Ninni – FilosofenNils, Rond 6
Del 2: könssocialisering
avatar

Inledning

I del 1 skrev jag om kvinnligt beteende. Detta inlägget kommer ge mitt svar på vad i kvinnor och mäns könssocialisering som leder till denna kvinnors överordning och nästa del beaktas biologiska faktorer. Nils sätter – med nedanstående två tweets – fingret på en faktor i denna könssocialiseringsprocess:

Denna tweet möttes av mycket protester och jag kan förstå protesterna och det är ju inte mycket att komma med när man mer eller mindre varje dag påstår att män har privilegier och makt till följd av sitt kön. Naturligtvis knyter inte flickorna skorna för att han ska bli man.

Men, tweets är skrivna på 140 tecken och då behöver man ”tolka snällt” och försöka förstå vad det är ens motdebattör försöker förmedla. Jag förstod att det han försökte peka på är den genusposition som genus”vetenskapen” identifierar som lärarassistent/hjälpfröken, vilket denna följdtweet, som Nils skrev som svar på protesterna, visar:

Jag håller med om att det är så här, men jag håller inte med om att detta är eller leder till en privilegierad genusposition för män. Jag har i tidigare inlägg berört detta med följande text:

lärarassistent eller hjälpfröken är ett beteende hos flickor som uppmuntras, när det borde motarbetas. Det vill säga man uppmuntrar när flickor bestämmer över pojkarna och man förmedlar en bild till barnen av att pojkar är sämre/mindre vetande/hopplösa.

En sak som är viktig att poängtera är att det inte är ”flicka” det handlar om egentligen. Det är gruppen ”lugna barn” som utnyttjas som stötdämpare i stökiga grupper; även lugna pojkar hanteras så här, se t.ex. diskussionen i detta kommentarsfält. Pojkar är av biologiska orsaker oftare än flickor livliga barn, flickor är oftare än pojkar lugna barn. Könet – korrelation, lugn/livlig – kausalitet. Men könsfördelningen lugna/livliga barn är så pass markant att det får konsekvenser för våra stereotyper och därmed våra liv som män och kvinnor.

Jag utvecklat en metod för att förklara mina antifeministiska teorier och orsaker till strukturer, varför de uppstår och vad de får för konsekvenser. Då det är premiär för detta verktyg vill jag förklara hur verktyget är tänkt att förstås och jag är mycket tacksam för respons på det. Blir det tydligt och lätt att förstå?

Idéen till detta verktyg fick jag när jag lekte med min 5-år gamla ”lånedotter”, den är inspirerad av hennes leksak. Leksaken är en plastad pappskiva med en bild som föreställer en sagovärld. Till denna pappskiva har man ”stickers”, figurer tryckta på plastfolie som man kan fästa och flytta runt på denna pappskiva. I mitt verktyg så motsvaras pappskivan av nedanstående bild.

Bild05

På denna kommer jag fästa ”stickers” – påstående om sociala fenomen i kulturerna. Dessa påstående kommer jag att stödja och/eller förklara i brödtext i anknytning till bilden.

Struktur: Regeringen och försörjaren

Våra könsroller är ofta som ett par, där Nils i sin tweet pekar ut en ”sticker” i könssocialiseringsprocessen till en struktur – ett genuspositionspar – som jag kallar ”Regeringen och försörjaren”. Som oftast är detta en struktur om vars existens jag är ense med feminister. Nina Björk skriver så här om denna struktur:

” … vår överordning i hemmet motsvaras av en underordning på arbetet – och det är detta arbete, denna offentliga sfär, som är den viktiga.”

[Björk, N. (1996). Under det rosa täcket – Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier . Falun: Wahlström & Widstrand. s. 102]

Jag håller inte med om att det är den offentliga sfären som är den viktiga, för den är en konsekvens av kvinnans överordning (i hemmet).

Om glädjen av att förvärvsarbeta understiger glädjen av att umgås med sina barn [och annat man gör på sin fritid] är papporna [och männen] förlorarna, eftersom tid med barnen [och annat i privatlivet] inte kan transfereras medan inkomst kan delas lika inom familjen.

[Källa, s. 16].

I detta perspektiv skulle en anledning till männens fortsatt låga uttag av föräldraledigheten vara kvinnornas obenägenhet att släppa sin dominans i familjesfären.
[Almqvist, A-L, Sandberg, A, Dahlgren, L, Papporna och motiven –
Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv
, 2010. s. 40]

Anna-Lena Almqvist har intervjuats i radio om sin forskning som ovanstående citat är från. Intervjun hör ni här.

Majoriteten människor har vanliga ”knegarjobb” som inte får individen att vakna med ett ”äntligen ännu en arbetsdag!” Vårt deltagande på arbetsmarknaden fyller i huvudsak syfte som inkomstkälla – som ”kan delas lika inom familjen.”

Sex grundfaktorer

Bild2

1. Pojkar får fler tillrättavisningar och mer negativ uppmärksamhet.

Inläggsserien Jämställdhet i förskolan bygger på två feministiska böcker av Kristina Henkel. Del 2 i serien – pojkarnas ”kollektiva fördelar” – handlar om denna negativa uppmärksamhet.

I mansutredningen [s. 130] kan man läsa följande

I rapporten [Kön och skolframgång] pekas också på att pojkar ofta får mer uppmärksamhet i undervisningen men att det många gånger kan handla om tillrättavisningar och negativ uppmärksamhet.

2. Lärarassistenter – uppmuntras, tillåts och får beröm när de bestämmer över pojkar.

Detta är Nils tweets. Denna lärarassistent-positionering framkommer i material från genusvetenskapen:

Den mognad och det ansvar som tjejerna iscensatte kunde ibland, som i dessa fall, uttryckas i halvt raljerande, överlägsna tongångar. 
Killarna behandlades som mindre kapabla, och samtidigt i behov av omhändertagande, vilket de också många gånger visade sig vara. I sin studie av nyzeeländska skolungdomar beskriver socialpsykologen Lise Bird (1992) hur tjejerna ofta intog en fostrande roll i relation till killarna. Ett sätt att erhålla makt och status i det klassrum där man annars sällan var verbalt synlig blev, enligt Bird, att inta rollen at av en sorts »lärarassistenter«.

