte är grundläggande är till exempel sådana som förvärvas på ett eller annat sätt, dvs. du måste klassificera dig för den på något vis, du får den inte automatiskt. (Flygcertifikat, läkares rätt att utföra operationer, vissa personers rätt att utöva våld.)

  ”Medborgerliga” rättigheter anser jag att vi bör undvika som pesten, för det öpnnar maskburken till hela jävla diskussionen om vem som är och vem som inte är medborgare. Vi kan lätt på hamna i diskussionen om till exempel barn är att betrakta som medborgare, och hur är det med invandrare? Och turister? Jag anser att de rättigheter vi talar om här är rättigheter vi förespråkare oavsett kultur, nationalitet eller andra grupptillhörigheter. De är (eller bör åtminstone vara) allmängiltiga rättigheter som inte på något vis är specifika för sverige.

 26. @Dolf:

  ” dvs. du måste klassificera dig för den på något vis, du får den inte automatiskt. (Flygcertifikat, läkares rätt att utföra operationer, vissa personers rätt att utöva våld.)”

  Men då tänker jag att dessa väl också ska vara samma oavsett kön.

 27. @Mia.:
  Det finns tyvärr inte något sådant som ”lika rättigheter” som alltid gäller i alla situationer i verkligheten. Som jag nämnde i en av mina tidigare kommentarer (och grundat på egen erfarenhet) så fanns till exempel synkrav för fältflygare som jag inte klarade och vilket alltså diskvalificerade mig från födseln (glasögon eller linser var inte en möjlighet, du diskvalificerades automatiskt om du behövde synkorrigerande hjälpmedel). Man kan ju se det som diskriminering om man vill, eller helt enkelt bara konstatera att livet inte alltid är rättvist. Men synkravet är inte godtyckligt tillagt för att diskriminera människor. Det finns en rationell grund för det som gör att det är ett acceptabelt kriterium för att gallra ut människor när det gäller just det yrket.
  Vi kan ju också se att t.ex. skådespelare måste godta att roller är vikta för personer av en viss typ. Det duger inte att ha en svart kvinna spela vikingahövding i en normal spelfilm. osv osv osv.
  Men kriterier för hur man gallrar människor får inte vara godtyckliga, de måste kunna motiveras på ett förnuftsbaserat och logiskt sätt.

 28. Mariel

  Det konstruktiva i att gått från enbart kritik av feminism utan egna förslag på ändring till kritik och faktiska krav på förändring borde stå i centrum. Mäns rättigheter och rättssäkerhet är kraftigt förminskade och är det exceptionellt utmärkande för Sverige. Arvet från Pelle Billing Jämställdhet 2,0 och Pär Ström Genus Nytt programförklaring ”Vad vill Jämställdism” borde stå i focus ”vad vi vill jämställdisterna”.

  Krav på Könsneutral lagstiftning är självfallet inte den enda sakfrågan men en så pass central och akut sakfråga för att uppnå praktisk jämställdhet i nära framtid. Könsneutral lagstiftning måste som sagt lyftas fram ännu mer i Genusdebattens förklaring. Det direkta hindret till praktisk jämställdhet och Könsneutral lagstiftning är fortfarande Eva Lundgrens bluffforskning som styr Sverige. 80 och 90-talets feministiska bluffforskning går som en röd tråd för engagemanget för kvinnor och män här liksom vid Genus Nytt Pelle Billing Mansnätverket mfl forum. Genom att belysa kravet av könsneutral lagstiftning och avslöja utebliven falsifiering av bluffforskning Slagen Dam är ett stort steg närmare praktisk jämställdhet i Sverige.

  Sann jämställdhet innebär inte av radikalfeministisk tradition att göra alla kvinnor till offer för den stora hemska mannen förverkligad i Eva Lundgrens genusforskning. När det största hindret för praktisk jämställdhet är avslöjat öppnar det upp för män att lyssna till kvinnofrågor och kvinnor att lyssna till Mansfrågor.

 29. @Dolf:

  Visst men kraven ska väl vara lika oberoende av kön? Alltså att en kvinnlig fältflygare ska se lika som en manlig fältflygare, eller kunna lyfta lika som en manlig brandman eller att en kvinnlig polis ska få bruka lika mycket våld som en manlig polis…

 30. @Mia.:
  Som jag sa, kriterier skall vara relevanta. Är kvinna/man relevant i sammanhanget? (För roll som vikingahövding är det otvivelaktigt det) För fältflygare anses det inte vara det idag (jag ställer mig personligen lite tveksam till det, det är inte helt svart eller vitt, men det har mer med att göra vad man kan kräva för motprestationer av en person för en extremt dyrbar utbildning och är lite grann en annan diskussion.), och det är helt klart att om man är man eller kvinna inte har med saken att göra om man uppfyller synkraven. Jag menar bara på att absolut rättvisa och lika rättigheter inte är en utopi och chimär och inte går att uppnå i realiteten i alla lägen. Men man kan förvissor kräva att alla människor skall ha rätt att försöka skapa det bästa de kan av sina liv utan otillbörlig störning genom stat, lagstiftning eller myndigheter.

 31. Naturligtvis måste man specificera närmare vad man (vi – jämställdister/jämställdismen) menar med ’rättviasa’ och lika det ena och lika det andra. Är det inte självklart?!?

  Ni kan ju inte bara skriva ”lika rättigheter och skyldigheter för alla oavsett allt (utom det som är uppenbart, typ barn och sjuka)”

  *facepalm*

 32. @Dolf:

  ”…och inte går att uppnå i realiteten i alla lägen”

  Naturligtvis inte men det var inte det jag avsåg heller. Utan bara att det inte behöver stå ”grundläggande” i detta sammanhang.

 33. För svullen för att vara definition; behöver vara mer koncis och effektiv imo. Jag tycker mycket av det som är med i ovan formulering snarare är inbakade förklaringar; det kan man göra fristående för sig. Om jag skulle sammanfatta ovanstående skulle det bli:

  ”Jämställdism är en ideologi som står för kvalitativ jämställdhet.”

  Detta kan sedan förklaras i relation till kvantitativ jämställdhet.
  ”Det innebär att vi anser att alla människor skall ha lika rättigheter och plikter och att ingen skall särbehandlas på grund av kön.”

  Sedan kan man bli mer specifik.
  ”I praktiken innebär det att vi är för:”
  ”Könsneutrala lagar.”
  ”En mer nyanserad jämställdhetsdiskussion som inkluderar både mans- och kvinnofrågor på lika villkor.”
  ”Att staten står som garant för individens medborgerliga rättigheter, men att det är utanför statens jurisdiktion hur individen sedan väljer att använda dem.”
  ”Ett sundare debattklimat baserat på kunskap och fakta, samt en strävan efter detta när det saknas.”

  ”Vi är emot:”
  ”Könsbaserad kvotering/särbehandling. Det strider mot jämställdhetsprincipen.”
  ”Misandri och misogyni.”

  Stolpar bara upp lite; poängen är att en definition bör vara precis, effektiv och slagkraftig, inte en svullen ängslig blobb. Nödvändiga förklaringar, preciseringar, utvecklingar, kan man ta utanför själva definitionen.

 34. Sen tänker jag att vad jämställdism är och vad man vill är två olika saker. Jämställdismen är det ovan typ, men sen vill man x x x för att realisera/uppnå detta. Några av tankarna är grundläggande som att jämställdarbetet ska innefatta både mans- och kvinnofrågor eller som könsneutral lagstiftning t ex. Men sen kan tankarna gå isär som sagt, t ex gällande föräldraförsäkringen som jag nämnde ovan. Eller har jag missförstått?

 35. @Mariel:
  Jämställdhet = Specifikt fokus på kön.
  Jämlikhet = Mer övergripande och inkluderar allt som man kan kategorisera människor efter, men vanligtvis avser man kön, etnicitet, religiös tillhörighet, sexualitet.

  Dolfs poäng är att man inte behöver specificera kön när man talar om jämställdhet, det ingår i begreppet.

 36. Ops, igen. Går inte att redigera längre ?

  Tillägg: sista kommentaren minus grundläggande och medborgerliga då rå Smile

 37. Vad vill jämställdisterna?

  – Slippa misandri i media.