[Ambjörnsson, F. (2008). I en klass för sig. – Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront förlag. s. 62]

I en australiensisk studie har Birds i Jones artikel (Jones 1994) observerat hur flickor intar rollen som hjälpfröken i klassrummet. De identifierar sig med den kvinnliga läraren och har kunskap om hennes regler. Detta är en position som flickor i detta (och många andra) fall kan välja för att skaffa sig makt i klassrummet

[Arvanitis, S. (2012). Genus tar plats i förskolan: en forskningscirkel med förskollärare om genus och förskoledidaktik. Malmö: FoU Malmö-utbildning. s. 22]

3. Pojkar (och män) hånas vid avvikelse

Annika funderar en stund och berättar sedan hur dottern köpt en mössa med små rosa öron till sin bror i julklapp. Sedan satte hon på brodern mössan och gav honom sin rosa väska att leka med. »Då satt man och skrattade åt honom. Och filmade till och med«, påminner sig Annika och skrattar lite förläget. »Så skulle man ju aldrig gjort med Moa, om man hade satt på henne en keps och gett henne en fotboll att leka med. Det skulle man ju inte tycka att ’gud vad roligt! Hahaha’. Jag vet inte varför man är sådär fånig.«

[Ambjörnsson, F. (2011 ). Rosa – den farliga färgen. Stockholm: Ordfront förlag.s. 22]

4. Go girl!, ta plats och kvinnor kan!”

Dessa tre är så tydliga strukturer att det inte behövs stöd för det, alla bör veta vad som åsyftas. Detta handlar om att vi försöker locka och uppmuntra flickor att våga ”ta plats”. Inte sällan hör man från feministisk håll att man påstår att pojkar uppmuntras att ta plats, utan att man någonsin belägger det eller förklarar hur detta går till. Att man inte kan det beror helt enkelt på att det inte stämmer. Vi pushar på, peppar och lockar flickorna (vilket med feminismen har ökat till vad jag anser är ohälsosamma nivåer), medan vi sätter pojkar på plats och håller nere dem. Det här är inte nödvändigtvis helt fel, tvärtom menar jag att denna olik-behandling – vilken gäller på kollektivnivå – i viss mån är motiverad av biologiska orsaker. Pojkar och flickor är på kollektivnivå födda olika och behöver därför lite olika form av stöd. Så min kritik mot vår uppfostringsnorm är inte att det görs, utan hur det görs.

Notera hur denna ”sticker” står i kontrast till ”Lärarassistenter”, lite som en motpol.
Lärarassisten: Hjälpa, bestämma över och ta hand om andra
Kvinnor kan! Ta plats: Satsa/tro på dig själv och ge järnet!

"vi kvinnor har egentligen hela världen framför oss .. känns de som" Mariel på skype.

”vi kvinnor har egentligen hela världen framför oss .. känns de som”
Mariel på skype.

Detta är symptomatiskt för kvinnlig könssocialisering, den är jämfört med den manliga motsvarigheten, mångfacetterad. Det är mycket riktigt som Annika konstaterar i föregående citat, man skulle inte håna Moa så som gjordes med hennes bror. Med keps och fotboll skulle hon vara ”tuff”, med kepsen med rosa öron är hon ”fin”. Det finns begränsningar även på kvinnosidan, i synnerhet hora/madonna-komplexet som jag skriver om här, men begränsningarna är få. Och det är en förklaring till kvinnors mycket vidare genusram. Återigen är detta med vidare genusram och att pojkar hånas något jag är ense med feminister om. Det är den feministiska tolkningen av strukturer som jag menar är felaktig till följd av att den utgår från ett felaktigt axiom: ”kvinna – underordnad/undervärderad”. (se tex här, punkt 7 för feministisk tolkning, där finns även länkar till andra inlägg där jag ger min förklaring till varför det är så här. Ulf T skriver bra om detsamma här.)

5. Man ska vara snäll mot en tjej

Som en konsekvens av flickors högre skyddsvärde så växer pojkar upp med ett starkt ”man ska vara snäll mot en tjej”, ”man slår inte en tjej”. Hon är prinsessan på en piedestal och det är hans uppgift att ta hand om henne väl.

Och så går jag igenom vardagsrummet, jag håller på att städa eller något annat som föräldrar gör när bebisen sover och den stora ungen ser på TV.

Och då säger Vilde [”den store ungen”], med ett uttryck av frustrerad förvirring som bara en väldigt lyckat genusindoktrinerad unge kan ha:
”Mamma. Varför ska män beskydda kvinnor?”.

[Hannah, One way communication. Inlägg: Mamma, varför ska män beskydda kvinnor?]


Paul Elam uttrycker det såhär [ca. 14:00]:

”… men have always been brought up to believe that it is their job to make that woman smile”

Denna ”sticker” är lika stark som madonna/hora är på kvinnosidan. Därför kan män uppleva det kränkande när man generaliserar handlingar (män slår, män hatar kvinnor, våldtäktskultur o.s.v.) som är normbrott som en liten grupp män begår och påstår att det är en del av männens kultur.

6. ”Du vet hur pojkar är”, ”pojkar är pojkar”

”Du vet hur pojkar är”, ”pojkar är pojkar” tolkas från feministiskt håll som att man ursäktar pojkarna. Jag håller verkligen inte med om den tolkningen. Det här sägs mycket ofta med en nervärderande ton så att både pojkar och flickor hör denna nervärdering av pojkar till ”hopplösa”. Syftet med agerandet är antingen att trösta flickan eller för att den vuxna tycker det är jobbigt/pinsamt med ”besvärliga” barn och vill skyla över beteendet.

De sex faktorernas konsekvenser för våra normer

Bild3

I Ann-Sofie Holms doktorsavhandling Relationer i skolan – en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 på sidan 90 kan man läsa följande:

språkforskning som visar att kvinnor, jämfört med män, generellt håller sig närmare den språkliga normen, eftersom det kulturellt sett är mindre accepterat för dem att vara fula i munnen
[Förklaring till överstrykningen, se kommentar]

Den första delen av citatet stämmer, det är kvinnligt språk som är norm för kommunikation. Jag har längst upp i föregående bilden försökt åskådliggöra hur normen förhåller sig till våra respektive könskulturer. Med kommunikationsnorm menar jag de ämnen och de sätt att kommunicera på, verbalt eller icke-verbalt, som är vedertagna och faller inom de socialt accepterade ramarna. Varför krymper denna norm ihop från det önskvärda (grön streckad linje) där ”alla får plats och vi gillar olika” till att vara så förskjuten och inskränkt till kvinnlig fördel? Hur sker denna process och varför?

Orsaken till att det blir så är Sticker 3: ”Man ska vara snäll mot en tjej.” Män lär sig, genom försök och misstag – främst i ungdomsåren – hur de behöver agera för att ”vara snäll mot en tjej”. Denna lärprocess framgår i genusvetenskapliga studier t.ex. Ann-Sofie Holms doktorsavhandling (vilken jag har skrivit om på GenusDebatten tidigare där del 3 är specifikt om kommunikation):

Flera av pojkarna uttrycker i intervjuerna medvetenhet om att deras interna språkbruk både kan uppfattas som hårt och plumpt av flickorna. Kristian menar att man behöver ”skärpa till sig” [1] när man umgås med flickor eftersom de är känsligare och har ”annorlunda humor” än pojkarna. ”Man kan inte riktigt skoja på samma sätt för tjejerna tar det på allvar. Dom blir lättare sura” [2] påpekar Claes. ”Det blir inte lika mycket trams när man är med tjejerna som det är när vi är med killarna. Om man håller på så kanske dom tycker man är konstig”. [min emfas och numrering, s. 91]

[2] är den sociala bestraffningen för beteendet. När tjejerna blir sura så visar det killen att han inte lyckats ”vara snäll mot en tjej”. [1] är anpassningen till följd av bestraffningen varvid denna förskjuts till kvinnligt område.

I vår feministiska samhällskultur så fortsätter vi hela tiden att pressa på normen åt höger i bild och gör den allt snävare för att kvinnor inom feminismen har pekat ut ”männens sätt” som ”det objektivt dåliga” och kallar det machokultur. Denna artikel är ett exempel på detta. Som jag har nämnt så har jag läst en massa som jag inte hunnit redovisa i Genusbiblioteket. En av titlarna som ligger i min långa planeringslista är denna rapport. Trots att den kvinnliga forskaren roas av den manliga kulturen så är den nog ändå problematisk och infantil och ska ändras. I planeringen ligger också denna bok om manlig och kvinnlig kommunikation. Så jag kommer återkomma till detta ämne många gånger framöver, då ”Kvinna som norm för kommunikation” är en stor del av problematiken.

Denna förskjutning och pressen på ökad förskjutning av kommunikationsnormen till följd av en feminism som i Sverige nått vansinnigheternas gränser för längesen har även betydelse i skolan:

– Sverige är bland de länder som har störst könskillnader när det gäller resultat i läsförståelse. Flickorna har 51 poäng mer än pojkarna. Vi hamnar signifikant under snittet och gapet har vuxit mycket. [källa]

Feminism och genusvetenskap har lett till en antipojkkultur i skolan, till följd av att detta bedrivs nästan uteslutande av kvinnor som projicerar sin levda erfarenhet i sin tolkning av männens sida av genussystemet. Christina H. Sommers har gjort ett underbart youtubeklipp om detta, ”War on Boys”. Den visar på konsekvenser det fått för pojkar att feminismen pressar denna norm allt mer åt höger i bild och de har pressat under lång tid utan att ha minsta koll på och förståelse för den manliga sidan av genussystemet. Är det då konstigt att Sverige är bland de länder som i PISA-undersökningar har är störst skillnad mellan pojkar och flickors skolprestationer?

Denna förskjutning av kommunikationsnormen på grund av ”snäll mot en tjej” medför att ”tig och ta skit” (”sticker” i bilden) är en del av männens könsproblematik. Vi bestraffar män som avviker från ”tig och ta skit” genom att håna dem (behövs det sägas mer än ”vita kränkta män”?) eller/och att bli sura och det blir ”sova på soffan” som gäller. Detta slår igenom i forskning om heterosexuella relationer där det vanligen är kvinnan som är den som är kräver och mannen som drar sig undan, det vill säga ”Backar – dominans” i bilden. [Källa 1, 2 och 3]

På den andra sidan av genussystemet så umgås kvinnor kring relation där en del är att spegla sig i varandra genom att dela känslor och upplevelser om det heterosexuella mötet (Sticker: ”Dela känslor”). Men det är subjektiva känslor där man saknar det manliga perspektivet. Och kvinnor tillåts tala om sina upplevelser, på ett sätt som inte män gör. Det – att den ena sidan tiger, medan den andra inte tiger – ger en helt förvrängd bild av problem i relationer och i samhällets olika delar:

Hearing women’s internal stories – without hearing men’s – made the world seem unfair to women. Ironically, because we didn’t know men’s stories were being left out, the more we heard from women the more we thought we’d been neglecting women. Soon it became politically incorrect to interrupt her flow. So women’s stories became women’s studies, not to be interrupted by men’s studies.