  Postade det nedanstående som svar på Hannah Lemoines blogginlägg ”Ginza vill inte ha tjejer som kunder – uppfattat.” Kommentaren ”inväntar granskning”.

  http://www.onewaycommunication.co/?p=27758

  ”Aftonbladet vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17283539.ab

  Svenska Dagbladet vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ensam-mansgris-maste-fa-sallskap_8419302.svd

  Göteborgsposten vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1902749-ensam-mansgris-maste-fa-sallskap

  Borås Tidning vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://www.bt.se/nyheter/tt_inrikes/ensam-mansgris-maste-fa-sallskap%283893771%29.gm

  Corren vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://www.corren.se/sverige/ensam-mansgris-maste-fa-sallskap-6475267-artikel.aspx

  Helsinborgs Dagblad vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://hd.se/inrikes/2013/08/12/ensam-mansgris-maste-fa-sallskap/

  Allehanda vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://allehanda.se/start/inrikes/1.6169451-ensam-mansgris-maste-fa-sallskap

  Sundsvalls Tidning vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://st.nu/start/inrikes/1.6169449-ensam-mansgris-maste-fa-sallskap

  KatrinehomsKuriren vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://kkuriren.se/nyheter/sverige/1.1874418

  Norrtelje Tidning vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://norrteljetidning.se/hem/2.8017/1.2173814-ensam-mansgris-maste-fa-sallskap

  Metro vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://www.metro.se/nyheter/ensam-mansgris-maste-fa-sallskap/Hdzmhl!WzS5RfwQ0kg0ctsJDisOQg/

  Skånskan vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://www.skanskan.se/article/20130812/TTINRIKES/308129888/-/ensam-mansgris-maringste-faring-saumlllskap

  DN vill inte ha män som kunder – uppfattat. (Ändrad rubrik).
  http://musiksignaler.wordpress.com/2012/09/19/dn-hatar-man/

  SVT – ändrad rubrik?:
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/ensam-mansgris-maste-fa-sallskap

  En annan ”höjdare”:
  Sveriges Radio/Tankesmedjan vill inte ha män som kunder – uppfattat.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3718&artikel=535513

  ”Slentriansexism”?”

  (Det sista refererar till en tidigare kommentar på aktuellt inlägg).

  http://www.onewaycommunication.co/?p=27758#comment-18992

 38. ”jämställdhetsdebatten ska inkludera både kvinno- och mansfrågor, med ett könsneutralt perspektiv.”

  Tycker att ”med ett könsneutralt perspektiv” kan tas bort.
  Varför förneka könets betydelse i vissa frågor?

 39. @Roger:

  ”Jämställdism är en ideologi som står för kvalitativ jämställdhet.”

  Mycket bra! Nästan genialiskt att säga att jämställdismen står för kvalitativ jämställdhet i motsats till feminismen som står för kvantitativ jämställdhet. Övriga förslag i inlägget är också mycket bra tycker jag.

 40. Problemet jag har med svepande formuleringar som ”könsneutral” är att jag då tycker att betoningar på att jämställdhetsfrågor även innefattar mansfrågorna inte framkommer. För mig som man är det viktigt att politiker och övriga i samhällsdebatten fattar att det är nya tider. Att budskapet är tydligt, att jämställdhet även gäller män och deras problem. I den bästa av världar hade ”könsneutral” fungerat men risken är att politikerna får ett paket av dessa begrepp och fortsätter med en feministisk politik.

  Jag orkar inte och vill inte huka mig längre.

 41. @Marielle

  Jag förstår faktiskt inte hur man bedriver mans eller kvinnofrågor med ett könsneutralt perspektiv.
  Bör det inte kallas Hensfrågor i så fall?
  Kan någon förklara?

 42. Jag tycker Dolfs dröm om en värld där alla är jämlika oavsett vad är fin men i det här sammanhanget är det bara samma metadiskussion om igen. Genusdebatten handlar om jämställdismen och inte jämlikismen. Vidare bör man skilja på vad vi vill uppnå och vad vi vill göra för att komma dit. Som jag ser det vill vi uppnå jämlikhet mellan könen och första delmålet är att männens situation uppmärksammas.
  Jag tycker att bittergubbens grundprincip var bra.

 43. @JD:

  Jag förstår faktiskt inte hur man bedriver mans eller kvinnofrågor med ett könsneutralt perspektiv.
  Bör det inte kallas Hensfrågor i så fall?
  Kan någon förklara?

  Ska försöka förklara. Om du ser på hur genusvetenskapen och feminismen utgår från ett perspektiv där man på förhand har svaret. Manligheten, könssocialisering, könsmaktordningen och patriarkatet är svaret till allt. Det är Jeopardy-mentalitet (’Jag’ har svaret, vad är frågan?). Man blundar från all fakta som talar mot ”det rätta, det handlar om strukturer” – svaret.

  Att ha ett könsneutralt perspektiv är alltså att inte utgå från könsvridet perspektiv där man redan i förväg ser män som agerande/ansvariga och kvinnor som subjekt/oansvariga. Utan som människor som ibland är offer, ibland inte, som ibland har problem, ibland orsaker problem.

  Blev det klarare?

 44. Blarf. O sen, feminism/genusgalenskap utgår inte ifrån ett könsperspektiv, utan ifrån ett ideologiskt perspektiv.

 45. @Pether:

  Bättre att säga ett neutralt perspektiv.

  Japp, tänkte på det när jag skrev förra kommentaren. Glömde det längs vägen.

  ”jämställdhetsdebatten ska inkludera både kvinno- och mansfrågor, med ett neutralt perspektiv.” blir helt klart mindre förvirrande.

 46. @Ninni

  Tack Ninni!
  Jag förstod faktiskt inte uttrycket förrän du förklarade det för mig men då blev det självklart och uppenbart.
  Personligen skulle nog tycka att det vore lättare att förstå innebörden av könsneutral genom att skriva helt enkelt skriva ordet förutsättningslöst istället för könsneutralt.
  ”jämställdhetsdebatten ska inkludera både kvinno- och mansfrågor, utifrån ett förutsättningslöst perspektiv”

 47. @JonasBsson:
  Jag envisas för att jag tycker att det är viktigt. Men jag inser att jag med 98% sannolikhet förlorar slaget. Som vanligt. Jag är helt enkelt för långt före min tid. Som vanligt. Cool

 48. @Mariel: Vad är problemet med det? Det existerar endast två kön, så varför inte ge båda lika rättigheter o skyldigheter?

 49. @Pether:
  Jag tror vi nog måste erkänna de som inte vill tillhöra något av de två könen. T.ex homosexuella faller inte under de allmänna könsnormerna men de bör ändå ha samma rättigheter som alla andra.

 50. @JonasBsson: Bara för att de inte vill betyder inte att det helt plötsligt existerar flera kön. Biologi är inget man kan vilja sig bort från. De som identifierar sig om ’annat’ är en del av det problem vi försöker att lösa här, de är feminister, queerfeminister, hela bunten.

 51. @JonasBsson:

  Blandar du inte ihop transpersoner och homosexualitet lite?

  @Pether:

  En transperson väljer lika lite som en heterosexuell väljer sin sexualitet eller en cisperson väljer. Och mycket talar för att det just handlar om biologi.

  Att vissa feminister kidnappat hbtq-rörelsen liksom de kidnappat kvinnorörelsen, jämställdhetsrörelsen och nu vad jag förstår även försöker kidnappa mansrörelsen är en annan femma.

 52. Efter att ha läst all kommentarer ovan, som ibland motsäger varandra, tycker jag dock att meningsskiljaktigheterna är relativt små. Texten, som den är nu, är bra!

  Visst skulle man kunna tillägga vad jämställdister vill efter denna definition på jämställdism, men det kan komma senare. Gissningsvis kommer ”vad vill vi göra” att spreta betydligt mer än denna definition, och då hamnar vi lätt i höger-vänster-varianter och liknande.

 53. @Pether: Nja, att uppleva sig som ”inget kön” eller något annat odefinierbart har inget med feminism att göra. Fanns nog alla möjliga varianter innan ens feminism fanns som ord. Jag tycker att alla människor oavsett könstillhörighet ska inkluderas i jämställdismen utan att vi skriver på näsan att det finns TVÅ (2) och enbart två kön att välja på. Även den som upplever sig ha 40 olika kön samtidigt i olika kroppsdelar eller whatever… ska också kunna känna sig som en del av jämställdismen. Tycker inte det är nödvändigt att tala om 2 kön. Det kan biologin som vetenskap göra själv, och om biologin skulle komma fram till annorlunda så behöver inte jämställdismens huvudprincip ändras bara för det.