[Warren Farrell, Women Can’t Hear What Men Don’t Say, s. 223]

Resultatet

Denna nervärderingen av pojkar, lärarassistentrollen osv. det är som en propaganda vi växer upp med från mycket låg ålder och det bygger in sexistiska fördomar i vårt undermedvetna.

Bild4

Citatet ”män är ju typ som utvecklingsstörda barn” i bild kommer härifrån.

Snarare blir hennes resignerade försök att tillrättavisa Anders en sorts kapitulation inför det faktum alla ändå »vet«: killar är omöjliga, barnsliga och ansvarslösa. Omvänt skapas också denna specifika kategori tjejer både som killarnas motsats och som deras ständiga nödvändiga beledsagare. [min emfas, I en klass för sig, s. 63]

Jag avslutade föra inlägget med följande fråga:

Men varför insåg jag inte att ”mitt rätt” var facit för ”vårt rätt” på egen hand?

Svaret är: Formad av denna socialiseringsprocess så hade jag fördomar om män som jag inte, på egen hand, kunde se.

Kommentarer

Ninni – FilosofenNils, Rond 6
Del 2: könssocialisering
— 35 kommentarer

 1. Ur inlägget:

  språkforskning som visar att kvinnor, jämfört med män, generellt håller sig närmare den språkliga normen, eftersom det kulturellt sett är mindre accepterat för dem att vara fula i munnen

  Förklaring till överstrykning:
  Formuleringen visar fullständig brist på förståelse för vad normer är och hur dessa skapas och förändras. Normer är inget som bara finns, det är resultatet av vårt kollektiva beteende. Majoriteten människor hälsar vardagligt med ”Hej!”, därför är ”Hej!” en norm för vardags-hälsning. Normer upprättshålls med hjälp av bestraffningar för avvikande beteende. Om jag börjar hälsa med ”Fan!” istället för ”Hej!”, så kommer kommer ni andra tycka jag är rysligt otrevlig och jag kommer bli socialt bestraffad för det. Förändringar av normer sker oftast i ungdomskulturen inte sällan inspirerat från popkulturen. Säg då att någon av ungdomarnas musikgurus skriver en sommarplåga där musikern i videofilmen hälsar med ”Fan!” så kan det bli kult i ungdomskulturen och utvecklas till en norm där. Ibland smittar normer i subkulturer över till moderskulturn och den övergripande normen förändras.

  Dessutom: ”fula i mun”? … som om det skulle vara generellt accepterat för och ibland män. Det är det inte, då har man inte förstått kulturen – individualismen. Med en levd erfarenhet på manliga sidan av genussystemet så ter sig den feministiska nymodigheten att använda könsord stup i kvarten som ett mycket otrevligt och infantilt avvikande beteende just för att ”fula i mun” inte är en del av männens normer.

 2. Ja hora/madonna komplexet gäller för tjejer det motsvarande för killar är snäll/tuff komplexet,där tjejer trånar efter tuffa killar men vilka innerst inne ska vara snälla.
  Allt för många kvinnor har som projekt att förändra män som dom blir tillsammans med att förädla dom,vilket betyder att mannen ska anpassa sig efter kvinnors normer.Denna process(om den är lyckosam ur ett kvinnligt perspektiv)ger status inom den kvinnliga homosociala rangordningen där förädlingen av mannen jämförs med väninnornas.
  Så när Pelle sitter där i lugn och ro i soffan och Lisa kommer hem efter att ha bondat med väninnorna får höra,Evas Kalle bjöd minsann på en helkväll på lyxkrog på alla hjärtans dag vad fick jag blommor och en chokladask,Evas Kalle byter minsann blöjor minst varannan gång hur ofta gör du det osv.
  Idag har feminismen gjort detta som tillhört den privata sfären till offentlighetens ja t.o.m. statens uppgift,att förädla mannen.
  Så när svenska feminister träffar feminister från andra länder och bondar får dom status,eftersom dom kommit så långt med att förädla den svenska mannen dvs fått dom att leva efter kvinnliga normer.

 3. Detta med att knyta skosnören: När jag läser denna artikel, så slog det mig helt plötsligt att detta nog gällde mig. Det handlar om mig som 4-5-åring. Jag minns att hos min dagmamma fanns en jämnårig tjej – hon kan ha varit något år yngre, som fick uppgiften att knyta mina skor.

  Jag minns inte själva knytandet, däremot minns jag omständigheterna kring det hela. Skammen att behöva ha någon annan som knöt dem, hennes hånfulla attityd – överlägsenheten av att kunna något, visa att hon var något mer än mig, och att det också var en överföring av dagmammans attityd: ”Va? Kan han inte knyta sina skor?”, bad någon annan hjälpa mig, förklarande varför hon skulle göra det. Liksom många pojkar var min finmotoriska förmåga sent utvecklad. Det hade helt enkelt inte funnits möjlighet.

  Några dagar senare hade min mormor visat mig, tålmodigt, hur man gör. Och jag var stolt att jag minsann kunde knyta skosnörena själv, precis som vilket barn som helst som lärt sig något nytt och svårt. Aldrig någonsin skulle jag behöva utstå förnedringen att någon annan skulle knyta mina skosnören.

  Så att tjejer knyter killars skor är inte ett bevis överordning. I vår kultur av självförverkligande är detta själva kärnan av underordning och förtryck. Jag vet inte vilken kultur Nils tror han lever i, men han har uppenbart inte förstått konsekvensen av detta beteende.

 4. @michael:
  ”Så när svenska feminister träffar feminister från andra länder och bondar får dom status,eftersom dom kommit så långt med att förädla den svenska mannen dvs fått dom att leva efter kvinnliga normer.”

  Har svenska män det, eller är det en myt? Jag tycker snarare att män lever utan normer eftersom deras gamla normer inte funkar, och några andra normer inte har tillkommit.