 54. @Mariel:
  Kommer vi inte då bara fastna i en diskussion om vad som är grundläggande?
  Bort med myndiga, grundläggande, medborgerliga och allt efter första parentesen.

 55. @Mariel:

  Det jag undrar då är om de icke grundläggande rättigheterna och skyldigheterna kan skilja sig beroende på kön? Kan t ex kraven för att bli brandman skilja sig åt mellan en man och en kvinna? Eller tänker jag fel?

 56. @Mia.:
  Jag kan tänka mig att könet kan vara en kvalifikation i vissa sammanhang (Jag har väl tjatat det till döds vid det här laget, men könstillhörigheten är onekligen avgörande när man tillsätter roller i filmer, teater osv) och det finns faktiskt ett fall där jag också ser att lagen av nödtvång måste vara assymetrisk, och det gäller just rätten att välja om man vill bli förälder eller inte. Men jag tänker inte gå in närmare på det just nu, tänker ta upp det i något framtida inlägg.

 57. @Mia.: De är fortfarande antingen man eller kvinna. Såg en dokumentär om en pojke som föddes med missbildade könsorgan. Feminister ansåg att det va bra att experimentera på honom och tvinga honom att växa upp som tjej, vilket misslyckades totalt. Och det är inte första gången, minns att man gjorde det med två pojkar som va med om en olycka, växte upp som tjejer, fast de va killar, båda tog livet av sig. Allt detta ligger till grund för den feministiska tesen ’socialt kön’, och har alltså då inte någon som helst grund i verkligheten.

 58. @Mariel:

  Vilka är de andra 38 könen?

  Det finns två kön, samt enstaka tämligen ovanliga personer som hamnar mitt emellan de båda, t.ex. hen i sista episoden av Hjernevask, eller flitige Billing-kommentatorn Fumiko. Men det finns ändå inte mer än två kön.

  Det finns vissa könsroller som är vanligare än andra. Men hur varje individ vill definiera sin egen könsroll är upp till vederbörande själv, och det är där jämställdismen kommer in, med lika rättigheter, lika skyldigheter och lika värde. Var och en ska ha rätt att forma sina egen könsroller och göra vad den vill efter bästa förmåga, men det finns fortfarande bara två kön.

 59. @Pether:

  Precis! Och de som föds i en manskropp men med en kvinnlig hjärna eller tvärtom är bl a de som ibland definierar sig som ”annat”, det tredje könet eller hen (varför hen i min värld inte kan vara könsneutralt pronomen). På utsidan och i samhällets ögon är de ett annat kön än de identifierar sig med. Men att de efter en ev könskorrigerande operation skulle kunna bli besvikna om de kallades hen då de äntligen ”uppnått sitt riktiga kön”. Medan vissa trivs bra med att förbli hen eller ”annan” livet ut.

 60. @Bashflak:

  Det finns två kön, samt enstaka tämligen ovanliga personer som hamnar mitt emellan de båda

  …och snart kan alla äntligen tjäna precis lika mycket – åtminstone i EU:

  DRAFT REPORT
  with recommendations to the Commission on application of theprinciple of equal pay for male and female workers for equal work or work of equal value

  The concept of the value of work must be based on qualification, skills or responsibility emphasising quality of work, with the aim of promoting equal opportunities between women and men and should not be marked by a stereotyped approach unfavourable to women, for example putting the emphasis on physical strength rather than on interpersonal skills or responsibility. Women must therefore be provided with information, assistance and/or training in wage negotiations, job classification and pay scaling.

  Alltså, man skall inte få använda några kriteria som huvudsakligen gynnar män (men det omvända lär inte vara något problem), och kvinnor skall därutöver ges speciell coachning i löneförhandling m.m. (för det har ju alltid män fått?)

  Det är förstås bara ett förslag…

 61. @Bashflak: Om hur många kön som finns tycker jag e upp till någon vetenskap att besvara, det är inte jämställdismen uppgift att säga hur många kön som finns.

 62. Hjälp på traven

  Pelle Billing:

  Grundprinciper 
  – Lika spelregler mellan könen, men inget krav på lika utfall.
  – Svensk jämställdhetspolitik ska handla om både kvinno- och mansfrågor.
  – Kunskapen om mansfrågor behöver spridas. Lösningarna på kvinnofrågorna behöver bli mer pragmatiska.
  – Diskussioner om könsfrågor ska bygga på forskning och fakta.
  – Medfödda könsskillnader ska varken överdrivas eller förnekas.
   
  http://mansnatverket.org/mansfragor.php

  http://www.pellebilling.se/wp-content/uploads/Manifest_Pelle_Billing.pdf

  http://www.pellebilling.se/2012/02/vad-ar-jamstalldhet-2-0/

  http://www.avoiceformen.com/policies/editorial-and-comment-policy/

  http://www.avoiceformen.com/policies/mission-statement/

  https://m.facebook.com/pages/Man-Woman-Myth/357792260966386?id=357792260966386&refsrc=http%3A%2F%2Fixquick.com%2Fdo%2Fm%2Fmobilesearch&_rdr

 63. @Mariel:
  Men lol, det är inte raketvetenskap precis.

  Kön handlar om fortplantning och människan har två varianter där. De som ligger mitt emellan har inte ett tredje kön, eftersom de i så fall inte fortplantar sig alls. För att kunna fortplanta sig måste de rent biologiskt anta ett av de båda könen.

  Däremot har vi många olika könsroller, som varierar med personliga preferenser och i vilken social miljö man lever, fast även där finns det en röd tråd som kommer ur biologin.

 64. Programförklaring Vad vill jämställdisterna

  http://genusnytt.wordpress.com/

  Snart är det Internationella mansdagen. Måndagen den 19 november, närmare bestämt.Jag undrar om det finns intresse hos ett antal jämställdister för att genomföra en demonstration för mäns lika rättigheter utanför riksdagshuset den dagen?

  Jag tycker att vi i så fall ska ha några mycket enkla och egentligen självklara krav. Den innersta kärnan i jämställdismen. Vi kräver:

  KÖNSNEUTRAL LAGSTIFTNING

  KÖNSNEUTRAL MYNDIGHETSUTÖVNING

  KÖNSNEUTRAL POLITIK

  SAMMA RÄTTIGHETER FÖR MÄN

 65. @Mia.: Men de är fortfarande man eller kvinna, två kön. ’Annat’ är bara en vilja i ditt fall, inget biologiskt.

 66. @Bashflak:

  Så då är enda skillnaden mellan könen fortplantningsorganen? Och vad är då de som inte kan fortplanta sig för att de t ex föds utan äggstockar? Och hur får du ihop det med ”…fast även där finns det en röd tråd som kommer ur biologin”?

 67. @Mariel:
  Det finns 2 kön. Det är känt sen urminnes tider. Precis som att natt följer på dag. Övrigt är missbildningar.
  Precis som att människor har 1 huvud, 2 armar, 2 ben, 10 fingrar och 10 tår och de ser ut på ett visst igenkännligt sätt och har vissa proportioner hos alla. Det råder ingen diskussion om det faktumet, även om det förekommer människor som föds med avvikelser. Men avvikelserna är inte normala, de är missbildningar. Vi instiftar inte en särskild kategori av människor för dem som föds med missmbildningar. I pass finns specifikt angivet sådana saker som ögonfärg och längd, för att det förekommer normala variationer där med vars hjälp vi identifierar människor. Men vi har inte en särskild rad eller ruta för antalet armar eller om ögonen skulle vara placerade under näsan, för det tillhör inte de normala variationerna att det skiljer sig från människa till människa. Det är missbildningar. Sådant kan man notera under en ”catch-all” som ”särskilda kännetecken” eller genom någon form av tilläggsdokumentation (som till exempel att diabetiker har ett särskilt kort på sig som anger att de är diabetiker).
  Det gäller kön också. Man är antingen man eller kvinna. Är man någonting annat är man missbildad. Och vi skall inte låta missbildningarna styra hur samhället skall se ut, även om vi förstås skall hjälpa dem som är missbildade och visa dem hänsyn. Avvikelser från det normala förekommer alltid, och det får man hantera bäst det går. Man kan inte ha blanketter och faciliteter som passar var och varenda människa utan undantag. Det blir absurt om vi skall ha 40 olika toaletter på varenda offentlig institution därför att man har sett att det föreommer 38 ”andra kön” förutom man och kvinna.
  Den enda missbildningen vi känner igen som en specifik människotyp normalt är de huvudlösa, dem kallar vi feminister.