  Mannens gamla norm som försörjare är borta, istället ska mannen jobba och betala skatt till samhället, som betalar pengarna till kvinnor – arbetarklassens kvinnor ska ha pengar för att slippa arbeta, medelklasskvinnorna ska ha pengar för att samhället ska hitta på ”spännande och roliga” jobb åt dem (terapiuppgifter).
  De män som säger ”fuck this”, sätter sig i mammas källare och spelar world of warcraft 18 timmar per dygn och därmed betalar 0:- i skatt, har ju visserligen anammat kvinnliga normer. Hörde på radion att det är upp till 70 000 ”ungdomar” (när man är 23 är man ingen ungdom, man är vuxen!) som varken studerar, arbetar, söker arbete eller syns i statistiken. Mestadels män.

  Deras åsikter om patriarkatet, våldtäktskulturen, glastaket och Den Maliga Blicken ™ skulle vara intressant att ta del av.

  Frimurarna och mc-byggarkulturen, den ena exklusivt och formellt manlig, den andra i praktiken manlig, känner jag redan till.

 5. Ja egentligen borde det stå leva efter feministiska kvinnliga normer.
  Visst är det så som du säger,att den feministiska frigörelsen av kvinnan handlar om att kvinnor ska frigöra sig från beroendet av män,fast man har bara bytt ut det till att kvinnor blivit beroende av staten,som nu ska åläggas vad som förut var männens plikt.Att tillgodose kvinnors behov.
  Män står för 60% av skatteintäkterna kvinnor 40% av skatteintäkterna går 60% till kvinnor och 40% till män.
  Män har samma försörjnings ansvar som förut fast den numer blivit dubbel först för sin familj fru och barn så att dom ska få ett välmående och utvecklande liv,men även genom skattesedeln som är delvis till för att frigöra kvinnor från beroende av män.
  Alltså män(vilket är i majoritet)som startar företag och jobbar inom den privata sektorn som genererar skattepengar står för kalaset för feminismens s.k frigörelse av kvinnan,och allt dom får är snorloska efter snorloska i ansiktet från feminismen.
  Självklart så börjar allt fler män bli trötta på detta samhällskontrakt som dom anser har brutits,eftersom staten inte längre ger några belöningar för mäns uppoffrande dvs jobba och håll käften.

 6. @Larsson:

  Det slog mig plötsligt att du kanske har hittat pudelns kärna varför filofoffen Nils är som han är.

 7. @michael:

  Ja hora/madonna komplexet gäller för tjejer det motsvarande för killar är snäll/tuff komplexet,där tjejer trånar efter tuffa killar men vilka innerst inne ska vara snälla.

  Men ja! De två komplexen fungerar väldigt lika. Det har jag inte tänkt på innan. Kul!

  Allt för många kvinnor har som projekt att förändra män som dom blir tillsammans med att förädla dom,vilket betyder att mannen ska anpassa sig efter kvinnors normer.Denna process(om den är lyckosam ur ett kvinnligt perspektiv)ger status inom den kvinnliga homosociala rangordningen där förädlingen av mannen jämförs med väninnornas.

  Japp. Även vilka egenskaper som behövs hos en ”potentiell pojkvän” påverkas av systraskapet. Det framgår tydligt i Ambjörnssons doktorsavhandling (den är – bortsett från att Ambjörnsson är förblindad av feministisk ideologi – riktigt bra.) den process där man i kvinnorummet diskuterar hur en kille ”ska vara” (Han ska vara minst ett år äldre, längre, ha en viss stil osv. osv.). Och det handlar om status i den kvinnliga homosociala rangordningen.

 8. @Ninni:
  Ja det är intressant att desto större projektet är desto större status för kvinnan i systraskapet,dvs den kvinna som t,ex får Charlie Sheen att sluta med droger och att ligga med horor och bli en snäll hemmapappa,får högre status än en kvinna som har ett mindre projekt med en kille som knappt törs säga flaska.
  Det kan väl vara en delförklaring till varför kvinnor söker sig till badboys,eftersom om dom lyckas omvända dessa så höjs deras status markant inom systraskapet.

 9. @Ninni: Din kommentar gör mig osäker på om du känner till att Norah Vincent kallar detta warrior/minstrel-komplexet.

  Self-Made Man, kapitel 2 (Love):

  ”Yet as much as these women wanted a take-control man, at the same time, they wanted a man who was vulnerable to them, a man who would show his colors and open his doors, someone expressive, intuitive, attuned. This I was in spades, and I always got points for it, but feeling the pressure to be that other world-bestriding colossus at the same time made me feel very sympathetic toward heterosexual men, not only because living up to Caesar is an immensely heavy burden to bear, but because trying to be a sensitive new age guy at the same time is pretty well impossible. If women are trapped by the whore/Madonna complex, men are equally trapped by this warrior/minstrel complex. What’s more, while a man is expected to be modern, that is, to support feminism in all its particulars, to see and treat women as equals in every respect, he is on the other hand often still expected to be traditional at the same time, to treat a lady like a lady, to lead the way and pick up he check.”

 10. @michael:
  ”Det kan väl vara en delförklaring till varför kvinnor söker sig till badboys,eftersom om dom lyckas omvända dessa så höjs deras status markant inom systraskapet”

  Det är mer än en delförklaring, det är förklaringen.

  Det finns väl hur mycket uttryck, berättelser, boktitlar, tv-serier som helst bakom detta fenomen. TV-serien ”House of Cards” där Frank Underwoods fru Claire gladeligen använder sin man som verktyg rakt in i Vita Huset, uttrycks som ”bakom varje framgångsrik man står en listig kvinna”, boktitlar som ”Trogen tjur sökes”, Colin Nutleys film ”Black Jack” (där huvudrollsinnehaverskan har en beta som ”assistent” när hon behöver barnvakt när hon pippar alfan, skjuts, etc. Givetvis dumpar alfan henne när han är färdig).