 68. @Läsare XY:

  Samma rättigheter för män och kvinnor väl? Jag menar feminismen är ju för samma rättigheter för kvinnor och maskulinister torde förespråka samma rättigheter för män medan en jämställdist ser till båda könen, eller?

  Men ja jag är för att göra något någon dag dock inte 8e mars eller 19e nov. Men det finns inte nån nationell jämställdhetsdag va? Kanske det vore något att lobba för?

 69. @Dolf:

  Rent krasst behöver vi inte ens två olika toaletter Wink

  Av ärlig nyfikenhet. Är en individ med en kvinnokropp men en manlig hjärna en missbildning?

 70. @Mia.:

  Könstillhörigheten brukar väl definieras av Y-kromosomens existens eller frånvaro? En kvinna som föds utan äggstockar är fortfarande en kvinna, fast med defekt kropp. En eunuck är fortfarande en man, fast med defekt kropp.

  Det finns inte ett tredje kön, eftersom det tredje könet saknar sexuell funktion. Om någon som anser sig tillhöra ’det tredje könet’ vill fortplanta sig, så måste vederbörande byta till ett av de två som finns, annars blir det inga barn gjorda. Hur som helst är personer som inte går att könsbestämma på biologisk väg så ovanliga att vi kan bortse från dem i en jämställdhetsdebatt.

 71. @Mia.: Enkelt, född kvinna, så hon e en kvinna. Att hon känner sig vara man, o har opererat sig till att se ut som en man gör henne inte till en man.

 72. @Bashflak:

  Pojkflicka eller, som andra föredrar, hen/annat/tomboy alltså Wink

  Så enda skillnaden mellan män och kvinnor är alltså könsorganen och fortplantning alltså? Var det inte det han i Hjernevask menade också? Så varför pratar vi t ex om speciell pedagogik för pojkar och flickor då? Jag ”forskar” ärligt då jag aldrig blir riktigt klok på likarts- och särartsgrejen.

 73. @Mia.:
  Jag vet inte om det finns något sådant som en ”kvinnlig hjärna”. Jag antar att det finns vissa statistiska skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor, precis som det finns skillnader mellan mäns och kvinnors ben, armar och muskulatur. Jag skulle nog snarare i så fall tala om en feminin resp maskulin hjärna. Precis som det finns män som har feminina händer, och kvinnor som har maskulina drag.
  Det finns ju skillnader i skelett mellan män och kvinnor. Att bäcken är olika (och det är väl inte bara en gradskillnad, utan skillnader i konstruktion mellan dem( har ju sin rent reproduktiva förklaring, men vi har också saker som axelpartiet. Det vet vi ju sen barnsben att de flesta tjejer är jättefåniga när de kastar boll, de kastar underhandskast eller ser ut som clowner när de kastar överhandskast. Det har sin förklaring i att män är olika i axelpartiet. Kvinnor kan därför (generellt) helt enkelt inte kasta boll på samma sätt som män. Och ur rent teknisk synpunkt skulle jag väl faktiskt säga att en man som föds med ett kvinnligt bäcken (eller vice versa) är missbildad. Men för mannen skulle det väl sakna praktiskt betydelse, antar jag, han skulle ha lite fördel om han ville bli drag queen, och kanske skulle bli retad för att han går som ett fruntimmer, men i övrigt ser jag inte att det skulle vara något egentligt problem. Kvinnan som föds med ett manligt bäcken däremot är missbildad på ett sätt som har en avgörande betydelse om hon skulle bli gravid.
  Och rent tekniskt antar jag att mannen med ett kvinnligt konstruerat axelparti (eller vice versa) också skulle vara missbildade, men jag ser inte att det skulle ha någon som helst praktisk betydelse bortsett ifrån i vissa specifika situationer. (Kommer att tänka på Tanja Bergkvist som måste operera sin axel, skulle det vara så att hon har en manligt konstruerad axel, vilket jag tvivlar starkt på, så vore man nog tvungen att ta hänsyn till det vid den kommande operationen.)
  Kriteriet för vad som egentligen är en missbildning och vad som inte är det är väl om det rör sig om en artskillnad eller en gradskillnad. Könsorganen är klara artskillnader, mannens och kvinnas könsorgan är konstruerade olika, medan däremot sådana saker som maskulin kroppsbehåring, feminint underhudsfett rör sig om gradskillnader: kvinnor har ju också en viss kroppsbehåring även om inte alls lika utpräglad som hos mannen, och män har också underhudsfett, även om i mycket mindre grad.
  Jag är ingen expert på hjärnor, så har ingen aning om ifall det finns någon skillnad i hur hjärnorna är konstruerade hos könen. Jag misstänker att det rör sig om gradskillnader, inte artskillnader. Precis som manliga datorer och kvinnliga datorer är byggda enligt samma principer, även om man fruntimmierar vissa datorer genom att ge dem rosa hölje och smycka dem med fjärilar. Så jag ställer mig rätt skeptisk till det där med kvinnohjärnor och manshjärnor. Jag tror det saknar betydelse. Det handlar mer om hur man använder vad man har (jag använder min som ljuddämpare så det inte ekar i håligheten. Annars tycker jag mest den är i vägen när jag skall tänka).

 74. @Mia.:
  Och nej, egentligen skulle vi kunna klara det med gemensamma toaletter. Fast det finns ibland praktiska fördelar med skilda. Jag tänker som pissrännor kan ju bara utnyttjas av män t.ex., då kan det ju vara en praktisk fördel att ha det för sig. Jag tänker t.ex. på hur man utnyttjar utrymme effektivt.

 75. @Pether:

  @Mia.: Enkelt, född kvinna, så hon e en kvinna. Att hon känner sig vara man, o har opererat sig till att se ut som en man gör henne inte till en man.

  Själv tycker jag att diskussionen leder fel. Jag har noterat att det då och då stormat i feministiska kretsar om huruvida MTF transsexuella är ”riktiga kvinnor” och därmed potentiellt fullvärda feminister. Diskussionen är ytterligare ett exempel på hur feminism verkligen handlar om ”female privilege”, snarare än jämställdhet. Dvs det är viktigt att definiera vem som kan kvalificera som ’kvinna’, eftersom kvinnor skall ägnas särskild hänsyn. Detta utåt motiverat med imaginära privilegier som manligt kön sägs medföra, men som ingen tycks kunna belägga med fakta.

  Den könsneutralitet som vi borde förespråka här är en där kön inte spelar någon roll, och därmed de olika mellanvarianterna inte heller behöver definieras och särskiljas – eftersom inga speciella privilegier utgår ifrån könstillhörighet.

  Det finns vissa skeenden som bör vara föremål för särskilda hänsynstaganden. Graviditet är ett sådant. Det finns ingen anledning att i lag eller avtal göra skillnad på om det är en man eller en kvinna som är gravid, även om vi har noterat att det senare är betydligt mer vanligt.

  Vill man kräva att närvaron av särskilda sexuella attribut verkligen skall ägnas särskild hänsyn i lag och avtal har man också bevisbördan.

 76. @Mia.:
  Nej. Könsorganen och fortplantningen är inte enda skillnaden. Det är dock den definierande skillnaden.

 77. @Dolf:
  Jag skulle för övrigt vilja påstå att den avgörande skillnaden mellan män och kvinnor är att kvinnor kan föda barn, män kan inte. (Att sen vissa kvinnor inte kan få barn är att betrakta som fabrikationsfel, även om det inte skulle finnas påvisbara missbildningar. Tyvärr finns det ingen reklamationsavdelning.)
  Min egen lilla teori om detta är att det är därför vi uppfattar det neutrala som manligt. Jag tror ”man” (som ord) helt enkelt är en kortform för människa, medan ”kvinna” som ord markerar en speciell typ av människa. (En av definitionerna för ”man” är ju just en individ oavsett kön. Så uttryck som ”må bäste man vinna”, ”rätt man på rätt plats”, ”alle man på däck” osv. är egentligen könsneutrala.) Streckgubbar (och andra enkla figurer) uppfattas väl generellt som män om man inte på något vis ger dem en kvinnlig markering som till exempel att sätta dit en liggande åtta som markerar brösten under cirkeln som markerar huvudet, osv.
  Så man skulle kunna säga att ”man” är standardutförande, ”kvinna” är specialutförande.

 78. @Dolf:

  Den definierande skillnaden brukar vara kromosomerna.

  XX = kvinna
  XY = man

  Sen finns det massor av andra skillnader, varav många är helt uppenbara, andra är så subtila så att inte ens vetenskapen känner till dem

 79. @Bashflak:
  Nja, jag vill nog inte riktigt hålla med dig där. Vi skilde ju på kvinnor och män också långt innan vi visste vad kromosomer var för något. Att kromosomerna har betydelser är ju ett modern tanke. Vi har inte kunnat titta på kromosomerna historiskt sett, och går inte heller omkring idag och undersöker människors kromosomer för att avgöra om de är män eller kvinnor. Är det inte uppenbart drar vi ner byxorna för att titta efter. Jag har aldrig en endast gång undersökt någon människas kromosomer för att avgöra om jag skall stöta på personen eller om jag skall låta bli.

 80. @Bashflak:
  Och skulle jag någonsin möta en person som vore utrustad (sen födseln, inte pga av kirurgi) med hela apperaturen för en kvinna och som funktionellt vore en kvinna, så skulle jag säga att personen var en kvinna, oavsett om den skulle råka ha ett XY-par.

 81. @Dolf:

  Jag tror kromosomerna används juridiskt åtminstone, för att avgöra om en person är behörig att tävla i idrottens damklass eller inte. Annars kan man ju bara operera sig till kvinna och sen vinna VM-guld i överlägsen stil.

 82. @Dolf:

  (Jag väljer att bara hålla mig till hjärnan och lämnar axelpartier som får kast att se fåniga och clownliknande ut (clownkast inte tjejkast alltså?) och bäcken som orsakar ’fruntimmersgång’ därhän med funderingen om inte detta också isf handlar om gradskillnader.)

  Men om manshjärna eller kvinnohjärna saknar betydelse så innebär det väl att vi inte behöver en skola med anpassad manhjärnepedagogik?

 83. @Bashflak:
  Möjligt. Men det är ju snarast en effekt av att teknik och vetenskap gått framåt. Allt medan ”förfalskarnas” metoder har förbättrats, så har vi behövt ta till förbättrade metoder för att avslöja dem. Det är väl enklare att kolla kromosomer (och uppfattas som mindre kränkande eftersom det bara är att ett cellprov) än det är det är att kolla om personen har en livomoder och äggstockar (för det är väl ännu så länge ingen som har opererat in det, eller?). Jag har till dags dato inte hört talas om någon som lyckats operera om sig så att den kan föda barn. Och även om det finns kvinnor som tagit bort livmoder/äggstockar, så känner jag inte till att det skulle förekomma att kvinnor operat om sig på insidan så de verkligen är manliga där, dvs, även om äggstockar o livmoder tagits bort så finns det kvar spår efter dem. Antar jag. Och har kvinnor som opererar om sig till män en prostata? Den enda gravida ”mannen” jag känner till är ju könsopererad från kvinna till man, så är de facto en kvinna som på konstgjort väg avsiktligt missbildat sig till en hybrid. För ingen jävel kommer någonsin kunna övertyga mig om att en gravid man är något naturligt. Det är och förblir en perversion.
  Det är kromosomerna och generna som genererar (därav ”gen”) våra kroppar, jag skulle dock inte påstå att det är de som definierar oss. Ursprungsdefinitionen torde basera sig på de uppenbara fysiologiska skillnaderna där då just könsorgan, barnafödandet, brösten och menstrationscykeln är det som skiljer kvinnor från män. Sen modifierar man sin ”definition” med tiden för att komma rätta till underliga specialfall. Ungefär som med metern. Den var ursprungligen en tiomiljondel av cirkelbågen på havsnivå från ekvatorn till nordpolen, men med tiden blev det för inexakt så man har ändrat på definitionen så att den idag är ”längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund.”
  Jag håller mig dock till ursprungsdefinitionen för metern om jag inte absolut är tvingad att använda den andra.

 84. @Mia.:
  (Jag är inte läkarutbildad, men om jag inte är felinformerad så finns det skillnader i hur axeln och skulderbladen hänger ihop på män och kvinnor. Det skall alltså gå att avgöra på ett skelett om det är en man eller kvinna genom att titta på bara den delen av skelettet. Alltså olika konstruktion. Men jag lämnar det därhän också.)
  Förekommer det skolor med manshjärnepedagogik?
  Jag anser att man skall bemöta eleverna utifrån deras individuella förutsättningar. Undervisar du en enskild elev handskas du med den elven utifrån just den elevens förutsättningar. Undervisar du en grupp av elever utgår du från någon form av genomsnitt och försöker sen individualisera till den grad det är möjligt inom de givna ramarna. Naturligt kommer du då att få skillnader mellan flickor och pojkar.
  Jag hade ett lärarvikariat i våras där jag undervisade elever från årskurs 6 till 9. Jag noterade snabbt att tjejerna var väldigt intresserade av Justin Bieber och att killarna var interesserade av sport. Tjejerna hade också mobiltelefoner (som jag beslagtog på lektionerna) som var rosa och smyckade med stjärnor. Osv osv. En följd var att när jag snackade med killar (i kemi till exempel) så motiverade jag kemins användbarhet för killarna med saker som dynamit medan jag med tjejerna tog till sånt som läppstift. (Jag hårdrar lite, men …) Vad jag däremot aldrig gjorde var att ta ett EEG på någon eller sticka in nån sond i skallen för att determinera hur jag skulle bemöta dem i undervisningen.

 85. @Mia.: Det är vetenskapligt bevisat att kvinnor o män tänker olika och använder hjärnan på olika sätt. Mycket av skillnaden grundar sig i graden av testosteron och östrogen. Mer testosteron, o personen blir mer manlig, osv. Men detta har inget med ett tredje, fjärde eller femte kön, det är fortfarande man och kvinna det handlar om. En kvinna som fått mycket testosteron som foster kan uppföra sig manligt, men hon är fortfarande en kvinna.

  Ser faktiskt inte hur man kan påstå att det finns mer än två kön, eller inget kön alls som vissa feminister vill tro.

 86. Jag står ändå fast vid att det inte är jämställdismens uppgift att definiera hur många kön som ska finnas. Jag tycker helt enkelt bara jämställdismen är inriktad på jämställdhet mellan könen (oavsett antal), oavsett könstillhörighet alltså. Man _måste_ inte säga ett antal. Det exkluderar mer än det inkluderar.

  Jag har inte sagt _att_ det finns mer än två kön. Men att det inte är upp till jämställdismen att påstå något alls om antal.

 87. Angående skillnader mellan kvinnors och mäns hjärnor så finns det en hel del forskning om det, och den visar att det finns skillnader på gruppnivå, men med stora individuella variationer. Till exempel visar sådan forskning att kvinnor och män på gruppnivå har olika preferenser, och jag uppfattar det som att jämställdismen just vill att man ska acceptera detta faktum, och att det därmed inte är rimligt att förvänta sig ett 50/50-utfall inom alla områden.

  En forskare som heter Simon Baron-Cohen har en teori om att det finns tre hjärntyper: empatiserande, systematiserande och balanserad. Han har tagit fram ett test för att bedöma vilken sorts hjärna man har, och han har visat att fler kvinnor än män har en empatiserande hjärna och att fler män än kvinnor har en systematiserande hjärna (en balanserad hjärna är ovanlig tror jag). Han tror också att autism och Aspbergers syndrom kan vara extremfall av den systematiserande hjärnan.

  Här är en länk med en kort beskrivning av Baron-Cohens teori, en artikel som han har skrivit samt en länk till testet (uppdelat på två delar, en för empatisering och en för systematisering): Länk.