  Det här fenomenet är ju en guldgruva för historieberättande, en kulturell ikon. Det upprätthålls i verkligheten av att det finns gott om män som gladeligen försöker dämpa fallet för kvinnan som misslyckas med sitt omprogrammeringsprojekt av alfa till beta. Det upptäckte jag för 30 år sedan, och har aldrig stöllt upp på det. Tjejer aldrig lär sig av sina misstag om de inte får ta smällen fullt ut, så det är ju pedagogiskt skitdumt att försöka lindra den.

 11. @Stefan B:

  Ah, jag har läst den. Just det kapitlet är riktigt bra, men jag hade inte lagt det där på minnet. Hittade det dock och läste en bit däromkring. Smile

 12. Slutligen är det viktigt att poängtera att kvinnor inte nödvändigtvis ska ses som förlorare i och med att de generellt minskar sitt engagemang i arbetslivet för att i stället engagera sig mer i uppfostran av barnen. Om glädjen av att förvärvsarbeta understiger glädjen av att umgås med sina barn är papporna förlorarna, eftersom tid med barnen inte kan transfereras medan inkomst kan delas lika inom familjen.

  Visst kan den delas lika inom familjen men man måste komma ihåg att förutsättningen för familjebildning kan vara att den är på kvinnliga villkor. Se bara på inredningsmagasinens ornamentala hem, män verkar inte ha mycket att säga till om där.

  Och Ninni:

  Majoriteten människor har vanliga ”knegarjobb” som inte får individen att vakna med ett ”äntligen ännu en arbetsdag!” Vårt deltagande på arbetsmarknaden fyller i huvudsak syfte som inkomstkälla – som ”kan delas lika inom familjen.

  Det här är en jätteviktig poäng eftersom bilden feminismen målar upp av förvärvsarbete kontra uppfostran är att de mera förvärvsarbetande männen bara förverkligar sig själv och genom förvärvsarbete får tillgång till resurser som de ”oavlönade” knegar-uppfostrarna kvinnorna inte har tillgång till. Här ’glöms’ (läs ignoreras) att att både uppfostran och förvärvsarbetande kan vara både självförverkligande och knegande och att den möjligtvis knegande mannens resurser tillkommer den möjligtvis självförverkligande kvinnan vars uppfostrande inte heller är oavlönat eftersom hon förutom resurser från sin man får stöd av staten.

  Men feminismen har lyckats ignorera alla dessa självklarheter eftersom feminismen är endast intresserad av vad kvinnan saknar i förhållande till mannen utan att relatera det till den kvinnligt-manliga relationen som du här gör. Därför kan feminismen inte förstås varken som jämställdhet (i moralisk mening) eller könsvetenskap. Feminismen är både en vetenskaplig och moralisk katastrof.

 13. @Ninni:

  Du blir mer och mer klar, sammanhängande och övertygande för varje inlägg du skriver. Briljant, ditt bästa inlägg, håller internationell klass. Får jag översätta till engelska och sprida på utländska sidor?

 14. @Matias:

  förutsättningen för familjebildning kan vara att den är på kvinnliga villkor. Se bara på inredningsmagasinens ornamentala hem, män verkar inte ha mycket att säga till om där.

  Absolut. Kom att tänka på en sak jag såg på TV för ett tag sen. Det var ett reportage där från ett par som hade ett hem som skulle platsa i inredningskataloger. På soffbordet låg några inredningstidningar som dekoration, då säger programledaren (om jag inte missminner mig var det Patrik Sjöberg) till mannen: Var är dina tidningar (hans intresse var bilar)?. Lite så där pinsamt svarar han: På toaletten. Vilket skrattades bort …
  Jag blir bara så … inne på toaletten kan han få tillåtelse att ha en hörna åt sin hobby. Jag kan väl säga att jag inte roas av att se sånt.

  feminismen är endast intresserad av vad kvinnan saknar i förhållande till mannen utan att relatera det till den kvinnligt-manliga relationen som du här gör.

  Japp. Och syftet med det agerandet är att få kvinnor att uppleva sig som förlorare i genussystemet. Därför att om man lyckas med detta kan man få kvinnor att bli lika ”duktiga arbetsmyror” som män är, vilket makteliten tjänar på.
  Jag ser feminismen som lika kvinno- som mansfientlig.

  @Benjamin (bench):

  Briljant, ditt bästa inlägg, håller internationell klass.

  Åh, tack! Kul att du tycker så. Smile

  Du blir mer och mer klar, sammanhängande och övertygande för varje inlägg du skriver.

  Det är inte säker det beror på mig, det kan lika gärna bero på dig. Om du tänker dig genussystemet som ett pussel, så har jag sett pusslets motiv sen många år tillbaka, men säker på att jag hade lyckats lägga pusslet rätt – åtminstone till stora delar – det blev jag av att ”Läsa på!” deras hela bibliotek. Notera så mycket av det stöd jag använder som kommer från deras material. Konstigt forskarna inte kan se ”samma hierarki i fält” när deras material talar för mina antifeministiska teser? Så; vi får väl skicka tackkort till våra motdebattörer. Wink

  Det jag gör som skribent här på GenusDebatten är att lägga pusslet bit för bit så att ni ska kunna se, bedöma och kritiskt (< - uppmaning!) fundera på det motiv jag ser. Så att du upplever att jag blir mer "sammanhängande och övertygande" kan dels bero på att jag faktiskt blir det (alla blir ju bättre med träning och jag lyssnar ju till och uppskattar kritik. Och i synnerhet Dolf har påverkat mig mycket. ) eller att du tolkar nya inlägg med de delar av "pusslets motiv" tidigare inlägg gett dig. Eller en kombination. Smile

  Får jag översätta till engelska och sprida på utländska sidor?

  Absolut! Vill du ha bilderna översatta?