  Jag fick 26 i empatiseringsförmåga och 52 i systematiseringsförmåga, vilket innebär att jag har en systematiserande hjärna, relativt extrem dessutom. Jag misstänker för övrigt att jag kan ha Aspergers syndrom, men har aldrig blivit undersökt för det.

  Jag rekommenderar också boken ”The Sexual Paradox: Men, Women and the Real Gender Gap” av Susan Pinker (syster till Steven Pinker) som bl.a. handlar om skillnader i mäns och kvinnors preferenser, och hur t.ex. det så kallade glastaket beror på kvinnors egna preferenser och inte på mäns undertryckande av kvinnor.

 88. @Pether:
  ”Det är vetenskapligt bevisat att kvinnor o män tänker olika och använder hjärnan på olika sätt. Mycket av skillnaden grundar sig i graden av testosteron och östrogen.” Då är det väl inte heller hjärnorna som skiljer sig åt. Det är hormonfrabrikerna, främst testiklar och äggstockar, och mina testiklar sitter i alla fall inte i hjärnan.

 89. @Sapias:
  Jag är säker på att kvinnor att män använder sina datorer olika, men det betyder inte att datorerna i sig är olika, eller att datorerna förklarar skillnaderna i hur de beter sig på nätet.
  Jag anser att man gräver ner sig alldeles för mycket i ”hjärnan” när det handlar om psykologiska och sociala fenomen. För att exemplifiera, killen (eller tjejen) gör slut, personen blir deprimerad. Felaktig förklaring: ”dopaminnivåerna [eller vad man talar om i sammanhanget] i hjärnan är för låga”, felaktig åtgärd: skriv ut någon form av medikation som mixtrar med hjärnkemin och ger upphov till ett livslångt beroende av substansen. Rätt förklaring: ”personen har kraschat för att han/hon har förlorat sin kärlekspartner”, rätt hantering, inse att det finns en viss sanning i den gamla klyschan ”förlorar du en står dig tusen åter”, bli kär på nytt och starta ett nytt förhållande. Problem solved. Och inga långvariga bieffekter i form av medicinskt beroende eller liknande.

 90. @Dolf:
  … blev avbruten. Vill bara tillägga att hjärnforskning har sin berättigade plats. Så vitt jag förstår är t.ex. epilepsi (för att ta ett ytterlighetsfall) orsakat av störningar i hjärnan, eller det verkar i alla fall vara ganska troligt att det finns kausala samband som involverar hjärnan, så att forska i hjärnan för att komma till rätta med problem som epilepsi eller förändringar som inträffar after till exempel huvudtrauman ser jag som en självklarhet. Men att gräva ner sig i hjärnforskning för att förklara vanliga beteenden och tillstånd i livet (som depressioner, intelligens o.l.) är ungefär lika vettigt som att förklara fördelardosans funktion genom att undersöka molekylstrukturerna i dess komponenter. Jag har aldrig sett någon fixa att en bil misständer genom att gräva ner sig i fördelardosans materialsammansättning.

 91. @Dolf:

  Jag anser att man gräver ner sig alldeles för mycket i ”hjärnan” när det handlar om psykologiska och sociala fenomen.

  Jag kan inte hålla med dig om det. Jag tycker att det är väldigt intressant med sådan forskning. Den kan hjälpa mig att förstå mig själv, men också att förstå företeelser i samhället.

  I exemplet med att någon blir deprimerad för att ett förhållande tar slut så är det naturligtvis inget konstigt med det, och det i sig är inget som behöver behandlas medicinskt. Men det är stor skillnad mellan hur olika individer reagerar på olika händelser och hur lätt man blir deprimerad. Vissa personer är mer predisponerade till depression än andra, vilket det kan finnas skäl att behandla medicinskt.

  Ibland kan man bli så deprimerad att man inte inte klarar att göra något åt situationen själv. Då kan antidepressiv medicin vara till hjälp. Man ska förstås vara medveten om biverkningarna och undvika att hamna i ett beroende. (Jag vill inte skapa en debatt om antidepressiva mediciner här, men jag har själv haft nytta av sådan medicin, och jag tycker att den kritik man ibland ser mot sådan medicin kommer från personer som inte själva har varit i en sådan situation att de skulle behöva sådan medicin. För sådana personer är det lätt att komma med klyschor som att ”det är väl bara att ta sig i kragen”, men så lätt är det inte alltid.)

  En annan aspekt på denna sorts forskning är att den kan visa att feministernas teori om att könet är en social konstruktion är felaktig. Om forskningen visar att det finns generella skillnader mellan könen i beteende och preferenser så talar det för att 50/50-samhället inte är en realistisk målsättning. Speciellt när forskningen visar att skillnader finns redan på små barn, eller hos t.ex. schimpanser.

  Det finns väl för övrigt två huvudgrupper av forskning här (jag är inte väldigt insatt, men så ser jag det i alla fall): dels forskning som analyserar vilka skillnader det finns mellan könen (eller andra grupper), dels forskning som försöker analysera hur dessa skillnader uppstår. I den senare forskningen pratar man bl.a. mycket om prenatal testosteron. Jag kan inte se att det är något fel med att forska om dessa saker.

  Jämförelsen med fördelardosan haltar. För att förstå och fixa en fördelardosa behöver man förstå vissa detaljer, men man behöver inte gå ner på molekylnivå. Hjärnan är betydligt mer komplicerad än en fördelardosa, så för att förstå den behöver man gå ner på en djupare nivå, men inte heller i hjärnforskningen går man ner på molekylnivå.

  För att förstå hur en dator fungerar kan man gå olika djupt beroende på hur djupt man vill eller behöver förstå den. Det finns olika abstraktionsnivåer. Går man ner på den djupaste abstraktionsnivån är man nere på kvantfysik för att förstå hur transistorer fungerar, men på den nivån tappar man bort helheten, hur man använder en dator, hur man programmerar en dator etc. Varje abstraktionsnivå har ett berättigande och ett syfte.

 92. @Mariel:
  Håller med du. Det är inte vår uppgift att exkludera någon och om den någon som anser sig tillhöra ett tredje kön också vill ha jämlikhet mellan alla, oavsett kön, så tycker jag att de är välkomna.

 93. @Sapias:

  Jag fick 26 i empatiseringsförmåga och 52 i systematiseringsförmåga

  Såna test är kul. Fick 27 i empatiseringsförmåga och 48 i systematiseringsförmåga. Taskigt med kvinna i denna kroppen Wink

  Jag tycker att det är väldigt intressant med sådan forskning. Den kan hjälpa mig att förstå mig själv, men också att förstå företeelser i samhället.

  Absolut den är jätteintressant och kunskapen hjälper på ett personligt plan. Iaf så har den kunskapen hjälpt mig som är så könsAstereotypiskt, för den förklarar vad som gjorde att jag blev som jag blev och varför jag är ”så här”.

  @Mia.:

  Men om manshjärna eller kvinnohjärna saknar betydelse så innebär det väl att vi inte behöver en skola med anpassad manhjärnepedagogik?

  Vi ska ha bra pedagogiska metodER som fångar upp olika individer och som passar på bredden och en skola som värderar faktisk kunskap inte social mognad. Pojkar mognar socialt senare och maskuliniserade individer blir aldrig lika finliriga vad gäller social kompetens som feminiserade individer. Men för den absolut övervägande majoriteten yrken krävs inte den nivån av social kompetens, tvärtom så anser jag det oftast är en nackdel i yrket.

  Så här skulle jag förklara den samlade bild som forskningen gett mig:

  Om du tänker dig hjärnan som mosaik i blått och rosa, så har vi alla olika mix av blått och rosa i en skala från kraftigt dominerande av rosa till kraftigt dominerande av blått. Visa individer har mycket blått, dessa har vanligen manligt könsorgan, visa individer har övervägande rosa i sin mosaik, dessa har vanligen kvinnligt könsorgan. Pojkflickor är ganska vanligt och vi har mer blått än vad feminiserade individer har. Autistiska personer har blå mosaik.

  Det tål att tänkas på att både flickor och pojkar faller kunskapsmässigt, pojkar faller bara MER än flickorna. Att göra åtgärder som gynnar pojkar, gynnar alltså även flickor.

 94. @Ninni:

  Såna test är kul. Fick 27 i empatiseringsförmåga och 48 i systematiseringsförmåga. Taskigt med kvinna i denna kroppen

  Jag tycker också att såna test är kul. Ditt resultat förvånar mig inte. Det stämmer bra med det intryck jag har fått av dig från dina tidigare inlägg.

  Vi ska ha bra pedagogiska metodER som fångar upp olika individer och som passar på bredden och en skola som värderar faktisk kunskap inte social mognad. Pojkar mognar socialt senare och maskuliniserade individer blir aldrig lika finliriga vad gäller social kompetens som feminiserade individer. Men för den absolut övervägande majoriteten yrken krävs inte den nivån av social kompetens, tvärtom så anser jag det oftast är en nackdel i yrket.

  Jag håller helt med om detta, men jag är lite nyfiken på hur du menar att en hög nivå av social kompetens kan vara en nackdel.

  I samband med detta tycker jag också att det passar bra att ta upp en sak som jag skrev på forumet tidigare idag (Topic: Kravlista), där det var en liten diskussion om att skolan borde anpassas till båda könen och någon tyckte att det inte räckte, utan att skolan borde vara individanpassad (vilket jag kan hålla med om vore det ideala, men svårt att uppnå):

  Jag tycker inte att det räcker att bara titta på kön. Jag ser det som att kön är en dimension, men det finns fler dimensioner att ta hänsyn till.

  Det finns diverse olika personlighetsteorier. En av de populäraste är MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) som är en vidareutveckling av Carl Jungs teorier. En annan, som anses vara mer vetenskaplig, är Big Five. I MBTI definieras personligheten enligt fyra dimensioner eller egenskaper, och i MBTI enligt fem. Den dimension som det finns mest koncensus kring är introversion-extroversion, och det är en personlig egenskap som ger helt olika preferenser för inlärningsstil, vilket jag tycker att skolan måste ta hänsyn till. Idag är idealet att man ska vara extrovert, och skolan är anpassad till det, vilket medför att introverta hamnar i kläm. De flesta lärare verkar dessutom vara extroverta, vilket medför att de flesta lärare inte förstår sig på introverta och deras behov. Detta är en hjärtefråga för mig eftersom jag själv är ganska kraftigt introvert och min dotter också är det.

  Sedan är det tydligen så (tror jag såg det hos GirlWritesWhat) att introversion och extroversion yttrar sig olika hos kvinnor och män. Jag tänker då att en modell att se på detta kan vara att kön är en dimension, introversion-extroversion är en annan dimension osv.

  Det är förstås svårt att helt individanpassa undervisningen, men man bör åtminstone sträva efter att alla elever ska få delar av undervisningen anpassad, och att man då tänker på flera olika dimensioner när man gör denna anpassning.

 95. @Sapias:

  Jag håller helt med om detta, men jag är lite nyfiken på hur du menar att en hög nivå av social kompetens kan vara en nackdel.

  Nu i höst har jag planerat skriva två delar till i Genusbiblioteket. En del i i första delen kommer handla om varför det är viktigt att ha kunskap i biologiska skillnader i bakhuvudet (här angående ögonkontakt) när man arbetar med genusfrågor. Efter det inlägget är skrivet blir det lättare att stilla din nyfikenhet. Så jag skriver en liten minnesnotis, så ska jag förklara det då, okej?

 96. @Ninni:

  Efter det inlägget är skrivet blir det lättare att stilla din nyfikenhet. Så jag skriver en liten minnesnotis, så ska jag förklara det då, okej?

  Ja, det blir bra. Jag ser fram emot det.

 97. Mia

  Självklart samma rättigheter Wink

  Texten hämtad från GenusNytt som ironiserar och kräver män ska erhålla samma rättigheter som kvinnor.

  Javisst föreslå en dag Smile

 98. @Mia.: grundläggande syftar eg. bara till ”värde” och inte till rättigheter och skyldigheter. Och till värde just för att specifisera vilken typ av värde.

 99. @Mariel:

  En bakgrund till detta är Paragraf 175, som stipulerade att manlig homosexualitet var olagligt.

  Paragraph 175 (known formally as §175 StGB; also known as Section 175 in English) was a provision of the German Criminal Code from 15 May 1871 to 10 March 1994. It made homosexual acts between males a crime, and in early revisions the provision also criminalized bestiality as well as forms of prostitution and underage sexual abuse. All in all, around 140,000 men were convicted under the law.

  Beginning in the 1890s, sexual reformers fought against the ”disgraceful paragraph,” and soon won the support of August Bebel, head of the Social Democratic Party (SPD). But a petition in the Reichstag to abolish Paragraph 175 foundered in 1898. In 1907, a Reichstag Committee decided to broaden the paragraph to make lesbian sexual acts punishable as well, but that legislation languished for ten years and was finally dropped in 1917.

  In 1945, after the concentration camps were liberated, some homosexual prisoners were recalled to custody to serve out their sentence under Paragraph 175. In 1950, East Germany abolished Nazi amendments to Paragraph 175, whereas West Germany kept them and even had them confirmed by its Constitutional Court.

 100. Du fick 47 poäng av 80 möjliga.
  Enligt detta test har du en högre förmåga än genomsnittet att analysera och undersöka system.

  Jag var dock farligt nära Aspberger. Phuuu. Men jag har alltid misstänkt att jag har ”lätt” Aspberger.

 101. jag fick 32 i empatisering. Det var rätt illa ändå. Men helt klart bra om man ska ragga brudar. Dom vill inte ha snälla ödmjuka killar =)

 102. Ninni

  Du är en extremare version av mig ser jag, på bägge hållen.

  Fast testet var nog inte helt hundra för jag bedömmer dig som betydligt mer empatisk än mig själv.

 103. @Torstensson:

  Fast testet var nog inte helt hundra för jag bedömmer dig som betydligt mer empatisk än mig själv.

  Det beror på vad man menar med empatisk. Jag tycker jag är empatisk. För jag bryr mig om mina medmänniskors väl och ve.

  Däremot funderar/grubblar jag aldrig på vad andra människor tänker och tycker om mig. Jag lyssnar till det som sägs liksom, säger man inget så har man väl inget att säga? Jag har heller inte som mål att vara omtyckt. Tycker man om mig så är det trevligt, gör man det inte så är det helt okej, liksom. Jag är ju bara jag. Smaken är olika, inte mer med detSmile Tillika behåller jag inte relationer som inte ger mig något för ”det ska så vara”, typ.

  Det som mäts är väl mer det andra stycket ovan, inte det första? Och där upplever jag mig själv som lite udda.

 104. @Läsare XY: vad menar du med det du skrev? Att vi ska fokusera på kvalitativ jämställdhet och könsneutral lagstiftning? Är det inte de vi gör?

  @Roger: Och jag menade att JÄMSTÄLLDISM inte är samma ord som jämställdhet och behöver därför en egen slags ”förklarning”. Om jämställdism är samma ord som jämställdhet behövs ju inte ordet jämställdism?

 105. @Mariel:
  XY hade en kommentar i en annan tråd
  ” Räcker det inte med att män uppylses och själva upptäcker sin EGNA vilja. Strunta i feminism, håll fast och lyfta upp evidensbaserad forskning bl a Mansfrågor och Jämställdhet.”

  Kanske något vi bör hålla i huvudet, att definiera egna frågor om vad vi vill som vi kan plocka fram när vi tröttnat på att kritisera feminismen.

 106. @JonasBsson: Självklart ska vi definiera våra egna frågor som inte har alls att göra med feminismen.

  Men ett problem … är att jämställdismen vill ju ha jämställdhet. Feminismen går _mot_ jämställdhet och då måste vi ju faktiskt poängtera det eller?

  Sen tycker jag att vi ska ha med både mansfrågor och kvinnofrågor.

 107. @ Mariel

  Absolut kvinnofrågor och Mansfrågor. Det jag skrev är underlag till gemensam programförklaring och manifest. Har skrivit fler inlägg till dig inför formulering programförklaring. Kan skriva på nytt
  om du råkat missa

  Könsneutral lagstiftning är det absolut största hinder för jämställdhet mao för att
  män ska lyssna på kvinnofrågor och tvärtom. Rolf Hillegren skriver på newsmill 2011-03-16 ” Lagen är tillkommen i en för kvinnokollektivet välmenande anda, men ur rättssäkerhetssynpunkt är den tveksam och jag misstänker att en utvärdering av lagen inte skulle falla väl ut.”