 15. ”Vi bestraffar män som avviker från ”tig och ta skit” genom att håna dem (behövs det sägas mer än ”vita kränkta män”?) ”

  Ge ett exempel på män som hånas när de ger sakliga synpunkter om sina ömmande punkter utan att kverulera och gråta över feministisk snöröjning eller ändringar i leksakskataloger?

  ”– Sverige är bland de länder som har störst könskillnader när det gäller resultat i läsförståelse. Flickorna har 51 poäng mer än pojkarna. Vi hamnar signifikant under snittet och gapet har vuxit mycket.”

  Och detta är på grund av att den läskiga feminismen har gjort skolan mer kollektivistisk… Kan du inte skriva något om chemtrails och fluor i vattnet medan du ändå håller på?

  Problemen i skolan är ett resultat av att våra politiker är bildningsföraktande medelmåttor som troligen jublade över att få alla godkänt när de gick i skolan, samtidigt som vi har en gruvligt äcklig utbildningsminister som tjatar om betyg och läxor trots att forskarna säger att det är helt onödigt. På vänstersidan har vi lika fåniga dilettanter som varken gillar klassisk eller modern, funktionell utbildning utan tycker vi ska ”berika” oss själva i skolan och hålla på och diskutera fritt etc. (det ska vi inte, vi ska drillas till att få så mycket kunskap som möjligt och dessutom öva oss estetiskt eller kroppsligt i mycket högre grad, gärna direkt efter skolan i skolans gymnastiksal så föräldrar slipper skjutsa hit och dit).

 16. @Ninni:

  Kom att tänka på en sak jag såg på TV för ett tag sen. Det var ett reportage där från ett par som hade ett hem som skulle platsa i inredningskataloger. På soffbordet låg några inredningstidningar som dekoration, då säger programledaren (om jag inte missminner mig var det Patrik Sjöberg) till mannen: Var är dina tidningar (hans intresse var bilar)?. Lite så där pinsamt svarar han: På toaletten. Vilket skrattades bort …Jag blir bara så … inne på toaletten kan han få tillåtelse att ha en hörna åt sin hobby. Jag kan väl säga att jag inte roas av att se sånt.

  Läste om något likadant i Helsingin Sanomat (Finlands största dagstidning). Kommer inte exakt ihåg rubriken men det var i stil med ”Mannens prylar i hemmet kan bli ett maktproblem”. Artikeln gick ut på att uppmärksamma att mannens möbler, prylar kan vara i konflikt med hemmets helhetsinredning dvs. inredningen som kvinnan gjort och att detta kan leda till problem. Som möjliga lösningar föreslogs att mannen hade ”en hörna” någonstans för sina prylar.Det konstiga var att det sågs som en självklarhet och helt oproblematiskt att hemmet var inrett på hennes villkor och att det problematiska uppstår först när mannen kommer med sina prylar. Som om en maktkonflikt uppstår först här, och inte hela tiden funnits där!?

  Men som artikelns totala blindhet för kvinnlig makt visar; makt är inte ett problem eller ens en fråga så länge kvinnor har den.

 17. @Axel Edgren:

  Hear hear.

  ”Problemen i skolan är ett resultat av att våra politiker är bildningsföraktande medelmåttor som troligen jublade över att få alla godkänt när de gick i skolan, samtidigt som vi har en gruvligt äcklig utbildningsminister som tjatar om betyg och läxor trots att forskarna säger att det är helt onödigt. På vänstersidan har vi lika fåniga dilettanter som varken gillar klassisk eller modern, funktionell utbildning utan tycker vi ska ”berika” oss själva i skolan och hålla på och diskutera fritt etc. (det ska vi inte, vi ska drillas till att få så mycket kunskap som möjligt och dessutom öva oss estetiskt eller kroppsligt i mycket högre grad, gärna direkt efter skolan i skolans gymnastiksal så föräldrar slipper skjutsa hit och dit).”

  Det där är ju en gammal problematik, som inte har vare sig med Göran Perssons kommunalisering, Jan Björklunds batongskola, betygsinflationen i friskolorna eller den degenererade lärarutbildningen att göra. Allt det har bidragit till försämringar, men det började tidigare än så.
  Morsan är gammal gymnasielärare i SO, i grunden är hon historiker. Hon berättade häromdagen hur rektorn på hennes skola – och nu snackar vi tidigt 80-tal och statlig skola – blev eld och lågor när nån ung lärare kom upp med idén att eleverna skulle tillverka sina egna läromedel, enligt Paolo Freires modell. Skitbra tyckte rektorn som direkt såg att det fanns pengar att spara på läromedel. Skitdumt tyckte morsan, eftersom vi var i Sverige och inte i Rios favelas, där enda alternativet var att tillverka läromedlen om man överhuvudtaget skulle få några. I den kontexten var Freires pedagogik motiverad, men inte på Hagagymnasiet i Norrköping.

  Att man sedan kommunaliserar skolan, och sätter utbildningsväsendet i händerna på hobbypolitiker (kommunpolitiker) är ju riktigt skrämmande. Men därom råder ju politiskt konsensus, eller har rådit fram till nu.

 18. Vill också passa på att tacka för ett intressant inlägg, innan jag missar det. Ja, alla 7(?) egentligen. Jag hoppas det kommer ett svar också Smile

 19. @Axel Edgren:

  ” Ge ett exempel på män som hånas när de ger sakliga synpunkter om sina ömmande punkter utan att kverulera och gråta över feministisk snöröjning eller ändringar i leksakskataloger?”

  Har du sovit i jämställdhetsdebatten det senaste decenniet? Har du t.ex. missat hur Maria Sveland sprider uttryck som ”Papparättshaverister” eller hur folk som vill få stopp på könsstympning av pojkar i Sverige, hånas av feminister? Där fick du två exempel, fast du bara begärde ett. Du skulle kunna få dussintals fler.