 108. @ Mariel

  Förstod inte din formulering

  Sen tycker jag att vi ska ha med både mansfrågor och kvinnofrågor.

 109. Mariel

  Förstod egentligen ingenting av resten av din kommentar. Blev förvirrad, hur menar du?

  Men ett problem … är att jämställdismen vill ju ha jämställdhet. Feminismen går _mot_ jämställdhet och då måste vi ju faktiskt poängtera det eller?

 110. @Läsare XY: Jo för du skrev: ”Det konstruktiva i att gått från enbart kritik av feminism utan egna förslag på ändring till kritik och faktiska krav på förändring borde stå i centrum. ”

  Så jag uppfattade det som att du var positiv till att _inte_ kritisera feminismen mer?

  och sen har jag ställt en annan fråga till dig som svar på samma kommentar: ”vad menar du med det du skrev? Att vi ska fokusera på kvalitativ jämställdhet och könsneutral lagstiftning? Är det inte de vi gör?”

  och sen skrev @JonasBsson: att du skrivit
  ” håll fast och lyfta upp evidensbaserad forskning bl a Mansfrågor och Jämställdhet.”

  Och det var då jag skrev det om Både mansfrågor och kvinnofrågor.

  — Var det du som skrev långt om att du förväntade dig mycket mer information utav ett manifest/programförklarning?

 111. mariel @Läsare XY: Jo för du skrev: ”Det konstruktiva i att gått från enbart kritik av feminism utan egna förslag på ändring till kritik och faktiska krav på förändring borde stå i centrum. ”

  Så jag uppfattade det som att du var positiv till att _inte_ kritisera feminismen mer?

  Korrekt, med tillägg att just Mansfrågor,kvinnofrågor och Jämställdhet drunknas av onödig diskussion när evidensbaserad forskning är svaret och lösningen. Tillägg 2, det kommer alltid finnas dom som fortsättningsvis kommer kritisera könsdiskriminerade ideologi och rådet till dom är att inte glömma hänvisa till empirisk forskning och driva konkreta
  teoretiska mansfrågor och praktiska ändringar till att uppnå jämställdhet.

  och sen har jag ställt en annan fråga till dig som svar på samma kommentar: ”vad menar du med det du skrev? Att vi ska fokusera på kvalitativ jämställdhet och könsneutral lagstiftning? Är det inte de vi gör?”

  Inte tillräckligt.Inte på långa vägar, könsneutral lagstiftning måste få mer central position på GD. Bjuda in politiker och rättsväsende. Ställa media,politiker och rättsväsende mot väggen och kräva svar och förändringar till att bygga rättsväsendet på evidens. Könsneutral lagstiftning är enskilt det största hindret till att män och kvinnor kan mötas och lyssna på varandras flertal sakfrågor. Könsneutral lagstiftning måste ha en mer central roll i GDs programförklaring ”vad vill jämställdisterna”

  och sen skrev @JonasBsson: att du skrivit
  ” håll fast och lyfta upp evidensbaserad forskning bl a Mansfrågor och Jämställdhet.”

  Och det var då jag skrev det om Både mansfrågor och kvinnofrågor.

  Kvinno och Mansfrågor, ja. Likväl går det inte bortse att just själva grundproblemet könslagstiftningen hindrar att kvinnofrågor ska bli lyssnade på av män. Missas den insikten kommer det bli svårt nästan för att inte säga omöjligt att jobba för jämställdhet. Det går inte soppa så allvarliga samhällsproblem under mattan såvidare det finns en illasinnad lobbyistisk strategi att vända kvinnor mot män.

  Men ett problem … är att jämställdismen vill ju ha jämställdhet. Feminismen går _mot_ jämställdhet och då måste vi ju faktiskt poängtera det eller?

  Det var det här som förvillade det hela. På vilket sätt går nämnda könsdiskriminerande ideologi mot jämställdhet?

  — Var det du som skrev långt om att du förväntade dig mycket mer information utav ett manifest/programförklarning?

  Du får gärna länka vad som skrevs, skrev dock rakt inte ”mycket mer information” i största allmänhet. Det som efterfrågades var tydlighet i viljan och övergripande sakfrågor, mål och krav på ändring till bl a könsneutral lagstiftning Mao krav på en lagstiftning som bygger på evidens och inte Eva Lundgrens forskning utan grunddata och källor.

 112. mariel

  Ta exempel Genus Nytt Pelle Billing blogg dom startade i verkligheten där män är utsatta och metodiskt analyserade situationen, orsaken till problemen gav
  exempel på direkta diskriminering och belyste orättvisa och hänvisade till artiklar, källor, statistik ,BRÅ och nationell och internationell evidensbaserad forskning. Det senare kunde dom lyft än mer på bloggar,föreläsningar,paneldebatter, träffar och i kontakt och medverkan i media och politiker.

  När båda lämna vidare stafettpinnen poängterade dom nästa naturliga steg mot Jämställda ändringar i Samhället baserat på befintlig och framtida evidensbaserad nationell och internationell empirisk forskning.

 113. @Läsare XY och Mariel

  Jag ser en sak i er diskussion som jag tror är ett språkligt missförstånd.

  Men ett problem … är att jämställdismen vill ju ha jämställdhet. Feminismen går _mot_ jämställdhet och då måste vi ju faktiskt poängtera det eller?

  Det var det här som förvillade det hela. På vilket sätt går nämnda könsdiskriminerande ideologi mot jämställdhet?

  ”mot” kan ha två olika betydelser

  1) närma sig, som gå in mot stan
  2) vara mot något eller någon, som anti.

  Jag tolkar Mariel som hon menar 2, alltså att feminismen går bort från jämställdhet. Jag tror du, Läsare XY, blev förvirrad för tolkade Mariels mot som 1. Eller?

 114. Ninni Mariel

  Det centrala i utkastet ska vara det omedelbara kravet på könsneutral lagstiftning och ett Rättsväsendet baserat på evidensforskning liksom fler kvinno- och mansfrågor. Det är direkt och praktisk-hållbar jämställdhet som banar väg

 115. Mariel Nils
  Nils skrev
  vad hände t.ex med följande?

  -Könsneutral lagstiftning.

  Mariel den 15 augusti, 2013 kl. 12:07 skrev:
  @Nils: Betrakas lika inför lagen oavsett könstillhörighet är väl könsneutral lagstiftning?

  Könsneutral lagstiftning är tydligare!

 116. @Läsare XY:

  Det centrala i utkastet ska vara det omedelbara kravet på könsneutral lagstiftning

  Håller absolut med men jag vill ”köns” ska utelämnas. Det är vår absolut viktigaste fråga av orsaker som går förbi ”lika rättigheter”. Lagen formas av vår moral, men det är en dubbelriktad reaktion, vår moral påverkas av våra lagar.
  Om man tex ser hets mot folkgrupp, den specificerar vem man inte får hetsa mot, samtidigt säger den indirekt vem man får hetsa mot. Jag menar att hetsen mot och diskrimineringen av vita, heterosexuella och män (misandrin) delvis är en direkt följd av en lagstiftning som talar om att man inte får mot någon annan än just dessa.

 117. Ninni

  Ja vet inte ja. Vad är alternativt slagord och tydligt krav på ändring till GD utkast?

  Det hotande Samhällsproblemet är en godtycklig lagstiftning baserad på ej evidensbaserad forskning.
  Straffrätten är den yttersta konsekvensen av rättsstatens acceptans av manshat. Det får oerhörda konsekvenser när advokater bakbundna av advokatsamfundet eller visar dåligt engagemang inte kan garantera rättvisa.

  Har du ett slagord som avslöjar att några källor och grunddata ej är redovisade i eva Lundgrens forskning. Samma forskning

 118. @Läsare XY: ” Könsneutral lagstiftning måste ha en mer central roll i GDs programförklaring ”vad vill jämställdisterna”

  Hur mycket mer centralt vill du ha det? Att det skrivs om det oftare?

  Jag tror det kommer bli mer centralt med tiden i alla fall.