 20. @Axel Edgren:

  Du pratar om skolans sjunkande resultat generellt, jag specifikt om ”störst skillnad mellan pojkar och flickor”. Det är inte samma sak. Vad gäller det första är jag ense med dig här, vad gäller det senare är feminismen en starkt bidragande orsak.

  Vi har talat om detta flera gånger i kommentarsfälten och i nästa inlägg i denna serie kommer jag återkomma till detta och mer specificera varför feminism bidragit till skolans antipojkkultur. Så jag går inte in på det mer nu.

 21. @Benjamin (bench):

  Bilderna är klara nu. Använder du den mejl du angett här? Ska jag skicka dem dit?

  @Matias:

  Det konstiga var att det sågs som en självklarhet och helt oproblematiskt att hemmet var inrett på hennes villkor och att det problematiska uppstår först när mannen kommer med sina prylar.

  Ja, denna självklarhet är mycket märklig. Ibland kan jag önska att jag aldrig fått upp ögonen för detta … för det är så osmakligt, tycker jag, hur olika vi värderar män och kvinnor.
  Men o andra sidan, problem är till för att lösas, vad skulle livet vara utan problemQuestion

 22. @Bashflak:

  Jag fick dagens garv av att han när han efterfrågar exempel på hur män hånas själv ger klockrent exempel på hån av män: Män ska inte ”kverulera och gråta” (typiskt Man up!-hån mot män som framför (feminismkritiska) åsikter) i de frågor som Axel Edgren anser män inte har rätt att framföra sina åsikter.

 23. @Axel Edgren:
  All form av distraktion som inte gynnar själva studerandet är dåligt för både eleverna och lärarna. Därför ska man precis som du säger fokusera på studier och även det som resulterar i bättre studieresultat som t.ex. att röra på sig . Att hålla på med politisk propaganda för att få eleverna att ”tänka rätt” och inte kritiskt hör till forna Sovjetunionens metoder. Idag kan man säga jämställdhet eller likställdhet om allting som har med feminism och genusvetenskap att göra. Även om dessa bitar kanske inte är hela förklaringen så försämras möjligheterna att göra ett gott resultat.

  ”Problemen i skolan är ett resultat av att våra politiker är bildningsföraktande medelmåttor som troligen jublade över att få alla godkänt när de gick i skolan, samtidigt som vi har en gruvligt äcklig utbildningsminister som tjatar om betyg och läxor trots att forskarna säger att det är helt onödigt.

  Vilka icke bildningsföraktade forskare menar du har sagt att betyg, läxor är onödiga? Maria Sveland? Betyg i ungar år är framförallt en konkret indikation till föräldrarna mm om hur saker och ting verkligen står till. Att ha muntliga samtal om hur det går blir ju bara flumflum. Man ska alltså tolka allvaret i vad som sägs, vilket givetvis påverkars av både hur saker sägs och hur det som säga tolkas in. Dessutom pojkar behöver pressas och dessutom uppmuntras genom att kunna känna sig som vinnare. Att plocka bort det enda som driver pojkar är ett stort misstag. Att dessutom tvinga pojkar att läsa om saker som smink och plastikoperationer istället för sci-fi och fantasy är ju vansinnigt.

 24. @Ninni:

  Japp, samma mail. Tack så mycket! Bör bli klar med översättningen under helgen.

 25. @Bashflak: ”Har du t.ex. missat hur Maria Sveland sprider uttryck som ”Papparättshaverister” eller hur folk som vill få stopp på könsstympning av pojkar i Sverige”

  Klart man kritiserar män som i huvudsak pratar om hur fler män är hemlösa/förlorar vårdnaden etc. i syfte att förkasta och demonisera feministers arbete med kvinnofrågor och kvinnoproblem. ”Kvinnor trakasseras?! JAHA MEN ALLA MÄN SOM DÖR PÅ JOBBET DÅE eller är fattiga det betyder att det inte finns ett patriarkat!”

 26. Det där med att ”förnärma” andra i sitt tal är i princip en nödvändighet för att få ett hierarkiskt system att fungera. Eftersom manliga miljöer är mer hierarkiska så appliceras detta där hela tiden. Om man är lite uppmärksam så kan man se detta väldigt ofta.

  Om en hög chef vill ha information av en person med en viss kompetens längre ner i hierarkin så kommer detta möte bli mycket mer produktivt om man pratar ”som vänner” istället för som chef-underordnad. Mötet börjar då antingen med ett ”neg” av något slag från den underordnade, vilket tas emot med ett skratta/leende och godkännande av den överordnade eller att den överordnade t.ex. berömmer den underordnade för dennes kompetens (kan räcka med att denna blir inbjuden som expert).
  Man kan också se att en bra chef inte godkänner eller gör ovanstående när denne skall chefa och därmed inte är ”vän” i just den situationen.

  En människa som förstår ovanstående interaktioner och kan utnyttja dem på rätt sätt är det vi kallar för en ledare. Jag har träffat både kvinnor och män som ”förstår” ovanstående men jag skulle nog säga att ”förståelsen” är vanligare bland män än kvinnor.

 27. @notsure:
  Second that. Jag har helt klart fått intryck av att det är ganska vanligt att kvinnor inte kan differentiera mellan chef och vän, utan tar det som sägs eller görs som chef som en personlig förolämpning på det personliga planet. Killar verkar däremot ha ganska lätt för att finna se att samma person kan vara en empatisk vän i ena ögonblicket och en hårdför kompromisslös chef det andra utan att bli upprörda eller att det ger upphov till konflikter.

 28. Pingback: Regeringen lyssnar, jag tiger | Genusdebatten

 29. Pingback: Nej, Anna Troberg, det är dags att ”gilla olika”! | Genusdebatten

 30. Pingback: Maskulinism – feminismens spegelbild | Genusdebatten